Strategiczne zarządzanie sprzedażą, studia podyplomowe fuzje i przejęcia

Zwinne przywództwo

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
Tryb niestacjonarny
Broszura
Kontakt
O kierunku
Cel studiów

Program studiów podyplomowych ,,Zwinne przywództwo” zawiera podstawy teoretyczne i zajęcia praktyczne z zakresu zwinnego podejścia do przywództwa, które zapewnia skuteczność realizacji celów biznesowych i umożliwia uzyskanie przewagi konkurencyjnej w turbulentnym środowisku biznesowym świata VUCA. Ponadto sprzyja budowaniu kultury zaangażowania i odpowiedzialności za wyniki, a także kultury dobrostanu (well-beingu) i psychologicznego bezpieczeństwa, stanowiących kluczowe aspekty pracy pożądane przez współczesnych pracowników.

Absolwent studiów podyplomowych ,,Zwinne przywództwo” rozwija poszukiwane obecnie na rynku pracy kompetencje, takie jak: umiejętność zwinnego zarządzania organizacją, zespołem oraz zmianą, a także uczy się stosować je w praktyce w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej firmy/ instytucji, na rzecz której działa. Kompetencje te wpisują się również w model ,,Kompetencji Przyszłości”, stanowiących przedmiot wielu badań i inicjatyw praktycznych. Rozwój kluczowych kompetencji przyszłości odbywa się już na masową skalę w rozwiniętych gospodarkach, a w warunkach polskich wdrażają je najlepsi pracodawcy. 

Studenci kierunku ,,Zwinne przywództwo” zdobędą lub uzupełnią wiedzę, a także rozwiną umiejętności z zakresu zwinnego zarządzania organizacją i zespołem oraz adaptacyjnego zarządzania zmianą. Sprzyja temu zdobycie lub uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • zastosowania w organizacjach/instytucjach nowoczesnych i zgodnych z aktualnymi trendami rynkowymi metod zarządzania zwinnego (Management 3.0)
 • zwinnego zarządzania zespołami projektowymi i zastosowania zwinnych metodyk zarządzania projektami (Agile)
 • zwinnego i adaptacyjnego zarządzania zmianą w organizacji w świecie VUCA
Atuty kierunku

Nowoczesny program

 • Program studiów „Zwinne przywództwo” opiera się na najnowocześniejszych trendach i rozwiązaniach, które są szeroko znane i doceniane we współczesnym środowisku biznesowym.
 • Autorami programu są wybitni praktycy.

Interdyscyplinarne podejście i interaktywne zajęcia

 • Na 200 godzin nauki prawie 120 godzin przeznaczono na zajęcia warsztatowe i ćwiczeniowe, prowadzone metodami aktywizującymi.
 • W ramach ok. 80 godzin dydaktycznych wykładowcy skupią się na przedstawieniu możliwych do wdrożenia, praktycznych koncepcji i modeli. Ponadto zaprezentują realne przykłady, „dobre praktyki” oraz case study, zbudowane na bazie konkretnych rozwiązań stosowanych w istniejących na rynku organizacjach/instytucjach. 
 • Zajęcia praktyczne prowadzone są w małych grupach, dzięki czemu możliwe jest poznanie wielu podejść, perspektyw, rozwiązań, a także ich wspólna analiza i ocena. 

Praktycy dla praktyków

 • Wszyscy wykładowcy to wybitni eksperci – trenerzy, konsultanci, menedżerowie, specjaliści w swoich dziedzinach. Są to osoby posiadające wieloletnie doświadczenie biznesowe oraz najnowszą wiedzą naukową.
 • Wykładowcy współdziałają z grupą, budują pozytywny klimat i inicjują wymianę myśli oraz doświadczeń z uczestnikami. 

Komfort

 • Zajęcia prowadzone są w komfortowych warunkach, w świetnie wyposażonych salach.
 • Część zajęć przewidujemy w formie zdalnej (3-4 zjazdy z 12), co pozwoli ograniczyć dojazdy na uczelnię i koszty ponoszone na zakwaterowanie dla osób niezamieszkujących w Warszawie.
 • Zajęcia on-line również zakładają prace w grupach – mamy w ich prowadzeniu ogromne doświadczenie i pozytywne rekomendacje naszych obecnych i byłych studentów. 

