dr hab. Marcin Piątkowski

Katedra Ekonomii
Profesor ALK

Publikacje w czasopismach naukowych:

PIĄTKOWSKI M. (2012), "The Anti-Cyclical Role of PKO BP in Poland during the Crisis", KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE, 2012/4, s. 69-76, afiliacja: ALK.

PIĄTKOWSKI M. (2011), "The Inexorable Rise of Chimerica: The Long-Term Scenario", TIGER WORKING PAPER SERIES, 122, s. 22, afiliacja: ALK.

PIĄTKOWSKI M. (2011), "How the Polish Banking Sector Has Survived the Global Crisis", KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE, 2011/4, 4, s. 24-29, afiliacja: ALK.

PIĄTKOWSKI M. (2010), "Polityka podatkowa w Europie Środkowo-Wschodniej - konkurować czy harmonizować?", GOSPODARKA NARODOWA, 1-2, s. 51-66, afiliacja: ALK.

PIĄTKOWSKI M., Zalduendo J. (2010), "Assessing EU-10 Banking Sectors' Resilience to Credit Losses", KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE, 1(14), s. 62-70, afiliacja: ALK.

PIĄTKOWSKI M. (2009), "Źródła światowego kryzysu. Wnioski na przyszłość", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(100), s. 18-26, afiliacja: ALK.

PIĄTKOWSKI M. (2009), "Czy warto harmonizować podatki CIT?", KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE, 3/2009, s. 99-103, afiliacja: ALK.

PIĄTKOWSKI M. (2009), "Międzynarodowa konkurencja podatkowa i jej implikacje dla Europy Środkowowschodniej", EKONOMISTA, 2009/06, s. 775-788, afiliacja: ALK.

PIĄTKOWSKI M. (2008), "Zero Corporate Income Tax in Moldova: Tax Competition and Its Implications for Eastern Europe", IMF WORKING PAPER, 08/203, s. 3-31, afiliacja: ALK.

PIĄTKOWSKI M. (2006), "Can Information and Communication Technologies Make a Difference in the Development of Transition Economies?", INFORMATION TECHNOLOGIES AND INTERNATIONAL DEVELOPMENT, 3, 1, s. 39-53, afiliacja: WSPIZ.

PIĄTKOWSKI M. (2006), "Polska - kulejąc w kierunku społeczeństwa informacyjnego", E-MENTOR, ---, s. 13-17, afiliacja: WSPIZ.

PIĄTKOWSKI M. (2006), "Can Information and Communication Technologies Make a Difference in the Development of Transition Economies?", INFORMATION TECHNOLOGIES AND INTERNATIONAL DEVELOPMENT, Vol. 3, No. 1, Fall, s. 39-53, afiliacja: ALK.

PIĄTKOWSKI M. (2005), "Strategiczne myślenie o budżecie", RZECZPOSPOLITA, ---, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

PIĄTKOWSKI M. (2005), "Słowacka lekcja podatkowa", RZECZPOSPOLITA, ---, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

PIĄTKOWSKI M. (2005), "Nikt nie jest prorokiem we własnym kraju", COMPUTERWORLD, ---, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

PIĄTKOWSKI M. (2005), "ICT and Productivity Growth in Transition Economies: Two-Phase Convergence and Structural Reforms", TIGER WORKING PAPER SERIES, 72, s. x, afiliacja: WSPIZ.

PIĄTKOWSKI M. (2005), "The Potential of ICT for the Development and Economic Restructuring of the New EU Member States and Candidate Countries", TIGER WORKING PAPER SERIES, ---, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

PIĄTKOWSKI M. (2004), "Wpływ technologii informacyjnych na wzrost gospodarczy i wydajność pracy", GOSPODARKA NARODOWA, ---, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

PIĄTKOWSKI M., Van Ark B. (2004), "Productivity, Innovation and ICT in Old and New Europe", INTERNATIONAL ECONOMICS AND ECONOMIC POLICY, 1, 2-3, s. 215-246, afiliacja: WSPIZ.

PIĄTKOWSKI M., TOMKIEWICZ J. (2004), "Inwestorzy i podatki", RZECZPOSPOLITA, ---, s. -, afiliacja: WSPIZ.

PIĄTKOWSKI M. (2004), "The Impact of ICT on Economic Growth in Russia and Eastern Europe in 1990-2001", CEMI WORKING PAPER SERIES, 164, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

PIĄTKOWSKI M. (2004), "The Determinants of Development of the New Economy in Postsocialist Countries", BELARUSIAN ECONOMIC JOURNAL, ---, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

PIĄTKOWSKI M. (2004), "The Impact of ICT on Growth in Transition Economies", TIGER WORKING PAPER SERIES, 59, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

PIĄTKOWSKI M. (2003), "The Contribution of ICT Investment to Economic Growth and Labor Productivity in Poland 1995-2000", TIGER WORKING PAPER SERIES, ---, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

PIĄTKOWSKI M. (2003), "Nadzieje na cudowny eliksir", RZECZPOSPOLITA, ---, s. 28-29, afiliacja: WSPIZ.

PIĄTKOWSKI M., TOMKIEWICZ J. (2003), "Globalisation and Catching-up in Emerging Market Economies - conference report", ACTA OECONOMICA, 52(4), s. 497-501, afiliacja: WSPIZ.

PIĄTKOWSKI M. (2003), "The ‘New Economy’ and Catching-up Potential of Transition Economies", PRAGUE ECONOMIC PAPERS, ---, s. 37-56, afiliacja: WSPIZ.

PIĄTKOWSKI M. (2003), "Does ICT Investment Matter for Output Growth and Labor Productivity in Transition Economies? ", TIGER WORKING PAPER SERIES, ---, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

PIĄTKOWSKI M. (2003), "The Economic and Institutional Determinants of the “New Economy” in Transition Economies", ACTA OECONOMICA, ---, s. 1-27, afiliacja: WSPIZ.

Monografie:

PIĄTKOWSKI M. (2018), "Europe's Growth Champion: Insights from the Economic Rise of Poland", Oxford University Press, Oxford, afiliacja: ALK.

PIĄTKOWSKI M., M. Biety M. (2010), "Credit Unions in Poland: Diagnostic and Proposals on Regulation and Supervision", WORLD BANK, Waszyngton, afiliacja: ALK.

PIĄTKOWSKI M. (2009), "The Coming Golden Age of New Europe” ", CENTER FOR EUROPEAN POLICY ANALYSIS, Washington, afiliacja: ALK.

PIĄTKOWSKI M. (2005), "Information Society in Poland. A Prospective Analysis", WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

Redakcja monografii:

PIĄTKOWSKI M. (red.), (2003), "“Nowa gospodarka” a transformacja", WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

PIĄTKOWSKI M., KOŁODKO G. (red.), (2002), "Nowa gospodarka' i stare problemy. Perspektywy szybkiego wzrostu w krajach posocjalistycznych", WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, afiliacja: ALK.

Rozdziały w monografiach:

PIĄTKOWSKI M. (2019), "W kierunku nowej instytucjonalnej teorii rozwoju gospodarczego: przykład sukcesu Polski", w: E. Mączyńska (red.), Ekonomia i polityka. Wokół teorii Grzegorza W. Kołodko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 393-405, afiliacja: ALK.

PIĄTKOWSKI M. (2014), "Konsensus Warszawski: nowy model wzrostu dla krajów Nowej Europy", w: Grzegorz W. Kołodko (red.), Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju, POLTEXT, s. 447-478, afiliacja: ALK.

PIĄTKOWSKI M. (2014), "The Warsaw Consensus: The New European Growth Model", w: Grzegorz W. Kołodko (red.), Management and Economic Policy of Development, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, New York, s. 309-331, afiliacja: ALK.

PIĄTKOWSKI M. (2011), "Źródła światowego kryzysu. Wnioski na przyszłość", w: Kieżun W. (red.), Krytycznie i twórczo o zarządzaniu. Wybrane zagadnienia, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 515-526, afiliacja: ALK.

PIĄTKOWSKI M. (2011), "The Coming Golden Age of New Europe", w: Kołodko G.W., Tomkiewicz J. (red.), 20 Years of Transformation: Achievements, Problems and Perspectives, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, Hauppauge, s. 150-170, afiliacja: ALK.

PIĄTKOWSKI M. (2010), "Światowy kryzys i jego implikacje dla wzrostu gospodarczego w krajach UE-10", w: Kołodko G. W. (red.), Globalizacja, kryzys i co dalej?, POLTEXT, Warszawa, s. 282-297, afiliacja: ALK.

PIĄTKOWSKI M. (2009), "Strategie rozwoju na nadchodzący Złoty Wiek polskiej gospodarki", w: Rybiński K. (red.), Priorytety rozwoju gospodarczego do 2030 roku, INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ, Gdańsk, s. 35-45, afiliacja: ALK.

