Strona główna
Coaching profesjonalny, coaching studia podyplomowe, studia coaching Warszawa

Coaching profesjonalny - metody i praktyka

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
W weekend

O kierunku

Cel studiów

Celem studiów jest zdobycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności potrzebnych do pełnienia funkcji profesjonalnego coacha. Studia mają charakter warsztatowy i umożliwiają  doświadczenie na sobie procesu coachingu, a także budowanie świadomości siebie, swoich talentów i umiejętności w roli coacha. Fundamentem jest tutaj zrozumienie istoty coachingu jako metodologii umożliwiającej całościowy rozwój potencjału człowieka. Studenci będą poznawać zasady etyczne i opanowywać narzędzia, metody i techniki stosowane w rozmaitych typach coachingu. Szczególny nacisk zostanie położony na praktykę coachingową zarówno w coachingowych trójkach, jak i w pracy z klientami zewnętrznymi. Studia poszerzają wiedzę w obszarze mechanizmów zmiany,  psychologii człowieka dorosłego i dają możliwość praktycznego przećwiczenia kompetencji coachingowych pod superwizją. 

Cele szczegółowe: 

 • Zrozumienie istoty coachingu oraz fundamentów etycznych 

 • Poznanie różnych typów coachingu oraz szerokich możliwości jego zastosowań 

 • Przyswojenie i przetrenowanie istotnych umiejętności i metod pracy coacha

 • Diagnoza własnych predyspozycji do pełnienia funkcji coacha 

 • Rozwój osobistych kompetencji interpersonalnych związanych z pracą coacha 

 • Nabycie praktycznych umiejętności w stosowaniu narzędzi coachingu 

Program nauczania daje możliwość rozwijania jedenastu podstawowych kompetencji coachingowych i umożliwia: 

 • Indywidualne doświadczenie procesu coachingu 

 • Przyswojenie postawy coachingowej respektującej fundamentalne założenia dotyczące ludzkiej natury, funkcjonujące w coachingu  

 • Poznanie wielu różnorodnych modeli sesji coachingowych 

 • Przećwiczenie i opanowanie w praktyce metod, technik i narzędzi coachingu  

 • Zapoznanie się z zasadami i etycznymi standardami profesji, takimi jak  kodes etytczny EMCC, Izby Coachingu i ICF.  

 

Atuty kierunku

1
Wiedza

Program daje praktyczną popartą naukowymi badaniami, aktualną wiedzę o uwarunkowaniach zmiany i rozwoju człowieka dorosłego 

2
Zajęcia

Zajęcia prowadzą coachowie i mentorzy - eksperci mający wieloletnie praktyczne doświadczenie w prowadzeniu procesów coachingowych i mentoringowych. 

3
Wsparcie

Proces studiowania jest zaprojektowany tak, aby stopniowo wspierać uczestników w budowaniu kompetencji coachingowych i stosowaniu w praktyce nabywanych umiejętności. 

Program akredytowany przez Polską Izbę Coachingu

Program posiada akredytację EIA EMCC na poziomie Foundation

Akredytowany program Coaching Foundation Programme (Coaching Competencies & Coaching Ethics)

KLUCZOWE CECHY PROGRAMU: 

 • 30 godzin programu EQA Coaching Foundation Programme (Coaching Competencies & Coaching Ethics) Kozminski University (ALK) (osobą odpowiedzialną za przebieg programu EQA jest Robert Łężak Akredytowany Mentor & Coach, Assessor EIA EMCC),
 • Możliwość uzyskania Europejskiej Indywidualnej Akredytacji EIA EMCC na poziomie FOUNDATION. Słuchacz studiów podyplomowych może rozpocząć proces akredytacji już od pierwszych zajęć i na koniec roku akademickiego, jeśli zgromadzi praktykę (wymagany min. 1 rok doświadczenia od początku praktyki jako mentor/coach) i odpowiednie dokumenty), otrzyma akredytację na poziomie Foundation*,
 • Program wpisany na listę dostawców EQA EMCC International
 • Superwizje prowadzone przez superwizorów prowadzących program

* tylko 34 osoby w Polsce mogą wyróżnić się takim potwierdzeniem umiejętności Coacha i Mentora, w Europie jest to ok. 1800 osób.

