MASTER IN BIG DATA SCIENCE, big data university, big data analyst, big data science

Master in Big Data Science

Poziom
Studia II stopnia
Czas trwania
2 lata
Język
EN
Uzyskany tytuł
Magister
Tryb
Tryb stacjonarny
Online
Dana Duda
Kierownik ds. rekrutacji na studia w jęz. angielskim
Dana Duda

O kierunku

Podstawowe informacje

Master in Big Data Science to studia II stopnia prowadzone w języku angielskim. Studenci nabywają specjalistyczną wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do identyfikowania, pozyskiwania, składowania i analizy danych o dużym wolumenie oraz do rozwiązywania problemów z tym związanych, poprzez wykorzystanie nowoczesnych metod i narzędzi informatycznych współczesnej analityki. Absolwenci kierunku będą umieli wykonywać analizy i wykorzystywać ich rezultaty do procesów decyzyjnych w działalności gospodarczej oraz biznesowej. Studenci mają również możliwość wybrania zakresu studiów z dziedziny Health Economics & Big Data Analytics. Studia prowadzone są tylko w trybie stacjonarnym.

EDUKACJA Z WYKORZYSTANIEM GIER Studenci mają możliwość korzystania z narzędzia do gier interaktywnych MobLab, które wspiera nabywanie i kształtowanie umiejętności biznesowych, m.in. strategicznego myślenia czy podejmowania decyzji.

Dołącz do specjalnej grupy dla kandydatów kierunków magisterskich na Facebooku TUTAJ.

Atuty kierunku

1
Program jest bardzo praktyczny od samego początku!

W ramach programu studenci będą mogli pracować nad profesjonalnymi projektami biznesowymi już od pierwszego semestru.

Każdy student będzie miał możliwość współpracy z jedną z poniższych firm: Goldman Sachs, Microsoft, MicroStrategy, Accenture Operations, Oracle, czy Discovery.

2
Zostań specjalistą danych z Microsoftem!

Dzięki partnerstwu z firmą Microsoft w programie Big Data Science nasi studenci będą mieli możliwość wzięcia udziału w specjalnych warsztatach Microsoftu, które umożliwią zdanie egzaminu na certyfikat Microsoft. Microsoft zapewni również stypendia dla najlepszych studentów, którzy zrzekną się opłaty egzaminacyjnej!

3
Uzyskaj certyfikat analityka z MicroStrategy

Dzięki naszej współpracy z MicroStrategy studenci będą mieli możliwość uzyskania certyfikatu analityka. Podczas egzaminu studenci będą tworzyć raporty prezentujące ich podstawową wiedzę na platformie MicroStrategy.

4
Szerokie możliwości kariery zawodowej

Zdobyta wiedza pozwoli absolwentom na obsługę procesów biznesowych, od przechwytywania danych po ich przetwarzanie i wizualizację, umożliwiając im udział w procesie decyzyjnym, zarówno z punktu widzenia strategicznego, jak i finansowego, poprzez wykorzystanie swoich zdolności do rozwiązywania problemów i nieszablonowego myślenia. Dzięki temu będą mieli najszersze możliwości rozwoju zawodowego we wszystkich obszarach.

5
Możesz zdobyć dodatkowy zakres studiów z dziedziny ekonomii zdrowia i analizy dużych ilości danych (Big Data Analytics)

Ekonomia zdrowia jest nową, ale dynamicznie rozwijającą się nauką. Jest to dyscyplina ekonomii stosowana w temacie ochrony zdrowia. Health Economics dostarcza zestaw metod i podejść analitycznych do badania efektywności, skuteczności i wartości technologii medycznych, których ostatecznym celem jest optymalna alokacja zasobów opieki zdrowotnej.

6
Studenci mają dostęp do wielu zasobów naukowych, dzięki czemu mogą gromadzić wszelkie informacje niezbędne do rozwiązywania praktycznych problemów biznesowych, jak również zajmować się nauką akademicką.

Uniwersytet zapewnia dostęp do szerokiej gamy baz danych, m.in. Reuters, BankScope, EMIS, Infinancials, itp. (pełna lista znajduje się tutaj), które stanowią niezbędny zestaw narzędzi do analizy biznesowej. Akademickie bazy danych, takie jak ScienceDirect, ProQuest, JSTOR itp. pozwalają na śledzenie najnowszych wyników badań w dziedzinie ekonomii i finansów.

