dr hab. Jacek Tomkiewicz

Katedra Ekonomii
Profesor nadzwyczajny

prof. ALK dr hab. Jacek Tomkiewicz - doktor habilitowany nauk ekonomicznych, prof. ALK. W ALK pełni funkcję Dziekana Kolegium Finansów i Ekonomii oraz Dyrektora ds. Naukowych w Centrum Badawczym Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER. W latach 2002-2003 pełnił funkcję Doradcy Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów, odpowiedzialny za reformy strukturalne w ramach systemu finansów publicznych. W latach 2009-2010 wykładowca w Europejskim Instytucie Administracji Publicznej (EIPA), Europejskim Centrum Zarządzania Finansami Publicznymi Przebywał kilkakrotnie jako tzw. „visiting scholar” w instytucjach zagranicznych, w tym m.in. na Stanford University, Columbia University, Harvard University w USA czy OECD w Paryżu, jest profesorem wizytującym w kilku europejskich uczelniach. Autor publikacji z dziedziny makroekonomii i finansów publicznych oraz ekspertyz na zlecenie instytucji prywatnych i publicznych.

Publikacje w czasopismach naukowych:

Bartak J., Jabłoński Ł., TOMKIEWICZ J. (2022), "Does income inequality explain public debt change in OECD countries?", International Review of Economics & Finance, vol. 80, s. 211-224, afiliacja: ALK.

TOMKIEWICZ J., Postuła M. (2020), "State Autonomy in Shaping Tax Policies: Facts and Myths Based on the Situation in OECD Countries", CENTRAL EUROPEAN MANAGEMENT JOURNAL, 2/2020, s. 83-97, afiliacja: ALK.

TOMKIEWICZ J., Postuła M. (2019), "Fiscal Adjustment and Public Finance Management in the Euro Area", EKONOMISTA, nr 5, s. 590--607, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G., TOMKIEWICZ J. (2019), "Sprzeczności w systemie podatkowo-składkowym i ich przezwyciężanie", KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE, 4 (53), s. 11-21, afiliacja: ALK.

TOMKIEWICZ J. (2019), "Expansionary monetary policy and its side effects", NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY, 60 (4/2019), s. 61-73, afiliacja: ALK.

TOMKIEWICZ J. (2018), "The labour market and income distribution in post-socialist economies – Non-obvious regularities", COMMUNIST AND POST-COMMUNIST STUDIES, 51 (2018), s. 315-324, afiliacja: ALK.

TOMKIEWICZ J., Postuła M., Sobolewska J. (2018), "Convergence programmes as an economic policy tool within the European Union", ACTA SCIENTIARUM POLONORUM. SERIA: OECONOMIA, 17 (4), s. 123-131, afiliacja: ALK.

TOMKIEWICZ J. (2017), "The Social Consequences of Income Distribution - Are Increasing Company Profits a Threat to Economic and Social Stability?", POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 2 (198), s. 203-218, afiliacja: ALK.

TOMKIEWICZ J. (2016), "Tax System in Poland – Progressive or Regressive?", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE, 24, 2, s. 107-122, afiliacja: ALK.

MALINOWSKI G., TOMKIEWICZ J. (2015), "Koncepcja globalnego podatku majątkowego", NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY, 43 (3/2015), s. 92-101, afiliacja: ALK.

TOMKIEWICZ J. (2015), "Skutki uboczne kryzysowej polityki monetarnej", STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH, 214, s. 164-175, afiliacja: ALK.

TOMKIEWICZ J. (2015), "Post-Crisis Monetary Policy and its side effects", EPOS. EKONOMIKA, PREDPRINIMATEL'STVO, OKRUZAUSAA SREDA, 62, 2, s. 23-28, afiliacja: ALK.

TOMKIEWICZ J. (2014), "Czy można liczyć na zasadniczy zwrot w polityce gospodarczej, tak aby była ukierunkowana na zwiększanie spójności społecznej?", NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY, 39 , s. 70-79, afiliacja: ALK.

