MASTER IN APPLIED GLOBAL ECONOMICS, master in economics, master degree economics

Master in Applied Global Economics

Poziom
Studia II stopnia
Czas trwania
2 lata
Język
EN
Uzyskany tytuł
Magister
Tryb
Tryb stacjonarny
Broszura
Kontakt
Dana Duda
Kierownik ds. rekrutacji na studia w jęz. angielskim
Dana Duda
O kierunku
Podstawowe informacje

Dołącz do specjalnej grupy dla kandydatów na Facebooku TUTAJ.

Program Master in Applied Global Economics oferuje unikalną ofertę edukacyjną, łączącą wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności zawodowe, które razem stanowią niezbędny zestaw narzędzi dla nowoczesnego ekonomisty.

Cele programu są realizowane poprzez:

 • Innowacyjne, kompleksowe podejście z wielu perspektyw, dzięki czemu nauka staje się ciekawym doświadczeniem poznawczym. Kładziemy nacisk na interakcje między studentami oraz wykładowcami i dbamy, by zajęcia były powiązane z gospodarką realną w jak największym stopniu.
 • Głębokie zrozumienie współczesnej ekonomii i jej kontekstu geopolitycznego. Program Master in Applied Global Economics daje naprawdę szerokie spojrzenie na globalną gospodarkę.
 • Intensywne szkolenie z teorii ekonomii i ekonometrii są prowadzone przez doświadczonych dydaktyków, podczas gdy zagadnienia polityki gospodarczej  prezentują praktycy i eksperci. W ALK cenimy fachową wiedzę i doświadczenie.
 • Szeroki wachlarz przedmiotów do wyboru – wspieramy indywidualne podejście do studentów i dajemy możliwość skupienia się na interesujących ich dziedzinach.
 • Nowoczesne podejście do metod ilościowych – angażujące, nowoczesne i przystępne metody opanowania ekonometrii.

EDUKACJA Z WYKORZYSTANIEM GIER Studenci mają możliwość korzystania z narzędzia do gier interaktywnych MobLab, które wspiera nabywanie i kształtowanie umiejętności biznesowych, m.in. strategicznego myślenia czy podejmowania decyzji.

Atuty kierunku
1
Struktura programu

Prawdziwie kompleksowa struktura programu zbudowana w oparciu o czterofilarową, uzupełniającą i dodatkową architekturę, a mianowicie: silne odświeżenie i rozszerzenie teorii; intensywne szkolenie w zakresie metod i narzędzi analizy ekonomicznej; znaczny nacisk na politykę gospodarczą; i wreszcie intensywne szkolenie językowe.

2
Środowisko nauki

Inspirujące, angażujące i oparte na współpracy środowisko nauczania, oferujące możliwość wymiany pomysłów i dyskusji ze światowej klasy profesorami i praktykami.

3
Perspektywy kariery

Wysokiej jakości przygotowanie do szerokiego wachlarza możliwości zawodowych w dziedzinie ekonomii stosowanej. Między innymi w biznesie międzynarodowym, organizacjach międzynarodowych/agencjach rozwoju gospodarczego, badaniach naukowych/ośrodkach akademickich, doradztwie gospodarczym.

Słowo od lidera kierunku oraz Dziekana
prof. ALK dr hab. Waldemar Karpa

Jesteś pasjonatem globalnych rynków? Chcesz zrozumieć złożoność współczesnego życia gospodarczego? Czy jesteś wystarczająco ciekaw, aby odkryć geopolityczne otoczenie gospodarki?

A może chcesz posiąść niezbędną wiedzę i umiejętności, które otworzą przed Tobą nowe możliwości rozwoju kariery – zarówno w biznesie, instytucjach międzynarodowych, doradztwie, jak i nauce?

Nie szukaj dalej. Program Master of Applied Global Economics to optymalne połączenie wiedzy i umiejętności, które z pewnością zaspokoją Twoją ciekawość i rozwiną Twoją karierę.

Jacek Tomkiewicz
prof. ALK dr hab. Jacek Tomkiewicz, Ph.D.