Akademia Leona Koźmińskiego jest członkiem organizacyjnym EMCC Poland.

Prosimy o zapoznanie się z najczęściej zadawanymi pytaniami: tutaj

FAQ

 • Co to jest Akredytacja?

Akredytacja jest potwierdzeniem kompetencji podmiotu (jednostki certyfikującej wyroby, usługi, osoby, systemy) do działań w określonym zakresie. W przypadku coachingu jest to akredytacja dotycząca działań w zakresie coachingu.

Coachingowa Akredytacja Indywidualna to formalne uznanie osiągnięć oraz standardów praktyki w zawodzie coacha poprzez niezależną, bezstronną instytucję upoważnioną do akredytacji. Na świecie mamy kilka takich jednostek wydających akredytację w obszarze coachingu np.: EMCC European Mentoring&Coaching Council, ICF International Coach Federation, Izba Coachingu.

Taka akredytacja ma charakter cykliczny i trzeba ją odnawiać – w zależności od organu wydającego akredytację – od 3 do 5 lat.

W Polsce zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17000:2006 akredytacja jest to: „atestacja przez stronę trzecią, dotycząca jednostki oceniającej zgodność, służąca formalnemu wykazaniu jej kompetencji do wykonywania określonych zadań w zakresie oceny zgodności”. Upoważnioną jednostką akredytującą jest Polskie Centrum Akredytacji.

 • Co to znaczy, że kurs jest akredytowany?

Wiele niezależnych instytucji coachingowych na świecie wystawia 2 rodzaje akredytacji.

Akredytacja może dotyczyć programu szkoleniowego lub osoby (tzw. akredytacja indywidualna). Każda firma szkoleniowa, uczelnia, instytucja, która prowadzi kursy i szkolenia z coachingu może ubiegać się o akredytację na swój kurs. Wystarczy zgłosić taki kurs do niezależnej instytucji akredytującej. W zależności od ilości godzin, programu czy długości praktyki kurs może otrzymać akredytację na różnym poziomie (od podstawowego do mistrzowskiego).

Bardzo często zdarza się, że dzięki takiej akredytacji wystawionej na dany kurs osoba, która stara się o akredytację indywidualną przechodzi ją w sposób uproszczony. Dzieje się tak ponieważ udowodniła już swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w kursie akredytowanym.

Dzięki temu, że podczas studiów podyplomowych w ALK dostarczymy 30 godzin akredytowanego kursu, studenci będą mogli otrzymać akredytację indywidualną w wersji uproszczonej, bez udowadniania kompetencji.

 • Jaka jest różnica pomiędzy coachem certyfikowanym i akredytowanym?

Coach certyfikowany to coach, który uzyskał certyfikat dowolnej szkoły coachingu.

Coach akredytowany to coach oceniony przez niezależną instytucję, gdzie zostały ocenione jego standardy, etyka pracy, praktyka, kompetencje i rozwój zawodowy.  

 • Co wyróżnia akredytację w EMCC?

W odróżnieniu od innych znanych akredytacji na rynku polskim, np. przyznawanych przez ICF lub Izbę Coachingu – Akredytacja w EMCC jest akredytacją zarówno dla coachów, jak dla mentorów. Oznacza to, że osoba, która ją otrzymuje wykazuje kompetencje coacha i mentora, co daje więcej możliwość rozwoju i narzędzi pracy. 

 • Co otrzymają studenci?

Wszyscy studenci, którzy wezmą udział w 30 godzinach programu akredytowanego w ramach studiów podyplomowych otrzymają dodatkowy Certyfikat z EQA Foundation.

Wszystkie osoby, które zgłoszą się do Europejskiej Akredytacji Indywidualnej EIA EMCC i spełnią kryteria, otrzymują dodatkowy Certyfikat akredytacji EIA Foundation.

