MASTER IN APPLIED GLOBAL ECONOMICS, master in economics, master degree economics

Master in Applied Global Economics

Poziom
Studia II stopnia
Czas trwania
2 lata
Język
EN
Uzyskany tytuł
Magister
Tryb
Tryb stacjonarny
Broszura
Kontakt
Dana Duda
Kierownik ds. rekrutacji na studia w jęz. angielskim
Dana Duda
O kierunku
Podstawowe informacje

Kierunek Master in Applied Global Economics dostarcza studentom zaawansowanej wiedzy na temat teorii ekonomii i jej praktycznych zastosowań w rzeczywistych problemach.

Jeśli zdecydujesz się na program Master in Applied Global Economics w Akademii Leona Koźmińskiego, zapewnimy Ci:

 • Niepowtarzalne doświadczenie zdobyte podczas studiów dzięki naszym innowacyjnym metodom nauczania.
 • Zaawansowaną wiedzę z zakresu mikroekonomii i makroekonomii.
 • Zaawansowaną znajomość najnowocześniejszego oprogramowania do ekonometrii.
 • Zaawansowaną wiedzę z zakresu analizy polityki gospodarczej.
 • Szeroki wybór przedmiotów do wyboru.

Dodatkowe korzyści wynikające z naszej oferty edukacyjnej Wszyscy studenci Akademii Leona Koźmińskiego otrzymują nieograniczony, bezpłatny dostęp do MobLab oraz LinkedIn Learning, dzięki którym mogą doskonalić swoje umiejętności i zdobywać dodatkową wiedzę jeszcze w trakcie studiów.

Kliknij TUTAJ, aby dołączyć do grupy na Facebooku dla kandydatów tego programu.

Atuty kierunku - Cztery filary programu:
1
Jakość na światowym poziomie

Kierunek Master in Applied Global Economics został przygotowany analizując najlepsze studia magisterskie z dziedziny ekonomii z całego świata, np. z najlepszych uczelni w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Kanady i wiele innych.

2
Wyjątkowe środowisko studiów

Inspirujące i wciągające środowisko akademickie, w którym studenci są zachęcani do współpracy i wymiany pomysłów.

3
Międzynarodowa mentalność

Międzynarodowa kadra wykładowców, intensywne szkolenia językowe oraz kilka możliwości udziału w programach wymiany międzynarodowej.

4
Perspektywy rozwoju kariery

Szeroki zakres możliwości rozwoju kariery w organizacjach międzynarodowych, międzynarodowych instytucjach gospodarczych, przedsiębiorstwach wielonarodowych, firmach konsultingowych, bankach i najlepszych uniwersytetach.

5
Zaawansowane przygotowanie

Kompleksowy program obejmujący zaawansowane kursy z mikroekonomii, teorii gier, makroekonomii, ekonometrii, analizy polityki gospodarczej i innych pokrewnych dyscyplin (np. ekonomii behawioralnej i teorii handlu).

Obejrzyj krótkie wideo dotyczące kierunku!
Lider kierunku oraz Dziekan czekają na Ciebie w murach uczelni!
prof. ALK dr hab. Waldemar Karpa

Jesteś pasjonatem globalnych rynków? Chcesz zrozumieć złożoność współczesnego życia gospodarczego? Czy jesteś wystarczająco ciekaw, aby odkryć geopolityczne otoczenie gospodarki?

A może chcesz posiąść niezbędną wiedzę i umiejętności, które otworzą przed Tobą nowe możliwości rozwoju kariery – zarówno w biznesie, instytucjach międzynarodowych, doradztwie, jak i nauce?

Nie szukaj dalej. Program Master of Applied Global Economics to optymalne połączenie wiedzy i umiejętności, które z pewnością zaspokoją Twoją ciekawość i rozwiną Twoją karierę.

Jacek Tomkiewicz
prof. ALK dr hab. Jacek Tomkiewicz, Ph.D.

Współczesna gospodarka światowa charakteryzuje się dynamicznymi zmianami i rosnącą współzależnością. Coraz bardziej przewagę na konkurencyjnych rynkach zdobywają ci, którzy rozumieją, jak procesy gospodarcze zachodzące w różnych częściach świata wpływają na siebie i wzajemnie się przenikają.

Program Master in Applied Economics nie tylko pozwala zrozumieć, jak działa gospodarka światowa, ale także dostarcza narzędzi do analizy i pomiaru wpływu mechanizmów ekonomicznych i politycznych na sytuację konsumentów, przedsiębiorstw i gospodarek narodowych.

Co uzyskujesz w ramach programu?

