Development programs

alk

Why us?

We specialize in management, economic, and financial development programs. Unlike in the case of most training companies, our instructors have a very extensive scientific knowledge and carry out research in the broadly understood field of management themselves. This approach lets us argue and explain WHY we should act in a specific way during our workshops. Only when the training participants understand WHY something works, they change their attitude and become convinced that it is actually reasonable to act differently in their professional setting and in their relationships with other people. Our academic teachers and coaches, apart from being engaged in teaching and scientific projects, have extensive practical experience in many industries thanks to having worked for global corporations and consulting companies. They are therefore able to draw on their practical experience and their scientific work at the same time to familiarize training participants with both the techniques and the motivation behind their actions. They are also able to work with attitudes and behaviors, making use of real-life examples.

At Kozminski University we educate senior- and middle-level managers employed at national and international institutions and corporations. Our development projects broaden the horizons and develop the skills of employees. Each development program takes into account the individual needs, the interests, and the preferences of the client organization.

Individual approach

Development programs, training courses for companies, and dedicated postgraduate studies.

The programs are designed with a given company specifically in mind. They are tailored to the dilemmas it faces, and are aimed at solving its current problems.

Get in touch with us and let’s work together. Together, we will determine your training needs, become familiar with your expectations, and plan the changes to take place after the courses are delivered. Together, we will create customized, valuable content that will help you develop key competencies and support your business.

The most frequently selected training areas are:

 • Negotiations
 • Project management
 • Digital transformation, marketing, and digital
 • Change management
 • Coaching competence
 • Talent development based on the Gallup methodology
 • Critical thinking
 • Team building
 • Managerial competence
 • Finance
GroupOfPeopleIllustration

Corporate training programs

Our clients can benefit from our in-company training services. We design the scope and the program of every training course together with coaches and taking into account the needs of the company. Our academic teachers and coaches, apart from being engaged in teaching and scientific projects, have extensive practical experience in many industries thanks to having worked for global corporations and consulting companies.

They are therefore able to draw on their practical experience and their scientific work at the same time to familiarize training participants with both the techniques and the motivation behind their actions. They are also able to work with attitudes and behaviors, making use of real-life examples.

Classes are conducted in the form of intensive workshops based on a modern methodology of working with groups, utilizing many effective techniques to develop competence and improve skills.

Both the content and the methodology of the training are adapted each time to the issues and problems discussed. This way, we implement business solutions that blend in optimally with the needs of the client organization. The experience of our coaches guarantees is bound to make each training session highly dynamic.

The participants will surely appreciate the interactive way of conveying theoretical and practical knowledge, the responsiveness to the reported problems or suggestions, and the workshop and creative format of the training. Training sessions can take place in Warsaw – on the premises of our university or in any other agreed location in Poland.

Szkolenia dla firm

Examples of development programs in our offer:

Development programs for business

Development programs are individually designed training and consulting programs for companies, delivered in close collaboration between Kozminski University’s coaches and academics and the client.

We start from an analysis of the organization’s needs and use the results of the diagnosis to recommend actions aimed at achieving the expected development goals for both individuals – managers – and the entire organization. Then, we design appropriate modules interconnected with each other to form a consistent whole.

Programy rozwojowe dla firm.png

Programy dedykowane dla wybranej grupy osób z danej organizacji, zajmujących stanowiska kierownicze i specjalistyczne.

Uczestnicy biorący udział w programie zdobywają nowe kompetencje biznesowe, osobiste i przywódcze, aby w przyszłości pełnić najwyższe stanowiska menedżerskie i eksperckie w swoich firmach. W programie znajdują się m.in. warsztaty z przywództwa, zarządzania zespołem, autoprezentacji i wystąpień publicznych, zarządzania czasem i zadaniami.

Celem programu jest przygotowanie menedżerów średniego i wyższego szczebla to roli liderów w zmieniającym się otoczeniu biznesowym.

Do poprowadzenia poszczególnych modułów programu zostali zaproszeni praktycy, którzy w swoich organizacjach (korporacje / new ventures / fundusze inwestycyjne) prowadzą lub prowadzili projekty, zmiany i wdrożenia związane z obszarami przywództwa w czasie transformacji i zmiany, nowych trendów i modeli biznesowych, rozwoju organizacji w czasach rewolucji technologicznej, budowaniu wartości firmy w zmiennym otoczeniu oraz wykorzystania sztucznej inteligencji (AI) w biznesie.