TOMKIEWICZ J., KOŁODKO G. (2014), "Repartycyjny i kapitałowy system emerytalny. Synergia czy antagonizm?", KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE, 30, 1, s. 5-13, afiliacja: ALK.

TOMKIEWICZ J. (2014), "Monetary Policy and Contemporary Financial Crisis - Basic Concerns", JOURNAL OF BUSINESS AND ECONOMICS, 5, 9, s. 1505-1512, afiliacja: ALK.

TOMKIEWICZ J. (2013), "Kryzysowa polityka pieniężna - podstawowe dylematy", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 121, 2, s. 38-48, afiliacja: ALK.

TOMKIEWICZ J. (2012), "Czy obecny kryzys finansowy uajwnił konieczność zasadnicznej modyfikacji systemu finansowania samorządów w Polsce?", ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA, SECTIO H: OECONOMIA, Vol. XLVI, 3, s. 133-141, afiliacja: ALK.

TOMKIEWICZ J. (2012), "Zmieniająca się struktura dochodów jako jedna z przyczyn kryzysu finansowego", NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY, 24, s. 103-111, afiliacja: ALK.

TOMKIEWICZ J. (2012), "Strefa euro wobec kryzysu finansowego", PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 245, 245, s. 558-568, afiliacja: ALK.

TOMKIEWICZ J. (2011), "Reakcja państwa na kryzys finansowy - podstawowe dylematy", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5, 112, s. 56-64, afiliacja: ALK.

TOMKIEWICZ J. (2009), "Ile państwa w państwie?", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2, 2, s. 15-19, afiliacja: ALK.

TOMKIEWICZ J. (2009), "Członkostwo w UE jako wyzwanie dla systemu finansów publicznych w Polsce", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, SERIA: EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG, 546, s. 407-415, afiliacja: ALK.

TOMKIEWICZ J. (2007), "Szara strefa - jak z nią walczyć?", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(88), s. 24, afiliacja: WSPIZ.

TOMKIEWICZ J. (2007), "Nierówności dochodowe w krajach posocjalistycznych - mechanizmy i uwarunkowania na tle tendencji światowych", PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 3, s. 121-135, afiliacja: WSPIZ.

TOMKIEWICZ J. (2006), "Euro w Polsce - konieczność czy rozsądny wybór?", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(78), s. ---, afiliacja: WSPIZ.

TOMKIEWICZ J. (2005), "Finanse publiczne a wzrost gospodarczy. Sprawozdanie z konferencji", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3(74), s. 41-42, afiliacja: WSPIZ.

PIĄTKOWSKI M., TOMKIEWICZ J. (2004), "Inwestorzy i podatki", RZECZPOSPOLITA, ---, s. -, afiliacja: WSPIZ.

TOMKIEWICZ J. (2004), "Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Poslce Sprawozdanie z konferencji", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(69), s. ---, afiliacja: WSPIZ.

TOMKIEWICZ J. (2004), "Fiscal Policy in Poland: Growth Booster or Growth Buster?", TIGER WORKING PAPER SERIES, 58, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

TOMKIEWICZ J. (2003), "Jak mierzyć efektywność wydatków publicznych", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(60), s. X, afiliacja: WSPIZ.

PIĄTKOWSKI M., TOMKIEWICZ J. (2003), "Globalisation and Catching-up in Emerging Market Economies - conference report", ACTA OECONOMICA, 52(4), s. 497-501, afiliacja: WSPIZ.

TOMKIEWICZ J. (2003), "Capital Formation in Post-Socialist Countries", TIGER WORKING PAPER SERIES, ---, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

Monografie:

TOMKIEWICZ J. (2017), "Dynamika i struktura dochodów w warunkach globalizacji", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, afiliacja: ALK.

TOMKIEWICZ J., Geodecki T., Hausner J., Majchrowska A., Marczewski K., Piątkowski M., Tchorek G., Weresa M. (2013), "Konkurencyjna Polska. Jak awansować w światowej lidze gospodarczej?", Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków, afiliacja: ALK.

TOMKIEWICZ J. (2006), "Polityka fiskalna a inwestycje w gospodarce posocjalistycznej ", WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

Redakcja monografii:

KOŁODKO G., TOMKIEWICZ J. (red.), (2019), "Strategia dla Polski. Ćwierć wieku później", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G., TOMKIEWICZ J. (red.), (2011), "20 years of Transformation: Achievements, Problems and Perspectives", NOVA SCIENCE PUBLISHERS, New York, afiliacja: ALK.

KOŁODKO G., TOMKIEWICZ J. (red.), (2009), "20 lat transformacji. Osiągnięcia, problemy, perspektywy", AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, afiliacja: ALK.

TOMKIEWICZ J. (red.), (2005), "Finanse publiczne a wzrost gospodarczy", WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

Rozdziały w monografiach:

TOMKIEWICZ J. (2021), "Polska poza Unią Europejską – aspekty gospodarcze", w: Józef Niżnik, Jan Barcz, Jan Truszczyński (red.), POLSKA W EUROPIE JUTRA Polityka europejska Polski w kontekście zmian międzynarodowych XXI wieku , Polska Akademia Nauk,  Warszawa, s. 243-250, afiliacja: ALK.

TOMKIEWICZ J. (2021), "Cele i instrumenty polityki gospodarczej - czego nauczył nas kryzys", w: Stanisław Owsiak, Jerzy Wilkin, Małgorzata Zaleska (red.), Sfera realna i regulacyjna gospodarki, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE,  Warszawa, s. 33-44, afiliacja: ALK.

TOMKIEWICZ J. (2019), "Polityka społeczna i dochodowa - wnioski z realizacji Strategii dla Polski", w: Kołodko G. W., Tomkiewicz J. (red.), Strategia dla Polski. Ćwierć wieku później, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 368-380, afiliacja: ALK.

TOMKIEWICZ J. (2019), "Pojęcie równowagi w teorii ekonomii i praktyce polityki gospodarczej", w: E. Mączyńska (red.), Ekonomia i polityka. Wokół teorii Grzegorza W. Kołodko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 92-104, afiliacja: ALK.

TOMKIEWICZ J. (2016), "Otoczenie makroekonomiczne ", w: Goedecki T. (red.), Polityka wsparcia konkurencyjności gospodarki. Wybrane aspekty, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 225-237, afiliacja: ALK.

TOMKIEWICZ J. (2016), "Rynek pracy i rozkład dochodów w krajach transformacji- nieoczywiste prawidłowości ", w: Strumińska- Kutra Marta, Rok Bolesław (red.), Innowacje w miejscu pracy. Pomiędzy efektywnością a jakością życia zawodowego , POLTEXT, Warszawa, s. 161-183, afiliacja: ALK.

TOMKIEWICZ J. (2016), "Funkcjonowanie rynku finansowego na świecie w nowych realiach gospodarczych", w: Janina Pach, Katarzyna Kowalska, Paulina Szyja (red.), Ekonomia umiaru - realna perspektywa? Nowy Paradygmat Grzegorza W. Kołodko, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 329-339, afiliacja: ALK.

TOMKIEWICZ J. (2015), "System ubezpieczeń społecznych a stan finansów publicznych w Polsce", w: H. Kuzińska (red.), Celowość i oszczędność wydatków publicznych, POLTEXT, s. 55-69, afiliacja: ALK.

TOMKIEWICZ J., Gamble A., Brett W. (2014), "The Political Economy of Change at a time of Structural Crisis", w: John Eatwell, Terry McKinley, Pascal Petit (red.), Challenges for Europe in the World, 2030, ASHGATE, s. 303-350, afiliacja: ALK.

