advanced management program

Advanced Project Management Program

Poziom
Kursy i szkolenia
Czas trwania
10 dni
Język
PL
Kontakt
O kursie
Cel kursu

Celem kursu jest wypracowanie i umocnienia wśród uczestników podejścia projektowego oraz wzmocnienie kompetencji w zarządzaniu złożonymi projektami, programami i portfelami w celu zwiększenia efektywności realizowanych zmian i przedsięwzięć. 

Po ukończeniu kursu uczestnicy nauczą się: 

 • identyfikować zależności zachodzące pomiędzy obszarem zarządzania strategicznego i obszarem projektowym w organizacji;
 • rozumieć organizacyjne uwarunkowania sprawnego zarządzania portfelem projektów; 
 • rozumieć organizacyjne uwarunkowania sprawnego konstruowania programów;
 • definiować cele stawiane w obszarze projektowym;
 • oceniać wskaźniki efektywności projektów i ich opłacalność, monitorować postęp projektów, analizować odchylenia i trendy;
 • dostrzegać różnice między pracą i karierą Black Belta od ścieżki Project Managera;
 • prowadzić projekty według metodyki DMAIC. 
Główne atuty
1
Bogata wiedza

poparta licznymi praktycznymi przykładami z przedsiębiorstw polskich i zagranicznych 

2
Wskazówki

jak usprawnić funkcjonowanie obszaru projektowego w organizacji

3
Przejrzyste i zrozumiałe schematy

zarządzania finansami w projekcie, które można wdrożyć od zaraz 

4
Liczne ćwiczenia praktyczne

wykonywane w trakcie pracy warsztatowej

5
Szersza perspektywa

na zarządzanie projektami i usprawnianie biznesu – uzupełniona o podejście DMAIC i doświadczenia ponad 30 lat funkcjonowania programu Six Sigma

Adresaci kursu
 • Menedżerowie, którzy chcą wzmocnić swoje kompetencje związane z rozwiązywaniem problemów biznesowych, zarządzaniem projektami, usprawnianiem procesów, zarządzaniem programami.  
 • Menedżerowie, którzy rozwijają siebie, swój zespół, szukają inspiracji do wykonywania swojej pracy sprawniej i z większą satysfakcją.  
 • Osoby, które pracują na stanowisku menedżerskim, odpowiadają za realizację strategii i rozwój przedsiębiorstwa lub poprawę efektywności biznesowej w wybranym obszarze. 
 • Project, program i portfolio menedżerowie.
alk
Trener wiodący
Dr Grzegorz Dzwonnik
dr Grzegorz Dzwonnik

Menedżer, konsultant i wykładowca akademicki. Specjalizuje się w dziedzinie zarządzania strategicznego oraz zarządzania projektami. Absolwent Politechniki Gdańskiej (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki) oraz Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Ekonomii). Partner międzynarodowego think tanku Synergy Services Group. Wykładowca programu MBA prowadzonego przez WSB w Gdańsku i Northampton University (UK). Certyfikowany menedżer projektów (PMP, P2P, CSM, CSPO).

Posiada certyfikat Kanban Management Professional (Kanban University) oraz PROSCI Change Management Certification. Współpracujący z IPMA w ramach International Project Excellence Award, gdzie kieruje międzynarodowymi zespołami eksperckimi pomagając przedsiębiorstwom doskonalić kulturę zarządzania projektami.

Joanna Rzempała
dr Joanna Rzempała

Doktor nauk ekonomicznych. Wykładowca tematyki zarządzania projektami na Uniwersytecie Szczecińskim. Kierownik projektów dydaktycznych i biznesowych, niezależny konsultant głównie w obszarze zarządzania finansami projektów. 
 

Posiada tytuł Certified Senior Project Manager IPMA-B, certyfikat Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz certyfikat zarządzania projektami PRINCE2 Foundation. Członek Komitetu ds. Finansowych IPMA International. 

Korzyści dla uczestników - co zyskujesz
 • Zmiana percepcji roli projektów w nowoczesnej organizacji.
 • Nabycie umiejętności dojrzałego, transparentnego zarządzania portfelem projektów.
 • Zmiana podejścia do dostrzeganych problemów i definiowanych projektów.
 • Pozytywne nastawienie do finansów – będą zrozumiałe, proste i zaczniesz w pełni wykorzystywać potencjał analizy finansowej. 
Perspektywa zawodowa

Nabyta w wyniku szkolenia wiedza i kompetencje, pretendują uczestników do pełnienia funkcji portfolio menedżera, kierownika/dyrektora PMO (Project Management Office), menedżera odpowiadającego za realizację strategii i rozwój organizacji.  

