Wesprzyj Fundację Rozwoju
Strona główna
ZWINNE-PRZYWÓDZTWO

Zwinne przywództwo

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
W weekend

O kierunku

Cel studiów

Program studiów podyplomowych ,,Zwinne przywództwo” zawiera podstawy teoretyczne i zajęcia praktyczne z zakresu zwinnego podejścia do przywództwa, które zapewnia skuteczność realizacji celów biznesowych i umożliwia uzyskanie przewagi konkurencyjnej w turbulentnym środowisku biznesowym świata VUCA. Ponadto sprzyja budowaniu kultury zaangażowania i odpowiedzialności za wyniki, a także kultury dobrostanu (well-beingu) i psychologicznego bezpieczeństwa, stanowiących kluczowe aspekty pracy pożądane przez współczesnych pracowników.

Absolwent studiów podyplomowych ,,Zwinne przywództwo” rozwija poszukiwane obecnie na rynku pracy kompetencje, takie jak: umiejętność zwinnego zarządzania organizacją, zespołem oraz zmianą, a także uczy się stosować je w praktyce w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej firmy/ instytucji, na rzecz której działa. Kompetencje te wpisują się również w model ,,Kompetencji Przyszłości”, stanowiących przedmiot wielu badań i inicjatyw praktycznych. Rozwój kluczowych kompetencji przyszłości odbywa się już na masową skalę w rozwiniętych gospodarkach, a w warunkach polskich wdrażają je najlepsi pracodawcy. 

Studenci kierunku ,,Zwinne przywództwo” zdobędą lub uzupełnią wiedzę, a także rozwiną umiejętności z zakresu zwinnego zarządzania organizacją i zespołem oraz adaptacyjnego zarządzania zmianą. Sprzyja temu zdobycie lub uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • zastosowania w organizacjach/instytucjach nowoczesnych i zgodnych z aktualnymi trendami rynkowymi metod zarządzania zwinnego (Management 3.0)
 • zwinnego zarządzania zespołami projektowymi i zastosowania zwinnych metodyk zarządzania projektami (Agile)
 • zwinnego i adaptacyjnego zarządzania zmianą w organizacji w świecie VUCA

Atuty kierunku

Nowoczesny program

 • Program studiów „Zwinne przywództwo” opiera się na najnowocześniejszych trendach i rozwiązaniach, które są szeroko znane i doceniane we współczesnym środowisku biznesowym.
 • Autorami programu są wybitni praktycy.

Interdyscyplinarne podejście i interaktywne zajęcia

 • Na 200 godzin nauki prawie 120 godzin przeznaczono na zajęcia warsztatowe i ćwiczeniowe, prowadzone metodami aktywizującymi.
 • W ramach ok. 80 godzin dydaktycznych wykładowcy skupią się na przedstawieniu możliwych do wdrożenia, praktycznych koncepcji i modeli. Ponadto zaprezentują realne przykłady, „dobre praktyki” oraz case study, zbudowane na bazie konkretnych rozwiązań stosowanych w istniejących na rynku organizacjach/instytucjach. 
 • Zajęcia praktyczne prowadzone są w małych grupach, dzięki czemu możliwe jest poznanie wielu podejść, perspektyw, rozwiązań, a także ich wspólna analiza i ocena. 

Praktycy dla praktyków

 • Wszyscy wykładowcy to wybitni eksperci – trenerzy, konsultanci, menedżerowie, specjaliści w swoich dziedzinach. Są to osoby posiadające wieloletnie doświadczenie biznesowe oraz najnowszą wiedzą naukową.
 • Wykładowcy współdziałają z grupą, budują pozytywny klimat i inicjują wymianę myśli oraz doświadczeń z uczestnikami. 

Komfort

 • Zajęcia prowadzone są w komfortowych warunkach, w świetnie wyposażonych salach.
 • Część zajęć przewidujemy w formie zdalnej (3-4 zjazdy z 12), co pozwoli ograniczyć dojazdy na uczelnię i koszty ponoszone na zakwaterowanie dla osób niezamieszkujących w Warszawie.
 • Zajęcia on-line również zakładają prace w grupach – mamy w ich prowadzeniu ogromne doświadczenie i pozytywne rekomendacje naszych obecnych i byłych studentów. 

Dostęp do biblioteki i unikalnych materiałów

 • Dostęp do biblioteki, w której znajduje się szereg specjalistycznych opracowań oraz baz danych, takich jak EBSCO, Emerald czy ProQuest.
 • Znaczna część zasobów udostępniania jest zdalnie. 
 • Każdy z wykładowców przygotowuje unikalne materiały, które udostępnianie są studentom w wersji elektronicznej.
 • Uczelnia zapewnia adekwatnie dobraną książkę, stanowiącą wiodący podręcznik do zajęć.
 • Każdy z wykładowców przedstawia listę rekomendowanych lektur, artykułów i publikacji, pozwalających na dalsze samokształcenie.

Adresaci studiów

Program studiów podyplomowych ,,Zwinne przywództwo” jest skierowany do:

 • wszystkich osób, które chcą rozwijać organizacje w duchu Agile Management i Management 3.0,
 • liderów, menedżerów, kadry zarządzającej organizacją,
 • menedżerów projektów, scrum masterów, team liderów,
 • agentów zmiany i transformacji w organizacji, 
 • agile coachów, trenerów, facylitatorów,
 • menedżerów i pracowników zespołów HR, którzy chcą rozwijać zwinność, elastyczność oraz adaptacyjność w biznesie, a także zwiększyć poczucie szczęścia i dobrostanu w swoim miejscu pracy, 
 • osób, którym zależy na rozwoju własnej kariery zawodowej, rozwoju ludzi i organizacji,
 • osób, zorientowanych na sukces, chcących przewodzić innym,
 • osób, które chcą inspirować rozwój wartościowych biznesowo i społecznie organizacji.
info

Autorki i kierowniczki studiów

Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska

Psycholożka biznesu, certyfikowana coach ICC, trenerka, konsultantka, wykładowczyni, badaczka zachowań organizacyjnych. Ekspertka w zakresie budowania kapitału psychologicznego oraz well-beingu (dobrostanu) ludzi i organizacji.

Specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu Pozytywnych Interwencji Psychologicznych (PPI), opartych na rzetelnej wiedzy i wynikach badań naukowych (Evidence Based Practice). Ich celem jest wzmacnianie pozytywnych emocji, postaw i zachowań pracowników, a także podnoszenie poziomu dobrostanu oraz zdrowia w miejscu pracy.

Autorka i dyrektorka innowacyjnych studiów podyplomowych „Pozytywna Organizacja – well-being (dobrostan) i zdrowie w miejscu pracy” oraz „Zwinne przywództwo” (Akademia Leona Koźmińskiego).

Pełni obowiązki Dyrektorki Centrum Coachingu i Mentoringu Akademii Leona Koźmińskiego. Asystentka w Katedrze Nauk Społecznych ALK. Wykładowczyni na studiach stacjonarnych, podyplomowych i MBA.

Członkini Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia. W latach 2017-2022 członkini Rady Programowej magazynu Coaching. Prelegentka i ekspertka na wielu polskich oraz międzynarodowych konferencjach naukowych i branżowych.

Autorka książek i artykułów z zakresu psychologii, coachingu i zarządzania. Współautorka modelu coachingowego „PERMA”, służącego wzmacnianiu dobrostanu ludzi w różnych sferach życia. Certyfikowana konsultantka narzędzi HOGAN’a, Advisio i MTQ 48.

Stworzyła marki PozytywnaOrganizacja.pl i Kapitał Psychologiczny w Biznesie.

Obecnie pisze pracę doktorską, w której zajmuje się badaniem związków między kapitałem psychologicznym (PsyCap’em) pracowników organizacji, a efektywnością realizacji ich celów zawodowych oraz dobrostanem w sferze pracy i życia.

 

dr Irmina Gocan

Posiada 25-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania i personalnym.

Od 2012 roku pracuje jako Prezes i konsultant wiodący spółki doradztwa personalnego, gdzie prowadzi doradztwo biznesowe w sferze zarządzania oraz w obszarze HR, jak też szkolenia z zakresu przywództwa, zarządzania i HR dla firm komercyjnych, spółek skarbu państwa i urzędów. 

Ma doświadczenie w prowadzeniu doradztwa dla firm pracujących w oparciu o tradycyjne struktury organizacyjne, pracę zdalną i nowe technologie, jak też w strukturach macierzowych – od dużych podmiotów do takich, które są na etapie start-up. Jest aktywnym trenerem - uczy dobrych praktyk zarządzania i HR. 
Wcześniej pracowała jako specjalista, ekspert, menedżer personalny, zastępca dyrektora HR, HR Business Partner u wiodących polskich spółkach, gdzie jej głównym zadaniem było wdrażanie nowoczesnych rozwiązań zarządczych i personalnych.  W swojej karierze zawsze była odpowiedzialna za obszar szkoleń i rozwoju oraz wdrażanie w nim efektywnych metod i narzędzi doskonalenia kompetencji pracowników i menedżerów, wdrażanie i koordynację złożonych projektów inwestowania w kapitał ludzki m.in. programów kierowanych do kadry menedżerskiej, sukcesorów, ekspertów i talentów, a także rozwiązania integrujące modele kwalifikacji i kompetencji, planowania i oceny wyników (celów, zadań, KPI), programy rozwojowe i naprawcze,  angażowania i motywowania pracowników. Specjalizuje się w projektach łączących wypracowanie rozwiązań merytorycznie i w warstwie IT.  
Zarządzała licznymi projektami, w newralgicznym okresie w jednym czasie zarządzała portfelem 80 projektów kierowanych do kilkudziesięciu tysięcy użytkowników na kwotę ponad 20 mld PLN, część z tych projektów prowadzonych było zdalnie. Obecnie jest wiodącym konsultantem, gdzie osobiście lub przez konsultantów prowadzi projekty na rzecz różnych pracodawców, w oparciu o różne metodyki projektowe. 

Jest autorem wielu publikacji HR dla Polskich Wydawnictw Profesjonalnych i Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska, gdzie publikuje artykuły o trendach rynkowych, ciekawych case studies oraz gotowe rozwiązania (procedury, wzory dokumentów). Jest też współautorem wydanej niedawno książki HR Business Partner (PWN. 
Jest też Partnerem merytorycznym i wykładowcą w Akademii Leona Koźmińskiego. 

Wcześniej Kierownik Studiów Podyplomowych ,,Zarządzania Kompetencjami Pracowników" i Koordynator Programu MBA-HR na ALK, obecnie Kierownik Studiów Podyplomowych ,,Controlling Personalny” oraz Współkierownik Studiów Podyplomowych,,Menedżer Szkoleń i Rozwoju”, ,,Zwinne Zarządzanie”. Wykłada głównie na ALK, ale również od kilku lat prowadzi zajęcia na Uniwersytecie SWPS, w Uczelni Techniczno-Handlowej oraz na Akademii HR Business Partnera i Akademii Wynagrodzeń sygnowanych przez firmę doradztwa biznesowego Bigram. Prowadzi też szkolenia i warsztaty profesjonalne we współpracy z firmą Kompetea oraz Trio. Łącznie przeprowadziła około 30.000 godzin szkoleniowych, ponad 2 razy więcej warsztatowych w ramach projektów. 

