Coaching profesjonalny

Coaching profesjonalny - metody i praktyka

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
Tryb niestacjonarny
Broszura
Kontakt
Zochowska Monika
Opiekun kierunku
Monika Żochowska
O kierunku
Cel studiów

Jesteśmy online ready.

W razie konieczności każde zajęcia z pierwszego semestru jesteśmy w stanie poprowadzić w formule online.

Celem studiów jest zdobycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności potrzebnych do pełnienia funkcji profesjonalnego coacha. Studia mają charakter warsztatowy i umożliwiają  doświadczenie na sobie procesu coachingu, a także budowanie świadomości siebie, swoich talentów i umiejętności w roli coacha. Fundamentem jest tutaj zrozumienie istoty coachingu jako metodologii umożliwiającej całościowy rozwój potencjału człowieka. Studenci będą poznawać zasady etyczne i opanowywać narzędzia, metody i techniki stosowane w rozmaitych typach coachingu. Szczególny nacisk zostanie położony na praktykę coachingową zarówno w coachingowych trójkach, jak i w pracy z klientami zewnętrznymi. Studia poszerzają wiedzę w obszarze mechanizmów zmiany,  psychologii człowieka dorosłego i dają możliwość praktycznego przećwiczenia kompetencji coachingowych pod superwizją. 

Cele szczegółowe: 

 • Zrozumienie istoty coachingu oraz fundamentów etycznych 

 • Poznanie różnych typów coachingu oraz szerokich możliwości jego zastosowań 

 • Przyswojenie i przetrenowanie istotnych umiejętności i metod pracy coacha

 • Diagnoza własnych predyspozycji do pełnienia funkcji coacha 

 • Rozwój osobistych kompetencji interpersonalnych związanych z pracą coacha 

 • Nabycie praktycznych umiejętności w stosowaniu narzędzi coachingu 

Program nauczania daje możliwość rozwijania jedenastu podstawowych kompetencji coachingowych i umożliwia: 

 • Indywidualne doświadczenie procesu coachingu 

 • Przyswojenie postawy coachingowej respektującej fundamentalne założenia dotyczące ludzkiej natury, funkcjonujące w coachingu  

 • Poznanie wielu różnorodnych modeli sesji coachingowych 

 • Przećwiczenie i opanowanie w praktyce metod, technik i narzędzi coachingu  

 • Zapoznanie się z zasadami i etycznymi standardami profesji, takimi jak  kodes etytczny EMCC, Izby Coachingu i ICF.  

 

Atuty kierunku
1
Wiedza

Program daje praktyczną popartą naukowymi badaniami, aktualną wiedzę o uwarunkowaniach zmiany i rozwoju człowieka dorosłego 

2
Zajęcia

Zajęcia prowadzą coachowie i mentorzy - eksperci mający wieloletnie praktyczne doświadczenie w prowadzeniu procesów coachingowych i mentoringowych. 

3
Wsparcie

Proces studiowania jest zaprojektowany tak, aby stopniowo wspierać uczestników w budowaniu kompetencji coachingowych i stosowaniu w praktyce nabywanych umiejętności. 

KLUCZOWE CECHY PROGRAMU: 

 • 30 godzin programu EQA (partnerem realizującym program EQA jest Norman Benett),
 • Możliwość uzyskania Europejskiej Indywidualnej Akredytacji EIA EMCC na poziomie FOUNDATION. Słuchacz studiów podyplomowych może rozpocząć proces akredytacji już od pierwszych zajęć i na koniec roku akademickiego, jeśli zgromadzi praktykę (wymagany min. 1 rok doświadczenia od początku praktyki jako mentor/coach) i odpowiednie dokumenty), otrzyma akredytację na poziomie Foundation*,
 • Program wpisany na listę dostawców EQA EMCC International
 • Superwizje prowadzone przez superwizorów prowadzących program

* tylko 17 osób w Polsce posiadało w 2020 roku akredytację na poziomie Foundation, w Europie jest to ok. 1800 osób.