7
Zapoznaj się z laboratorium finansowym Bloomberga

Studenci kierunku korzystają z laboratorium finansowego opartego na technologii Bloomberga. Mają oni dostęp do pełnej obsługi i dodatkowych funkcji edukacyjnych największej agencji informacyjnej na świecie, specjalizującej się w dostarczaniu informacji finansowych. Dzięki temu rozwiązaniu, proces uczenia się jest oparty na rzeczywistych analizach, wskaźnikach i informacjach ze wszystkich rynków finansowych na świecie.

Partnerzy programu

W ramach programu studenci będą mogli pracować nad profesjonalnymi projektami biznesowymi już od pierwszego semestru.

Każdy student będzie miał możliwość współpracy z jedną z poniższych firm: Goldman Sachs, Microsoft, MicroStrategy, Accenture Operations, Bank Pekao S.A., Oracle, czy Discovery.

Dołączyliśmy do AWS Academy Amazon!

AWS (Amazon Web Services) Academy jeszcze bardziej wzmocni kierunek Master in Big Data Science poprzez udostępnienie bezpłatnego, gotowego do realizacji programu nauczania w chmurze, który przygotowuje studentów do zdobycia najważniejszych certyfikatów związanych z branżą, a także do zatrudnienia na stanowiskach związanych z zapotrzebowaniem i pożądanych na rynku pracy. Program nauczania pomoże Akademii Leona Koźmińskiego utrzymać się w czołówce innowacji AWS Cloud, dzięki któremu będziemy mogli zapewnić studentom umiejętności potrzebne do zatrudnienia w jednej z najszybciej rozwijających się branż w historii. Eksperci z Amazon będą również zaangażowani w dostarczanie studentom programu innowacyjnych kursów w ramach programu nauczania.

Więcej informacji

Obejrzyj krótkie wideo dotyczące kierunku!

Słowo od lidera i koordynatorów kierunku

prof. ALK dr hab. Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk

Udział w tym unikalnym programie Big Data umożliwia studentom połączenie teorii z praktyką - jednocześnie zdobywając doświadczenie zawodowe. Od pierwszego semestru każdy student ma możliwość pracy z przydzielonym opiekunem uniwersyteckim, jak również opiekunem firmowym, który zajmuje się światem wielkich danych finansowych. Partnerstwo z globalnymi firmami Big Data jest kluczowym atutem programu. Oprócz doskonałych możliwości nawiązywania kontaktów, zajęcia są w pewnym stopniu prowadzone przez praktyków. Prawdziwe studia przypadków biznesowych są rozwiązywane przez studentów we współpracy z mentorami. Większość zajęć odbywa się w laboratoriach komputerowych z dostępem do takich platform jak Bloomberg i Reuters. Zachęcamy studentów do podążania za swoją pasją i uczęszczania na zajęcia z języków programowania w obszarze ich zainteresowań. Aby uzupełnić to doświadczenie, studenci biorą udział w programie stażowym podczas ostatniego semestru - z wybranym przez siebie partnerem strategicznym. Nie ma lepszego sposobu na rozpoczęcie kariery! 

dr Olha Zadorozhna

Prowadzę zajęcia z metod badawczych i ekonometrii w ramach programu Big Data Science, który jest jednym z wiodących programów tego typu w Polsce i Europie. Wszystkie zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technik nauczania, które zachęcają studentów do udziału i interakcji z wykładowcą i koleżankami i kolegami z klasy. Podczas każdego z zajęć pracujemy nad projektami i studiami przypadków, aby poznać nie tylko teorię, ale także jak ją zastosować w praktyce. Studenci mają wtedy doskonałą okazję do wykorzystania swojej wiedzy w rzeczywistym środowisku korporacyjnym podczas pracy nad projektami z naszymi partnerami biznesowymi, takimi jak Microsoft, Discovery, Goldman Sachs i inni. W trakcie dwóch lat studiów studenci budują swoje portfolio projektów analizy danych, a następnie mogą je wykorzystać podczas późniejszego ubiegania się o pracę.