W grupach oraz indywidualnie, w ramach szkoleń otwartych, inspirowała menedżerów i pracowników małych i średnich spółek, jak i tych największych oraz reprezentantów administracji publicznej m.in. AXA, ASTOR, BUDIMEX, SAMSUNG, PROVIDENT, BOSCH, ORLEN, KGHM, ENERGA, ENEA, PRAMERICA, QUINTILES, EURONET, LEROY MERLIN, FERROXCUBE, JANSSEN CILAG, GEDEON RICHTER, RUUKKI, IT CONNECT, VOLVO POLSKA, INFOR, SANTANDER CONSUMER BANK, PGD MANAGEMENT, KRAFT FOODS POLSKA, QUALIA DEVELOPMENT, HAMILTON SUNDSTRAND, PKC GROUP POLAND, PHILIPS POLSKA, CORONA CANDLES, GK KĘTY, K-KONSULT, KB FOLIE, IKANO, MAHLE, Narodowego Banku Polskiego, Spółek Kolejowych, PGL Lasów Państwowych, Poczty Polskiej, NIK, NFGWiOŚ, AQUANET, GDDKiA, GITD, Starostw i Urzędów Gmin, Urzędów Pracy. 

Dr Human Resources Management, tytuł doktora uzyskała na Uniwersytecie Stanowym w Yorku, USA. Wcześniej absolwentka m.in. studiów MBA dla kadry zarządzającej HR na Akademii Leona Koźmińskiego. Tytuły licencjata i magistra uzyskała w obszarze zarządzania i ekonomii.

Co zyskujesz

Do programu studiów wybrano przedmioty, które:

 • umożliwiają liderom zwinne, adaptacyjne oraz skuteczne funkcjonowanie i osiąganie przewagi konkurencyjnej w turbulentnym otoczeniu biznesowym świata VUCA,
 • zapewniają rozwój kluczowych kompetencji  przyszłości,
 • umożliwiają liderom sprawne funkcjonowanie w cyfrowym środowisku,
 • umożliwiają budowanie kultury zaangażowania i odpowiedzialności za wyniki, a także kultury dobrostanu i psychologicznego bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Podczas zajęć wykładowcy będą udzielać konkretnych wskazówek dotyczących tego, jak inicjować, prowadzić i wdrażać rozwiązania na miarę dzisiejszych wyzwań biznesowych, m.in:

 • rozpoczynając od przedstawienia ważnych dla dzisiejszych organizacji idei i kierunków rozwiązań (np. zwinne zarządzanie organizacją,  turkusowy model zarządzania, Management 3.0), 
 • poprzez przedstawienie i przećwiczenia konkretnych metod działania, np. budowanie kultury zaangażowania i poczucia sensu pracy, zwinne (Agile) metodyki zarządzania projektem, adaptacyjne zarządzanie zmianą,
 • aż po przećwiczenie przydatnych w biznesie modeli z obszarów, takich jak: nowe kierunki rozwoju przywództwa, zarządzanie zespołem autonomicznym, wirtualnym i hybrydowym oraz strumieniem zadań.

Osiągniecie konkretnych efektów kształcenia wspierają treningi, m.in.: rozwój kreatywności, krytycznego myślenia i podejmowania decyzji, inteligencji emocjonalnej.

Perspektywa zawodowa

Absolwent studiów podyplomowych ,,Zwinne przywództwo” rozwinie poszukiwaną na rynku pracy kompetencję, jaką jest umiejętność zwinnego zarządzania organizacją, zespołem oraz zmianą. Nauczy się on również stosować zwinne podejście do przywództwa w praktyce, w celu wsparcia przewagi konkurencyjnej firm/instytucji, na rzecz których działa.  

W ramach studiów są rozwijane ,,Kompetencje Przyszłości”, do których należą m.in.:

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: umiejętność rozumienia siebie i innych (inteligencja emocjonalna), efektywna komunikacja i współdziałanie w grupie (współpraca), nastawienie na działanie i efekty (przedsiębiorczość).

KOMPETENCJE POZNAWCZE: umiejętność obserwacji (poznawania), umiejętność krytycznej oceny posiadanych informacji oraz oceny faktów (krytyczne myślenie), logiczne rozumowanie, kreatywność.

KOMPETENCJE CYFROWE: szeroki zakres umiejętności, od analitycznego myślenia, poprzez rozwiązywanie problemów, aż po decyzyjność. 

Konieczność podnoszenia poziomu ,,Kompetencji Przyszłości” podkreśla m.in. Polski Fundusz Rozwoju (we współpracy z Google) w raporcie pt. „Kompetencje Przyszłości”.

Program

Ramowy program

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia mają głównie formę warsztatową i prowadzone są metodami aktywizującymi.

Podczas nich studenci mają możliwość nie tylko zapoznać się z wiedzą z zakresu poszczególnych obszarów tematycznych, ale przede wszystkim rozwinąć praktyczne umiejętności niezbędne im do stosowania zwinnego podejścia do zarządzania w ramach działania własnego, swoich zespołów oraz organizacji, w których pracują.

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 200* (razem z zajęciami integracyjnymi i zaliczeniami)

* jedna godzina dydaktyczna = 45 minut

Moduł 1. Zajęcia organizacyjne. 1. Zajęcia integracyjne

Moduł 2. Management 3.0 i zwinne zarządzanie (Agile) - wprowadzenie. 2. Management 3.0 i zwinne zarządzanie organizacją (Agile Leadership) – wprowadzenie. Agile Mindset - fundament zwinnej organizacji. 3. Systemowe podejście do turkusu. Turkusowy model zarządzania w praktyce polskich organizacji - szanse i ograniczenia. 

Moduł 3. Zwinne zarządzanie projektem. 4. Klasyczne i zwinne (Agile) metodyki zarządzania projektem. 5. Zarządzanie projektem w podejściu Agile - użyteczne narzędzia.