Współczesna gospodarka światowa charakteryzuje się dynamicznymi zmianami i rosnącą współzależnością. Coraz bardziej przewagę na konkurencyjnych rynkach zdobywają ci, którzy rozumieją, jak procesy gospodarcze zachodzące w różnych częściach świata wpływają na siebie i wzajemnie się przenikają.

Program Master in Applied Economics nie tylko pozwala zrozumieć, jak działa gospodarka światowa, ale także dostarcza narzędzi do analizy i pomiaru wpływu mechanizmów ekonomicznych i politycznych na sytuację konsumentów, przedsiębiorstw i gospodarek narodowych.

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

 • Teorii szeroko rozumianej ekonomii
 • Nowoczesnych narzędzi analizy ekonomicznej
 • Metod kształtowania polityki ekonomicznej
 • Analizy jakościowej (statystyka/ ekonometria/ Big Data)
 • Płynności w korzystaniu i zrozumienie złożonego języka używanego w ekonomii globalnej

Ponadto:

 • Staniesz się częścią otwartej i międzynarodowej społeczności akademickiej
 • Będziesz mieć okazję poznać ludzi z całego świata i zbudować sieć kontaktów, z której będziesz korzystać przez całe życie.
 • Twój dyplom będzie rozpoznawalny na całym świecie dzięki tzw. "potrójnej koronie", czyli "Triple Crown", oznaczającej trzy prestiżowe międzynarodowe akredytacje, jakie posiada uczelnia
Perspektywy zatrudnienia

Po ukończeniu programu Master in Applied Global Economics w języku angielskim można podjąć pracę w:

Career Path Global Economics

 

Przykłady stanowisk pracy, do których będzie przygotowany absolwent programu:

 • Ekonomista w organizacjach międzynarodowych (np. OEDC, Bank Światowy, MFW)
 • Doradca ekonomiczny w dużych firmach lub organizacjach o zasięgu międzynarodowym (np. McKinsey, Boston Consulting Group)
 • Ekonomista w firmach międzynarodowych
 • Doradca ekonomiczny w branżowych federacjach i stowarzyszeniach branżowych
 • Ekonomista w bankach inwestycyjnych
 • Doradca ekonomiczny w ambasadach (np. izbach handlowych)
 • Doradca ekonomiczny w sektorze publicznym (np. stanowiska rządowe, administracja regionalna)
 • Ekonomista/ doradca w sektorze non-profit/ NGO
 • Badacz/analityk w firmach obsługującym duże wolumeny danych (np. Reuters, CG Insights, Clarivate)
Struktura programu
Realizowane przedmioty
Course Structure

Theory Refresher and Extension:

 • Advanced Macroeconomics
 • Advanced Microeconomics
 • Epistemology and History of Economic Thought
 • Economics and Geopolitics
 • Trade Theory and Policy
 • Experimental Economics
 • Innovation Economics and Innovation Policy

Training in methods and tools of economic analysis:

 • Economic Modelling
 • Introductory Econometrics
 • Research Methods in Economics

Economic policy analysis:

 • Methods in Policy Evaluation
 • Economics of Competitiveness

Elective Courses

 • Panel Data Econometrics
 • Time Series Analysis
 • Big Data Analysis
 • Simulations and Predictions
 • R Applications
 • Development and Transition Economics
 • Environmental Economics and Policy
 • Regional Economics
 • Labor Economics and Policy
 • Financial Markets
 • Economics of Intellectual Property
 • Economics of New Technologies
 • Economics of Networks
 • International Organizations
 • Project Management
 • Logic, Rhetoric and Art of Argumentation
ALKSchool
Organizacja zajęć
 • Studia stacjonarne

 

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

 

Społeczność
Lider kierunku
prof. ALK dr hab. Waldemar Karpa

Jesteś pasjonatem globalnych rynków? Chcesz zrozumieć złożoność współczesnego życia gospodarczego? Czy jesteś wystarczająco ciekaw, aby odkryć geopolityczne otoczenie gospodarki?

A może chcesz posiąść niezbędną wiedzę i umiejętności, które otworzą przed Tobą nowe możliwości rozwoju kariery – zarówno w biznesie, instytucjach międzynarodowych, doradztwie, jak i nauce?