Pięć najważniejszych kompetencji, które uzyskasz w ramach kierunku Master in Applied Global Economics:

 • Dogłębna znajomość nowoczesnych teorii mikroekonomicznych i makroekonomicznych.

 • Zaawansowana wiedza z zakresu analizy polityki gospodarczej.

 • Zaawansowana wiedza z zakresu ilościowych metod analizy ekonomicznej.

 • Zaawansowana wiedza z zakresu metod jakościowych w ekonomii.

 • Dogłębne zrozumienie trendów społeczno-gospodarczych.

Pięć najważniejszych korzyści studiowania w ramach kierunku Master in Applied Global Economics:

 • Aktywny udział w międzynarodowych wydarzeniach na uczelni (np. konferencje lub profesjonalne warsztaty z uznanymi międzynarodowymi prelegentami).

 • Młodzi i międzynarodowi członkowie kadry akademickiej gotowi pomóc Ci znaleźć swoją ścieżkę na rynku pracy lub w środowisku akademickim.

 • Możliwość spotkania znajomych wśród studentów pochodzących z prawie 80 krajów, wspaniałe życie studenckie i wiele wydarzeń dla międzynarodowych studentów.

 • Udoskonalenie języków obcych i możliwość wyjazdy na program wymiany międzynarodowej do jednej z naszych +200 uczelni partnerskich

 • Uznawany na całym świecie dyplom dzięki potrójnej akredytacji Akademii Leona Koźmińskiego, doradztwo zawodowe i targi pracy na terenie kampusu.

Perspektywy zatrudnienia

Po ukończeniu programu Master in Applied Global Economics w języku angielskim można podjąć pracę w:

Career Path Global Economics

 

Przed ukończeniem studiów nasze Biuro Karier pomoże Ci znaleźć praktyki, a Biuro Współpracy z Zagranicą pomoże Ci wziąć udział w programie stażowym Erasmus+. Natomiast po ukończeniu studiów możesz podjąć studia doktoranckie z zakresu ekonomii i dziedzin pokrewnych na najlepszych uczelniach lub pracować jako:

 • Ekonomista w organizacjach międzynarodowych

 • Doradca ekonomiczny w dużych firmach konsultingowych

 • Ekonomista w przedsiębiorstwach wielonarodowych

 • Doradca ekonomiczny w branżowych federacjach i stowarzyszeniach przemysłowych

 • Ekonomista w bankach inwestycyjnych

 • Radca ekonomiczny w ambasadach

 • Doradca ekonomiczny w przedsiębiorstwach państwowych

 • Doradca ekonomiczny w organizacjach non-profit

 • Badacz lub analityk w instytucjach finansowych

Struktura programu
Realizowane przedmioty
Course Structure

Theory Refresher and Extension:

 • Advanced Macroeconomics
 • Advanced Microeconomics
 • Epistemology and History of Economic Thought
 • Economics and Geopolitics
 • Trade Theory and Policy
 • Experimental Economics
 • Innovation Economics and Innovation Policy

Training in methods and tools of economic analysis:

 • Economic Modelling
 • Introductory Econometrics
 • Research Methods in Economics

Economic policy analysis:

 • Methods in Policy Evaluation
 • Economics of Competitiveness

Elective Courses

 • Panel Data Econometrics
 • Time Series Analysis
 • Big Data Analysis
 • Simulations and Predictions
 • R Applications
 • Development and Transition Economics
 • Environmental Economics and Policy
 • Regional Economics
 • Labor Economics and Policy
 • Financial Markets
 • Economics of Intellectual Property
 • Economics of New Technologies
 • Economics of Networks
 • International Organizations
 • Project Management
 • Logic, Rhetoric and Art of Argumentation
ALKSchool
Organizacja zajęć
 • Studia stacjonarne

 

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

 

Społeczność
Wybrani wykładowcy kierunku
Jlam
prof. ALK dr hab. Joanna Lam

Ten program daje studentom naprawdę wyjątkową okazję. Zapewnia im dogłębną wiedzę z zakresu teorii ekonomii, ale także pokazuje, jak zastosować teorię do rzeczywistych problemów. W dzisiejszych czasach takie programy są bardzo rzadkie. Co więcej, program ten nie tylko przygotowuje studentów do zostania najlepszymi ekonomistami, którzy mogą pracować dla wiodących instytucji finansowych, rządowych i międzynarodowych. To również daje im narzędzia, aby stać się światowej klasy naukowców w dziedzinie ekonomii.