Moduł 4. Adaptacyjne zarządzanie zmianą. 6. Adaptacyjne zarządzanie zmianą. 7. Pozytywna psychologia zmiany – od ko-kreacji do transformacji. 

Moduł 5. Zarządzanie zespołem autonomicznym – rola lidera i menadżera. 8. Rozwój kompetencji pracowników w dobie transformacji cyfrowej i automatyzacji. 9. Zarządzanie zespołem autonomicznym (samoorganizującym się) – rola lidera i menadżera. 10. Zarządzanie zespołem wirtualnym i hybrydowym.

Moduł 6. Przywództwo – rola i odpowiedzialność lidera w zwinnej organizacji. 11. Modele przywództwa. Przywództwo służebne i autentyczne w praktyce. 12. Coaching, mentoring, facylitacja – nowoczesne narzędzia wspieranie rozwoju pracowników.

Moduł 7. Rozwój osobisty i samoświadomość lidera. 13. Trening inteligencji emocjonalnej.

Moduł 8. Rozwój biznesu w świecie VUCA. 14. Kreatywność i Design thinking. 15. Krytyczne myślenie i podejmowanie decyzji w świecie wysokiej złożoności i ryzyka. 16. Zarządzanie strumieniem zadań i informacji w cyfrowej rzeczywistości.

Moduł 9. Well-being (dobrostan) i poczucie sensu pracy. 17. Budowanie kultury psychologicznego bezpieczeństwa. 18. Rozwój kapitału psychologicznego liderów i pracowników. 19. Zarządzanie poczuciem szczęścia i sensu pracy. 

Moduł 10. Kultura zaangażowania i odpowiedzialności za wyniki pracy. 20. Metody budowania motywacji wewnętrznej, zaangażowania i odpowiedzialności za wyniki pracy. 21. Neurobiologiczne podstawy współpracy i wywierania wpływu na ludzi. 22. Komunikacja, negocjacje i mediacje w oparciu o potrzeby (NVC). 23. Analiza transakcyjna w zarządzaniu, czyli w co grają ludzie w organizacjach.

Moduł 11. Przygotowanie do obrony projektów końcowych. 24. Zajęcia przygotowujące do obrony projektów końcowych.

Course Catalog

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry.

Program obejmuje 12 zjazdów (w tym 3-4 realizowane w formule on-line)

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w: soboty – godz. 8:45-15:45 (lub 17:30) niedziele – godz. 8:45-15:45

Terminy

Planowane terminy zajęć w I semestrze:

 • wkrótce

Społeczność

Wiodący wykładowcy

Artur Negri

ekspert w zakresie myślenia krytycznego

Partner merytoryczny Akademii Leona Koźmińskiego w zakresie myślenia krytycznego. Wykładowca Executive MBA, MBA oraz na studiach podyplomowych.

Trener: myślenie krytyczne, argumentacja, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów, komunikacja, design thinking, stoicyzm. Coach CoachWise ICF. Certyfikowany konsultant badań psychometrycznych: Hogan Assessment; FRIS style myślenia; DiSC; MTQ48 Odporność psychiczna.

W przeszłości m.in. dziennikarz I Programu Polskiego Radia i prasy ekonomicznej. Dyrektor Biura Prasowego Forum Ekonomicznego w Krynicy. Dyrektor Programowy Instytutu Lecha Wałęsy. Koordynator programów w rządowym think tanku Centrum Europejskie Natolin w Warszawie.

Współautor książek. Autor artykułów. Absolwent filozofii UW. Podróżnik. Praktyk stoicyzmu.

 

Piotr Kwietniewski

Praktyk biznesu z doświadczeniem jako project manager.
Agile Coach, trener i konsultant w obszarze zarządzania i zwinnej transformacji. 

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując jako kierownik projektów oraz  menadżer w dużych globalnych organizacjach. Zarządzał zespołami z wykorzystaniem nowoczesnych metod zarządzania: Agile PM, Scrum, SAFe, LeSS, Management 3.0,. 

Doświadczenia zawodowe zdobywał pracując w firmach: Millward Brown, Danone, Altkom, Asseco, Rossmann.

Od 2005 roku prowadzi szkolenia i coaching dla organizacji. 
Jako trener zrealizował ponad 6000 godzin szkoleniowych, zrealizował ponad 500 godzin coachingu menadżerskiego i rozwojowego. 

Przeszedł szkolenia i kursy z zakresu różnorodnych metodyk, które wykorzystywał w swojej pracy oraz które obecnie propaguje : Agile PM, Scrum, SAFe, LeSS, Management 3.0, Kanban. 

Uzyskał też akredytację coacha ICF.
Jest certyfikowanym konsultantem DiSC i FRIS oraz moderatorem Design Thinking. 
Posiada też kwalifikację facylitatora oraz mediatora.

Ukończył Psychologię (UW) oraz studia podyplomowe: Psychologia coachingu (UW), Coaching Menadżerski (Collegium Civitas), UX Design (SWPS).

dr Paweł Fortuna

Psycholog, adiunkt w Katedrze Psychologii Eksperymentalnej KUL, wykładowca na Akademii Leona Koźmińskiego (MBA) i Uniwersytecie SWPS (pozytywna organizacja). Prowadzi badania na styku psychologii i kognitywistyki, rozwija autorską koncepcję cyberpsychologii pozytywnej. Publikuje m.in. w Current Psychology, Postdigital Science and Education, Journal of Consumer Behaviour, Human Technology. Autor i współautor kilkunastu książek, w tym współredaktor podręcznika akademickiego „Psychologia biznesu”. Trzykrotny laureat Nagrody Teofrasta za najlepszą książkę psychologiczną oraz czterokrotny laureat nagrody Książka dla Trenera Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Jego ostatnia książka: „Optimum. Idea pozytywnej cyberpsychologii” (2021, Wydawnictwo Naukowe PWN) została wyróżniona główną nagrodą w konkursie „POZYTYW 2022” Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej. Członek ZAiKS, autor tekstów i kompozytor (największy hit: „Dziewczyna szamana”, 5 Fryderyków). Inicjator wielu akcji społecznych, w tym konferencji Ludzka twarz biznesu i Konferencji Aktualności Psychologicznych – Aktualia.

