alk

Centrum Studiów Kosmicznych

Centrum Studiów Kosmicznych to interdyscyplinarna jednostka badawczo-naukowa prowadząca działania związane z rozwojem sektora kosmicznego. Centrum wspiera rozwój polskich firm sektora kosmicznego, współpracuje z agencjami rządowymi (takimi jak Polska Agencja Kosmiczna, Agencja Rozwoju Przemysłu) jak i pozarządowymi (Polskie Stowarzyszenie Profesjonalistów Sektora Kosmicznego), uczestniczy w realizacji konkursów  (European Rover Challenge) i projektów międzynarodowych (realizowanych przez ESA i NASA). Centrum prowadzi badania i prace nad regulacjami prawnymi dotyczącymi sektora kosmicznego, rozwojem przedsiębiorczości kosmicznej, strategią rozwoju polskiego sektora kosmicznego, wspieraniem edukacji na rzecz sektora kosmicznego i uczestnictwem Polski w partnerstwach międzynarodowych.