Prof. ALK dr hab. Anna Baczyńska

Katedra Zarządzania
Profesor Akademii Leona Koźmińskiego

Prof. ALK dr hab. Anna Baczyńska - pracownik naukowy w Katedrze Zarządzania na Akademii Leona Koźmińskiego. Zastępca Dyrektora Centrum Badań Interdyscyplinarnych. Ekspert w dziedzinie diagnozy kompetencji. Opublikowała ponad 30 prac z zakresu kompetencji liderskich i menedżerskich. Wielokrotnie otrzymała Indywidualną Nagrodę Rektora za osiągnięcia w pracy naukowo badawczej. Prowadzi badania w międzynarodowym kontekście z zakresu przywództwa m.in. w Japonii, Chinach, USA, Kanadzie, Portugalii, Niemczech. Koordynator merytoryczny studiów podyplomowych Akademii Kompetencji Menedżera. Oprócz pracy akademickiej realizuje projekty doradcze z zakresu oceny kompetencji i zarządzania zasobami ludzkimi.

Publikacje w czasopismach naukowych:

KORZYŃSKI P., KOŹMIŃSKI A., BACZYŃSKA A., Haenlein M. (2021), "Bounded leadership: An empirical study of leadership competencies, constraints, and effectiveness", European Management Journal, Vol. 39 Issue 2, s. 226-235, afiliacja: ALK.

BACZYŃSKA A., Rowiński T. (2020), "Personality, Analytical, and Emotional Intelligence Among Top and Middle Managers", CENTRAL EUROPEAN MANAGEMENT JOURNAL, vol. 28, no. 2, s. 2-15, afiliacja: ALK.

BACZYŃSKA A., KORZYŃSKI P. (2017), "Leadership Competencies Among Managers", JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE., 25, Vol. 25, No. 2, s. 6-22, afiliacja: ALK.

BACZYŃSKA A., Thornton III G. (2017), "Relationships of analytical, practical, and emotional intelligence with behavioral dimensions of performance of top managers", INTERNATIONAL JOURNAL OF SELECTION AND ASSESSMENT, 25, 2, s. 171-182, afiliacja: ALK.

BACZYŃSKA A., Rowiński T., Cybis N. (2016), "Proposed Core Competencies and Empirical Validation Procedure in Competency Modelling: Confirmation and Classification ", FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, 7, s. 1-13, afiliacja: ALK.

BACZYŃSKA A. (2015), "Inteligencja emocjonalna a ocena pracy kierowników w centrach medycznych w sektorze prywatnym. Raport z badań", ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, czeka na opublikowanie, s. ???, afiliacja: ALK.

BACZYŃSKA A., Bugalska A., JÓŹWIK A. (2015), "Obraz „Talentu” w firmie farmaceutycznej w kontekście Modelu Renzulliego. Studium przypadku", ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 1, s. 83- 100, afiliacja: ALK.

BACZYŃSKA A., Rowiński T. (2015), "A trait profile of top and middle managers", FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, 6, -, s. 1-6, afiliacja: ALK.

BACZYŃSKA A. (2015), "Analytical, Practical and Emotional Intelligence and Line Manager Competencies", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 23, 4, s. 11-54, afiliacja: ALK.

BACZYŃSKA A., Górniak M. (2013), "Wpływ inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych na wyniki pracy w zawodzie windykatora. Raport z badań", ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 1, s. 87-97, afiliacja: ALK.

BACZYŃSKA A., Wekselberg V. (2013), "Porównanie wyników inteligencji praktycznej z ocenami kompetencji menedżerskich uzyskanymi w badaniu AC", ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 5, s. 69-81, afiliacja: ALK.

BACZYŃSKA A. (2011), "Assessment/ Development Center (Ośrodki/Centra Oceny) jako metoda oceny kompetencji", EDUKACJA EKONOMISTÓW I MENEDŻERÓW. PROBLEMY, INNOWACJE, PROJEKTY, 4 (18), s. 103-118, afiliacja: ALK.

BACZYŃSKA A. (2010), "Kompetencje - definicja, metody analizy i oceny kompetencji", EDUKACJA EKONOMISTÓW I MENEDŻERÓW. PROBLEMY, INNOWACJE, PROJEKTY, 3 (17), s. 23-41, afiliacja: ALK.

BACZYŃSKA A. (2010), "Obraz kompetencji menedżera i przedsiębiorcy. Raport z badań", EDUKACJA EKONOMISTÓW I MENEDŻERÓW. PROBLEMY, INNOWACJE, PROJEKTY, 2 (16), s. 109-126, afiliacja: ALK.

BACZYŃSKA A., Terlak J. (2009), "Adaptacja polska Inwentarza Inteligencji Praktycznej Menedżerów  recenzja: (Tacit Knowledge Inventory for Managers) Richarda Wagnera i Roberta J. Sternberga.", CZASOPISMO PSYCHOLOGICZNE, 9/234, s. 23-45, afiliacja: ALK.

BACZYŃSKA A., Wekselberg V. (2009), "Trudna sztuka assessmentu. Personel i Zarządanie", PERSONEL I ZARZĄDZANIE, 234, 9, s. 56-60, afiliacja: ALK.

BACZYŃSKA A., Kosy K. (2009), "Pomoc pracodawcom w zakresie doboru kandydatów do pracy – metody rekrutacji i selekcji", ZESZYT METODYCZNY DORADCY ZAWODOWEGO, 45, s. -, afiliacja: ALK.

BACZYŃSKA A., Wysocka-Rudzińska A. (2007), "Firma się uczy. Jakie zastosować metody i narzędzia, aby zrealizować cel szkolenia (2)", PERSONEL I ZARZĄDZANIE, 10 (211), s. -, afiliacja: Inna.