Edyta Ponard

Właściciel firmy zajmującej się efektywnością i projektami transformacji w dużych organizacjach.
Coach z akredytacją International Coach Federation, aktywny w wielu projektach dla firm o zasięgu międzynarodowym.
Wcześniej konsultant biznesowy oraz menedżer w obszarach personalnym i transformacyjnym.

Swoją karierę zawodową rozpoczęła w 1990r. pracując dla Company Assistance Limited, firmy konsultingowej która w tym czasie zajmowała się prywatyzacją sektorową w Polsce. 
Uczestniczyła m.in. w projekcie połączenia Alimy i Gerbera (1993).
Kolejnych 8 lat pracowała w międzynarodowych korporacjach (Unilever, Pepsi Cola International, Janssen-Cilag), gdzie piastowała stanowiska kierowników, a następnie dyrektorów personalnych. 
W Pepsi Cola International odpowiadała za połączenie PCI oraz General Bottlers od strony komunikacji oraz przygotowania managerów do zmian. Jej wysiłki zostały nagrodzone International Pepsi Award.

Od 2001 r prowadzi swoja firmę zajmującą się projektami transformacji w dużych organizacjach oraz budową efektywności organizacji i zespołów.  

Jest członkiem założycielem polskiego oddziału International Coach Federation, gdzie pełniła funkcję członka zarządu (2005-2006); jak druga osoba w Polsce zdobyła w 2006 akredytację International Coach Federation. 

W ciągu ok. 20 lat pracy coacha i konsultanta realizowała projekty m. in dla Raiffeisen Bank Polska SA, VW Bank Polska, Media Express, Beiersdorf Lechia SA, Makro Cash & Carry, DEC-GATX, Henkel, Danone, Philip Morris, Glaxosmithkline, AXA, Aviva, Bank Ochrony Środowiska, Kraft Foods Polska, ING Bank Śląski, Nestle EMEA, Allianz, Avon Operations Polska,  Avon Cosmetics Polska, Roche Polska, JTI, Jeronimo Martins, Tesco, x-kom, Imperial Tobacco, Kompania Piwowarska, CircleK, Tate&Lyle

Jej obszarem specjalizacji jest przywództwo strategiczne, zarządzanie zmianą w świecie VUCA, podejście Agile i  kompetencje przyszłości.   

Od kilku lat nieustająco poszukuje nowych rozwiązań w obszarze symulacji i gier strategicznych, interesuje się teorią gier, trendami AI oraz krytycznym myśleniem. 

Ma za sobą studia lingwistyczne (UW) oraz studia MBA (University of Illinois i UW).

dr Anna Syrek-Kosowska, prof. AWSB

Psycholog biznesu, Ekspert w zakresie oceny i rozwoju potencjału liderskiego w procesach Zarządzania Talentami, Menedżerka HRD, Konsultantka i Executive Coach. Superwizor Coachingu – pierwsza Polka akredytowana przez Coaching Supervision Academy (UK) (acc. EMCC, ICF app.). Certyfikowany Coach; ICC, Zen Coaching. Wykładowczyni programów MBA. Współtwórca studiów podyplomowych Akademia Profesjonalnego Coachingu oraz Business Development (Akademia WSB). Wykładowczyni m.in. Akademii WSB, Akademii L.Koźmińskiego, Szkoły Biznesu PW. Honorowy Prezydent The International Society for Coaching Psychology. Jako Associate Coach współpracuje z the Center for Creative Leadership (Global TOP5 Executive Education).  Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu HRD (m.in. Personel i Zarządzanie, Wiedza i Praktyka) oraz współautorka naukowych książek o coachingu, członkini rady programowej wydawnictw: Coaching Review, Coaching Psychology International. Ekspert z zakresu psychologii w m.in.: Forbes, Puls Biznesu, TVN24, Polskie Radio, Sens, Twój Styl, Coaching, Twój Biznes, onet.pl.                                                                                                            
Partner Zarządzający ASK Expert (Bioss International Network) www.askexpert.com.pl   Interesuje się Człowiekiem w jego Istocie, Sensie Bycia i spełnionego Życia .

lek. med. Małgorzata Bora

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi, doświadczony menedżer, trener i coach. Korzysta z 19 lat doświadczeń związanych z zarządzaniem zespołami sprzedażowymi w firmach branży farmaceutycznej oraz zespołami w placówkach opieki zdrowotnej. Absolwentka Coachingu Profesjonalnego na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Wykładowca na Akademii Leona Koźmińskiego na kierunkach „Pozytywna organizacja – well-being (dobrostan) i zdrowie w miejscu pracy”, „Coaching profesionalny – metody i praktyka” oraz „Zwinne przywództwo”.
Interesuje ją wszystko co wspiera rozwój organizacji zarówno w aspekcie ludzkim jak i osiągania celów, dla których są powoływane. Pracuje indywidualnie z osobami kreującymi zmianę we własnym życiu. Specjalizuje się w komunikacji w sytuacjach powszechnie uznawanych za trudne. Szkolenia i procesy coachingowe opiera o wiedzę z zakresu neurobiologii. Trener i praktyk PRISM Brain Mapping.  
Od 2020 wraz z dr Martą Czerwiec współtworzy grupę konsultantów CleverBrains, dostarczając rozwiązania, które na wielu polach zwiększają efektywność firm.

