Wesprzyj Fundację Rozwoju
Strona główna
KAMP, Advanced Management Program, kurs dla menedżerów, szkolenie menedżerskie Warszawa

Kozminski Advanced Management Program

Poziom
Kursy i szkolenia
Executive programs
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia szkolenia
Tryb
Tryb stacjonarny,
W tygodniu

O kursie

Najbliższej przyszłości będą towarzyszyć m.in. trudno przewidywalne wyzwania, narastająca niepewność, napięcia i konflikty. Zjawiska te nie muszą paraliżować - powinny stać się wyzwaniem i mogą przyczynić się do dynamicznego rozwoju firmy. Niezbędny staje się nowy typ zarządzania i przywództwa (przywódca jako sternik zdolny do mobilizacji załogi w czasie sztormu) oraz nowe rozwiązania, dostosowane do trudnych czasów.  Kozminski Advanced Management Program jest elitarnym programem przeznaczonym dla wyższej kadry menedżerskiej oraz właścicieli firm, oferującym unikatowe możliwości spojrzenia na współczesne wyzwania biznesowe, trendy w zarządzaniu, ze szczególnym uwzględnieniem dylematów przywództwa w organizacji, kształtowania długofalowych strategii rozwoju, a także możliwości osobistego rozwoju i zdobywania nowych kompetencji.    W programie dominuje podejście holistyczne związane ze spojrzeniem na współczesne zarządzanie z różnych perspektyw. Istotne jest również holistyczne podejście do życia zakładające zachowanie określonego balansu między życiem zawodowym i osobistym.    Kozminski Advanced Management Program  nie jest typowym programem szkoleniowym. To program-przewodnik po nowych ideach, uwarunkowaniach i zagrożeniach, weryfikujący zasadność przyjmowanych kierunków i sposobów działania w konfrontacji z aktualnymi koncepcjami zarządzania na świecie oraz w konfrontacji z działaniami organizacji reprezentowanych przez uczestników programu. Kluczowe znaczenie dla programu ma aktywny udział jego uczestników oraz budowanie sieci powiązań między nimi. 