Program
Program kursu

1. Zarządzanie i organizacja projektu cz. 1, 2 dni (Grzegorz Dzwonnik)   

a. Metodyki i podejścia do zarządzania projektami 

b. Zarządzanie interesariuszami 

i. Identyfikacja, klasyfikacja i analiza interesariuszy 

ii. Zarządzanie wymaganiami interesariuszy 

iii. Pole sił i mapa interesariuszy – nastawienie, wpływ 

c. Cele – hierarchia i priorytetyzacja celów 

d. Zakres i produkty cząstkowe projektu 

e. Określanie ról i struktury organizacyjnej projektu 

f. Zasoby w projekcie 

g. Opracowanie strategicznego planu projektu 

h. Cykl życia projektu i model fazowy (inicjowanie, planowanie, realizowanie, zamykanie) 

i. Uzasadnienie biznesowe dla projektu: 

i. Analiza kosztów i korzyści 

ii. Zapewnienie finansowania projektu 

iii. Kryteria sukcesu projektu, marketing i PR projektu  

2. Zarządzanie i organizacja projektu cz. 2, 2 dni (Joanna Rzempała)  

a. Zarządzanie czasem i nakładem pracy w projekcie (Critical Path Method)  

b. Monitorowanie postępów prac w projekcie 

i. Metody skracania czasu projektu 

ii. Metoda Wartości Wypracowanej (EVM – Earned Value Management) 

c. Raportowanie postępu prac w projekcie 

d. Opracowanie budżetu projektu 

e. Zarządzanie ryzykiem w projekcie 

f. Narzędzia w zarządzaniu projektem 

3. Six Sigma i metodyka DMAIC w zarządzaniu projektami (1 dzień) (Kamil Torczewski)  

a. Metodyka DMAIC – różnice w stosunku do innych podejść do zarządzania projektami 

b. Prawidłowe definiowanie problemów i przypisywanie ich do właściwych metodyk 

c. Różnice między pracą Six Sigma Black Belt a pracą PM’a 

4. Zarządzanie zespołami projektowymi (1 dzień) (Michał Karlikowski)  

a. Komunikacja interpersonalna, schematy, style i kanały komunikacji 

b. Zespół projektowy - fazy budowania zespołu i wzmacnianie zespołów projektowych,  

c. Zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów i kryzysów 

d. Preferencje według C. G. Junga, energie kolorystyczne i typy osobowości Insights Discovery 

e. Teoria przywództwa sytuacyjnego Blancharda 

5. Zarządzanie obszarem projektowym w organizacji (2 dni) (Grzegorz Dzwonnik)  

a. Cele stawiane w obszarze projektowym 

b. Główne dysfunkcje organizacji utrudniające realizację założonych celów 

c. Koncepcja systemowa organizacji 

d. Doskonalenie zarządzania obszarem projektowym jako program 

e. Podstawowe zadania i organizacja obszaru projektowego 

f. Zarządzanie portfelem projektów 

g. Zarządzanie programami 

h. Skuteczne wspieranie obszaru projektowego (Project Management Office – funkcja, zadania i narzędzia PMO) 

i. Główne wyzwania towarzyszące wdrażaniu usprawnień w obszarze projektowym 

6. Przygotowanie do warsztatu egzaminacyjnego na certyfikację IPMA (2 dni) (Michał Karlikowski)  

a. Powtórka narzędzi planowania (faza inicjacji/ planowania) 

b. Przedstawienie logiki warsztatu egzaminacyjnego 

c. Kluczowe czynniki sukcesu podczas warsztatu egzaminacyjnego 

d. Warsztat egzaminacyjny

Organizacja zajęć

Czas trwania: 10 dni (5 bloków po 2 dni) (80 h dydaktycznych)* w godz. 9.00-16.00 

* jedna godzina dydaktyczna= 45 minut 

 

Podczas zajęć zapewnimy Państwu przerwę kawową oraz dwudaniowy obiad z opcją wegetariańską do wyboru. 

W szkoleniu może uczestniczyć maksymalnie 16 osób. 

