DD TONGJI PL

Tongji

Double Degree Master in Management
with Tongji University

O kierunku

Tongji University uruchomił studia w zakresie ekonomii i zarządzania w 1956 roku i był jednym z pierwszych uczelni w Chinach, które uruchomiły tego typu kierunki. The School of Economics and Management (SEM) została założona w 1984 roku. Po ponad pięćdziesięciu latach rozwoju, SEM sukcesywnie ustanowił misję innowacji, rozwoju i opieki z celem umiędzynarodowienia i silnej orientacji badawczej

W SEM pracuje obecnie 213 pracowników naukowych, w tym 67 profesorów i 74 profesorów nadzwyczajnych. Obecnie na uczelni studiuje ponad 1200 studentów w ramach kierunków pierwszego stopnia, oraz ponad 6000 studentów studiów magisterskich, podyplomowych, oraz doktoranckich. Przez 30 lat istnienia, SEM wykształcił tysiące profesjonalistów w dziedzinie zarządzania, którzy odgrywają obecnie ważną rolę w rozwoju gospodarki narodowej.

Jako jedna z czołowych uczelni biznesowych w Chinach, podobnie jak Akademia Leona Koźmińskiego w Polsce, Tongji-SEM została wyróżniona "potrójną koroną" akredytacji: AACSB, EQUIS i AMBA.

Studia w Chinach na pełnym programie magisterskim często wiążą się z ogromnymi kosztami. Dzięki programowi double degree będziesz mógł/a studiować oraz uzyskać dyplom renomowanej azjatyckiej uczelni spędzając tam tylko część studiów.

Studenci Master in Management w ALK mogą dołączyć do tożsamego kierunku w Tongji na drugim roku studiów. Wybierani są oni po pierwszym semestrze na podstawie średniej ocen z toku studiów (GPA) i akademickiego zaangażowania.

tongji zaslepka.png

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

  • znajomości metod zarządzania najwyższej jakości
  • zaawansowanej wiedzy w dziedzinie zarządzania międzykulturowego
  • praktycznego doświadczenia, zdobytego dzięki studium przypadków, tworzenia projektów i odbywania staży
  • zdolności do życia i pracy w bardzo umiędzynarodowionym środowisku
  • globalnej perspektywy dzisiejszej ekonomii

Organizacja zajęć

  • Studia stacjonarne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Zasady naboru

Studenci rozpoczynają naukę na kierunku Master in Management. Następnie w trakcie drugiego semestru studiów składają aplikację na udział w wybranym programie double degree. Zasady naboru na program Master in Management są dostępne na stronie kierunku TUTAJ.

Przyjęcie na studia Double Degree odbędzie się w lutym, w oparciu o średnią z toku studiów uzyskaną w pierwsze semestrze studiów (75%) i aktywność pozauczelnianą podczas i przed studiami w Akademii Leona Koźmińskiego (25%). Przy rekrutacji na program double degree może wystąpić konieczność złożenia dodatkowych dokumentów. 

MSzymanska_zdjęcie.jpg
Koordynator programów double degree
Małgorzata Szymańska