 • Jakie są warunki przyznania Europejskiej Indywidualnej Akredytacji EIA EMCC na poziomie FOUNDATION

POZIOM AKREDYTACJI COACHA / MENTORA - FOUNDATION

I. Wykonana praktyka - Minimalne wymagania:

 1. Okres doświadczenia - 1 rok 
(od początku praktyki jako mentor/coach)
 2. Liczba godzin kontaktu z klientami - 50 godzin
 3. Liczba klientów - 5 klientów

II. Trwająca praktyka - Minimalne wymagania:

 1. Informacja zwrotna od klienta - 5 na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy
 2. Rozwój zawodowy - 16 godzin rocznie
 3. Superwizja coachingu/ mentoring - 1 godzina/ kwartał
 4. Refleksje nt. praktyki - 5 na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy
 5. Wkład w rozwój zawodowy - Członkostwo w gremium zawodowym

III. Kwalifikacje/kompetencje opisane według Struktury Kompetencji EMCC - Akredytowany przez EQA program szkoleniowy na tym samym lub wyższym poziomie niż wnioskowany poziom EIA – CERTYFIKAT Z EQA

 

Adresaci studiów

 • Profesjonalni doradcy zawodowi, specjaliści w zakresie rozwoju zawodowego 

 • Dyrektorzy, kierownicy i profesjonaliści zatrudnieni w działach HR 

 • Psychologowie i Terapeuci 

 • Trenerzy, mentorzy i konsultanci 

 • Osoby pracujące w roli coacha, pragnące podnosić własne kompetencje 

 • Osoby zainteresowane rozwojem osobistym 

Illustration

Kierownik studiów

dr Lidia Czarkowska

Mentor, konsultant, coach, trener i superwizor. Założycielka Centrum Coachingu i Mentoringu ALK. Dyrektor Quality of Life Institute. Redaktor naukowy 8 książek w serii „Coaching jako…”. Autorka 2 książek i wielu artykułów dotyczących rozwoju człowieka i coachingu. Ekspert w obszarze psychologii biznesu, socjologii, antropologii kulturowej organizacji, inteligencji emocjonalnej, komunikacji organizacyjnej, motywacji, budowania zespołów, rozwiązywania konfliktów oraz rozwoju potencjału człowieka. Jest akredytowanym coachem i superwizorem Izby Coachingu. Prowadzi procesy coachingowe, mentoring, warsztaty oraz indywidualne programy rozwojowe dla najwyższej kadry menedżerskiej, członków zarządu, liderów i profesjonalistów.

Certyfikaty/ akredytacje

Polska Izba Coachingu
EQA

Korzyści dla słuchaczy - co zyskujesz

Dzięki udziałowi w studiach podyplomowych:  

 • Możesz zdobyć nowy zawód i zostać profesjonalnym coachem, prowadzącym swoją praktykę coachingową 

 • Możesz stać się mentorem – łącząc umiejętności coachingowe z posiadana już uprzednio widzą ekspercka z danym obszarze specjalizacyjnym 

 • Pogłębisz świadomość siebie, swoich wartości, talentów i mocnych stron 

 • Zdobędziesz umiejętności przydatne także w zarządzaniu ludźmi w zgodzie z nowym podejściem do partycypacyjnego stylu przywództwa 

Dzięki temu zdobędziesz kompetencje, aby: 

 • Być gotowym na błyskawicznie zmieniające się wyzwania rynkowe XXI wieku 

 • Mieć wiele możliwości pracy na całym świecie w drugim po IT, najszybciej rozwijającym się zawodzie 

 • Angażując się w pracę nad samym sobą i osobistym rozwojem, podnieść jakość swojego życia 

Perspektywa zawodowa

 • Coach 
 • Mentor 
 • Menedżer 
 • Lider 
 • Project-menedżer

Program

Ramowy program studiów

I. Blok wprowadzający  

 • Zajęcia integracyjne 

 • Przestrzeń zarządzania i wpływu dla coachów 

 • Psychologia człowieka dorosłego 

II. Blok specjalistyczny o charakterze warsztatowym – coaching profesjonalny 

 • Etyka i standardy pracy w relacjach coachingowych - kodeks etyczny EQA

 • Struktura i proces coachingu – modele sesji; warsztaty EQA narzędzia i techniki