Grzegorz Bora

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi, doświadczony menedżer, konsultant biznesowy i coach. Ma za sobą 23 lata pracy w biznesie w tym zarządzania zespołami sprzedaży i marketingu w branży farmaceutycznej i medycznej. Absolwent Coachingu Profesjonalnego na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Wykładowca na Akademii Leona Koźmińskiego na kierunkach „Pozytywna organizacja – well-being (dobrostan) i zdrowie w miejscu pracy”, „Coaching profesionalny – metody i praktyka” i „Zwinne przywództwo”, jako praktyk biznesu współpracuje również z Akademią WSB.
Jego zainteresowania związane są z wykorzystaniem nauk o człowieku, szczególnie o działaniu mózgu w biznesie i rozwoju osobistym oraz z mechanizmami sprzyjającymi budowaniu kultury innowacyjności w organizacjach i budowaniu efektywnych zespołów. Wspiera wszechstronny rozwój obecnych i przyszłych liderów. Trener i praktyk PRISM Brain Mapping.                                                
Od 2020 wraz z dr Martą Czerwiec współtworzy grupę konsultantów CleverBrains, dostarczając rozwiązania, które na wielu polach zwiększają efektywność firm.                                                                                      

Joanna Berendt
Joanna Marczyszyn - Berendt

Certyfikowana trenerka NVC, coach ICF PCC, mediatorka NVC oraz certyfikowana trenerka Pozytywnej Neuropatyczności wg. Ricka Hansona. 
Porozumieniem bez Przemocy zajmuje się od 2009 roku. Aktywnie działa na rzecz tworzenia systemów, relacji, biznesów w o parciu o dialog, wzajemny szacunek, zaufanie, współpracę oraz harmonijne wykorzystanie wewnętrznego potencjału jednostek. 
Obszary specjalizacji Joanny to: rozwiązywanie konfliktów, mediacje, konstruktywna komunikacja (z sobą i innymi) w oparciu o potrzeby, coaching menadżerski, coaching zespołów, coaching systemowy. Towarzyszy menadżerom, organizacjom, przedsiębiorcom w skutecznym budowaniu zespołów zmotywowanych i współpracujących oraz rozwiązywaniu konfliktów i komunikacji budującej zaufanie i dialog. 
Poza coachingiem i Porozumieniem bez Przemocy, interesuje się neurobiologią i pozytywną neuroplastycznością wg Ricka Hansona, którą sama praktykuje i wykorzystuje w pracy z grupami i klientami indywidualnymi.  Jest członkiem zarządu Fundacji Nowych Możliwości EQUANTE. 
Z wykształcenia ekonomistka. Ma ponad 10 lat doświadczenia w międzynarodowych korporacjach z branży finansowej na stanowiskach menadżerskich, gdzie zdobywała doświadczenie w zarządzaniu projektami, budowaniu zespołów opartych na współpracy, m.in. uczestniczyła w tworzeniu od podstaw banku detalicznego. Jest współautorką wielu kursów online z zakresu Porozumienia bez Przemocy, artykułów, a także książek, na przykład: „Dogadać się z dzieckiem. Coaching, Empatia, Rodzicielstwo”, „Przyjaciele Żyrafy. Bajki o empatii”, „Tęskniący Zenon i żyrafa, która spadła z krzesła”, „Coaching Katalizator Rozwoju Organizacji”, „Coaching jako klucz do wewnętrznej motywacji”, a także „Dogadać się z innymi. Porozumienie bez Przemocy, nie tylko dla organizacji” oraz „Empatia zmienia nas, zmienia szkołę, zmienia świat”.

Joanna Gosk

Konsultant w organizacjach, trener, coach, team coach, agile coach, psycholog biznesu, Certyfikowany Analityk Transakcyjny, Nauczyciel i Superwizor Analizy Transakcyjnej w kontrakcie z European Association for Transactional Analysis. 

Posiada praktyczne doświadczenie w diagnozowaniu potrzeb oraz opracowywaniu, wdrażaniu strategii zmian w organizacjach oraz interweniowaniu w zespołach i moderowaniu ich pracy, szczególnie w sytuacjach trudnych. 

Przepracowała ponad 2000 godzin jako konsultant w organizacjach. 
Zajmuje się̨̨ również̇̇ rozwojem umiejętności osobistych i zawodowych managerów wszystkich szczebli, w ramach indywidualnych sesji coachingowych oraz programów dla liderów. Prowadząc szkolenia koncentruje się na warsztatowych i grupowych formach pracy, które pozwalają̨̨ na trenowanie nowych umiejętności. 

Przeprowadziła ponad 8000 godzin szkoleń́ i coachingów. 

Pracuje z zespołami rozproszonymi, na stałe współpracując z firmami z branżach: e-commerce, technologicznej, produkcyjnej, modowej, farmaceutycznej, edukacyjnej. 
Od 20 lat związana z zespołem Grupy Spotkanie, a od 4 lat pracuje także jako agile coach w Allegro. 
Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, Szkołę Trenerów Biznesu i ponad 900 godzin szkoleń́ z zastosowania analizy transakcyjnej w organizacjach.

Janusz Leski

Senior Agile Coach, mentor liderów transformacji, praktyk korzystający z najnowszych osiągnięć psychologii rozwoju osób dorosłych, aby pomóc liderom poprawić skuteczność ich działań.

Pomaga przywódcom zwiększać skuteczność oraz poprawiać wyniki biznesowe poprzez odkrywanie swoich kompetencji, nawyków myślowych i wzorców działań.

Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w zakresie zarządzania zmianą, przeprowadzania transformacji Agile, budowania organizacji zwinnych oraz rozwoju liderów na różnych poziomach organizacji. 

W swojej praktyce korzystał m.in. z następujących metod i narzędzi: 
- Adaptive Action, 
- Systems Thinking, 
- Polarity Management, 
- Organisational Development, 
- Objectives & Key Results, 
- Impact Mapping, 
- Design Thinking, 
- Lean Six Sigma. 

