Health Economics and Big Data Analytics Major PL

studenci MBA

Health Economics and Big Data Analytics

O zakresie

Ekonomika zdrowia jest nową, dynamicznie rozwijającą się dziedziną ekonomii, która ma zastosowanie w sektorze ochrony zdrowia. Dostarcza ona metod i narzędzi analitycznych do badań skuteczności, wydajności i wartości technologii medycznych, których ostatecznym celem jest optymalna alokacja zasobów opieki zdrowotnej. Świat biznesu obecnie przechodzi przez rewolucję przez wzrastającą znaczenie dużych zasobów danych tzw. Big Data i sektor opieki zdrowotnej nie jest wyjątkiem. Tygodnik "The Economist" twierdzi, że to dane a nie ropa są najbardziej wartościowym zasobem XXI wieku. Więcej informacji o konieczności rozwoju ekonomiki zdrowia oraz wykorzystaniu, przetwarzaniu i analizie związanych z nią odpowiednich danych finansowych (big data): tutaj. W nadchodzących latach przewidziane jest duże zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny ekonomii.

Absolwenci otrzymują dyplom magisterski z Big Data Science, a także suplement zawierający informację o zakresie ukończonych studiów (Health Economics & Big Data Analytics).

Zakres studiów zostanie uruchomiony pod warunkiem zapisania się minimum 17 studentów.

Więcej o liderce programu

prof. ALK dr hab. Katarzyna Kolasa

Prof. Katarzyna Kolasa przez ostatnie cztery lata zdobywała doświadczenie z zakresu wyzwań związanych z ustalaniem cen i refundacją wyrobów medycznych. Od 2016 roku reprezentuje Straub Medical jako Global Market Access Lead, będąc głównym konsultantem zewnętrznym dla tej szwajcarskiej firmy rodzinnej. Wcześniej była zatrudniona na stanowisku Senior HEOR Director w GE Healthcare.

Prof. Kolasa posiada tytuł doktora z dziedziny ekonomiki zdrowia i jest autorką blisko 40 publikacji naukowych z dziedziny oceny technologii medycznych i farmakoekonomii. Opiniuje artykuły nadsyłane do tak prestiżowych czasopism jak: Health Policy, Value in Health, Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research, International Journal for Equity in Health oraz International Journal of Technology Assessment.

Rozległą wiedzę z zakresu ekonomii zdrowia zdobyła na Uniwersytecie w Yorku, Uniwersytecie w Lund i Uniwersytecie w Bergen, a także podczas międzynarodowych kursów doktoranckich z ekonomiki zdrowia i polityki zdrowotnej, organizowanych przez Szwajcarską Szkołę Zdrowia Publicznego.

Prof. Kolasa kieruje Zakładem Ekonomiki Zdrowia i Zarządzania Opieką Zdrowotną w ALK.  Wizją Zakładu jest stanie się wiodącym polskim ośrodkiem badawczym w dziedzinie zdrowia cyfrowego w Europie. Współpracuje ściśle z ekonomicznymi partnerami z Uniwersytetu w Lund, Uniwersytetu w Atenach, Uniwersytetu Illinois, Uniwersytetu w Yorku oraz Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Berlinie.

Prof. Kolasa została nominowana przez Ministerstwo Nauki do reprezentowania Polski w COST Action CA17117, COST Association "Towards an International Network for Evidence based Research in Clinical Health Research". Od stycznia 2019 roku jest współprzewodniczącą Global Special Interest Group for Digital Health utworzonej w ISPOR.

Vladimir (Vlad) Zah, DPHil, wnosi ponad 20 lat technologii i doświadczenia biznesowego w dziedzinie ekonomii zdrowia.  Od 2000 roku, w różnych rolach ekonomisty zdrowia, kierownika projektu i głównego badacza, dr Zah wdrożyła ponad 170 modeli i ocen ekonomii zdrowia w środowiskach 2, 3 i 4 fazy, w różnych obszarach chorób, co zaowocowało ponad 50 publikacjami.

Vlad jest wiodącym międzynarodowym konsultantem ds. wzmacniania oceny technologii medycznych, Drugiego Serbskiego Projektu Zdrowotnego (wsparcie dla MoH i NHIF), wspieranego przez Bank Światowy (RS-SSHP-8838YF-CS-IC-15-004) - kwiecień 2018 - grudzień 2019.  Jego badania doktoranckie nad wczesnym i późnym wykrywaniem HIV w Wielkiej Brytanii przyczyniły się do zmian w polityce wczesnego wykrywania HIV dokonanych przez brytyjski parlament w 2011 roku (praca przedstawiona przez HIV Scotland).

