Wydarzenia #Prawo i administracja
Prawo i administracja
  • Wszystkie
  • Ekonomia i finanse
  • Zarządzanie i marketing
  • Psychologia i socjologia
  • Prawo i administracja
  • News
  • Dni Otwarte - Executive
  • Edukacja i rynek pracy
  • Dni Otwarte - Studia podyplomowe
  • Dni Otwarte - Studia dyplomowe
26 Lutego
"Granice swobody wypowiedzi a naruszenie dóbr osobistych" - warsztaty prawnicze dla licealistów
09 Marca
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki prawne mgr Patrycji Maliszewskiej
16 Marca
Webinar "Zakaz dyskryminacji w prawie UE w zatrudnieniu (najnowsze orzeczenia TSUE)" z cyklu:...
22 Marca
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki prawne mgra Pawła Pikusa
20 Kwietnia
Webinar "Zgłoszenie mobbingu - jak przeprowadzać postępowania wewnętrzne w czasie pandemii...
18 Maja
Webinar "Problemy z monitoringiem pracowniczym w okresie epidemii" z cyklu: Wirtualne wieczory z...
15 Czerwca
Webinar "Ochrona danych osobowych sygnalistów" z cyklu: Wirtualne wieczory z prawem pracy