Dostęp do biblioteki i unikalnych materiałów

 • Dostęp do biblioteki, w której znajduje się szereg specjalistycznych opracowań oraz baz danych, takich jak EBSCO, Emerald czy ProQuest.
 • Znaczna część zasobów udostępniania jest zdalnie. 
 • Każdy z wykładowców przygotowuje unikalne materiały, które udostępnianie są studentom w wersji elektronicznej.
 • Uczelnia zapewnia adekwatnie dobraną książkę, stanowiącą wiodący podręcznik do zajęć.
 • Każdy z wykładowców przedstawia listę rekomendowanych lektur, artykułów i publikacji, pozwalających na dalsze samokształcenie.
Adresaci studiów

Program studiów podyplomowych ,,Zwinne przywództwo” jest skierowany do:

 • wszystkich osób, które chcą rozwijać organizacje w duchu Agile Management i Management 3.0,
 • liderów, menedżerów, kadry zarządzającej organizacją,
 • menedżerów projektów, scrum masterów, team liderów,
 • agentów zmiany i transformacji w organizacji, 
 • agile coachów, trenerów, facylitatorów,
 • menedżerów i pracowników zespołów HR, którzy chcą rozwijać zwinność, elastyczność oraz adaptacyjność w biznesie, a także zwiększyć poczucie szczęścia i dobrostanu w swoim miejscu pracy, 
 • osób, którym zależy na rozwoju własnej kariery zawodowej, rozwoju ludzi i organizacji,
 • osób, zorientowanych na sukces, chcących przewodzić innym,
 • osób, które chcą inspirować rozwój wartościowych biznesowo i społecznie organizacji.
info
Autorki i kierowniczki studiów
mgr Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska

Psycholog pracy i organizacji, trener, coach, konsultant, wykładowca akademicki, badacz. 
 
Pełni obowiązki Dyrektora Centrum Coachingu i Mentoringu Akademii Leona Koźmińskiego, wykładowca ALK na studiach stacjonarnych i podyplomowych. Twórczyni i kierownik studiów podyplomowych „Pozytywna Organizacja – well-being (dobrostan) i zdrowie w miejscu pracy”. Koordynator merytoryczny seminariów naukowych dedykowanych praktykom zajmującym się rozwojem: „Jak korzystać z psychologii pozytywnej w coachingu”oraz „Psychologia pozytywna w coachingu i dobrostan”. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej. Członek Rady Programowej magazynu „Coaching”. Prelegent i ekspert na wielu polskich oraz międzynarodowych konferencjach naukowych i branżowych. Autorka artykułów naukowych z zakresu psychologii, coachingu i zarządzania. Współautorka modelu coachingowego PERMA służącego podnoszeniu dobrostanu. Certyfikowany konsultant narzędzi badawczych HOGAN’a. Twórczyni marki Pozytywna Organizacja.pl. 
 
Jako trener i coach specjalizuje się w tworzeniu szkoleń oraz programów rozwojowych opartych o psychologię pozytywną i wyniki badań naukowych (Evidence Based Approach).  
 
Obecnie pisze pracę doktorską, w której zajmuje się badaniem związków między Kapitałem Psychologicznym (PsyCap’em) pracowników organizacji, a efektywnością realizacji ich celów zawodowych oraz dobrostanem w sferze pracy i życia.

Irmina Gocan
dr Irmina Gocan

Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w obszarze personalnym, jako specjalista, ekspert, menedżer i dyrektor personalny, a obecnie prezes i konsultant wiodący spółki doradztwa personalnego oraz wykładowca i trener. 

 

W swojej dotychczasowej karierze odpowiedzialna m.in. za opracowywanie i wdrażanie strategii personalnej, wdrażanie i koordynację złożonych projektów strategicznych HR, pozyskiwanie, rozwój zawodowy i motywowanie kadry menedżerskiej, sukcesorów, ekspertów i talentów w przemyśle i energetyce.  