Lider transformacji, certyfikowany praktyk Lidership Circle Profile, certyfikowany coach ICAgile. 

Obecnie Senior Agile Coach w dużej międzynarodowej firmie Ørsted zajmującej się produkowaniem zielonej energii.

Magdalena Walczak

Trener Management 3.0, Psycholog Organizacji, Agile Consultant (ma doświadczenie w roli Agile Coach, Scrum Master, Product Owner). 

Od 2012 roku związana ze szkoleniami. Ostatnie 8 lat pracuje jako Agile & Company Coach oraz Scrum Master wprowadzając metody pracy Agile & Lean do IT np. Software Development, HR, Marketing, e-Commerce, jak również budując kreatywne i innowacyjne środowisko wzrostu opartego na wartościach współpracy i ulepszania.  

Od 2018 aktywnie wprowadza koncept zwinnego przywództwa do organizacji.
Trenerka, w swojej codziennej pracy skupia się na wspieraniu rozwoju zwinnych zespołów, w dostarczaniu imponujących produktów, ulepszaniu procesów w firmie i uszczęśliwianiu klientów - łącząc różne narzędzia z zakresu Agile, ale nade wszystkim psychologii. 
Budowanie bezpieczeństwa psychologicznego, praca oparta na relacji są jej szczególnie bliskie i ważne. 

Wśrod klientów, z którymi Magda współpracowała można znaleźć m.in KMD, TomTom, HuuugeGames, Dentsu, Isobar, Comarch oraz Mastercard.
Trzonem edukacji i doświadczenia Magdy jest psychologia, praca zespołów zwinnych i biznes. 
W ostatnich latach specjalizuje w obszarze zwinnym (PSM, PSM II, PSPO, PSPO II, PSU, PAL itp.) ICP-AHR (Agile HR). 

Edyta Madej

Konsultant w zakresie zarządzania zasobami wiedzy z zastosowaniem nowych technologii.
Facylitator i superwizor. Moderator Design Thinking, 
Doradca psychospołeczny, e-dydaktyk, autorka programów szkoleniowych blended–learning, projektant szkoleń e-learningowych. Trener zarządzania zmianą, umiejętności poznawczych, kreatywności.

Współpracuje jako konsultant w zakresie zarządzania zasobami wiedzy z zastosowaniem nowych technologii.
Jest zwolenniczką zwinnego łączenia zasobów wiedzy, potencjału kreatywnego zespołów i efektywnego poszukiwania innowacji. A to wszystko w dobrze zaprojektowanym systemie adaptacji do zmiany - zarówno myślenia jak i działania. 

Specjalizuje się w łączeniu  zasobów tradycyjnych szkoleń z rozwiązaniami on-line. 

E-dydaktyk, autorka programów szkoleniowych w idei blended–learning, projektant szkoleń e-learningowych. Tworzy autorskie, dedykowane i spersonalizowane szkolenia e-learningowe i blended-learningowe oraz specjalistyczne materiały edukacyjne i szkoleniowe w postaci prezentacji multimedialnych, filmów whitebordowych, Pigułek Wiedzy realizowanych na zamówienia przedsiębiorstw (Mediator wiedzy - Knowledge Pills Metodologhy). 

Od 2006 roku przeprowadziła około 7 tysięcy godzin warsztatów, szkoleń i prelekcji. 
Trener zarządzania zmianą, trener umiejętności poznawczych, kreatywnego rozwiązywania problemów, myślenia wizualnego.

Współpracowała  z Citihandlowy, Continental, Compensa, Aviva, Hewlett Packard, USP, L’Orèal, Polmos, Comarch, Colliers, Deloitte, EY, Hellwet Pacard, Legrand, Nowa Era, mBank,   Pearson Central Europe, Pentair, Synevo, Teva, Otis, Ericpol,  RTB House SA, VOX, Ericpol, Innogy, SGH,  Politechnika Warszawska, Ministerstwo Obrony Narodowej, i wiele innych.

Od 2012 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu i Klubu Trenerów Biznesu. 

Wykładowca na studiach podyplomowych - Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie – Pedagogika oraz na studiach podyplomowych - Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie - E-learning: Projektowanie i wdrażanie.

Grzegorz Bora

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi, doświadczony menedżer, konsultant biznesowy i coach. Ma za sobą 23 lata pracy w biznesie w tym zarządzania zespołami sprzedaży i marketingu w branży farmaceutycznej i medycznej. Absolwent Coachingu Profesjonalnego na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Wykładowca na Akademii Leona Koźmińskiego na kierunkach „Pozytywna organizacja – well-being (dobrostan) i zdrowie w miejscu pracy”, „Coaching profesionalny – metody i praktyka” i „Zwinne przywództwo”, jako praktyk biznesu współpracuje również z Akademią WSB.
Jego zainteresowania związane są z wykorzystaniem nauk o człowieku, szczególnie o działaniu mózgu w biznesie i rozwoju osobistym oraz z mechanizmami sprzyjającymi budowaniu kultury innowacyjności w organizacjach i budowaniu efektywnych zespołów. Wspiera wszechstronny rozwój obecnych i przyszłych liderów. Trener i praktyk PRISM Brain Mapping.                                                
Od 2020 wraz z dr Martą Czerwiec współtworzy grupę konsultantów CleverBrains, dostarczając rozwiązania, które na wielu polach zwiększają efektywność firm.                                                                                      

dr Jarosław Rubin

Ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości w obszarze modeli biznesowych przemysłu 4.0, kompetencji przyszłości oraz ekosystemu innowacji. 

Doradca biznesowy zajmujący się doskonaleniem organizacji ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania zmianami, zwinnego zarządzania celami (OKR) oraz tworzenia modeli biznesowych.