dr Piotr Zegadło

Umiejętności z zakresy uczenia maszynowego i programowania stają się podstawą nowoczesnego zestawu narzędzi analityka danych. Ten program magisterski jest unikalny w sposobie, w jaki łączy umiejętności techniczne z wiedzą biznesową. Zauważyliśmy, że choć firmy lubią zatrudniać biegłych technicznie pracowników, większość z nich woli pracować z ludźmi, którzy potrafią wykorzystać swoją wiedzę dla osiągnięcia maksymalnego efektu biznesowego. Dlatego właśnie nawiązaliśmy współpracę z największymi markami w branży, aby ukształtować nasz program nauczania. Nie chcemy, aby studenci uczyli się tylko o nowoczesnych metodach uczenia maszynowego. Staramy się również uczyć rozumienia odpowiednich przypadków użycia, ograniczeń, możliwości wyjaśnienia modelu, znaczenia przygotowania danych - oraz wszystkich innych kluczowych, realnych aspektów codziennych obowiązków naukowca zajmującego się danymi.

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne

 • Absolwenci kierunku będą posiadali umiejętności coraz bardziej poszukiwane na rynku pracy, tzn. łączące wiedzę ekonomiczną, wiedzę o rynkach finansowych, metodach ilościowych z umiejętnościami z zakresu programowania R. Są to osoby przygotowane do prowadzenia szeroko pojętej analityki danych, analizy rynków finansowych, researchu instytucjonalnego.
 • Studenci od początku studiów zdobywają praktyczne doświadczenie poprzez współpracę z globalnymi firmami.
 • W trakcie studiów stale poszerzają swoją wiedzę poprzez udział w dodatkowych szkoleniach i kursach.
 • Studia przygotowują do dalszego rozwoju osobistego i zawodowego.

Perspektywy zatrudnienia

Po ukończeniu studiów można podjąć pracę jako:

 • Menedżer Big Data Analytics
 • Konsultant ds. Business Intelligence
 • Analityk rynku finansowego
 • Analityk biznesowy
 • Konsultant biznesowy
 • Specjalista w każdym dziale firmy, gdzie znajomość finansów i Big Data jest koniecznością
 • Pracownik działu finansowego w międzynarodowej korporacji lub instytucji finansowej

Struktura programu

Realizowane przedmioty

Możesz również wybrać zakres studiów: Health Economics & Big Data Analytics (dostępne tylko w trybie stacjonarnym)

Przedmioty podstawowe

 • Advanced Corporate Finance 

 • Building Research Models in R 

 • Elements of Descriptive Statistics and Statistical Inference 

 • Introduction into VBA in Quantitive Analysis 

 • Statistical Hypothesis and Properties Using R 

 • Analysis of Financial Data Relationships  

 • Linear Regressions in Analysis 

 • Construction and Exploration of Databases 

 • Methods of Data Cleaning and Aggregation 

 • Oracle for Creation of Databases 

 • Development of Project Management Skills with Negotiation Elements 

 • Financial Corporate Reporting    

Przedmioty z zakresu Big Data Science

 • Analysis of Financial Markets 

 • Advanced Analysis of Financial Markets 

 • Bayesian Financial Analysis 

 • Financial Mathematics 

 • Financial Economics with Macroelements 

 • Introduction into Reuters, Bloomberg and Other Databases 

 • Introduction into R, SAS, Matlab and Mathematica 

 • Introduction into Hadoop  

 • Data Processing in the Cloud 

 • Data Security 

 • Financial Data Mining 

 • Methods of Multidimensional Data Analysis 

 • Data Analysis and Simulations Using R 

 • Making Big Data Analytics Interactive, Using PowerPivot, SharePoint, Tableau and MicroStrategy 

 • Methods of Data Visualization and Reporting, Using MO and Tableau   

Przedmioty do wyboru

 • Panel Data Analysis 

 • Analysis of Time-Series Data 

 • Simulations and Predictions 

 • Financial Data Optimazation 

 • Elementary of Text Mining on Financial Markets 

 • Webmining 

 • Social Media 

 • Venture Capital Funding 

 • Hacker Culture 

 • Financial Analysis and Reporting 

 • Financial Budgeting 

 • Advanced Corporate Finance 

 • Operations Research 

 • Marketing Research 

 • Economic Research 

 • Using Python 

 • Using SQL 

 • Using SAS 

Men_illustration.png

Class schedule

 • Studia stacjonarne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego. Naukę można kontynuować na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Społeczność

Opinia studentów i absolwentów

Shafiga Akhudova
Shafiga Akhudova

As a part of my Master degree, I was lucky enough to be selected for project with Goldman Sachs. Currently, I am working with the Risk Department that mainly focuses on preventing the company from losing money, rather than making money for it. During this project, I have learned much not only about financial aspects, but also about programming and the real struggles of Big Data Analysts. I have discovered that collection and data preparation can be very challenging, even more challenging than using this data for a problem solution. It was a practical example of a project that I might get in my future career in Big Data field. All in all, I am very grateful that Kozminski University offers the students such great opportunities to learn, to develop new skills, to discover talents that we did not know existed within ourselves. I am looking forward for more challenges and opportunities during my studies and career!