 

Pracowała u największych polskich pracodawców, gdzie controlling personalny jest stosowany w praktyce dnia codziennego i  prowadzi się go na wielka skalę m.in. w bankach i firmach ubezpieczeniowych, w PSE S.A., PGE Polskiej Grupie Energetycznej SA. oraz Poczcie Polskiej. 

 

Obecnie klientami jej doradztwa personalnego, warsztatów i szkoleń są wiodące polskie i zagraniczne marki m.in. z zakresu legal i compliance, retail i FMCG, automotive, banking and insurance, heavy industry, pharmacy and medical a także Centra Usług Wspólnych (SSC). Wiele jej projektów wymaga zbudowania business case opartego na rozliczeniu opłacalności (evidence based HR), ustrukturyzowanego podejścia m.in. opartego na metodykach zarządzania procesami lub projektami gdyż jest prowadzonych dla Spółek kierujących się efektywnością lub zarządzających wieloma licznymi zespołami.   

 

Autorka wielu praktycznych rozwiązań, procedur i narzędzi, takich jak systemy etatyzacji i planowania zatrudnienia, systemy employer brandingu, rekrutacji i selekcji, assessment i development center, systemy wynagradzania, programy motywacji płacowej i pozapłacowej, zarządzania wynikami i zarzadzania przez cele, kompetencyjnej oceny pracowniczej, controllingu personalnego i wielu innych. Specjalizuje się w projektach łączących wypracowanie rozwiązań merytorycznie i w warstwie IT.  

Współpracowała od strony klienta z firmami Delloite, Ernst & Young, Capgemini, AON, Hewitt, Hudson, PwC, HRK, a w obszarze IT z SAP i SID Group. Teraz dobre praktyki zarządcze i informatyczne rekomenduje w swoich projektach doradczych.  

 

Autor wielu publikacji HR dla Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska, a także czasopism Personel Plus i HR Business Partner, gdzie od czasu do czasu publikuje artykuły o trendach rynkowych, ciekawych case studies oraz gotowe rozwiązania (procedury, wzory dokumentów – również w obszarze controllingu personalnego). Jest też współautorem wydanej niedawno książki HR Business Partner (PWN), gdzie również opisywała skuteczny model zzl.
 

Partner merytoryczny obszaru HR i wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego.  

Wcześniej Kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzania Kompetencjami Pracowników, koordynator Studiów MBA HR, a obecnie  Kierownik Studiów Podyplomowych Controlling Personalny, jak też współkierujący Studiami Podyplomowymi Menedżer Szkoleń i Rozwoju na ALK. Wykłada również w kilku innych uczelniach m.in. Uniwersytecie SWPS (wcześniej Szkole Wyższej Psychologii Społecznej), Wyższej Szkole Handlowej, UTH oraz na Akademii HR Business Partnera i Akademii Wynagrodzeń sygnowanych przez firmę doradztwa biznesowego Bigram. Prowadzi też szkolenia z zakres zarządzania i HR dla firm komercyjnych, spółek skarbu państwa i urzędów. 

Absolwentka m.in. Podyplomowych Studiów z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi SWPS, Studium Trenerów Grupowych SWPS i Laboratorium Psychoedukacji, oraz studiów  MBA dla kadry zarządzającej HR na Akademii Leona Koźmińskiego. Tytuły licencjata i magistra uzyskała w obszarze zarządzania i ekonomii.  
 

Doktorat uzyskała na Uniwersytecie Stanowym w Yorku, USA, jej praca doktorska dotyczyła controllingu personalnego. 