 • Narzędzia stosowane w coachingu 

 • Coaching biznesowy executive, leadership, business coaching (Rodzaje i formy coachingu – warsztaty) 

 • Coaching kariery (Rodzaje i formy coachingu – warsztaty) 

 • Coaching życiowy (life coaching) EQA narzędzia i techniki (Rodzaje i formy coachingu – warsztaty) 

 • Coaching relacji (Rodzaje i formy coachingu – warsztaty) 

 • Coaching grupowy (Rodzaje i formy coachingu – warsztaty) 

 III. Blok: doskonalenia osobistych kompetencji coacha – warsztaty  

 • Nawiązanie relacji z klientem, komunikacja coachingowa 

 • Poziomy słuchania i mocne pytania 

 • Ustanawianie celów coachingowych 

 • Kognitywistyka – element inteligencji wielorakich 

 • Stan coacha – zarządzanie sobą 

 • Kreatywność w coachingu 

 • Praca z oporem i ograniczającymi przekonaniami 

 • Coaching na poziomie wartości 

 • Tożsamość coacha i poziomy coachingu 

IV. Superwizja i projekt  

 • Sesje superwizowane i zasady akredytacji EQA

 • Warsztaty przed sesją zaliczeniową 

 • Praca i Egzamin końcowy 

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 198*  

 * jedna godzina dydaktyczna = 45 minut 

GroupOfPeopleIllustration

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry

Program obejmuje 11 zjazdów (w tym 3 realizowane w formule on-line).   Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w sesjach dwudniowych: 

 • soboty - 8.45 - 17.30  

 • niedziele - 8.45 - 15.45 

Studia podyplomowe Coaching profesjonalny - metody i praktyka dostępne są również w FORMULE 100% ONLINE - INFORMACJE I ZAPISY: TUTAJ

Terminy

Planowane terminy zajęć w I semestrze:

 • 30.09-1.10.2023 – zjazd stacjonarny
 • 28-29.10.2023 – zjazd stacjonarny
 • 18-19.11.2023 – zjazd online
 • 9-10.12.2023 – zjazd stacjonarny
 • 13-14.01.2024 – zjazd online
 • 24-25.02.2024 – zjazd stacjonarny

  Społeczność

  Wiodący wykładowcy

  mgr Robert Łężak

  Akredytowany coach, mentor i asesor EMCC z akredytacją EIA na poziomie Practitioner. Od marca 2019 roku Prezes EMCC Poland. Trener i menedżer z 20-letnim doświadczeniem. Na co dzień uczy zawodu coacha w Norman Benett Academy, na studiach podyplomowych z coachingu w Akademii Leona Koźmińskiego, Szkole Głównej Handlowej i Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej. Od 2008 aktywnie pracuje jako Coach EMCC European Mentoring and Coaching Council, rozwijając potencjał kadry kierowniczej i liderów w licznych organizacjach. Pracuje głównie z menedżerami wysokiego szczebla w Executive Coachingu, łącząc narzędzia coachingowe z mentoringiem. Jest właścicielem firmy szkoleniowej - Norman Benett i firmy zajmującej się wyjazdami z rozwojem osobistym w czasie podróży - Coaching Travel. W prowadzonych przez siebie zajęciach łączy elementy świadomej aktywności poznawczej poprzez doświadczanie, przeżywanie, eksperymentowanie i praktykę zręcznych metod jako cel w rozwoju osobistym i duchowym oraz spójności wewnętrznej. 