WYKŁADOWCY*

 • Paweł Burczyk - aktor m.in. Teatru Kamienica w Warszawie, pedagog
 • Iwona Bobrowska-Budny - doświadczony mentor, trener, menedżer oraz certyfikowany konsultant metod analizy osobowości zawodowej, wykładowca akademicki
 • Lidia Czarkowska - doktor socjologii, coach i trener biznesu, wykładowca, dyrektor Centrum Coachingu ALK
 • Lechosław Garbarski - profesor, specjalizuje się w problematyce marketingu. Autor wielu podręczników i innych publikacji w Polsce i za granicą, konsultant, absolwent Wharton AMP
 • Mieczysław Grudziński - doktor, kierownik Zakładu Finansów Strategicznych w ALK, wykładowca w Polsce i USA. Autor wielu artykułów z zakresu finansów
 • Dariusz Jemielniak - profesor, wykładowca z dziedziny zarządzania w ALK, dyrektor Center for Research on Organizations and Workplaces, Harvard Visiting Scholar
 • Krzysztof Kalicki - profesor, wykładowca ALK, były wiceminister Finansów, prezes zarządu Deutsche Bank Polska S.A.
 • Nikolay Kirov - wykładowca ALK, prowadzący szkolenia i doradztwo z negocjacji w biznesie, budowania relacji i kreowania wartości oraz przywództwa i wdrażania zmian organizacyjnych
 • Grzegorz W. Kołodko - profesor, wykładowca ALK oraz uniwersytetów amerykańskich. Autor wielu publikacji, były wicepremier i minister finansów
 • Sebastian Kotow - wykładowca z zakresu psychologii biznesu, ekonomii zaufania oraz przywództwa. Były CEO w Franklin Covey w Polsce, były Prezes Zarządu w Brian Tracy International
 • Jacek Kowalski - członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich Orange Polska
 • Andrzej K. Koźmiński - profesor specjalizujący się w zakresie zarządzania, założyciel i były Rektor ALK. Prezydent ALK. Autor wielu publikacji, które ukazały się w Polsce i za granicą
 • Dominika Latusek-Jurczak - profesor, wykładowca ALK. Autorka wielu publikacji z zakresu nauk o organizacji i zarządzaniu, Stanford Visiting Scholar
 • Piotr Lignar – wykładowca ALK, specjalista i konsultant PR, były dyrektor w Polskim Radiu
 • Andrzej Lubowski - ekonomista, publicysta mieszkający na stałe w USA, menedżer międzynarodowych korporacji. Autor wielu publikacji, które ukazały się w Polsce i za granicą
 • Grzegorz Mazurek - profesor, wykładowca ALK, konsultant, trener i Autor wielu publikacji w zakresie marketingu internetowego oraz e-biznesu
 • Adam Noga - profesor nauk ekonomicznych, były dyrektor Instytutu Finansów, wykładowca ALK. Autor wielu publikacji
 • Krzysztof Obłój - profesor, wykładowca zarządzania strategicznego w ALK, konsultant, Autor wielu publikacji, które ukazały się w Polsce i za granicą
 • David Ortega - doktor w EADA, absolwent m.in. IESE. Specjalizuje się w problematyce przywództwa, coachingu.  Menedżer i konsultant wielu firm
 • Juan Ribas - profesor w EADA, absolwent m.in. University of California, Berkeley. Specjalizuje się w problematyce zarządzania, menedżer ds. sprzedaży i finansów wielu firm
 • Ruben Llop Ruiz - doktor w EADA, absolwent m.in. IESE, IMD, INSEAD, HBS. Specjalizuje się w problematyce strategii biznesowych
 • Robert Rządca - profesor, wykładowca w ALK. Autor wielu publikacji naukowych, specjalizuje się w zagadnieniach negocjacji w biznesie
 • Aleksandra Skierkowska-Przegalińska – profesor Akademii Leona Koźmińskiego. Prowadzi badania w MIT, Boston
 • Dorota Szkodny-Ciołek - doktor socjologii, akredytowany przez International Coach Federation and the Coaching Training Institute (USA) coach w zakresie szkoleń z zakresu umiejętności przywódczych
 • Maciej Witucki - przewodniczący Rady Nadzorczej Orange Polska, prezes Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, były Prezes Lukas Banku, członek Zarządu PKPP Lewiatan
 • Piotr Zielonka - profesor, specjalista w zakresie psychologii ryzyka oraz psychologii inwestowania. Wykładowca ALK

GOŚCIE SPECJALNI*

 • Dariusz Blocher - Prezes Zarządu i dyrektor generalny spółki Budimex. Absolwent AMP IESE Business School
 • Bolesław Błaszczyk - wiolonczelista, członek grupy MoCarta
 • Dariusz Kasprzyk - Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego. Absolwent SGH, MBA ALK IESE AMP. Pracował w BRE Banku, Pekao S.A, BPH SA, PBK, PKO BP
 • Piotr Jeleński - Prezes Zarządu, Asseco South Eastern Europe. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Aston Business School w Birmigham
 • Ireneusz Piecuch - Wiceprezes Poczty Polskiej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW. Pracował w IBM, Telekomunikacji Polskiej,  CMS Cameron McKenna
 • Hermann Simon - ekonomista niemiecki, menedżer i wykładowca, założyciel i prezes firmy konsultingowej Simon-Kucher & Partners Strategy and Marketing Consultants. Ekspert w dziedzinie strategii

* Ze względu na rozliczne obowiązki wykładowców Programu, ostateczna lista może się nieznacznie różnić od wskazanej

 

Atuty

1
Autorytety świata gospodarki i kultury

Zajęcia z najwybitniejszymi specjalistami zarządzania oraz autorytetami świata gospodarki i kultury.

2
Uczestnicy – menedżerowie o wysokich kompetencjach

Unikatowe kontakty i wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami - menedżerami o wysokich kompetencjach.

3
Sukcesy biznesowe z polskiej perspektywy

Analiza krajowych i międzynarodowych sukcesów biznesowych z polskiej perspektywy.