Co zyskujesz

Do programu studiów wybrano przedmioty, które:

 • umożliwiają liderom zwinne, adaptacyjne oraz skuteczne funkcjonowanie i osiąganie przewagi konkurencyjnej w turbulentnym otoczeniu biznesowym świata VUCA,
 • zapewniają rozwój kluczowych kompetencji  przyszłości,
 • umożliwiają liderom sprawne funkcjonowanie w cyfrowym środowisku,
 • umożliwiają budowanie kultury zaangażowania i odpowiedzialności za wyniki, a także kultury dobrostanu i psychologicznego bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Podczas zajęć wykładowcy będą udzielać konkretnych wskazówek dotyczących tego, jak inicjować, prowadzić i wdrażać rozwiązania na miarę dzisiejszych wyzwań biznesowych, m.in:

 • rozpoczynając od przedstawienia ważnych dla dzisiejszych organizacji idei i kierunków rozwiązań (np. zwinne zarządzanie organizacją,  turkusowy model zarządzania, Management 3.0), 
 • poprzez przedstawienie i przećwiczenia konkretnych metod działania, np. budowanie kultury zaangażowania i poczucia sensu pracy, zwinne (Agile) metodyki zarządzania projektem, adaptacyjne zarządzanie zmianą,
 • aż po przećwiczenie przydatnych w biznesie modeli z obszarów, takich jak: nowe kierunki rozwoju przywództwa, zarządzanie zespołem autonomicznym, wirtualnym i hybrydowym oraz strumieniem zadań.

Osiągniecie konkretnych efektów kształcenia wspierają treningi, m.in.: rozwój kreatywności, krytycznego myślenia i podejmowania decyzji, inteligencji emocjonalnej.

Perspektywa zawodowa

Absolwent studiów podyplomowych ,,Zwinne przywództwo” rozwinie poszukiwaną na rynku pracy kompetencję, jaką jest umiejętność zwinnego zarządzania organizacją, zespołem oraz zmianą. Nauczy się on również stosować zwinne podejście do przywództwa w praktyce, w celu wsparcia przewagi konkurencyjnej firm/instytucji, na rzecz których działa.  

W ramach studiów są rozwijane ,,Kompetencje Przyszłości”, do których należą m.in.:

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: umiejętność rozumienia siebie i innych (inteligencja emocjonalna), efektywna komunikacja i współdziałanie w grupie (współpraca), nastawienie na działanie i efekty (przedsiębiorczość).

KOMPETENCJE POZNAWCZE: umiejętność obserwacji (poznawania), umiejętność krytycznej oceny posiadanych informacji oraz oceny faktów (krytyczne myślenie), logiczne rozumowanie, kreatywność.

KOMPETENCJE CYFROWE: szeroki zakres umiejętności, od analitycznego myślenia, poprzez rozwiązywanie problemów, aż po decyzyjność. 

Konieczność podnoszenia poziomu ,,Kompetencji Przyszłości” podkreśla m.in. Polski Fundusz Rozwoju (we współpracy z Google) w raporcie pt. „Kompetencje Przyszłości”.

Program
Ramowy program

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia mają głównie formę warsztatową i prowadzone są metodami aktywizującymi.

Podczas nich studenci mają możliwość nie tylko zapoznać się z wiedzą z zakresu poszczególnych obszarów tematycznych, ale przede wszystkim rozwinąć praktyczne umiejętności niezbędne im do stosowania zwinnego podejścia do zarządzania w ramach działania własnego, swoich zespołów oraz organizacji, w których pracują.

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 200* (razem z zajęciami integracyjnymi i zaliczeniami)

* jedna godzina dydaktyczna = 45 minut

Moduł 1. Zajęcia organizacyjne. 1. Zajęcia integracyjne

Moduł 2. Management 3.0 i zwinne zarządzanie (Agile) - wprowadzenie. 2. Management 3.0 i zwinne zarządzanie organizacją (Agile Leadership) – wprowadzenie. Agile Mindset - fundament zwinnej organizacji. 3. Systemowe podejście do turkusu. Turkusowy model zarządzania w praktyce polskich organizacji - szanse i ograniczenia. 

Moduł 3. Zwinne zarządzanie projektem. 4. Klasyczne i zwinne (Agile) metodyki zarządzania projektem. 5. Zarządzanie projektem w podejściu Agile - użyteczne narzędzia (m. in. ekosystem metryk i OKR).