  Joanna Piechocka
  mgr Joanna Piechocka

  Psycholog ze specjalizacją Psychologia Organizacji Pracy (Uniwersytet Warszawski). Ma ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe na styku edukacji i biznesu. Coach (CCA) i doradca kariery – w swojej pracy łączy coaching kariery z elementami doradztwa zawodowego. Certyfikowany trener (Szkoła Treningu i Warsztatu Psychologicznego, Ośrodek INTRA), prowadzi warsztaty dot. rozwoju zawodowego zgodnym z samym sobą, odważnego i uważnego planowania ścieżek zawodowych, a także budowania satysfakcji z wykonywanej pracy. Pracuje też z przyszłymi trenerami i coachami kariery – wspierając ich w budowaniu warsztatu pracy. Kierownik Biura Karier i Współpracy z Absolwentami w Akademii Leona Koźmińskiego. Wraz z zespołem tworzy i koordynuje kompleksowe działania dla studentów i absolwentów kierunków realizowanych w języku polskim i angielskim, zarówno w obszarze doradztwa zawodowego, jak i współpracy z biznesem. Swoje zawodowe pasje realizuje także, prowadząc Warsztatownię Kariery, gdzie wspiera klientów indywidualnych w zmianie życia zawodowego na lepsze. Wierzy w rozwój zawodowy zgodny z sobą samym i tym, co najlepsze w każdym z nas. W swojej pracy bazuje na nowoczesnych i sprawdzonych metodach pracy rozwojowej z drugim człowiekiem. Certyfikowany użytkownik narzędzi FRIS®, Business Model You® oraz Master Person Analysis, praktyk metody Points of You®, trener programu "Spadochron".

  mgr Anna Dąbrowska

  Trener executive coach, konsultant. Autorka publikacji w "Coaching Review". 
  Specjalizuje się w rozwijaniu kompetencji menedżerskich, wprowadzaniu w rolę nowych menedżerów, wzmacnianiu efektywności osobistej. Łączy kilka podejść i stylów pracy, w efekcie uzyskując holistyczne podejście do uczestników szkoleń i coachingów pełne zrozumienia, akceptacji i humoru.

  Zbigniew Kieras
  Zbigniew Kieras

  Trener rozwoju osobistego, trener biznesu, coach (MCC ICF; ICC, J. O'Connor; Professional Coach, Erickson College International; Organization and Relationship System Coach), licencjonowany trener NLP. Ma blisko 20-letnie, międzynarodowe doświadczenie trenerskie we współpracy z klientami korporacyjnymi. Specjalizuje się w obszarach budowania i rozwoju zespołu, skutecznej komunikacji, prezentowania i wpływu, systemów motywowania siebie i innych.

  dr Maciej Błaszak

  Kognitywista, biolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendysta Uniwersytetu w Kilonii (Niemcy), Uniwersytetu w Edynburgu (Szkocja) i Uniwersytetu Berkeley (USA). Jego zainteresowania badawcze dotyczą epigenezy umysłu, czyli możliwości kształtowania mózgu człowieka pod wpływem bodźców środowiskowych. Zajmuje się psychologią uniwersalnego projektowania (universal design), neurodydaktyką i problematyką brainfitness. Autor trzech monografii naukowych i kilkudziesięciu artykułów. Prowadzi działalność szkoleniowo-doradczą.

  Nadejda Kirova

  Trener i coach z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym. Certyfikowany konsultant metod analizy osobowości zawodowej i rozwoju i coach, stosujący w swojej praktyce kwestionariusze Master Person Analysis, FRIS, Gallup i MTQ48 - odporność psychiczna (mental toughthness).  Od lat łączy swoje doświadczenia menedżerskie oraz biznesowe z technikami trenerskimi opartymi na najnowszej wiedzy z zakresu budowy mózgu, stylów myślenia FRIS® oraz uczenia się. Prowadzi warsztaty dla menedżerów, dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Wspiera ludzi w odkrywaniu swoich talentów, inspiruje do podążania za swoją pasją. Szczególnie ceniona za nowatorskie spojrzenie na już funkcjonujące rozwiązania w biznesie, dzięki którym poprawia efektywność funkcjonowania organizacji. W FRIS-ie Wizjoner. Założycielka Fundacji Pasja do Edukacji i Rozwoju. Misją Fundacji jest podnoszenie świadomości rodziców i nauczycieli odnośnie sztuki komunikowania się, współpracy w grupie, umiejętności rozwiązywania problemów, samodzielności, budowania pewności siebie. Fundacja prowadzi warsztaty, szkolenia, doradztwo indywidualne i coaching rodzinny. Współzałożyciel, partner i członek zarządu firmy Kirov Strategic Negotiators Sp. z o.o. specjalizującej się w doradztwie i szkoleniach w zakresie negocjacji i budowania relacji w biznesie. Partner merytoryczny Executive Business School Akademii Leona Koźmińskiego. Mówca konferencyjny specjalizująca się w tematyce zarządzania zespołami i organizacjami oraz zarządzaniem różnorodnością, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet na rynku pracy oraz współpracy wielopokoleniowej. Założyła i zorganizowała pięć spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w branżach maszyn produkcyjnych, turystycznej, szkoleniowej i reklamowej. Pełniła funkcję Dyrektora Finansowego oraz Dyrektora Operacyjnego. Jest Członkiem Zarządu ds. Finansowych w Bulcom Sp. z o.o. - branża maszyn inwestycyjnych, Kirov Strategic Negotiators oraz w fundacjach: „Bargework” i „Pasja do Edukacji i Rozwoju”. Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Leona Koźmińskiego