Partnerzy

Adresaci

Kozminski Advanced Management Program jest przeznaczony dla wyższej kadry menedżerskiej  o dużym stażu zawodowym (10-25  lat), menedżerów odpowiedzialnych za więcej niż jeden obszar funkcjonalny w organizacji i aspirujący do funkcji lidera organizacji. KAMP jest również programem użytecznym dla właścicieli firm pełniących jednocześnie funkcje zarządcze. Pozwala na: 

 • zrozumienie współczesnych uwarunkowań ekonomicznych i społeczno-politycznych oraz ich wpływu na działania biznesowe 

 • zrozumienie obecnych i przyszłych ról top menedżerów 

 • zidentyfikowanie i ocenę strategii rozwoju i strategii konkurowania organizacji 

 • poznanie najnowszych trendów i koncepcji zarządzania w różnych obszarach funkcjonalnych 

 • zdobycie nowych, kluczowych kompetencji dla kierowania dużymi organizacjami biznesowymi 

 • zweryfikowanie własnych wizji biznesowych w bezpośrednich konfrontacjach z przedstawicielami innych organizacji 

 • zdobycie umiejętności wspomagających wszechstronny rozwój osobisty 

GroupOfPeopleIllustration

Obejrzyj film

Dyrektor Programu

prof. dr hab. Lechosław Garbarski

Autor i współautor blisko 300 publikacji z zakresu marketingu, zachowań konsumentów, marketingu strategicznego. Członek Kapituły Polish National Sales Awards, twórca Kozminski Advanced Management Program. Autor wielu podręczników i innych publikacji w Polsce i za granicą, konsultant, absolwent Wharton AMP.

 

 

Co zyskujesz

Kozminski Advanced Management Program oferuje: 

 • zajęcia i spotkania z wybitnymi ludźmi, którzy podejmowali wiele poważnych wyzwań życiowych i osiągnęli sukces 

 • interakcje z najlepszymi menedżerami o rozległych doświadczeniach – uczestnikami programu 

 • czas na przemyślenia i głębszą refleksję 

 • pracę z wykorzystaniem innowacyjnych metod. 

Program obejmuje: 

 • kluczowe sesje podstawowe związane z najważniejszymi problemami współczesnych organizacji (takimi jak: przywództwo, strategie, finanse, marketing) 

 • pozostałe sesje podstawowe poświęcone zróżnicowanym zagadnieniom, istotnym dla funkcjonowania organizacji przyszłości (m.in.: HR, etyka, innowacje, negocjacje strategiczne, zarządzanie międzykulturowe) oraz rozwoju osobistego (komunikowanie, kierowanie emocjami, zarządzanie konfliktem) 

 • sesje specjalne - spotkaniami z wybitnym praktykami gospodarczymi, byłymi szefami ministerstw lub urzędów centralnych 

 • pracę w grupach nad unikalnym w skali światowej projektem AMP – warsztatem teatralnym odwołującym się do sztuki jako źródła wzorców kreatywności 

 • zajęcia rekreacyjne stanowiące istotny składnik programu powiązany z holistycznym podejściem do życia 

 • pracę indywidualną, będąca niezbędnym dopełnieniem aktywnego uczestnictwa w programie 

Program

WYBRANE PROBLEMY SESJI PODSTAWOWYCH 

Przedmiotem poszczególnych sesji w ramach Programu stanie się wiele starannie dobranych tematów. Niektóre spośród nich to: 

 • Królowa szachownicy - strategia 

 • Potęga wyróżnienia na rynku 

 • Autokreacja, czyli kształtowanie cech i umiejętności przywódczych 

 • Chciwość a przyzwoitość w życiu i biznesie: zarządzanie przez wartości odpowiedzią na wyzwania przyszłości 

 • Psychologia wprowadzania zmian 

 • Tworzenie i zawłaszczanie wartości  – negocjacje strategiczne 

 • Sposoby redukcji wrażliwości działalności biznesowej na fale kryzysowe 

 • Współczesne dylematy strategiczne 

 • Granice rozciągania sukcesu 

 • Obrona przed manipulacją 

 • Przejęcia kapitałowe a rozwój firmy – uwarunkowania sukcesu 

 • Wpływ nowoczesnych technologii internetowych na marketing przedsiębiorstwa 

 • Implikacje globalnego kryzysu w zarządzaniu ryzykiem kredytowym, rynkowym, operacyjnym i płynności 