Prowadził również konsultacje i szkolenia HTA dotyczące zarówno leków, jak i wyrobów medycznych dla Ministerstwa Zdrowia, Funduszy Ubezpieczeń Społecznych lub na krajowych kongresach w Rosji, Turcji, Grecji, Egipcie, Polsce, Czechach, Słowacji, na Węgrzech, w Chorwacji, Bośni i Hercegowinie, Słowenii, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (FYROM), Republice Serbskiej, Japonii i Indiach.

Vladimir (Vlad) Zah zorganizował i kierował projektem Multiple-Criteria Decision Analysis (MCDA), którego celem było wypracowanie konsensusu pomiędzy reprezentatywnymi krajami europejskimi (Polska, Ukraina, Grecja, Austria i Serbia), aby określić wspólny zestaw kryteriów dla: a) rzadkich chorób, b) onkologii na późnym etapie rozwoju. Projekt ten trwał od 2016 r. do 2018 r. i zaowocował wspólnymi kryteriami przedstawionymi po pierwsze z danymi pilotażowymi (2016 r.), po drugie po korektach z danymi końcowymi (2017 r.) oraz z manuskryptem w trakcie produkcji. Ponadto, na przestrzeni lat zorganizowaliśmy wiele dyskusji przy okrągłym stole HTA wśród przedstawicieli różnych krajów. W związku z tym jego głównym celem byłoby wspieranie aspektów rozwoju konsensusu w ramach projektu: poszukiwanie konsensusu HTA, współpraca i skuteczna realizacja.

 

mgr Katarzyna Piotrowska jest zatrudniona na stanowisku asystenta w Zakładzie Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół metodologii badań społecznych, podejmowania ryzyka, psychologii ekonomicznej i statystyki. Współautorka Wskaźnika Zrównoważonego Rozwoju ALK. W latach 2008-2009 była stażystką w Fundacji Dzieci Niczyje. Redaktor statystyczny magazynu POLSKI PRZEGLĄD SOCIOLOGICZNY (od 2015 r.). Współautorka monografii, autorka rozdziałów w monografiach i artykułów z listy JCR. Aktywny uczestnik krajowych i międzynarodowych konferencji.

Axel Mühlbacher jest profesorem ekonomiki zdrowia i zarządzania opieką zdrowotną w Hochschule Neubrandenberg oraz adiunktem w Duke Department of Population Health Sciences, Duke University (USA). Jest starszym pracownikiem naukowym CHPIR Senior Research Fellow w Center for Health Policy and Inequalities Research w Duke Global Health Institute, doktorantem ekonomii na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie oraz magistrem zarządzania przedsiębiorstwem na Eberhard-Karls Universitat (Tybinga). Dotychczasowe stanowiska doktora Mühlbachera obejmowały stanowisko adiunkta na Technische Universitat Berlin oraz pracownika naukowego Niemieckiej Agencji Koordynacyjnej Zdrowia Publicznego, Albert-Ludwig Universitat Freiburg. Pracował również z ramienia niemieckiego Federalnego Ministerstwa Zdrowia jako doradca naukowy komitetu sterującego "Działania mające na celu stworzenie nowej definicji "wymagającej opieki" oraz nowego jednolitego instrumentu oceny" dla Krajowego Stowarzyszenia Ustawowych Kas Chorych. Doświadczenia badawcze dr Mühlbachera koncentrują się na postępie metodologicznym w zakresie analizy decyzji, badań operacyjnych, ekonometrii i eksperymentów z wyborem oraz ich zastosowaniu w dziedzinie zdrowia. Ostatnie prace obejmują badania nad określonymi preferencjami, badania empiryczne mające na celu zrozumienie behawioralnych aspektów zdrowia oraz problemów związanych z podejmowaniem decyzji w oparciu o wiele kryteriów w celu uzyskania informacji na temat optymalnego projektowania polityki i podejmowania decyzji regulacyjnych. Dr Mühlbacher ma doświadczenie w nauczaniu ekonomii zdrowia, ewaluacji ekonomicznej zdrowia, teorii podejmowania decyzji, ewaluacji innowacji w ochronie zdrowia i preferencji pacjentów - dyskretnych eksperymentów wyboru.