  dr hab. Włodzimierz Włodarski

  Trener rozwoju osobistego, trener NLP oraz Międzynarodowy Trener IANLP, certyfikowany Coach (ICC, J. O'Connor, Lambent do Brasil). Prowadzi zajęcia z coachingu i sesje coachingowe dla wielu firm i instytucji, a także wspomaga indywidualne osoby w ich dążeniu do urzeczywistnienia posiadanego potencjału kierowniczego i życiowego.

  mgr Urszula Sadomska

  Członek Izby Coachingu Polska, akredytowany Coach IC oraz Superwizor IC, coach w zakresie business coaching, executive coachingu i life coachingu. Posiada akredytacje Master Certified Coach International Coach Federation (MCC ICF ICI). Licencjonowany trener NLP. 

  mgr Bożena Wujec

  Coach i trener międzykulturowy. Wykładowca na studiach MBA i studiach podyplomowych w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz innych polskich i zagranicznych uniwersytetach.  Pracuje dla swoich klientów i innych firm doradczych w EMEA, APAC i USA, m.in. dla Center for Creating Leadership. Prowadzi coachingi dla wyższej kadry zarządzającej oraz szkolenia z zakresu współpracy międzykulturowej, diversity oraz neuroscience. 
  Ukończyła studia doktoranckie na ALK w Warszawie oraz podyplomowe z Psychologii zmian postaw i zachowań na Uniwersytecie Warszawskim. Przygotowuje dysertację na temat kulturowych uwarunkowań coachingu. Autorka wielu artykułów na temat coachingu i rozwoju osobistego.

  Artur Rzepecki
  mgr Artur Rzepecki

  Executive Coach & Facilitator prowadzący projekty coachingowe i rozwojowe dla zarządów i wyższej kadry menedżerskiej. Jego doświadczenia zawodowe to zarządzanie obszarem rekrutacji, szkoleń i planowania rozwoju w dużych organizacjach. Początkowo przez kilka lat związany z branżą FMCG miał okazję budować programy i praktyki HR, które zostały wdrożone również w innych krajach Europy Wschodniej. Do końca 2003 roku, przez ponad cztery lata kierował rekrutacją i rozwojem pracowników w Polkomtelu. Od stycznia 2004 do końca 2009 roku był Partnerem w Aretes Consultants, gdzie zrealizował kilkadziesiąt projektów executive search oraz rozwinął i był odpowiedzialny za praktykę coachingową. Artur jest akredytowanym coachem na poziomie PCC w ICF, zrealizował ponad 3500 godzin coachingu, głównie dla kadry najwyższego szczebla. W latach 2009-2011 był Prezesem Polskiego Oddziału International Coach Federation. Współpracując z kadrą kierowniczą wyższego szczebla, wspiera rozwój umiejętności przywódczych, współpracy, oraz efektywność osobistą i skuteczność w zakresie komunikacji interpersonalnej.