PIĄTKOWSKI M. (2009), "The Post-Crisis World and the New Growth Agenda for New Europe", w: Monsarrat A., Skinner K.K. (red.), Renewing Globalization and Economic Growth in a Post-Crisis World: The Future of the G-20 Agenda (Report), Carnegie Mellon University, Pittsburgh, s. 46-48, afiliacja: ALK.

van Ark B., PIĄTKOWSKI M. (2009), "Productivity, Innovation and ICT in Old and New Europe", w: Jorgenson D.W. (red.), The Economics of Productivity, Edward Elgar Publishing, London, New York , s. 224-279, afiliacja: ALK.

PIĄTKOWSKI M. (2009), "Czy nadchodzi nowy Złoty Wiek Nowej Europy?", w: Kołodko G.W., Tomkiewicz T. (red.), 20 lat transformacji. Osiągnięcia, problemy, perspektywy, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 175-199, afiliacja: ALK.

PIĄTKOWSKI M., Van Ark B. (2007), "Productivity, Innovation and ICT in Old and New Europe", w: Cette G., Sinn H-W, Fouquin M. (red.), Divergences In Productivity Between Europe And The United States, Edward Elgar Publishing, Oxford, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

PIĄTKOWSKI M. (2007), "Information Society in Poland", w: Turlea G., Bogdanowicz M. (red.), EU Enlargementand Information Society, VUBPRESS, Pittsburgh, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

PIĄTKOWSKI M., Van Ark B. (2007), "Productivity growth, Technology and Structural Reforms in Transition Economies: A Two-phase Convergence Process", w: Piech K. (red.), Knowledge and innovation processes in Central and East European economies, INSTYTUT WIEDZY I INNOWACJI, Warszawa, s. 1-24, afiliacja: WSPIZ.

PIĄTKOWSKI M. (2006), "Can ICT Make a Difference in the Development of Transition Economies?", w: D'Costa  A. P.  (red.), The New Economy in Development: ICT Challenges and Opportunities, PALGRAVE MACMILLAN LTD, New York, s. 89-109, afiliacja: WSPIZ.

PIĄTKOWSKI M. (2006), "The Role of ICT in the Catching Up of New Europe", w: Okoń-Horodyńska E., Piech K. (red.), Unia Europejska w kontekście strategii lizbońskiej oraz gospodarki i społeczeństwa wiedzy w Polsce, INSTYTUT WIEDZY I INNOWACJI, Warszawa, s. 196-208, afiliacja: WSPIZ.

PIĄTKOWSKI M. (2005), "The Output and Productivity Growth Effects of the Use of ICT: The Case of Poland", w: Piech K., Radosevic S. (red.), The Knowledge-Based Economy in Central and East European Countries: Countries and Industries in a Process of Change, PALGRAVE MACMILLAN LTD, New York, s. 79-95, afiliacja: WSPIZ.

PIĄTKOWSKI M. (2005), "The Aggregate Contribution of ICT to Output and Labor Productivity Growth in Transition Economies", w: KOŁODKO GRZEGORZ W. (red.), The Polish Miracle. Lessons for the Emerging Markets, ASHGATE, ALDERSHOT, ENGLAND-BURLINGTON, Burlington, s. 233-268, afiliacja: WSPIZ.

PIĄTKOWSKI M. (2005), "Technologie informatyczne jako źródło wzrostu gospodarczego i zmian wydajności pracy w Polsce", w: M. Golinski, J.K. Garbara, J.S. Nowak (red.), Informatyka i efektywność systemów, POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE, Katowice, s. 11-36, afiliacja: WSPIZ.

PIĄTKOWSKI M. (2004), "Technologie informatyczne dźwignią rozwoju Polski?", w: KOŁODKO GRZEGORZ W. (red.), Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego Polski, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 387-415 , afiliacja: WSPIZ.

PIĄTKOWSKI M. (2003), "Wkład inwestycji TIT we wzrost gospodarczy i zmiany  wydajności w Polsce w latach 1995-2000", w: Piątkowski M. (red.), 'Nowa gospodarka' a transformacja, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 73-101, afiliacja: WSPIZ.

PIĄTKOWSKI M. (2003), "The Institutional Infrastructure of the 'New Economy' and Catching-up Potential of Post-Socialist Countries", w: Piech K. (red.), Economic Policy and Growth of Central and East European Countries, UNIVERSITY COLLEGE LONDON, SCHOOL OF SLAVONIC AND EAST EUROPEAN STUDIES, Londyn, s. 229-252, afiliacja: WSPIZ.

PIĄTKOWSKI M. (2003), "Wkład inwestycji w TIT we wzrost gospodarczy i zmiany wydajności w Polsce w latach 1995-2000", w: PIĄTKOWSKI MARCIN (red.), Nowa gospodarka a transformacja, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 54-77, afiliacja: WSPIZ.