TOMKIEWICZ J. (2014), "Income Inequality and The Current Phase of Globalization", w: Grzegorz W. Kołodko (red.), Management and Economic Policy for Development, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, New York, s. 293-307, afiliacja: ALK.

TOMKIEWICZ J. (2014), "Nierówności dochodowe a obecna faza globalizacji", w: Grzegorz W. Kołodko (red.), Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju, POLTEXT, s. 423-446, afiliacja: ALK.

TOMKIEWICZ J. (2013), "Wejście do strefy euro a konkurencyjność gospodarki", w: Jolanta Adamiec (red.), Wprowadzenie euro w Polsce - za i przeciw, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, s. 41-60, afiliacja: ALK.

TOMKIEWICZ J. (2012), "Członkostwo w strefie euro - jak nie utracić konkurencyjności?", w: Krzysztof Opolski, Jarosław Górski (red.), Perspektywy integracji gospodarczej i walutowej w gospodarce światowej. Dokąd zmierza strefa euro?, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 259-267, afiliacja: ALK.

TOMKIEWICZ J. (2011), "Redukcja deficytu w kontekście krajowej i międzynarodowej sytuacji makroekonomicznej", w: Jolanta Szołno-Koguc, Alicja Pomorska (red.), Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 96-104, afiliacja: ALK.

TOMKIEWICZ J. (2011), "Social Cohesion. Challenge for Postsocialist Economies", w: Kołodko G.W., Tomkiewicz J. (red.), 20 Years of Transformation: Achievements, Problems and Perspectives, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, New Jork, s. 339-353, afiliacja: ALK.

TOMKIEWICZ J. (2010), "Czy UE jest stanie odpowiedzieć na kryzys?", w: Siwiński W., Wojtowicz D. (red.), Globalny kryzys a jednocząca się Europa, POLTEXT, Warszawa, s. 135-146, afiliacja: ALK.

TOMKIEWICZ J. (2010), "Polityka makroekonomiczna w UE. Jakie słabości kryzys obnażył, jakie zmiany są konieczne", w: Kołodko G. W (red.), Globalizacja, krysys i co dalej?, POLTEXT, Warszawa, s. 257-267, afiliacja: ALK.

TOMKIEWICZ J. (2009), "Spójność społeczna - wyzwanie dla gospodarek posocjalistycznych ", w: Kołodko G.W., Tomkiewicz J. (red.), 20 lat transformacji. Osiągnięcia, problemy, perspektywy, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 339-352, afiliacja: ALK.

TOMKIEWICZ J., KOŁODKO G. (2009), "Wielka transformacja", w: Kołodko G.W., Tomkiewicz J. (red.), 20 lat transformacji. Osiągnięcia, problemy, perspektywy, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 9-12, afiliacja: ALK.

TOMKIEWICZ J. (2005), "Polityka fiskalna w Polsce- stymulator wzrostu czy źródło problemów", w: Tomkiewicz Jacek (red.), Finanse publiczne a wzrost gospodarczy, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 113-145, afiliacja: WSPIZ.

TOMKIEWICZ J. (2005), "Polityka fiskalna a proces formowania się kapitału w krajach posocjalistycznych", w: Tomkiewicz J. (red.), Finanse publiczne a wzrost gospodarczy, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 113-144, afiliacja: WSPIZ.

TOMKIEWICZ J. (2005), "Fiscal Policy: Growth Booster or Growth Buster?", w: KOŁODKO GRZEGORZ W. (red.), The Polish Miracle. Lessons for the Emerging Markets, ASHGATE, ALDERSHOT, ENGLAND-BURLINGTON, Burlington, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

TOMKIEWICZ J. (2004), "Polityka fiskalna w Polsce - stymulator wszrostu czy źródło problemów", w: Kołodko G.W. (red.), Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

TOMKIEWICZ J. (2004), "Polityka fiskalna w Polsce - stymulator wszrostu czy źródło problemów", w: KOŁODKO GRZEGORZ W. (red.), Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 301-318, afiliacja: WSPIZ.