Health Economics and Big Data Analytics

Health Economics and Big Data Analytics

Logotypy power
Czas trwania
01.03.2019 – 31.10.2021
Budżet
Koszty
821 262,43 zł

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji oczekiwanych przez pracodawców i odpowiadających potrzebom otoczenia społeczno-gospodarczego u studentów/ek kierunku Ekonomia przez realizację studiów dualnych o profilu praktycznym - Health Economics and Big Data Analytics prowadzonych w języku angielskim do 31.10.2021 r. Celem studiów jest przygotowanie analityków danych w jednostkach zajmujących się organizowaniem i finansowaniem świadczeń zdrowotnych oraz samodzielnych pracowników działów Market Access w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją bądź dystrybucją technologii zdrowotnych.

Studia kierujemy do:  

  • absolwentów z dyplomem licencjata, którzy spełniają wymogi minimum programowego dotyczącego przedmiotów kierunkowych dla Ekonomii (mikro-, makroekonomia, statystyka)
  • ze znajomością języka angielskiego potwierdzoną na poziomie pozwalającym na podjęcie studiów z wykładowym językiem angielskim
  • osób zainteresowanych uzyskaniem stopnia magistra Ekonomii w zakresie HEALTH ECONOMICS and BIG DATA ANALYTICS, np. absolwentów Ekonomii lub Zdrowia publicznego (I st.)
  • planujących podjąć pracę jako specjaliści ds. analiz ekonomicznych, analitycy danych, specjaliści w zespołach Market Access (dział przygotowujący wnioski o finansowanie produktów farmaceutycznych z budżetu państwa) lub specjaliści ds. sztucznej inteligencji.
Double Degree Master in Management with Hull University Business School

W ramach projektu zaplanowaliśmy przygotowanie i realizację stacjonarnych studiów dualnych o profilu praktycznym na kierunku Ekonomia, II st., prowadzonych w jęz. angielskim. Dualny charakter studiów oznacza naprzemienne kształcenie, prowadzone równolegle w formie zajęć dydaktycznych realizowanych na uczelni oraz zajęć praktycznych – staży, odbywanych u pracodawcy w wymiarze 6 miesięcy. Staże realizowane są  w trakcie 2, 3 i 4 semestru - trwają łącznie 24 tygodnie. W ramach prowadzonych staży studenci zostaną przygotowani do praktycznego zastosowania pozyskanej wiedzy teoretycznej, biorąc aktywny udział w analizie danych ekonomicznych dotyczących mechanizmów finansowania świadczeń i technologii zdrowotnych.

Harmonogram zajęć:
Harmonogram zajęć