Prosimy o zapoznanie się z najczęściej zadawanymi pytaniami: tutaj

EIA
Adresaci studiów
 • Profesjonalni doradcy zawodowi, specjaliści w zakresie rozwoju zawodowego 

 • Dyrektorzy, kierownicy i profesjonaliści zatrudnieni w działach HR 

 • Psychologowie i Terapeuci 

 • Trenerzy, mentorzy i konsultanci 

 • Osoby pracujące w roli coacha, pragnące podnosić własne kompetencje 

 • Osoby zainteresowane rozwojem osobistym 

Illustration
Kierownik studiów
dr Lidia Czarkowska

Mentor, konsultant, coach, trener i superwizor. Założycielka Centrum Coachingu i Mentoringu ALK. Dyrektor Quality of Life Institute. Redaktor naukowy 8 książek w serii „Coaching jako…”. Autorka 2 książek i wielu artykułów dotyczących rozwoju człowieka i coachingu. Ekspert w obszarze psychologii biznesu, socjologii, antropologii kulturowej organizacji, inteligencji emocjonalnej, komunikacji organizacyjnej, motywacji, budowania zespołów, rozwiązywania konfliktów oraz rozwoju potencjału człowieka. Jest akredytowanym coachem i superwizorem Izby Coachingu. Prowadzi procesy coachingowe, mentoring, warsztaty oraz indywidualne programy rozwojowe dla najwyższej kadry menedżerskiej, członków zarządu, liderów i profesjonalistów.

Certyfikaty/ akredytacje
Polska Izba Coachingu
EIA
EQA
Korzyści dla słuchaczy - co zyskujesz

Dzięki udziałowi w studiach podyplomowych:  

 • Możesz zdobyć nowy zawód i zostać profesjonalnym coachem, prowadzącym swoją praktykę coachingową 

 • Możesz stać się mentorem – łącząc umiejętności coachingowe z posiadana już uprzednio widzą ekspercka z danym obszarze specjalizacyjnym 

 • Pogłębisz świadomość siebie, swoich wartości, talentów i mocnych stron 

 • Zdobędziesz umiejętności przydatne także w zarządzaniu ludźmi w zgodzie z nowym podejściem do partycypacyjnego stylu przywództwa 

Dzięki temu zdobędziesz kompetencje, aby: 

 • Być gotowym na błyskawicznie zmieniające się wyzwania rynkowe XXI wieku 

 • Mieć wiele możliwości pracy na całym świecie w drugim po IT, najszybciej rozwijającym się zawodzie 

 • Angażując się w pracę nad samym sobą i osobistym rozwojem, podnieść jakość swojego życia 

Perspektywa zawodowa
 • Coach 
 • Mentor 
 • Menedżer 
 • Lider 
 • Project-menedżer
Program
Ramowy program studiów

I. Blok wprowadzający  

 • Zajęcia integracyjne 

 • Przestrzeń zarządzania i wpływu dla coachów 

 • Psychologia człowieka dorosłego 

II. Blok specjalistyczny o charakterze warsztatowym – coaching profesjonalny 

 • Etyka i standardy pracy w relacjach coachingowych - kodeks etyczny EQA

 • Struktura i proces coachingu – modele sesji; warsztaty EQA narzędzia i techniki

 • Narzędzia stosowane w coachingu 

 • Coaching biznesowy executive, leadership, business coaching (Rodzaje i formy coachingu – warsztaty) 

 • Coaching kariery (Rodzaje i formy coachingu – warsztaty) 

 • Coaching życiowy (life coaching) EQA narzędzia i techniki (Rodzaje i formy coachingu – warsztaty) 

 • Coaching relacji (Rodzaje i formy coachingu – warsztaty) 

 • Coaching grupowy (Rodzaje i formy coachingu – warsztaty) 

 III. Blok: doskonalenia osobistych kompetencji coacha – warsztaty  

 • Nawiązanie relacji z klientem, komunikacja coachingowa 

 • Poziomy słuchania i mocne pytania 

 • Ustanawianie celów coachingowych 

 • Kognitywistyka – element inteligencji wielorakich 

 • Stan coacha – zarządzanie sobą 

 • Kreatywność w coachingu 

 • Praca z oporem i ograniczającymi przekonaniami 

 • Coaching na poziomie wartości 

 • Tożsamość coacha i poziomy coachingu 

IV. Superwizja i projekt  

 • Sesje superwizowane i zasady akredytacji EQA

 • Warsztaty przed sesją zaliczeniową 

 • Praca i Egzamin końcowy 

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 198*  

 * jedna godzina dydaktyczna = 45 minut 

GroupOfPeopleIllustration
Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry   Zajęcia odbywają się raz w miesiącu, w sesjach dwudniowych: 