 

Założenia programu:

1
Realne projekty

Praca na realnych projektach klienta i szablonach dokumentacji klienta

2
Zakres tematyczny

Zakres tematyczny przygotowany w uzgodnieniu z klientem

3
Konsultacje

Konsultacje projektów prowadzonych przez uczestników programu

4
Wsparcie

Możliwość wsparcia procesu transformacji organizacji z poziomu zewnętrznego Biura Zarządzania Projektami.

5
Zaliczenie zajęć

Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie przygotowanej przez uczestników analizy i planu realnego projektu, który będzie docelowo realizowany

Świadomość roli i ważności podejścia projektowego w przedsiębiorstwach jest coraz większa. Jednak, żeby wdrożenie standardów pracy projektowej faktycznie wpłynęło na zwiększenie efektywności działania firmy, myśleniem projektowym warto objąć całą organizację. Akademia Leona Koźmińskiego kompleksowo podchodzi do potrzeb szkoleniowych i edukacyjnych w firmach w obszarze zarządzania projektami. Kładziemy nacisk zarówno na zdobywanie wiedzy w możliwie szerokim zakresie, jak również na doskonalenie kompetencji w zarządzaniu projektami. Albowiem, nie sama wiedza, ale kompetencje kierowników projektów, rozumiane jako zastosowanie wiedzy, umiejętności i zdolności w celu osiągnięcia pożądanych rezultatów, stanowią w świecie VUCA - volatility (zmienność), uncertainty (niepewność), complexity (złożoność) i ambiguity (niejednoznaczność) niebagatelną wartość.

Założenia programu:

1
WARSZTATY

Warsztaty ugruntowujące i uwspólniające wiedzę z zarządzania projektami, prowadzone na realnych projektach z danej organizacji

2
ZAKRES MERYTORYCZNY I CZASOWY

Zakres merytoryczny i czasowy przygotowany w uzgodnieniu z klientem i dostosowany do realnych potrzeb organizacji.

3
PILOTAŻ PROJEKTÓW

Pilotaż projektów realizowanych w organizacji ze wsparciem konsultanta

Dedykowane studia podyplomowe

 

Wspólnie z naszymi Klientami tworzymy pod ich potrzeby studia podyplomowe dedykowane dla ich pracowników.

Przykłady dedykowanych studiów podyplomowych:

 

Akademia Przywództwa dla menedżerów High Potential

BLOK I NOWOCZESNE PRZYWÓDZTWO  – jak wydobywać z ludzi to co najlepsze?

 • Zarządzanie ludźmi w oparciu o style myślenia i działania FRIS®
 • Rozwój kompetencji przywódczych – Servant Leadership
 • Krytyczne myślenie jako kompetencja przyszłości

BLOK II AKTUALNE TRENDY RYNKOWE

 • Trendy mikro i makroekonomiczne
 • Budowanie wartości firmy
 • Transformacja cyfrowa organizacji

BLOK III EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ NA KONKURENCYJNYM RYNKU 

 • Zarządzanie zespołem
 • Podejmowanie efektywnych decyzji biznesowych
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zarządzanie zmianą w organizacji

BLOK I UBEZPIECZENIA

 • Prawo
 • Underwriting – analiza ryzyka ubezpieczeniowego
 • Finanse – szeroka perspektywa
 • Finanse – obszar ubezpieczeń

BLOK II ZARZĄDZANIA

 • Podstawy zarządzania
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie ludźmi (HR)

Learningi agility – kompetencje przyszłości: *FRIS® – budowanie zaangażowanych zespołów *Krytyczne myślenie *Nowoczesne narzędzia – efektywna praca *Zarządzanie zmianą w świecie VUCA *Self – awarness *Inteligencja emocjonalna Innowacje, technologia i ekologia w biznesie

BLOK III MARKETING 

 • Personal Branding
 • Nowoczesny marketing – przegląg (LinkedIn/FB jako kanały promocji)

BLOK IV ART AND BUSINESS

 • Historia sztuki
 • Etykieta biznesu
 • Prezentacja końcowa

Contact us:

Klaudia Fatah
Dyrektor ds. Programów Rozwojowych
Klaudia Fatah
Sylwia Hałas-Dej
Business Development Manager
dr Sylwia Hałas-Dej