Nie szukaj dalej. Program Master of Applied Global Economics to optymalne połączenie wiedzy i umiejętności, które z pewnością zaspokoją Twoją ciekawość i rozwiną Twoją karierę.

Rekrutacja
Zasady naboru

UWAGA! W związku z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczących przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa od 16.03.20 do odwołania Biuro Rekrutacji na studia w j. angielskim będzie działać w trybie wirtualnym. Prosimy o kontakt za pośrednictwem maila: admission@kozminski.edu.pl lub telefonicznie: 22 519 22 69 w godzinach pracy 8:30 – 16:30. W sytuacjach nadzwyczajnych istnieje możliwość umówienia się z nami indywidualnie rezerwując termin pod linkiem. Nabór odbywa się na podstawie dwóch składowych: średniej arytmetycznej z poprzednich studiów oraz wyników testu wstępnego (online). Maksymalna liczba punktów, które można otrzymać to 100. Z testu oraz za średnią można otrzymać po 50 punktów. Kandydaci, którzy łącznie otrzymali co najmniej 60 punktów zostaną zakwalifikowani do programu.  

Test Kwalifikacyjny

Test kwalifikacyjny przewidziany jest na 40 minut i ma na celu sprawdzenie wykształcenia kandydata, umiejętności analitycznego i logicznego myślenia, jak również posiadanie podstawowej wiedzy w danej dziedzinie, odpowiadającej wiedzy, jaką powinni posiadać absolwenci studiów licencjackich związanych z biznesem. Test składa się z 25 pytań zamkniętych - 10 pytań ilościowych, 10 dotyczących wiedzy ogólnej i aktualnej sytuacji na świecie oraz 5 pytań dotyczących wiedzy specjalistycznej z zakresu biznesu.

Wymagane dokumenty

Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:   

 • kserokopię dyplomu licencjackiego oraz suplement (suplement do dyplomu wydawany jest od 2005 roku) - oryginał do wglądu;

 • 1 zdjęcie (jak do dowodu osobistego);

 • dowód osobisty do wglądu;

 • CV w języku angielskim;

 • potwierdzenie  dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna);

 • formularz zgłoszeniowy - wypełniony online, wydrukowany i podpisany;

 • certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego, np. FCE, CAE, CPE, BEC, CEIBT, wydany przez University of Cambridge; IELTS (>=6.0 punktu); TOEFL IBT (>=87 punktów); TOEIC (przynajmniej 700 punktów); LCCI (English for Bussines - poziom 2, 3, 4); London Test of English certificates (PEARSON) - poziom 3, 4, 5. Z konieczności dostarczenia certyfikatu językowego są zwolnieni kandydaci, którzy ukończyli studia w języku angielskim lub na egzaminie maturalnym z języka angielskiego otrzymali na poziomie rozszerzonym co najmniej 80 punktów lub na poziomie podstawowym 95 punktów.  Lista dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego   

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne wydane w innych językach niż polski czy angielski muszą być przetłumaczone na j. polski lub angielski. 

Etapy rekrutacji
1
Rejestracja

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni.   

 

2
Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki studiów drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim wynosi 100 zł.

3
Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji ALK (osobiście lub za pośrednictwem poczty).

4
Egzamin wstępny

Po złożeniu dokumentów kandydat może przystąpić do testu wstępnego online.

5
Decyzja

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów i uzyskaniu wymaganej liczby punktów Komisja Rekrutacyjna wydaje decyzję o przyjęciu na studia.

6
Podpisanie umowy

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu następuje podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia.

Dodatkowe informacje

W przypadku wiz, zakwaterowania i innych codziennych problemów prosimy o kontakt z naszym Students Support and Service Center: studentsupport@kozminski.edu.pl

Opłaty
Master in Applied Global Economics - Opłaty
I rok II rok
Płatność za semestr 12 500 zł 13 150 zł
Płatność za semestr w 5 ratach 5 x 2 520 zł 5 x 2 650 zł
Opłata rekrutacyjna: 100 zł

Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać wpłat:   PEKAO S.A. II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  SWIFT Code: PKOPPLPW  IBAN: PL 

Dostępne stypendia
Atuty ponadprogramowe studiowania w ALK
12