Studencka Poradnia Prawna dla Klientów

poradnia prawna

Studencka Poradnia Prawna

Szanowni Państwo,

świadczymy nieodpłatną pomoc prawną poprzez sporządzanie zarówno opinii prawnych, jak również pism procesowych z zakresu prawa i postępowania karnego, prawa i postępowania cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa gospodarczego, a także prawa i postępowania administracyjnego.

Opiekunem Poradni jest dr Mateusz Woiński z Katedry Prawa Karnego.

Porad udzielamy na podstawie zgłoszenia sprawy za pomocą Formularza. Wypełniony Formularz należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poradnia@kozminski.edu.pl z załączeniem skanów bądź zdjęć Formularza bądź pocztą tradycyjną na adres Poradni.

Godziny pracy poradni:

W okresie 3/07/2023 - 29/09/2023 Studencka Poradnia Prawna prowadzi dyżury telefoniczne we wtorki i czwartki w godzinach 10:00-14:00, pod nr tel. (22) 519 22 38.

Nowe sprawy w tym okresie nie są przyjmowane. Więcej informacji o dyżurach Poradni na jej stronie na Facebook'u.

KONTAKT:

tel.  22 519 22 38

e-mail: poradnia@kozminski.edu.pl