Certyfikowany Lean Change Agent oraz licencjonowany konsultant Facet 5 (metody badania profili osobowości zawodowej). 

Na co dzień prowadzi firmę doradczą, która wspiera przedsiębiorców, zarządy firm oraz menedżerów planujących i wdrażających nowe przedsięwzięcia, innowacje oraz transformacją cyfrową. 

Współautor książki „Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą”.

mgr Marek Gmerski

Ekonomista – informatyk, ekspert w dziedzinie zarządzania projektami i controllingu projektów.
Doświadczony manager dużych projektów informatycznych i rozwojowymi,  również jako niezależny kierownik dużych projektów wdrożeniowych.
Kierownik studiów magisterskich w dziedzinie zarządzania projektami. 
Trener i konsultant w obszarach IT, zarządzania projektami, controllingu i rachunkowości zarządczej.
Asystent w Katedrze Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki, w Zakładzie Zarządzania Projektami. 

Prekursor stosowania podejścia zwinnego w projektach jako takich (nie tylko w dziedzinie tworzenia oprogramowania) oraz dobrych praktyk w zarządzaniu usługami informatycznymi znanymi dzisiaj jako ITIL. 

Był głównym ekspertem merytorycznym w zespole, który jako jeden z pierwszych na świecie opracował i wdrożył do praktycznego stosowania algorytm wyceny portfela inwestycji zależnych IT, który wykorzystywał opcje realne.

Jako manager specjalizował się w kierowaniu dużymi projektami informatycznymi i rozwojowymi charakteryzującymi się wysokim ryzykiem, koniecznością reorganizacji przedsiębiorstwa oraz zaangażowaniem dominującego zewnętrznego wykonawcy.

Doradzał i szkolił w zakresie zarządzania projektami, controllingu projektów, budżetowania projektów, controllingu w IT. 

Autor kilkunastu publikacji w prasie fachowej, szczególnie w „Controlling i zarządzanie”, „Controlling i rachunkowość zarządcza” oraz „Strefa PMI”. Prelegent na konferencjach branżowych poświęconych zarządzaniu projektami oraz controllingowi.

Autor unikalnego na rynku polskim szkolenia „Controlling w IT” oraz kilku szkoleń autorskich z szeroko rozumianej dziedziny zarządzania projektami.

Obecnie Asystent w Katedrze Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki, w Zakładzie Zarządzania Projektami. 

Ukończył studia na Wydziale Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (ówcześnie: Akademii Ekonomicznej). Posiada certyfikat PMP, TCO Expert oraz PRINCE2 Foundation.

Małgorzata Świerkosz - Hołysz

Coach, facylitator, senior trener z zakresu rozwoju kompetencji menedżerskich i tzw. kompetencji miękkich. Autorka artykułów naukowych dotyczących coachingu i zarządzania. Na sali szkoleniowej spędziła ponad 14.000 godzin. Doświadczenie w biznesie zdobywała już od 1999 r. jako właściciel firmy, a następnie trener wewnętrzny w Banku Ochrony Środowiska S.A., gdzie wspierała kadrę menedżerską w działaniach rozwojowych. Prowadzi szkolenia z zakresu szeroko rozumianego zarządzania, jest pasjonatką podejścia zwinnego, a w centrum jej uwagi zawsze stoi Człowiek.
Chętnie dzieli się swoim doświadczeniem trenerskim prowadząc warsztaty Train the Trainer. Aktywnie działa jako coach, prowadząc sesje zarówno dla wysokiej kadry managerskiej, jak i dla klientów indywidualnych. Certyfikowany, międzynarodowy konsultant MindSonar®, narzędzia służącego do pomiaru czynników stylów myślenia ludzi, wspierającego proces coachingu, mentoringu, rekrutacji, sprzedaży czy budowania zespołu. Facylitator Management 3.0 najnowszej koncepcji w zarządzaniu, wykorzystującej podejście zwinne oparte na metodyce Agile, Agile PM, Facylitator APMG.

Zasady naboru

 O przyjęciu na studia decyduje CV oraz kolejność zgłoszeń. 

III edycja - rekrutacja trwa do 15 września 2024 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2024 roku.

Uprzejmie informujemy, że edycje są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy.

Bieżąca weryfikacja nabywanej wiedzy i umiejętności będzie się odbywała poprzez przygotowywanie projektów (adekwatnych do toku zajęć i poszczególnych przedmiotów) realizowanych w małych grupach studentów, a następnie ich ocenę przez wykładowców wraz z udzieleniem informacji zwrotnej.  

Całościowa weryfikacja wiedzy i umiejętności zostanie dokonana za pomocą oceny praktycznego projektu grupowego przygotowanego przez studentów w kilkuosobowych grupach (wymagającego analizy wyzwań i/lub rozwiązania problemu lub zaprojektowania rozwiązania opartego na kluczowych zagadnieniach omawianych na studiach oraz przełożenia ich na realne rozwiązanie biznesowe). Obrona projektu odbywa się przed komisją egzaminacyjną. W projektach tych stawiamy na praktyczną użyteczność opracowania.

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister) lub odpis dyplomu doktorskiego ** 
 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu
 • kopia dowodu wpłaty wpisowego
 • CV

**W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny prosimy o dostarczenie dyplomu oraz suplementu (transcript of records) wraz z oficjalnym tłumaczeniem na język polski.

1
UZYSKANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru. 

2
REJESTRACJA

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

3
OPŁATA REKRUTACYJNA

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Zochowska Monika
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Monika Żochowska

Opłaty

Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (możliwość płatności w dwóch ratach po 4450 zł każda) 8900 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (możliwość płatności w dwóch ratach po 4005 zł każda) 8010 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki: zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki nie kumulują się) 8400 zł