Dr Mühlbacher jest członkiem International Health Economics Association, International Society for Quality of Life Research (Co-Chair SIG Preference Research), ISPOR Conjoint Analysis Experimental Design Good Research Practice Task Force. Obecnie współprzewodniczy również grupie roboczej ISPOR, która określiła preferencje w procesie podejmowania decyzji dotyczących opieki zdrowotnej w Europie (Stated Preference Research in the European Union).

dr Ken Redekop jest adiunktem ds. oceny technologii medycznych w Instytucie Oceny Technologii Medycznych Uniwersytetu Erasmus w Rotterdamie w Holandii. Jest epidemiologiem klinicznym z ponad 20 letnim doświadczeniem w badaniach obserwacyjnych, analizie badań klinicznych i ocenie technologii medycznych oraz autorem ponad 100 artykułów w literaturze medycznej. Aktualne badania obejmują wczesne analizy efektywności kosztowej wyrobów i testów medycznych, oceny ekonomiczne oparte na RCT, oceny ekonomiczne w programie Diagnostycznej Oceny Narodowego Instytutu Zdrowia i Doskonałości Klinicznej (NICE, Wielka Brytania) oraz badania wyników w celu określenia skuteczności i efektywności kosztowej drogich leków w codziennej praktyce. Większość badań dotyczy cukrzycy, chorób sercowo-naczyniowych i nowotworów, a większość z nich dotyczy modelowania i syntezy dowodów.

dr Joanna Leśniowska - Adiunkt w Katedrze Ekonomiki Zdrowia i Zarządzania Opieką Zdrowotną w KU. Jej zainteresowania naukowe obejmują ekonomię zdrowia i opiekę zdrowotną, politykę makroekonomiczną, ekonomię instytucjonalną, zarządzanie w sektorze zdrowia. Jest członkiem International Society for Pharmacoeconomics, Outcomes Research i Western Economic Association International (od 2014 r.) oraz European Association for the Study of Diabetes (od 2015 r.). Autorka publikacji z dziedziny ekonomii w czasopismach międzynarodowych (również z przypisanym współczynnikiem IF). Aktywny uczestnik konferencji na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Dla pacjentów zmagających się z demencją i chorobą Alzheimera, a także dla ich rodzin i przyjaciół, organizacja codziennych zajęć może stanowić wyzwanie. Kalendarz demencji firmy Fashmel Applications oferuje łatwy w obsłudze i nowoczesny sposób wspierania ich. Dowiedz się więcej o jego cechach definiujących, czytając poniższą recenzję.

Oluwadara Olatoke i Karolina Borys są studentami pierwszego roku Ekonomiki Zdrowia i Analizy Dużych Danych na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Mając medyczne doświadczenie Oluwary i Karoliny Borys w dziedzinie ekonomii, starali się wykorzystać swoje umiejętności w zakresie oceny technologii medycznych w praktyce, pisząc recenzję przydatnej aplikacji mobilnej dla seniorów.

 

Atuty kierunku

 • Innowacyjny system nauczania oparty jest o najnowsze osiągnięcia z dziedziny ekonomiki zdrowia i zdefiniowany z perspektywy potrzeb płatnika, świadczeniodawcy, producenta technologii zdrowotnych oraz pacjenta.
 • Celem zakresu studiów jest przyswojenie wiedzy specjalistycznej i wykształcenie umiejętności w obszarze analizy danych, ze szczególnym uwzględnieniem  danych zdrowotnych w przemyśle farmaceutycznym i innych powiązanych branżach.
 • Wśród kadry naukowej znajdują się wykładowcy z wiodących zagranicznych ośrodków akademickich m.in. z Hochschule Neubrandenburg, University of Illinois, National and Kapodistrian University of Athens, Lund University, University of York, i University of Ljubljana. 

Poznaj partnerów pierwszej edycji programu

W trakcie tworzenia programu następujący partnerzy zostali włączeni do jego korporacyjnej i publicznej rady doradczej, dzięki czemu studenci mogą mieć pewność, że przygotowane kursy i program nauczania spełniają standardy krajowe i światowe:

Partner strategiczny programu:

Publiczni Partnerzy Merytoryczni:

Partnerzy merytoryczni, którzy zadeklarowali udział w programie:

Zobacz co już robiliśmy z dotychczasowymi partnerami programu:

Adresaci studiów

 • Absolwenci ekonomii i kierunków pokrewnych pragnący poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia z zakresu ekonomiki zdrowia
 • Osoby zainteresowane tematyką big data, które chcą rozwijać swoją ścieżkę kariery w kierunku przetwarzania i analityki dużych zbiorów danych, w szczególności danych sektora farmaceutycznego i branż pokrewnych
 • Pracownicy sektora opieki zdrowotnej odpowiedzialni za podział i alokację zasobów w ochronie zdrowia lub osoby pragnące rozpocząć swoją karierę w tym obszarze

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

 • funkcjonowania rynków i podmiotów gospodarczych w obszarze ochrony zdrowia w skali mikroekonomicznej, makroekonomicznej, regionalnej, globalnej oraz międzynarodowej, w tym rynku wewnętrznego Unii Europejskiej
 • układu i powiązań instytucjonalnych w sektorze ubezpieczeń społecznych, ochrony zdrowia i działających w nim podmiotów gospodarczych
 • roli ekonomiki zdrowia w procesie organizacji systemu opieki zdrowotnej
 • wykorzystania zaawansowanych metod statystycznych do analizy danych
 • prognozowania i modelowania procesów ekonomicznych z wykorzystaniem modelowania predykcyjnego oraz algorytmów decyzyjnych, w tym np. budowania modelu efektywności leczenia dla technologii zdrowotnych
 • interpretowania przepisów prawa gospodarczego oraz analizy otoczenia prawnego jednostek działających w sferze ochrony zdrowia
 • oceny opłacalności wprowadzania przez podmioty gospodarcze na rynek nowych rozwiązań innowacyjnych
 • analizowania skutków polityki zdrowotnej państwa z zastosowaniem narzędzi statystycznych, w tym  danych dotyczących lecznictwa otwartego i zamkniętego
 • analizowania danych na potrzeby badań naukowych w obszarze farmacji, wyposażenia medycznego, ubezpieczeń zdrowotnych i cyfrowej opieki zdrowotnej
 • pozyskiwania i analizowania danych na potrzeby działów sprzedaży i marketingu podmiotów świadczących usługi z zakresu opieki zdrowotnej (w tym cyfrowej), firm farmaceutycznych, producentów sprzętu medycznego oraz firm ubezpieczeniowych

Perspektywy zatrudnienia

Po ukończeniu studiów z zakresu HEBDA w języku angielskim można podjąć pracę w:

 • instytucjach zajmujących się organizowaniem i finansowaniem świadczeń zdrowotnych
 • przedsiębiorstwach odpowiadających za produkcję bądź dystrybucję technologii zdrowotnych

Przykładowe stanowiska pracy:

 • Health Economics Advisor
 • Health Data Scientist
 • Health Economics Value Consultant
 • Clinical Outcomes Consultant
 • Health Outcomes Manager
 • Market Access Manager

Źródła wiedzy

Studenci ALK mają nieograniczony dostęp do wielu źródeł wiedzy, co pozwala im gromadzić informacje służące do rozwiązywania praktycznych problemów biznesowych. W ramach studiów ALK zapewnia dostęp m.in. do:

 • baz danych, w tym m.in. baz zawierających informacje na temat promocji i sprzedaży leków
 • oprogramowania statystycznego i analitycznego oraz interpretowanego języka programowania, niezbędnych do tworzenia, zarządzania i integrowania baz danych oraz przeprowadzania analizy statystycznej
 • zasobów biblioteki ALK, w tym m.in. do międzynarodowego czasopisma naukowego "Value in Health"
 • Anonimowe dane Real World Evidence dot. dużych populacji, informujące o historii oraz wzorcach leczenia pacjentów. (Bazy danych IQVIA)

Wybrane przedmioty

PRZEDMIOTY Z ZAKRESU HEBDA

 • Health Economics
 • Introduction to Health Technology Assessment 
 • Models of Healthcare financing 
 • Methodology of Economic Modelling in Healthcare 
 • Big Data in Health Economics
 • Advanced Statistical Methods for Real World Data Analysis

Class Schedule

 • Studia stacjonarne

 

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.