dr hab. Robert Rządca

Katedra Strategii
Profesor nadzwyczajny

Prof. ALK dr hab. Robert Rządca – profesor nadzwyczajny w Katedrze Strategii ALK, Prorektor ds. Badań Naukowych i Rozwoju Kadry, Zastępca Rektora. Przewodniczący Komisji ds. Akredytacji The Human Resources Excellence in Research. Jeden z założycieli Uczelni. W latach 1993 – 2015 Zastępca Przewodniczącego Rady Powierniczej ALK. Promotor pięciu rozpraw doktorskich. Jest uznanym specjalistą w dziedzinie zarządzania i strategii, a jego zainteresowania badawcze obejmują negocjacje, rozwiązywanie sporów publicznych oraz strategie w nowej gospodarce. Odbył staże m. in. w Harvard University i DePaul University. Mediator w sporach związki zawodowe – pracodawcy. Autor wielu artykułów i książek, z których najbardziej znane to „Negocjacje” oraz „Negocjacje w interesach”. Kierował projektami naukowymi finansowanymi ze środków MNiSW.

Publikacje w czasopismach naukowych:

 

 1. MAZUREK G., RZĄDCA R., Nosalska K., Piątek Z. (2019), "Industry 4.0: Coherent Definition Framework with Technological and Organizational Interdependencies", Journal of Manufacturing Technology Management, online, s. online, afiliacja: ALK.

 

 1. RZĄDCA R., STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2016), "Local governance and learning: in search of a conceptual framework", LOCAL GOVERNMENT STUDIES, 42, 6, s. 916-937, afiliacja: ALK.

 

 1. STRUMIŃSKA-KUTRA M., RZĄDCA R. (2014), "Konflikt jako zjawisko wyzwalające procesy uczenia sięw administracji samorządowej. W poszukiwaniu modelu teoretycznego", PRAKSEOLOGIA, 155, s. 259-294, afiliacja: ALK.

 

 1. GOLONKA M., RZĄDCA R. (2013), "Does a Connection Exist Among National Culture, Alliance Strategy, and Leading ICT Firms' Performance?", JOURNAL OF BUSINESS ECONOMICS AND MANAGEMENT, 16, 6, s. 395-412, afiliacja: ALK.

 

 1. RZĄDCA R. (2010), "Organizacje badawczo-rozwojowe i ich otoczenie- przykład SAIT", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(102), s. 63-77, afiliacja: ALK.

 

 1. KOŁADKIEWICZ I., RZĄDCA R. (2010), "Atrakcyjność otoczenia rynkowego oraz cena poszczególnych składowych systemu zarządzania i zakresu ich zmian. Perespektywa polskich JBR-ów", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(102), s. 78-89, afiliacja: ALK.

 

 1. KIROV N., KUŚMIERZ A., RZĄDCA R. (2007), "Wpływ relacji między odbiorcami i dostawcami na ich współpracę", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(89), s. 19-24, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. RZĄDCA R. (2007), "Stabilność ewolucyjna polskiego rynku energetycznego - PKE versus BOT", PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 1/2007, s. 18-39, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. KIROV N., RZĄDCA R. (2006), "Negocjacje Daewoo - FSO z perspektywy dziesięciolecia", PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 1, s. 7-11, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. KUŚMIERZ A., KIROV N., RZĄDCA R. (2006), "Przywództwo w polskich szpitalach w wyjątkowo niestabilnym otoczeniu", PRZEGLĄD ORGANIZACJI, -, s. -, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. RZĄDCA R. (2006), "Negocjacje a tożsamość organizacji - relacje poznawcze i praktyczne", PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 1/2006, s. 136-147, afiliacja: Inna.

 

 1. RZĄDCA R. (2005), "Na marginesie książki A.K.Koźmińskiego Zarządzanie w warunkach niepewności", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(75), s. 52-55, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. KIROV N., RZĄDCA R., KUŚMIERZ A. (2003), "Strategiczne modele e-biznesowe: Jak się kręci e-biznes", PC KURIER, 8, s. 36-39, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. RZĄDCA R. (2003), "Negocjująca organizacja: stary paradygmat i nowe propozycje", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(65), s. 8-14, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. RZĄDCA R., KIROV N., HUNEK I. (2001), "Zarzucanie kotwicy: wpływ oferty wstępnej na wynik negocjacji", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6, s. 10-13, afiliacja: WSPIZ.

 

Monografie:

 

 1. RZĄDCA R. (2003), "Negocjacje w interesach", PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, Warszawa, afiliacja: Inna.

 

 1. RZĄDCA R. (1998), "Negocjacje ", PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, afiliacja: Inna.

 

Rozdziały w monografiach:

 

 1. RZĄDCA R., STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2013), "Democratizing Public Management. Towards Practice-Based Theory", w:  EURAM 2013: Democritising Management, EURAM, Istambuł,  afiliacja: ALK.

 

 1. RZĄDCA R. (2013), "Negocjacje i komunikacja w organizacji jako tworzenie sprzężeń zwrotnych", w: Kostera M. (red.), Doradztwo organizacyjne. Ujęcie systemowe , POLTEXT, s. 119-144, afiliacja: ALK.

 

 1. GOLONKA M., RZĄDCA R. (2011), "The Impact of Culture and Alliance Strategy on Firms’ Performance in Global ICT Industry", w: Prof. Dr. Dev Raj Adhikari,  Dr. Dhruba Kumar Gautam (red.), Changing Perspective of Management:Revisit the Existing and Explore the Novel Ideas , Buddha Academic Enterprises Pvt. Ltd, Nepal, s. 157-159, afiliacja: ALK.

 

 1. RZĄDCA R. (2004), "Firmy doradcze a tworzenie wiedzy", w: Kieżun W. (red.), Krytyczna teoria organizacji , WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa,  afiliacja: WSPIZ.

 

 1. RZĄDCA R. (2003), "CRM – metoda zarządzania wiedzą organizacji", w: Wawrzyniak B. (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa,  afiliacja: WSPIZ.

 

 1. RZĄDCA R. (1995), "przedmowa do polskiego wydania", w: Ury W. (red.), Odchodząc od NIE, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, Warszawa,  afiliacja: Inna.

 

RZĄDCA R. (1992), "Przedmowa do wyd. polskiego", w: Fisher R., Ury W. (red.), Dochodząc do TAK, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, Warszawa, afiliacja: Inna

Współzałożyciel i wiceprezes Zarządu w Scott Tiger SA, spółce informatycznej oferującej szyte na miarę rozwiązania dla telekomunikacji, ubezpieczeń i bankowości. Członek Rady Nadzorczej K2 Holding SA, Omig S.A oraz Kozminski Business Hub.

Był opiekunem naukowym kilkudziesięciu projektów dyplomowych na studiach Executive MBA. Przeprowadził ponad sto projektów szkoleniowych i doradczych dla takich organizacji jak: Netia, NBP, Gaz System, M. st. Warszawa, Grupa Metro, PKN Orlen, Medicover, LOT, PZU, KGHM.