dr hab. Marcin Piątkowski

Katedra Ekonomii
Profesor Akademii Leona Koźmińskiego