Katedry

Departments and Research Centres

 

The scientific and research activity is carried out within the framework of the established departments and research centres. Each such unit has its own head and team. A list of these units and the names of their research staff members can be found here. 

Katedra
Department of Administration and Administative Law
Katedra
Department of Banking, Insurance and Risk
Katedra Ekonomii
Department of Economics
Katedra_Finansów
Department of Finance
Zakład_Finansów
Department of Finance, Division of Public Finances
Zakład_Finansów
Department of Finance, Division of Strategic Finances
Zakład_Finansów
Katedra Finansów, Zakład Finansów Przedsiębiorstw
katedra_marketingu
Department of Marketing
Katedra
Department of Quantitative Methods & Information Technology
Zakład_Metod
Department of Quantitative Methods & Information Technology, Division of Mathematical and Statistical Method
Centrum_Gier
Department of Quantitative Methods & Information Technology, Centrum Gier Symulacyjnych i Grywalizacji
Zakład_Informatyki
Department of Quantitative Methods & Information Technology, Division of Informatics
Zakład_Zarządzania
Project Management Division
Zakład_Zarządzania
Department of Quantitative Methods & Information Technology, Division of Quality Management
Katedra_Nauk
Department of Social Sciences
Centrum_Socjologii
Department of Social Sciences, Center of Empirical Sociology
zaklad_historii
Department of Social Sciences, Division of History
Zakład_Nauk
Department of Social Sciences, Division of Political Sciences
Zakład_Socjologii
Department of Social Sciences, Division of Sociology
Katedra_Przedsiebiorczoci
Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie
Katedra_Psychologii
Department of Economic Psychology
Katedra_Rachunkowosci
Department of Accounting
Katedra_Strategii
Department of Strategy
Department of Strategy, Division of Negotiations
Zakład_Strategii
Department of Strategy, Division of Strategy
katedra_zarzadzania
Department of Management
Department of Management in Networked and Digital Societies
nerds
Department of Management in Digital and Networked Societies, NeRDS Group
Katedra_zarzadzania
Department of Human Resource Management
Zakład_Ekonomicznych
Zakład Ekonomicznych Analiz Empirycznych
Zakład_Ekonomiki
Division of Health Economics and Healthcare Management
Katedra_Prawa
Department of Administrative and Public Business Law
Zakład_Prawa
Division of Financial and Tax Law
Katedra_Prawa
Department of Criminal Law
Zakład_Prawa
Division of Constitutional Law
Katedra_Prawa
Katedra Prawa Międzynarodowego i Unii Europejskiej
zaklad_prawa
Katedra Prawa Międzynarodowego i Unii Europejskiej, Division of Intellectual Property Law
katedra_prawa
Department of Civil Law
zaklad_prawa
Katedra Prawa Cywilnego, Zakład Prawa Międzynarodowego Prywatnego
zaklad_postepowania
Division of Civil Proceedings
zaklad_prawa
Division of Commercial Law and Capital Market
zaklad_prawa
Labour Law Division
katedra_teorii
Department of Theory, Philosophy and History of Law
poradnia_prawna
Jednostka Międzykatedralna „Studencka Poradnia Prawna”
centrum_analiz
Centrum Analiz Systemu Finansowego
cyberman
Research Center Cyberman
Centrum_Badan
Centrum Badań Organizacji (CROW)
centrum_badan
Centrum Badań nad Azją
tiger
Transformation, Integration and Globalization Economic Research TIGER
Research Center for Women and Diversity in Organizations
Centrum Badań nad VAT-em
VAT Research Center
PUMA
Research Center for Public Management (PUMA)
Centrum Badań nad Zaufaniem
Center for Trust Research
Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu
Centrum Badawcze Innowacyjnych Strategii Wzrostu
Research Center for Innovative Growth Strategies
coaching
Coaching and Mentoring Center
centrum etyki biznesu
Business Ethics and Social Innovation Center
Centrum_Interdyscyplinarne
Centrum Interdyscyplinarne
Centrum_Logistyki
Center for Logistics & Supply Chain Management
centrum
Entrepreneurship Center
centrum
Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań Decyzji
laboratorium
Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań Decyzji, Computer Lab for Experimental Research
centrum
Kozminski Know-How Center
Centrum
Space Studies Center
centrum
Sustainable Development Center
Prawnicze
Legal Interdisciplinary Science Center
alk
Interdisciplinary Research Center
human race
Human-Machine Interaction Research Center