Warsztaty online Studenckiej Poradni Prawnej

Warsztaty online Studenckiej Poradni Prawnej

Cykl spotkań składa się z sześciu wykładów prowadzonych przez studentów prawa ALK działających w Studenckiej Poradni Prawnej. Uczniom szkół średnich przybliżana jest tematyka z obszaru prawa i postępowania karnego, prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Tematyka zajęć

I. Postępowanie karne „Instytucja zatrzymania oraz prawa i obowiązki osoby zatrzymanej przez organy ścigania– członkowie sekcji karnej Studenckiej Poradni Prawnej ALK Kiedy i na jak długo policja ma prawo Cię zatrzymać? Jakie prawa przysługują osobie zatrzymanej, a co jest jej obowiązkiem? Omówienie instytucji zatrzymania na podstawie przepisów Kodeksu postępowania karnego dotyczących stosowania środków zapobiegawczych.

II. Prawo cywilne „Ochrona dóbr osobistych a hejt w Internecie” – członkowie sekcji cywilnej Studenckiej Poradni Prawnej ALK Czy można pozwać osobę za negatywne komentarze zamieszczane w mediach społecznościowych? Jaką odpowiedzialność poniesie hejter? Omówienie katalogu dóbr osobistych na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

III. Prawo gospodarcze „Jak założyć działalność gospodarczą?” – członkowie sekcji gospodarczej Studenckiej Poradni Prawnej ALK Kto może rozpocząć działalność gospodarczą? Jakie kroki ku temu powinien uczynić? Jakie warunki należy spełnić? Omówienie procesu zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

kolegium_prawa

IV. Prawo cywilne „Umowa sprzedaży: prawa konsumenta a obowiązki sprzedawcy” – członkowie sekcji cywilnej Studenckiej Poradni Prawnej ALK Co może być przedmiotem umowy sprzedaży? Czy osoba poniżej 18-go roku życia może być stroną takiej umowy? Czego możesz domagać się jako kupujący? Omówienie zasad nawiązywania umowy sprzedaży oraz warunków dokonywania sprzedaży na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa.

V. Prawo pracy „Praca dla licealisty – kto, kiedy, jak?” – członkowie sekcji prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Studenckiej Poradni Prawnej ALK Czy osoba poniżej 18-go roku życia może pracować? Na jakiej podstawie może zostać nawiązany stosunek pracy lub inny stosunek cywilnoprawny? Jakie obowiązki mają pracodawca i pracownik względem siebie? Omówienie norm prawnych zawartych w Kodeksie pracy i Kodeksie cywilnym.

VI. Prawo karne „A co Ty wiesz o narkotykach?” – członkowie sekcji karnej Studenckiej Poradni Prawnej ALK Jaka odpowiedzialność karna grozi za przestępstwa narkotykowe? Analiza przestępstw związanych z narkotykami, np. za rozpowszechnianie i posiadanie substancji zabronionych, na podstawie Kodeksu karnego oraz Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Prawo podatkowe

ZAJĘCIA DODATKOWE:

VII. Prawo karne „Ochrona dzieci przed przestępstwami na tle seksualnym” Ofiarami jakich przestępstw są dzieci? Jaka kara grozi za czyny pedofilskie? Omówienie czynów zabronionych, których ofiarami padają dzieci, oraz środków ochrony takich pokrzywdzonych na tle przepisów prawa karnego materialnego i procesowego. Nawiązanie do filmu „Zabawa w chowanego” braci Sekielskich.

Aby wziąć udział w warsztatach Aby wziąć udział w warsztatach online, wystarczy dostęp do komputera lub urządzenia mobilnego oraz aplikacji Microsoft Teams, a także konta mailowego w domenie Microsoft, które można bezpłatnie założyć na stronie: www.office.com, a jego okres ważności to 6 miesięcy. W większości przypadków nie będzie nawet konieczności instalacji aplikacji. Osoby, które korzystają z przeglądarek Google Chrome i Edge, nie muszą jej instalować – dołączają do spotkania przez przeglądarkę. Ci z Was, którzy korzystają z przeglądarki Firefox albo używają komputerów Apple’a, powinni zainstalować sobie aplikację Teams. Najłatwiej pobrać ją TUTAJ. Instalacja jest niekłopotliwa i niedługa.

Ewelina Przywrzej rekrutacja studia w j. polskim ALK
By umówić się na zajęcia i/lub uzyskać więcej informacji, zapraszamy do kontaktu:
Ewelina Przywrzej