Poland, Warsaw, Kozminski - a Place of Opportunity!

Poland, Warsaw, Kozminski - a Place of Opportunity!

Nawa logo
Termin realizacji
01.06.2021 – 31.05.2022
Dofinansowano w całości z budżetu Państwa
Koszty
188 060,31 PLN

Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Zagranicznej ze środków krajowych (Program Welcome to Poland 2020)

 

Mimo intensywnego wysiłku Polska nie jest często rozpatrywana jako podstawowy cel przyjazdu studentów i naukowców z zagranicy.

Zaproponowane działania są odpowiedzią na powyższe wyzwania, ale także elementem promocji ALK, ukazującym nowatorskość, profesjonalizm, wysoką jakość przekazywanej wiedzy. Tym samym projekt przyczynia się do budowania wśród studentów i kadry naukowej z zagranicy pozytywnego wizerunku Polski i szkolnictwa wyższego jako miejsca atrakcyjnych możliwości edukacyjnych. Dzięki stworzonemu materiałowi video oraz przeprowadzonej międzynarodowej konferencji będziemy w stanie pokazać te aspekty Polski/Warszawy/ALK, które pozwolą odbiorcom poznać atuty naszego kraju i budować opinię o Uczelni jako miejscu szerokich możliwości rozwojowych i edukacyjnych.

info

GRUPĘ DOCELOWĄ projektu stanowią:

I. międzynarodowa społeczność zainteresowana realizacją potrzeb edukacyjno-badawczych w Polsce - potencjalni kandydaci na studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, doktoranckie w Polsce z krajów takich jak: Ukraina, Białoruś, USA, Wlk. Brytania, Włochy, Portugalia - naukowcy zainteresowani podjęciem działań lub zatrudnieniem na terenie Polski;

II. uczestnicy European Marketing Academy Conference (EMAC) 2021 - 100 osób z krajów takich jak: Niemcy, Słowacja, Republika Czeska, Rumunia, Węgry, Chorwacja, Austria, Litwa, Belgia, Francja, Rosja.

 

W ramach projektu przewidzieliśmy następujące DZIAŁANIA:

1. Produkcja oraz montaż 5-minutowego filmu promocyjnego "Poland, Warsaw, Kozminski - a Place of Opportunity", składającego się z 4 AKTÓW poświęconych Polsce, Warszawie, Akademii oraz polskiej nauce – z wykorzystaniem spostrzeżeń uczestników EMAC oraz ekspertów z dziedziny marketingu.

2. Przeprowadzenie EMAC 2021 oraz uroczysta premiera filmu (Akt 1-3) w czasie jej trwania.

3. Upowszechnianie filmu "Poland, Warsaw, Kozminski - a Place of Opportunity" i materiałów pokonferencyjnych w kanałach komunikacji ALK, a także kanałach stowarzyszenia EMAC - strona www, mailing do członków stowarzyszenia.  

REZULTATY

Osiągnięcie celu projektu będzie miało długofalowy, pozytywny wpływ na podniesienie świadomości o nowoczesnej, liczącej się na arenie europejskiej Polsce, a tym samym - Warszawie i ALK. Przyczyni się do zwiększonego zainteresowania wspólnymi przedsięwzięciami badawczymi, nowymi partnerstwami międzynarodowym, powierzeniem ALK organizacji kolejnych znaczących konferencji międzynarodowych, a także wzrostu liczby studentów zagranicznych, co jest kluczowym elementem decydującym o umiędzynarodowieniu Uczelni

1. Materiał filmowy z możliwością podzielenia na 4 segmenty tematyczne

2. Organizacja European Marketing Academy Conference 2021 w Warszawie

3. Publikacja pokonferencyjna – ebook oraz 150 egzemplarzy wersji papierowej

Extending Boundaries: The Impact of the Digital World on Consumers and Marketing – publikacja dostępna w:

Link do publikacji umieszczono również:

  • w grupie na FB Polscy naukowcy w dziedzinie nauk o zarzadzaniu (grupa zamknięta), która ma 830 członków, 
  • na stronie na FB EMAC Regional Conference (789 uczestników konferencji regionalnych EMAC)

Wersja drukowana książki została wysłana do bibliotek w ramach wysyłki obowiązkowej. 3 egzemplarze znajdują się w Bibliotece ALK

Inne posty o publikacji:

4. 15 podcastów prezentujących wyniki badań marketingowych