João Pereira
João Pereira

I came to Warsaw looking for a practical and solid education in the field of Big Data. Being confident that this field is the hottest professional path I could envision for myself, I selected Kozminski to get it started. At the University, I have the great opportunity not only to obtain practical knowledge from lecturers but also to collaborate on a weekly basis with Goldman Sachs on building a financial predictive model. This project is just the cherry on the top of the cake that makes my academic life exciting, challenging and that also will get my career started in Warsaw or elsewhere in the world with just the right set of skills needed in this industry.

Rekrutacja

Nabór odbywa się na podstawie dwóch składowych: średniej arytmetycznej z poprzednich studiów oraz wyników testu wstępnego (online). Maksymalna liczba punktów, które można otrzymać to 100. Z testu oraz za średnią można otrzymać po 50 punktów. Kandydaci, którzy łącznie otrzymali co najmniej 60 punktów zostaną zakwalifikowani do programu. 

TEST KWALIFIKACYJNY

Test kwalifikacyjny zaplanowany jest na 40 minut i składa się z 30 krótkich pytań. Test ma na celu sprawdzenie wykształcenia kandydata, interpretacji przez niego danych, umiejętności analitycznego myślenia i logicznego rozumowania. Jako materiały przygotowawcze liderzy programu proponują analizę pytań do części analitycznej i ilościowej testu GMAT.

Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:   

 • kserokopię dyplomu licencjackiego oraz suplement (suplement do dyplomu wydawany jest od 2005 roku) - oryginał do wglądu;

 • 1 zdjęcie (jak do dowodu osobistego);

 • dowód osobisty do wglądu;

 • CV w języku angielskim;

 • potwierdzenie  dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna);

 • formularz zgłoszeniowy - wypełniony online, wydrukowany i podpisany;

 • certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego, np. FCE, CAE, CPE, BEC, CEIBT, wydany przez University of Cambridge; IELTS (>=6.0 punktu); TOEFL IBT (>=87 punktów); TOEIC (przynajmniej 700 punktów); LCCI (English for Bussines - poziom 2, 3, 4); London Test of English certificates (PEARSON) - poziom 3, 4, 5. Z konieczności dostarczenia certyfikatu językowego są zwolnieni kandydaci, którzy ukończyli studia w języku angielskim lub na egzaminie maturalnym z języka angielskiego otrzymali na poziomie rozszerzonym co najmniej 80 punktów lub na poziomie podstawowym 95 punktów.  Lista dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego   

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne wydane w innych językach niż polski czy angielski muszą być przetłumaczone na j. polski lub angielski. 

W przypadku wiz, zakwaterowania i innych codziennych problemów prosimy o kontakt z naszym Students Support and Service Center: studentsupport@kozminski.edu.pl

1
Rejestracja

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni.   

 

2
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

3
Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji ALK (osobiście lub za pośrednictwem poczty).

4
Egzamin wstępny

Po złożeniu dokumentów kandydat może przystąpić do testu wstępnego online.

5
Decyzja

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów i uzyskaniu wymaganej liczby punktów Komisja Rekrutacyjna wydaje decyzję o przyjęciu na studia.

6
Podpisanie umowy

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu następuje podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia.

Opłaty

Master in Big Data Science - Opłaty
I rok II rok
Płatność za semestr 13 150 zł 13 800 zł
Płatność za semestr w 5 ratach 5 x 2650 zł 5 x 2 780 zł
Opłata rekrutacyjna: 100 zł
Master in Big Data Science- Opłaty (Studia Niestacjonarne Online)
I rok II rok
Płatność za semestr 20 800 PLN 21 900 PLN
Płatność za semestr w 5 ratach 5 x 2 100 zł 5 x 2 210 zł
Opłata rekrutacyjna: 100 zł

Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać wpłat:   PEKAO S.A. II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  SWIFT Code: PKOPPLPW  IBAN: PL 

Stypendia

Atuty ponadprogramowe studiowania w ALK