Zarządzanie projektami - z GFKM (online) 

Program w całości realizowany w formule ONLINE.

 

STUDIA REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z 

KLUCZOWE CECHY PROGRAMU 

 •  Studia zorientowane na praktyczne zastosowanie technik, metod i narzędzi zarządzania projektami.
 • Zajęcia warsztatowe (studia przypadków, zadania zespołowe, zadania indywidualne).
 • Trenerzy – praktycy z bogatym doświadczeniem zawodowym, szkoleniowym i konsultingowym.
 • Zajęcia w małych grupach ćwiczeniowych (liczba uczestników w grupie wynosi około 20 osób).
 • Ponad 1000 zadowolonych absolwentów studiów.
 • Praktyczna forma zakończenia studiów - projekt dotyczący zastosowania w swojej praktyce zawodowej technik, narzędzi i metod poznanych w trakcie studiów.
 • Stałe doskonalenie programu studiów - wprowadzamy najnowsze i najskuteczniejsze praktyki zarządzania projektami.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW 

Uczestnik studiów nabędzie praktyczne umiejętności z zakresu:

 • Stosowania różnych podejść do zarządzania różnymi typami projektów.
 • Tworzenia systemu zarządzania projektami w organizacji.
 • Wykorzystania kluczowych osób zaangażowanych w projekt w efektywny sposób.
 • Skutecznego stosowania technik i narzędzi zarządzania projektami.
 • Zapewnienia efektywnego informowania osób zaangażowanych w projekt.
 • Przyrostowego budowania planu działań i realizacji projektu.
 • Bycia liderem w projekcie.
 • Działań związanych z aktywnym budowaniem zespołu.
 • Angażowania i motywowania członków zespołu projektowego i wykonawców zadań.
 • Umiejętnego zarządzania konfliktami.
 • Prowadzenia spotkań i prezentacji wyników prac projektowych.
 • Generowania rozwiązań.
 • Umiejętnego zastosowania zwinnych metod (Agile PM) w zarządzaniu projektami.
 • Analizowania opłacalności projektu.
 • Tworzenia budżetu projektu.
 • Przyspieszania realizacji zadań projektowych.
 • Wprowadzania zmian do projektu.
 • Zamknięcia projektu w sposób zapewniający, że ważne i użyteczne informacje nie są stracone (ciągłe doskonalenie).
 • Efektywnego wykorzystania programu komputerowego MS Project do zarządzania projektem.

CEL STUDIÓW 

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu kluczowych obszarów zarządzania projektami oraz zdobycie przez uczestników umiejętności skutecznego stosowania narzędzi i metod zarządzania projektami.

ADRESACI STUDIÓW 

Kierownicy projektów, członkowie zespołów projektowych, wykonawcy prac projektowych, jak też osoby, które przygotowują się do prowadzenia projektów.

WYKŁADOWCY 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie każdego z przedmiotów oraz przygotowanie projektu indywidualnego w formie pisemnej (zastosowanie wiedzy i umiejętności w rzeczywistych projektach realizowanych w firmach i organizacjach studentów).”

 

 


Kontakt: 
Joanna Sawicka-Golcz

Doradca edukacyjny