dr hab. Katarzyna Malinowska

Katedra Prawa Cywilnego
Profesor ALK

Publikacje w czasopismach naukowych:

MALINOWSKA K., Brodecki Z. (2019), "Regulacja odpowiedzialności za szkodę i jej ubezpieczenia w przyszłym polskim ustawodawstwie kosmicznym", PAŃSTWO I PRAWO, 2 (876), s. 48-61, afiliacja: ALK.

MALINOWSKA K. (2019), "Ocena ryzyka w ubezpieczeniach związanych z nowymi technologiami w kontekście zasad umowy ubezpieczenia", PRAWO ASEKURACYJNE, 2/2019, s. 110-126, afiliacja: ALK.

MALINOWSKA K. (2018), "Aspekty prawne ubezpieczenia cyber ryzyk", PRAWO ASEKURACYJNE, 2/2018, s. 15-31, afiliacja: ALK.

MALINOWSKA K. (2018), "Liability in space and space related activity - insurance implications", DIRITTO DEL MERCATO ASSICURATIVO E FINANZIARIO, 1/2018, s. 95-112, afiliacja: ALK.

MALINOWSKA K. (2017), "Umowy w przedsięwzięciach kosmicznych- rozważania o istocie, treści i odpowiedzialności za szkodę", PROBLEMY PRAWA PRYWATNEGO MIĘDZYNARODOWEGO, 20, s. 7-58, afiliacja: ALK.

MALINOWSKA K., Maśniak D. (2017), "Czynności dystrybucyjne w nowym reżimie zawierania umów ubezpieczenia - wybrane aspekty implementacji dyrektywy nr 2016/97 w sprawie dystrybucji ubezpieczeń", PRAWO ASEKURACYJNE, 2/2017, s. 13-31, afiliacja: ALK.

MALINOWSKA K. (2017), "Risk Assessment in Insuring Space Endeavours: A Legal Approach", AIR & SPACE LAW, vol. 42 (2017) iss 3, s. 329-347, afiliacja: ALK.

MALINOWSKA K. (2017), "Pojęcie zarządzania produktem ubezpieczeniowym w świetle dyrektywy o dystrybucji ubezpieczeń i przepisów implementacyjnych", WIADOMOŚCI UBEZPIECZENIOWE, 1, s. 7-21, afiliacja: ALK.

MALINOWSKA K., Mosakowska I. (2016), "Status zawodowy brokera ubezpieczeniowego a przemiany ustawodawcze w dziedzinie dystrybucji ubezpieczeń", PRAWO ASEKURACYJNE, 2, s. 3-20, afiliacja: ALK.

MALINOWSKA K. (2016), "The insurance transparency regime under the Insurance Distribution Directive", WIADOMOŚCI UBEZPIECZENIOWE, wydanie specjalne, s. 89-101, afiliacja: ALK.

MALINOWSKA K. (2016), "Insurance of risks in space activities", PRAWO ASEKURACYJNE, 4/2016, s. 31-46, afiliacja: ALK.

MALINOWSKA K. (2014), "Nowa ustawa o prawach konsumenta a umowa ubezpieczenia", PRAWO ASEKURACYJNE, 4, s. 4-16, afiliacja: Inna.

Monografie:

MALINOWSKA K., Fras M., Kucharski B., Maśniak D., Szaraniec M. (2020), "Dystrybucja Ubezpieczeń. Komentarz", Wolters Kluwer Polska, afiliacja: ALK.

MALINOWSKA K. (2017), "Space Insurance: International Legal Aspects", Wolters Kluwer, Warszawa, afiliacja: ALK.

Brodecki Z., MALINOWSKA K., Sukiennik P. (2016), "Insurance Law in Poland", Wolters Kluwer, Warszawa, afiliacja: Inna.

MALINOWSKA K. (2008), "Umowa ubezpieczenia w Europie bez granic ", OFICYNA WYDAWNICZA BRANTA, Toruń, afiliacja: Inna.

Redakcja monografii:

MALINOWSKA K., Brodecki Z., Polkowska M. (red.), (2019), "Nowa cywilizacja kosmiczna. Satelity w służbie Ziemi", Instytut Wydawniczy EuroPrawo, afiliacja: ALK.

MALINOWSKA K., TARASIUK A. (red.), (2018), "Insurance Challenges of Anno Domini 2018", Wydawnictwo Poltext, Warszawa, afiliacja: ALK.

Rozdziały w monografiach:

MALINOWSKA K., Tarasiuk A. (2019), "Transparency in the Insurance Contract Law of Poland", w: P. Marano, K. Noussia (red.), Transparency in Insurance Contract Law, Springer, s. 183-210, afiliacja: ALK.

MALINOWSKA K. (2019), "Zasady umowy ubezpieczenia w kontekście przemian w europejskim prawie ubezpieczeń", w: E. Bagińska, M. Wałachowska, W. Mogilski (red.), O dobre prawo dla ubezpieczeń. Księga Pamiątkowa Profesora Eugeniusza Kowalewskiego, TOWARZYSTWO NAUKOWE ORGANIZACJI I KIEROWNICTWA . STOWARZYSZENIE WYŻSZEJ UŻYTECZNOŚCI "DOM ORGANIZATORA", TORUŃ, Toruń, s. 215-238, afiliacja: ALK.

MALINOWSKA K. (2018), "Fledgling Polish Space Industry Ready for Lift–Off. Law as a Risk Management Tool in the Emerging Space Sector", w: P.J. Blount, Tanja Masson-Zwaan, Rafael Moro-Aguilar, Kai-Uwe Schrogl. (red.), Proceedings of the International Institute of Space Law, Eleven International Publishing, Bremen, s. 995-1006, afiliacja: ALK.

MALINOWSKA K. (2018), "Najlepiej pojęty interes klienta jako zasada umowy ubezpieczenia - rozważania w świetle nowego reżimu dystrybucji ubezpieczeń", w: K. Malinowska, A. Tarasiuk (red.), Insurance Challenges of Anno Domini 2018, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 281, afiliacja: ALK.

MALINOWSKA K. (2017), "Najlepszy interes klienta- rozważania na tle regulacji o dystrybucji ubezpieczeń", w: M. Szaraniec, B. Gnela (red.), Dystrybucja usług ubezpieczeniowych. Wybrane zagadnienia prawne , Difin, Warszawa, s. 108-122, afiliacja: ALK.

MALINOWSKA K. (2017), "Dyrektywa w sprawie dystrybucji ubezpieczeń - krytyczne spojrzenie na metodę implementacji w kontekście systematyki polskiego prawa ubezpieczeń.", w: A. Nowak, S. Nowak, J. Jagodziński (red.), Polski Obszar Europejskich Rynków Finansowo- Ubezpieczeniowych. Anno Domini 2017, Dom Wydawniczy i Handlowy Elipsa, Warszawa, s. 277, afiliacja: ALK.

MALINOWSKA K. (2016), "Private International Law and on-line insurance contracts", w: P. Marano, I. Rokas, P. Kochenburger (red.), The Dematerialized Insurance, Springer, s. 299-360, afiliacja: Inna.