Terminy

2-3.03.2020

13-14.03.2020

2-3.04.2020

16-17.04.2020

25-26.04.2020 

Społeczność
Wiodący wykładowcy
Michał Karlikowski
Michał Karlikowski

Zarządza projektami, programami i portfelem projektów od ponad 15 lat, dwukrotny finalista konkursu na najlepiej zarządzany projekt w Polsce Polish Project Excellence Award, Certified Senior Project Manager IPMA level B, autoryzowany trener IPMA Polska, certyfikowany Doradca Insights Discovery, propagator wiedzy z zakresu Project Managementu. Przeszkolił setki osób z zarządzania projektami, przygotowując ich z sukcesem do międzynarodowej certyfikacji IPMA.

Kamil Torczewski
Kamil Torczewski

Prezes Zarządu w Akademii Białego Kruka. Od 2001 roku związany ze światem Six Sigma i doskonalenia procesów. Współtworzył pierwszą w Polsce organizację kształcącą Black Beltów (działającą od 2003 r. przy Politechnice Wrocławskiej "Akademię Six Sigma”). W trakcie swojej kariery wielokrotnie wspierał wdrożenia w firmach dużych programów usprawniających takich jak Six Sigma, Lean Management czy Continous Improvement. Świadek wielu sukcesów jak też i katastrof. Dziś łączy te doświadczenia z umiejętnościami zdobytymi w Instytucie Terapii Gestalt, Szkole Profesjonalnego Coachingu, Instytucie Provocare oraz Instytucie Psychologii Procesu. Certyfikowany praktyk Gestalt w środowisku biznesowym (GPO - Gestalt Practitioner in Organization). Prywatnie pielgrzym, wędrowiec oraz instruktor treningu z odważnikami kulowymi (Kettlebells). 

Joanna Rzempała
dr Joanna Rzempała

Doktor nauk ekonomicznych. Wykładowca tematyki zarządzania projektami na Uniwersytecie Szczecińskim. Kierownik projektów dydaktycznych i biznesowych, niezależny konsultant głównie w obszarze zarządzania finansami projektów. 
 

Posiada tytuł Certified Senior Project Manager IPMA-B, certyfikat Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz certyfikat zarządzania projektami PRINCE2 Foundation. Członek Komitetu ds. Finansowych IPMA International. 

Dr Grzegorz Dzwonnik
dr Grzegorz Dzwonnik

Menedżer, konsultant i wykładowca akademicki. Specjalizuje się w dziedzinie zarządzania strategicznego oraz zarządzania projektami. Absolwent Politechniki Gdańskiej (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki) oraz Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Ekonomii). Partner międzynarodowego think tanku Synergy Services Group. Wykładowca programu MBA prowadzonego przez WSB w Gdańsku i Northampton University (UK). Certyfikowany menedżer projektów (PMP, P2P, CSM, CSPO).

Posiada certyfikat Kanban Management Professional (Kanban University) oraz PROSCI Change Management Certification. Współpracujący z IPMA w ramach International Project Excellence Award, gdzie kieruje międzynarodowymi zespołami eksperckimi pomagając przedsiębiorstwom doskonalić kulturę zarządzania projektami.

Zasady rekrutacji
Czas trwania

Czas trwania: 2 dni (16 h dydaktycznych)* w godz. 9.00-16.00   

* jedna godzina dydaktyczna= 45 minut 

Organizacja szkolenia

Podczas zajęć zapewnimy Państwu przerwę kawową oraz dwudaniowy obiad z opcją wegetariańską do wyboru.

 

W szkoleniu może uczestniczyć maksymalnie 50 osób. 

Etapy rekrutacji
1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa szkolenia lub kursu. 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni.   

3
Kontakt

Prosimy oczekiwać na kontakt mailowy opiekuna szkolenia lub kursu. 

Opłaty

 

Koszt certyfikacji jest uzależniony od wybranego przez uczestnika poziomu i jest pokrywany osobno przez każdego uczestnika.  

 

Oferowana zniżka nie kumuluje się z innymi ewentualnymi rabatami.

Płatności
Stawka podstawowa 12000 zł brutto (stawka zw. z VAT)
Koszt certyfikacji IPMA C (dodatkowo) 3000,00 zł
Koszt certyfikacji IPMA B (dodatkowo) 7000,00 zł
Koszt certyfikacji IPMA A (dodatkowo) 9000,00 zł
Dla studentów i absolwentów ALK 10800 zł brutto (stawka zw. z VAT)

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online.  

Po zarejestrowaniu się na szkolenie każdy z kandydatów otrzyma mailowo INDYWIDUALNY NUMER KONTA do dokonania płatności za szkolenie. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl