Budowanie dobrostanu w czasach różnorodności doświadczeń

I Konferencja
z cyklu
Interdyscyplinarny Rozwój Ludzi i Organizacji

Budowanie dobrostanu
w czasach różnorodności doświadczeń

22-24 marca 2023r.

O konferencji

I konferencja z cyklu Interdyscyplinarny Rozwój Ludzi i Organizacji odbędzie się w dniach 22 - 24 marca 2023 roku pod hasłem

Budowanie dobrostanu w czasach różnorodności doświadczeń.

W obliczu wyzwań współczesności nikt z nas nie może pozostawać obojętnym. Z taką intencją stworzyliśmy I edycję Konferencji, która jest przestrzenią interdyscyplinarnego połączenia psychologii, zarządzania oraz obszarów związanych z rozwojem technologii. 

Wiedza, badania oraz doświadczenia polskich i zagranicznych naukowców oraz praktyków z różnych dziedzin stanowią realne wsparcie ludzi, zespołów i organizacji w drodze do osiągania sukcesów w obecnej rzeczywistości, przy równoczesnym dbaniu o dobrostan, który jest podstawą dobrego i spełnionego życia.

Konferencja realizowana jest w formule mieszanej (2 dni interaktywnych wystąpień on-line + 1 dzień warsztatów na żywo w Akademii Leona Koźmińskiego)

Na konferencję serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych interdyscyplinarnym rozwojem ludzi i organizacji.

 

Cel konferencji

Celem konferencji jest przekazanie najnowszej wiedzy, stanowiącej realne wsparcie ludzi, zespołów i organizacji w drodze do osiągania sukcesów w obecnej rzeczywistości, przy równoczesnym dbaniu o dobrostan, który jest podstawą dobrego i spełnionego życia.

Założenia konferencji

Głównym założeniem leżącym u podstaw konferencji jest odniesienie się do trzech kluczowych dyscyplin, nieustannie przenikających się w dzisiejszej biznesowej rzeczywistości: psychologii, zarządzania i technologii. Każda z nich zostanie przedstawiona z perspektywy jednostki, zespołu oraz organizacji. Dzięki interdyscyplinarnemu spojrzeniu, w którym spotykają się teoretyczne rozważania przedstawicieli świata nauki oraz doświadczenia praktyków biznesu, zaprezentujemy zjawisko dobrostanu w szerokim ujęciu, umożliwiającym jego pogłębioną eksplorację oraz zrozumienie jego złożonej natury.

Tematy prelekcji oraz warsztatów zostały dobrane w oparciu o najnowszą wiedzę, wyniki badań naukowych oraz rynkowe trendy. Dzięki temu każda osoba, która weźmie udział w konferencji, będzie mogła wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w celu zwiększenia skuteczności działań ukierunkowanych na podnoszenie poziomu dobrostanu własnego, pracowników oraz organizacji.  

Uczestnicy

  • Osoby ukierunkowane na rozwojów pracowników, liderów, zespołów i organizacji,
  • Osoby zainteresowane rozwojem osobistym i zawodowym, chcące podnieść poziom satysfakcji z życia zawodowego i osobistego,
  • Osoby zarządzające organizacjami lub zespołami (dyrektorzy, menedżerowie, liderzy, osoby odpowiedzialne za rozwój ludzi i skuteczne wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w miejscu pracy),
  • Specjaliści z różnych obszarów związanych z zarządzaniem (m. in. HR, BHP, bezpieczeństwo, komunikacja, zarządzanie jakością, budowanie relacji w biznesie, employer branding, itp.), którzy chcą aktywnie wpływać na wzrost efektywności i satysfakcji zawodowej osób i zespołów tworzących organizację,
  • Coachowie, trenerzy konsultanci i edukatorzy zainteresowani rozwojem ludzi i organizacji.

Harmonogram

Konferencja realizowana jest w formule mieszanej (2 dni interaktywnych wystąpień on-line + 1 dzień warsztatów on-site w Akademii Leona Koźmińskiego).

Prelegentami konferencji będą polscy i zagraniczni naukowcy, badacze i praktycy biznesu reprezentujący różne dziedziny zawodowe.

 

Program

22 marca 2023 roku

23 marca 2023 roku

24 marca 2023 roku

Opłaty

Opłata za 3 dni konferencji (2 dni online + 1 dzień warsztatów) - 1300 zł

Opłata za 2 dni konferencji (2 dni online) - 750 zł

Opłata za 1 dzień konferencji (warsztaty) - 750 zł

Możesz skorzystać z 20% zniżki na udział w Konferencji, jeżeli: * jesteś Pracownikiem, Studentem lub Absolwentem ALK (w celu uzyskania kodu zniżkowego napisz wiadomość na adres: konferencje@kozminski.edu.pl), * jesteś Klientem lub Sympatykiem Partnera Konferencji (w celu uzyskania kodu zniżkowego zwróć się do wybranego Partnera).

  • Jako organizatorzy zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu, bądź formy, zależnie od panującej sytuacji oraz odgórnych zaleceń w odniesieniu do COVID-19.
Rysunek ręki trzymającej telefon na którym wyświetlane są informacje

Kontakt

Masz pytania organizacyjne? A może chcesz zostać naszym partnerem? Zachęcamy do kontaktu.

Biuro Organizacji Konferencji - Wanda Widziszewska, Ewelina Andrulewicz
Centrum Coachingu i Mentoringu Akademii Leona Koźmińskiego - Natalia Kryle
Współorganizator Konferencji - Joanna Czarnecka

Współorganizatorzy

Przewodnicząca konferencji: Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska

Komitet naukowy: Prof. UW dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik Dr Anna Syrek-Kosowska, profesor Akademii WSB Dr Katarzyna Pilipczuk Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska Piotr Pilipczuk Joanna Czarnecka Tomasz Zawadzki

Komitet organizacyjny: Natalia Kryle Joanna Czarnecka Tomasz Zawadzki

Partnerzy Konferencji:

Oferta edukacyjna

Sprawdź jakie mamy dla Ciebie propozycje rozwoju