Domenico Visiting Pisa
prof. ALK dr hab. Domenico Buccella

Program ten daje studentom doskonałą okazję do zdobycia intensywnego i zaawansowanego szkolenia w zakresie analizy ilościowej. Rzeczywiście, studenci globalnej ekonomii stosowanej zdobyć wszystkie niezbędne umiejętności, aby rozgryzać, analizować i uzyskać potężne spostrzeżenia z danych ekonomicznych. Na dzień dzisiejszy, umiejętności te są bardzo poszukiwane na każdym rynku pracy.

Rekrutacja
Zasady naboru

Biuro Rekrutacji na studia w j. angielskim będzie zamknięte 3-4 maja.

UWAGA! W związku z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczących przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa od 16.03.20 do odwołania Biuro Rekrutacji na studia w j. angielskim będzie działać w trybie wirtualnym. Prosimy o kontakt za pośrednictwem maila: admission@kozminski.edu.pl lub telefonicznie: 22 519 22 69 w godzinach pracy 8:30 – 16:30. W sytuacjach nadzwyczajnych istnieje możliwość umówienia się z nami indywidualnie rezerwując termin pod linkiem. Nabór odbywa się na podstawie dwóch składowych: średniej arytmetycznej z poprzednich studiów oraz wyników testu wstępnego (online). Maksymalna liczba punktów, które można otrzymać to 100. Z testu oraz za średnią można otrzymać po 50 punktów. Kandydaci, którzy łącznie otrzymali co najmniej 60 punktów zostaną zakwalifikowani do programu.  

Test Kwalifikacyjny

Test kwalifikacyjny przewidziany jest na 40 minut i ma na celu sprawdzenie wykształcenia kandydata, umiejętności analitycznego i logicznego myślenia, jak również posiadanie podstawowej wiedzy w danej dziedzinie, odpowiadającej wiedzy, jaką powinni posiadać absolwenci studiów licencjackich związanych z biznesem. Test składa się z 25 pytań zamkniętych - 10 pytań ilościowych, 10 dotyczących wiedzy ogólnej i aktualnej sytuacji na świecie oraz 5 pytań dotyczących wiedzy specjalistycznej z zakresu biznesu.

Wymagane dokumenty

Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:   

 • kserokopię dyplomu licencjackiego oraz suplement (suplement do dyplomu wydawany jest od 2005 roku) - oryginał do wglądu;

 • 1 zdjęcie (jak do dowodu osobistego);

 • dowód osobisty do wglądu;

 • CV w języku angielskim;

 • potwierdzenie  dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna);

 • formularz zgłoszeniowy - wypełniony online, wydrukowany i podpisany;

 • certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego, np. FCE, CAE, CPE, BEC, CEIBT, wydany przez University of Cambridge; IELTS (>=6.0 punktu); TOEFL IBT (>=87 punktów); TOEIC (przynajmniej 700 punktów); LCCI (English for Bussines - poziom 2, 3, 4); London Test of English certificates (PEARSON) - poziom 3, 4, 5. Z konieczności dostarczenia certyfikatu językowego są zwolnieni kandydaci, którzy ukończyli studia w języku angielskim lub na egzaminie maturalnym z języka angielskiego otrzymali na poziomie rozszerzonym co najmniej 80 punktów lub na poziomie podstawowym 95 punktów.  Lista dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego   

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne wydane w innych językach niż polski czy angielski muszą być przetłumaczone na j. polski lub angielski. 

Etapy rekrutacji
1
Rejestracja

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni.   

 

2
Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki studiów drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim wynosi 100 zł.

3
Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji ALK (osobiście lub za pośrednictwem poczty).

4
Egzamin wstępny

Po złożeniu dokumentów kandydat może przystąpić do testu wstępnego online.

5
Decyzja

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów i uzyskaniu wymaganej liczby punktów Komisja Rekrutacyjna wydaje decyzję o przyjęciu na studia.

6
Podpisanie umowy

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu następuje podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia.

Dodatkowe informacje

W przypadku wiz, zakwaterowania i innych codziennych problemów prosimy o kontakt z naszym Students Support and Service Center: studentsupport@kozminski.edu.pl

Opłaty
Master in Applied Global Economics - Opłaty
I rok II rok
Płatność za semestr 12 500 zł 13 150 zł
Płatność za semestr w 5 ratach 5 x 2 520 zł 5 x 2 650 zł
Opłata rekrutacyjna: 100 zł

Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać wpłat:   PEKAO S.A. II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  SWIFT Code: PKOPPLPW  IBAN: PL 

Dostępne stypendia
Atuty ponadprogramowe studiowania w ALK