 • Nieetyczne zachowania a upadek organizacji 

 • Internationalization Strategy 

 • International Negotiations 

 • Challenges in a Global Market 

WARSZTATY ROZWOJU OSOBISTEGO 

 • Ja jako lider 

 • Kierowanie własnymi emocjami 

 • Zarządzanie konfliktem w zespole 

 • FRIS – style myślenia i działania 

PROGRAM PARTNERSKI 

Pod koniec czwartego tygodnia spotkań zaprosimy na dwa dni Partnerów/Partnerki Uczestników Programu. W ramach Kozminski Advanced Management Program przygotowaliśmy specjalnie dedykowany im program zajęć i spotkań. Mamy nadzieję, że dzięki niemu nasi uczestnicy oraz najbliższe im osoby będą z większą siłą i wytrwałością realizować swoje pasje życiowe, harmonijnie łącząc je z intensywną pracą zawodową. 

PRZYKŁADOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ W CIĄGU TYGODNIA 

Przykładowy harmonogram można pobrać  TUTAJ.   

figury

Organizacja zajęć

Zajęcia trwają w sumie cztery tygodnie:

Program będzie realizowany głównie w języku polskim. Część zajęć realizowana wspólnie z EADA w Barcelonie będzie prowadzona w języku angielskim (14 godzin zajęć oraz biznesowe wizyty studyjne).  

Ze względu na podstawowe założenia programu oraz sposób jego realizacji, wymagana jest stała obecność uczestników Programu w każdym tygodniu zajęć od godz. 10.00 w poniedziałek do godz. 19.00 w piątek. W tygodniu trzecim wylot do Barcelony jest planowany na poniedziałek. 

Miejsce zajęć w tygodniu 1, 2 i 4: Ośrodek Szkoleniowy (do 40 km od centrum Warszawy)  Miejsce zajęć w tygodniu 3: Ośrodek EADA w Collbato (ok. 30 km od centrum Barcelony)*

* (w zależności od sytuacji epidemicznej, z uwagi na bezpieczeństwo Uczestników, Uczelnia zastrzega możliwość organizacji tygodnia 3 w Warszawie)

Terminy

 • TYDZIEŃ 1  -  10-14 czerwca 2024 (Warszawa)
 • TYDZIEŃ 2  -  16-20 września 2024 (Warszawa)
 • TYDZIEŃ 3  -  18-23 listopada 2024 (Barcelona lub Warszawa -  w zależności od sytuacji epidemicznej)
 • TYDZIEŃ 4  -  27 stycznia - 1 lutego 2025 (Warszawa)

Społeczność

Opinie studentów i absolwentów

Marcin Szczebak

Prezes Perfecta sp. z o.o. "Dlaczego KAMP?  A dlaczego nie?   

1. Mamy bardzo podobne wyzwania - w korporacji, firmie prywatnej, na szczycie hierarchii lub nieco niżej. Wielką wartością jest wymiana doświadczeń. 2. KAMP 'zmusza' do refleksji i spojrzenia z innej perspektywy. Pomaga zobaczyć to, co ważne, a co nie. 3. Będziesz się uczył i… nieźle bawił. Na KAMP-ach nie ma ludzi, którym kazano albo którzy nie mają swojego zdania. 4…, 5…,6... (zadzwoń, opowiem)."

 

Paweł Szataniak
Paweł Szataniak

Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wielton SA Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pamapol

„Jako Przewodniczący Rady Nadzorczej, akcjonariusz, współwłaściciel kilku spółek często dochodzę do wniosku, że innowacyjność produktowa to przyszłość  organizacji. Ale czy tylko produktowa? A może także w zarządzaniu? Po programie KAMP z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że zarządzanie podlega tym samym regułom. Świat się zmienia i zarządzanie również. KAMP pozwala to namacalnie dostrzec. Wykładowcy, zaproszeni goście i fenomenalni uczestnicy to mieszanka,  która powoduje, że człowiek po programie jest już inny - innowacyjny.” 

