Ekonomia zmian klimatycznych, nowy zakres studiów na kierunku ekonomia I stopnia, został objęty patronatem honorowym i merytorycznym Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

08.11.2021

Celem zakresu ekonomia zmian klimatycznych jest przygotowanie do pracy w zawodzie ekonomisty specjalizującego się w projektowaniu oraz wdrażaniu i ewaluacji strategii biznesowych związanych z wpływem zmian klimatycznych na działalność gospodarczą.

Studenci będą gruntownie przygotowani do identyfikacji ryzyka klimatycznego w gospodarce, co pozwoli im sprostać wyzwaniom transformacji ekologicznej w przedsiębiorstwach. Jako absolwenci będą mieli możliwość prowadzenia biznesu w duchu odpowiedzialności za środowisko naturalne, a także wdrażania i opiniowania projektów biznesowych oraz badawczych w zakresie zrównoważonego rozwoju w administracji publicznej i sektorze prywatnym.

„Cieszę się niezmiernie, że dzięki temu patronatowi studenci ALK z pierwszej ręki uzyskają informacje o kierunkach polityki klimatycznej państwa oraz dostęp do wiedzy eksperckiej, która jest niezwykle cenna dla młodych, ambitnych ludzi, którzy pragną w przyszłości prowadzić biznes w duchu odpowiedzialności za zasoby naturalne, czy też zasilić szeregi specjalistów, analityków i menedżerów odpowiedzialnych za wdrażanie zielonej zmiany w administracji państwowej, samorządowej i lobbingu" – mówi prof. ALK dr hab. Waldemar Karpa, kierownik studiów ekonomia.

Więcej o zakresie ekonomia zmian klimatycznych

Więcej o Ministerstwie Klimatu i Środowiska

Czytaj także