  dr Lidia Czarkowska

  Psycholog biznesu, socjolog i antropolog organizacji; konsultant, trener, mentor, akredytowany coach i superwizor, Dyrektor Instytutu Jakości Życia (QLI – Quality of Life Institute), akredytowany superwizor Izby Coachingu, założycielka i wieloletni dyrektor Centrum Coachingu i Mentoringu przy Akademii Leona Koźmińskiego. Adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych. Kierownik studiów podyplomowych: Coaching profesjonalny oraz Mentoring.  Wykładowca na studiach Executive MBA Akademii Leona Koźmińskiego i Polskiej Akademii Nauk oraz innych kierunkach studiów podyplomowych, m.in. Akademia Kompetencji Menedżera oraz Psychologia Biznesu. Autorka książek: Antropologia ekonomiczna i Nowy profesjonalizm oraz redaktor naukowy i współautor 8 książek z serii Coaching jako…, a także licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych. Założycielka i redaktor punktowanego, naukowego czasopisma "Coaching Review". Praktyk biznesu – od 21 lat specjalizuje się we wspieraniu rozwoju osobistego kapitału przywódczego i inteligencji emocjonalnej w praktyce zarządzania ludźmi. Prowadzi warsztaty, treningi i coachingi, a także indywidualne programy rozwojowe i team coachingi dla członków zarządu, menedżerów i profesjonalistów. Jest akredytowanym coachem i superwizorem Izby Coachingu. Wykształciła ponad 450 profesjonalnych coachów. Prowadzi też coaching relacji oraz kursy doskonalące dla coachów i mentorów oraz superwizję. Od 9 lat prowadzi z mężem firmę doradztwa strategicznego w branży IT i kapitału ludzkiego: LDC Consulting. Prywatnie: Mama czwórki dzieci, pasjonatka gór, szczególnie Tatr, i tańca. 

  Specjalizacja:  

  1) Rozwój Inteligencji emocjonalnej oraz osobistego potencjału przywódczego liderów 

  2) Coaching oraz indywidualne programy rozwojowe dla najwyższej kadry menedżerskiej i członków zarządu 

  3) Konsulting w zakresie zmiany kultury organizacyjnej w procesie łączenia, zmian właścicielskich lub restrukturyzacji organizacji  

  4) Superwizja i doradztwo w zakresie przygotowania i wdrażania programów mentoringowych w firmach oraz wsparcie rozwoju profesjonalnego coachów i mentorów 

  5) Warsztaty w zakresie podnoszenia jakości życia – psychologii pozytywnej w praktyce, konstruktywnej komunikacji, odporności psychicznej oraz przeciwdziałania stresowi i wypaleniu zawodowemu

  Zasady naboru

  O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Obowiązuje limit miejsc do 24 osób w grupie.

  XXXVII edycja - rekrutacja trwa do 15 lutego 2024 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to marzec 2024 roku. 

  Uprzejmie informujemy, że edycje są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy.

  Uprzejmie informujemy, że nabór na edycję październikową 2023 został zakończony.

  Warunkiem ukończenia studiów jest opracowanie indywidualnego projektu coachingowego (case study) oraz egzamin praktyczny w postaci przeprowadzenia pokazowej sesji coachingowej. 

  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister) lub odpis dyplomu doktorskiego ** 

  • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG 

  • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

  • kopia dowodu wpłaty wpisowego 

  **W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny prosimy o dostarczenie dyplomu oraz suplementu (transcript of records) wraz z oficjalnym tłumaczeniem na język polski.

  1
  Uzyskanie podstawowych informacji

  Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku  i sprawdzenie  zasad naboru.

   

  2
  Rejestracja

  Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni.
  Rekrutacja online 

  3
  Opłata rekrutacyjna

  Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

  Zochowska Monika
  Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
  Monika Żochowska

  Opłaty

  Tabela opłat
  Wpisowe 250 zł
  Cena podstawowa (możliwość płatności w dwóch ratach po 7300 zł każda) 14 600 zł
  Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (możliwość płatności w dwóch ratach po 6570 zł każda) 13 140 zł
  Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki: zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki nie kumulują się. ) 14 100 zł

  Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

  Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl