dr Grzegorz Malinowski

Katedra Ekonomii
Adiunkt

Dr Grzegorz Malinowski - Adiunkt w Katedrze Ekonomii w Akademii Leona Koźmińskiego, zaangażowany w prace zespołu badawczego w Centrum Badawczym TIGER, doktor ekonomii. Absolwent Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu, specjalność: zarządzanie finansami oraz Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, specjalność: filozofia. Zainteresowania badawcze doktora Malinowskiego obejmują: nierówności gospodarcze, globalizację oraz wzrost gospodarczy. Na dorobek badawczy składają się publikacje związane z obszarem prowadzenia polityki gospodarczej w warunkach ryzyka i niepewności, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczeń epistemologicznych metod badawczych wykorzystywanych w naukach społecznych.

Od lipca 2020 - Łukasiewicz - Centrum Oceny Technologii - Zastępca Dyrektora Instytutu, do spraw badawczych