BACZYŃSKA A., Wysocka-Rudzińska A. (2007), "Firma się uczy. Jakie zastosować metody i narzędzia, aby zrealizować cel szkolenia (1)", PERSONEL I ZARZĄDZANIE, 9 (210), s. -, afiliacja: Inna.

BACZYŃSKA A. (2006), "A-C to nie są gry i zabawy", PERSONEL I ZARZĄDZANIE, 10 (199) , s. 58-59, afiliacja: Inna.

BACZYŃSKA A. (2004), "Sztuka wyrażania siebie. Asertywność w relacjach przełożony - podwładny", PROMENADA. MAGAZYN MŁODYCH PROFESJONALISTÓW, 4/2004, s. 12-13, afiliacja: Inna.

BACZYŃSKA A. (2003), "Rola szkoleń w otoczeniu ciągłej konkurencji", PROMENADA. MAGAZYN MŁODYCH PROFESJONALISTÓW, 1/2003, s. 14-16, afiliacja: Inna.

BACZYŃSKA A. (2003), "Ewaluacji szkoleń nigdy dość", PERSONEL I ZARZĄDZANIE, 7 i 8, s. 41-46, afiliacja: Inna.

BACZYŃSKA A. (2002), "Rekrutacja (nie)omylna. Personel i zarządzanie", PERSONEL I ZARZĄDZANIE, 128, 11, s. 16-18, afiliacja: ALK.

BACZYŃSKA A. (2002), "Co w grupie piszczy, czyli o procesach grupowych słów kilka", PROMENADA. MAGAZYN MŁODYCH PROFESJONALISTÓW, 12, s. 13-16, afiliacja: Inna.

Monografie:

1.    BACZYŃSKA A. (2018), "Menedżerowie czy przywódcy. Studium teoretyczno-empiryczne ", Wydawnictwo Poltext, Warszawa, afiliacja: ALK.

Redakcja monografii:

1.    BACZYŃSKA A., Kosy K. (red.), (2009), "Zeszyt Metodyczny Doradcy Zawodowego", MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, Warszawa, afiliacja: ALK.

Rozdziały w monografiach:

1.    BACZYŃSKA A., Terlak J. (2008), "Inteligencja praktyczna jako kapitał intelektualny menedżera: Teoria i pomiar", w: Witkowski S.A., Listwan T. (red.), Sukces w Zarządzaniu. Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Difin, Wrocław, s. -, afiliacja: Inna.

2.    BACZYŃSKA A., Terlak J. (2007), "Ocena po szkoleniu średnio- i długookresowa", w: Harasim W. (red.), Najnowsze trendy i wyzwania świata w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Część I, WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ W WARSZAWIE, Warszawa, s. 132-138, afiliacja: Inna.

3.    BACZYŃSKA A. (2005), "Poczucie koherencji jako atrybut efektywności przedsiębiorstwa", w: Makowski K. (red.), Kształtowanie warunków pracy a efektywność organizacji, WYŻSZA SZKOŁA PROMOCJI, Warszawa, s. 63-75, afiliacja: Inna.

4.    BACZYŃSKA A., Terelak J. (1997), "Poczucie koherencji a palenie sytuacyjne u studentów", w: Dutkiewicz W.  (red.), Studia Psychologii , ATK, Warszawa, s. 37-75, afiliacja: Inna.

Publikacje w czasopismach popularnonaukowych:

1.    BACZYŃSKA A. (2012), "Z życia firmy. Zarządzanie silosowe. Studium Przypadku.", PERSONEL I ZARZĄDZANIE, 4, s. 56-60.  

Prof. ALK dr hab. Anna Baczyńska pracowała na stanowiskach menedżerskich m.in. w Orange, Telekomunikacji Polskiej. Współpracowała z firmami doradczymi jako Senior Konsultant/ Trener m.in. z takimi organizacjami, jak: MAKRO, PKO BP, ABB, TP S.A, Orange, PZU S.A., SONY Poland, NASK, Idea 25, Getin Noble Bank, Skoda, ROCHE i innych.

Obecnie Kierownik Merytoryczny studiów podyplomowych Akademia Kompetencji Menedżera, wykładowca na EX MBA na Akademii Leona Koźmińskiego, Sekretarz Centrum Badań Interdyscyplinarnych. Prowadzi od 4 lat współpracę z Telewizją Polsat w zakresie pomiaru i rozwoju kompetencji menedżerskich.

Projekty badawcze:

  • 2019 - 2021 Wymiar Międzynarodowy Teorii Ograniczonego Przywództwa, Narodowe Centrum Nauki, Główny Wykonawca. Prowadzimy badania w Japonii, Chinach, Stanach Zjednoczonych, Indiach, Francji. NCN Opus nr UMO-2017/25/B/HS4/02393 2015
  • 2018 Budowa Teorii Ograniczonego Przywództwa, Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC2014/15/B/HS4/04428
  • 2013 – 2015 M-House project “Mobile learning to unleash households’ business potential”, Nazwa programu: M-House project “Mobile learning to unleash households’ business potential”
  • 2013 – 2015 Turning European placements into a e-learning environment for entrepreneurial skills – as a key competence of graduates of European universities (Uni-Key)", Nazwa programu: Long Life Learning ( Grundtvig sub-programme)
  • 2012 – 2015 "Rozwijanie kapitału ludzkiego – Tworzenie metod diagnostycznych – Kwestionariusz Pułapek Decyzyjnych dla Menedżerów", Tytuł programu: Rozwijanie kapitału ludzkiego, Działalność statutowa.