Poland, Warsaw, Kozminski - a Place of Opportunity!

Poland, Warsaw, Kozminski - a Place of Opportunity!

Nawa logo
Termin realizacji
01.06.2021 – 31.05.2022
Dofinansowano w całości z budżetu Państwa
Koszty
188 060,31 PLN

Projekt jest finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Zagranicznej ze środków krajowych

 

Mimo intensywnego wysiłku Polska nie jest często rozpatrywana jako podstawowy cel przyjazdu studentów i naukowców z zagranicy.

Zaproponowane działania są odpowiedzią na powyższe wyzwania, ale także elementem promocji ALK, ukazującym nowatorskość, profesjonalizm, wysoką jakość przekazywanej wiedzy. Tym samym projekt przyczynia się do budowania wśród studentów i kadry naukowej z zagranicy pozytywnego wizerunku Polski i szkolnictwa wyższego jako miejsca atrakcyjnych możliwości edukacyjnych. Dzięki stworzonemu materiałowi video oraz przeprowadzonej międzynarodowej konferencji będziemy w stanie pokazać te aspekty Polski/Warszawy/ALK, które pozwolą odbiorcom poznać atuty naszego kraju i budować opinię o Uczelni jako miejscu szerokich możliwości rozwojowych i edukacyjnych.

info

GRUPĘ DOCELOWĄ projektu stanowią:

I. międzynarodowa społeczność zainteresowana realizacją potrzeb edukacyjno-badawczych w Polsce - potencjalni kandydaci na studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, doktoranckie w Polsce z krajów takich jak: Ukraina, Białoruś, USA, Wlk. Brytania, Włochy, Portugalia - naukowcy zainteresowani podjęciem działań lub zatrudnieniem na terenie Polski;

II. uczestnicy European Marketing Academy Conference (EMAC) 2021 - 100 osób z krajów takich jak: Niemcy, Słowacja, Republika Czeska, Rumunia, Węgry, Chorwacja, Austria, Litwa, Belgia, Francja, Rosja.

 

W ramach projektu przewidzieliśmy następujące DZIAŁANIA:

1. Produkcja oraz montaż 5-minutowego filmu promocyjnego "Poland, Warsaw, Kozminski - a Place of Opportunity", składającego się z 4 AKTÓW poświęconych Polsce, Warszawie, Akademii oraz polskiej nauce – z wykorzystaniem spostrzeżeń uczestników EMAC oraz ekspertów z dziedziny marketingu.

2. Przeprowadzenie EMAC 2021 oraz uroczysta premiera filmu (Akt 1-3) w czasie jej trwania.

3. Upowszechnianie filmu "Poland, Warsaw, Kozminski - a Place of Opportunity" i materiałów pokonferencyjnych w kanałach komunikacji ALK, a także kanałach stowarzyszenia EMAC - strona www, mailing do członków stowarzyszenia.  

REZULTATY

Osiągnięcie celu projektu będzie miało długofalowy, pozytywny wpływ na podniesienie świadomości o nowoczesnej, liczącej się na arenie europejskiej Polsce, a tym samym - Warszawie i ALK. Przyczyni się do zwiększonego zainteresowania wspólnymi przedsięwzięciami badawczymi, nowymi partnerstwami międzynarodowym, powierzeniem ALK organizacji kolejnych znaczących konferencji międzynarodowych, a także wzrostu liczby studentów zagranicznych, co jest kluczowym elementem decydującym o umiędzynarodowieniu Uczelni

1. Materiał filmowy z możliwością podzielenia na 4 segmenty tematyczne

2. Organizacja European Marketing Academy Conference 2021 w Warszawie

3. Publikacja pokonferencyjna – ebook oraz 150 egzemplarzy wersji papierowej

Extending Boundaries: The Impact of the Digital World on Consumers and Marketing – publikacja dostępna w:

Link do publikacji umieszczono również:

  • w grupie na FB Polscy naukowcy w dziedzinie nauk o zarzadzaniu (grupa zamknięta), która ma 830 członków, 
  • na stronie na FB EMAC Regional Conference (789 uczestników konferencji regionalnych EMAC)

Wersja drukowana książki została wysłana do bibliotek w ramach wysyłki obowiązkowej. 3 egzemplarze znajdują się w Bibliotece ALK

Inne posty o publikacji:

4. 15 podcastów prezentujących wyniki badań marketingowych