Moduł 4. Adaptacyjne zarządzanie zmianą. 6. Adaptacyjne zarządzanie zmianą (podejścia agile i lean). Koncepcja Jasona Little. 7. Pozytywna psychologia zmiany – od ko-kreacji do transformacji. 

Moduł 5. Zarządzanie zespołem autonomicznym – rola lidera i menadżera. 8. Rozwój kompetencji pracowników w dobie transformacji cyfrowej i automatyzacji. 9. Zarządzanie zespołem autonomicznym (samoorganizującym się) – rola lidera i menadżera. 10. Zarządzanie zespołem wirtualnym i hybrydowym.

Moduł 6. Przywództwo – rola i odpowiedzialność lidera w zwinnej organizacji. 11. Modele przywództwa. Przywództwo służebne i autentyczne w praktyce. 12. Coaching, mentoring, facylitacja – nowoczesne narzędzia wspieranie rozwoju pracowników.

Moduł 7. Rozwój osobisty i samoświadomość lidera. 13. Trening inteligencji emocjonalnej.

Moduł 8. Rozwój biznesu w świecie VUCA. 14. Kreatywność i Design thinking. 15. Krytyczne myślenie i podejmowanie decyzji w świecie wysokiej złożoności i ryzyka. 16. Zarządzanie strumieniem zadań i informacji w cyfrowej rzeczywistości.

Moduł 9. Well-being (dobrostan) i poczucie sensu pracy. 17. Budowanie kultury psychologicznego bezpieczeństwa. 18. Rozwój kapitału psychologicznego liderów i pracowników. 19. Zarządzanie poczuciem szczęścia i sensu pracy. 

Moduł 10. Kultura zaangażowania i odpowiedzialności za wyniki pracy. 20. Metody budowania motywacji wewnętrznej, zaangażowania i odpowiedzialności za wyniki pracy. 21. Neurobiologiczne podstawy współpracy i wywierania wpływu na ludzi. 22. Komunikacja, negocjacje i mediacje w oparciu o potrzeby (NVC). 23. Analiza transakcyjna w zarządzaniu, czyli w co grają ludzie w organizacjach.

Moduł 11. Przygotowanie do obrony projektów końcowych. 24. Zajęcia przygotowujące do obrony projektów końcowych.

Course Catalog
Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w: soboty – godz. 8:45-15:45 (lub 17:30) niedziele – godz. 8:45-15:45

Społeczność
Zasady naboru

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

I edycja - rekrutacja trwa do 15 września 2021 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2021 roku.

Uprzejmie informujemy, że edycje są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy.

Warunki ukończenia studiów

Bieżąca weryfikacja nabywanej wiedzy i umiejętności będzie się odbywała poprzez przygotowywanie projektów (adekwatnych do toku zajęć i poszczególnych przedmiotów) realizowanych w małych grupach studentów, a następnie ich ocenę przez wykładowców wraz z udzieleniem informacji zwrotnej.  

Całościowa weryfikacja wiedzy i umiejętności zostanie dokonana za pomocą oceny praktycznego projektu grupowego przygotowanego przez studentów w dwuosobowych grupach (wymagającego analizy wyzwań i/lub rozwiązania problemu lub zaprojektowania rozwiązania opartego na kluczowych zagadnieniach omawianych na studiach oraz przełożenia ich na realne rozwiązanie biznesowe).  W projektach tych stawiamy na praktyczną użyteczność opracowania!

Wymagane dokumenty
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister) 
 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu
 • kopia dowodu wpłaty wpisowego
Etapy rekrutacji
1
UZYSKANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru. 

2
REJESTRACJA

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

3
OPŁATA REKRUTACYJNA

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Zochowska Monika
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Monika Żochowska
Opłaty

Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (możliwość płatności w dwóch ratach po 3950 zł każda) 7900 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (możliwość płatności w dwóch ratach po 3555 zł każda) 7110 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki: zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki nie kumulują się) 7600 zł