Zarządzanie w Nowych Technologiach

Zarządzanie w Nowych Technologiach

Logotypy power
Czas trwania
01.08.2017 - 31.07.2023
Budżet
Koszty
1 591 168,21 PLN

Studia kierujemy do:

  • osób z wykształceniem wyższym magisterskim,
  • zainteresowanych uzyskaniem stopnia doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych (z uwzględnieniem elementów z obszaru nowych technologii oraz innych dyscyplin naukowych)
  • planujących pracę o charakterze badawczym lub badawczo-rozwojowym.

Ze względu na interdyscyplinarny charakter programu, nie zostały określone szczególne wymagania związane z oczekiwanym czy pożądanym profilem ukończonych studiów wyższych.

Polska nauka wciąż cierpi na znaczny niedobór młodych kadr, potrafiących prowadzić badania na światowym poziomie, publikujących w prestiżowych czasopismach naukowych czy wreszcie umiejących płynnie nawiązywać relacje ze światem praktyki i biznesu. Jest to szczególnie widoczne w obszarze zarządzania i nowych technologii. Stąd celem programu studiów jest przygotowanie „kadry narodowej”, wąskiej grupy wybitnych i dobrze zapowiadających się naukowców, którzy w przyszłości będą zarówno rozwijać naukę zarządzania na światowym poziomie w kraju, jak i poza jego granicami, świadcząc tam o jakości polskiego dorobku. Da to polskiej nauce o zarządzaniu niepowtarzalną szansę rozwoju dyscypliny w ścisłej symbiozie z branżą, która stanowi stosunkowo nowe pole badawcze (zatem jest przedmiotem zainteresowania badaczy na całym świecie), a jednocześnie - która w Polsce jest doskonale rozwinięta i w zdecydowanej czołówce globalnej konkurencji. Program ma charakter całkowicie unikatowy, nie tylko w skali kraju, ale i ponadregionalnej (programy o podobnym charakterze w Europie prowadzone są w Danii, na IT University oraz w Holandii, na Uniwersytecie Amsterdamskim).

Założeniem studiów jest przygotowanie „kadry narodowej”, wąskiej grupy wybitnych i dobrze zapowiadających się naukowców, którzy w przyszłości będą zarówno rozwijać naukę zarządzania na światowym poziomie w kraju, jak i poza jego granicami, świadcząc tam o jakości polskiego dorobku. Opracowany w ramach projektu program stacjonarnych studiów doktoranckich ma charakter akademicki i interdyscyplinarny. Międzynarodowy charakter studiów związany jest m.in. z wykładowym językiem angielskim, prowadzeniem zajęć przez międzynarodową kadrę naukową z wiodących zagranicznych ośrodków akademickich oraz umożliwieniem udziału w studiach cudzoziemcom, zagranicznymi wyjazdami doktorantów celem realizacji części badań i udziału w konferencjach nauk.