dr hab. Katarzyna Malinowska

Katedra Prawa Cywilnego
Profesor Akademii Leona Koźmińskiego