 

Łukasz Hadyś
Łukasz Hadyś

Dyrektor Finansowy, CFO Sklepy Komfort S.A

„Od dłuższego czasu szukałem intensywnego programu, który nie zasypie uczestników powtórką z teorii tylko pozwoli na chwilę zastanowienia się, co w zawodowym życiu mogę robić lepiej. Zajęcia naprawdę pozwalają na odłożenie służbowego telefonu na bok, jednak podstawową zaletą KAMP jest możliwość wymiany doświadczeń zawodowych i podejścia do życia z grupą doświadczonych menedżerów i właścicieli firm.” 

 

Małgorzata Piekarska
Małgorzata Piekarska

Dyrektor, Auchan

„Ten program nie tylko edukuje, jak sprostać współczesnym wyzwaniom biznesowym, ale przede wszystkim uruchamia drzemiące w nas pokłady kreatywności, wyzwala energię potrzebną do skutecznego działania i skłania do refleksji nad osobistym rozwojem. Jest to wspaniała mieszanka merytorycznych programów, innowacyjnych warsztatów, dodatkowo wypełniona spotkaniami z wyjątkowymi ludźmi, posiadającymi nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również ogromne doświadczenie praktyczne.” 

 

Irmina Bubałło-Wojciechowska
Irmina Bubałło-Wojciechowska

Executive Director in charge of Shared Services, Orange Polska

„Program KAMP to przede wszystkim spotkania ze znakomitymi ekspertami z różnych dziedzin biznesu.  Spotkania dawały możliwość bardzo ciekawej wymiany poglądów i nowego spojrzenia na siebie,  życie w biznesie i nie tylko. No i sami studenci – świetna grupa, która daje początek nowej sieci kontaktów – absolwentów KAMP. Polecam!” 

 

 • Aby zgłosić się do udziału w programie, prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego. Następnie otrzymają Państwo drogą elektroniczną aplikację obejmującą dalsze informacje. 

 • Akademia Leona Koźmińskiego będzie dążyła do przyjęcia do programu osób o dużym doświadczeniu praktycznym, szerokim zróżnicowaniu - pod względem: sektorowym i geograficznym, specjalności zawodowej, wykształcenia oraz pozycji zawodowej. 

 • Organizatorzy Kozminski Advanced Management Program będą kontaktowali się z kandydatami przed ostatecznym potwierdzeniem kwalifikacji do programu. 

 • Termin zgłoszeń:  30 marca 2024 r. 

Opłaty

CENA PROGRAMU: 59 500 ZŁ*

* Opłata uczestnika Programu obejmuje: uczestnictwo w zajęciach oraz sesjach specjalnych, zakwaterowanie i wyżywienie, komplet materiałów o zróżnicowanym charakterze, koszty przelotu Warszawa – Barcelona - Warszawa.

Akceptacja zgłoszenia kandydata pociąga za sobą zobowiązanie uiszczenia opłaty wstępnej. Opłata wstępna jest bezzwrotna (chyba, że Program nie zostanie uruchomiony) i będzie zaliczona na poczet opłaty całkowitej. Rezygnacja z udziału w Programie po 15 kwietnia 2024 roku powoduje utratę wniesionej opłaty. W uzasadnionych przypadkach możliwe będzie zaproponowanie innej osoby na miejsce rezygnującego.

Tabela opłat
Cena programu 59 500 ZŁ*
Opłata wpisowa płatna w ciągu 14 dni od otrzymania potwierdzenia zakwalifikowania się kandydata do programu (czesne zostanie pomniejszone o jej wysokość) 5 000 zł brutto (stawka zw. z VAT)
Pozostała cześć czesnego 54 500 zł brutto - płatne do 30.03.2024

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online. 

Po zarejestrowaniu się na szkolenie każdy z kandydatów otrzyma INDYWIDUALNY NUMER KONTA do dokonania płatności. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Marciniuk, e-mail: amarciniuk@kozminski.edu.p