 • soboty - 8.45 - 17.30  

 • niedziele - 8.45 - 15.45 

Terminy

Planowane terminy zajęć w I semestrze:

dostępne wkrótce

Społeczność
Wiodący wykładowcy
Robert Łężak

Akredytowany coach, mentor i asesor EMCC z akredytacją EIA na poziomie Practitioner. Od marca 2019 roku Prezes EMCC Poland. Trener i menedżer z 20-letnim doświadczeniem. Na co dzień uczy zawodu coacha w Norman Benett Academy, na studiach podyplomowych z coachingu w Akademii Leona Koźmińskiego, Szkole Głównej Handlowej i Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej. Od 2008 aktywnie pracuje jako Coach EMCC European Mentoring and Coaching Council, rozwijając potencjał kadry kierowniczej i liderów w licznych organizacjach. Pracuje głównie z menedżerami wysokiego szczebla w Executive Coachingu, łącząc narzędzia coachingowe z mentoringiem. Jest właścicielem firmy szkoleniowej - Norman Benett i firmy zajmującej się wyjazdami z rozwojem osobistym w czasie podróży - Coaching Travel. W prowadzonych przez siebie zajęciach łączy elementy świadomej aktywności poznawczej poprzez doświadczanie, przeżywanie, eksperymentowanie i praktykę zręcznych metod jako cel w rozwoju osobistym i duchowym oraz spójności wewnętrznej. 

Joanna Piechocka
Joanna Piechocka

Psycholog ze specjalizacją Psychologia Organizacji Pracy (Uniwersytet Warszawski). Ma ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe na styku edukacji i biznesu. Coach (CCA) i doradca kariery – w swojej pracy łączy coaching kariery z elementami doradztwa zawodowego. Certyfikowany trener (Szkoła Treningu i Warsztatu Psychologicznego, Ośrodek INTRA), prowadzi warsztaty dot. rozwoju zawodowego zgodnym z samym sobą, odważnego i uważnego planowania ścieżek zawodowych, a także budowania satysfakcji z wykonywanej pracy. Pracuje też z przyszłymi trenerami i coachami kariery – wspierając ich w budowaniu warsztatu pracy. Kierownik Biura Karier i Współpracy z Absolwentami w Akademii Leona Koźmińskiego. Wraz z zespołem tworzy i koordynuje kompleksowe działania dla studentów i absolwentów kierunków realizowanych w języku polskim i angielskim, zarówno w obszarze doradztwa zawodowego, jak i współpracy z biznesem. Swoje zawodowe pasje realizuje także, prowadząc Warsztatownię Kariery, gdzie wspiera klientów indywidualnych w zmianie życia zawodowego na lepsze. Wierzy w rozwój zawodowy zgodny z sobą samym i tym, co najlepsze w każdym z nas. W swojej pracy bazuje na nowoczesnych i sprawdzonych metodach pracy rozwojowej z drugim człowiekiem. Certyfikowany użytkownik narzędzi FRIS®, Business Model You® oraz Master Person Analysis, praktyk metody Points of You®, trener programu "Spadochron".

Anna Dąbrowska

Trener executive coach, konsultant. Autorka publikacji w "Coaching Review". 
Specjalizuje się w rozwijaniu kompetencji menedżerskich, wprowadzaniu w rolę nowych menedżerów, wzmacnianiu efektywności osobistej. Łączy kilka podejść i stylów pracy, w efekcie uzyskując holistyczne podejście do uczestników szkoleń i coachingów pełne zrozumienia, akceptacji i humoru.

Zbigniew Kieras
Zbigniew Kieras

Trener rozwoju osobistego, trener biznesu, coach (MCC ICF; ICC, J. O'Connor; Professional Coach, Erickson College International; Organization and Relationship System Coach), licencjonowany trener NLP. Ma blisko 20-letnie, międzynarodowe doświadczenie trenerskie we współpracy z klientami korporacyjnymi. Specjalizuje się w obszarach budowania i rozwoju zespołu, skutecznej komunikacji, prezentowania i wpływu, systemów motywowania siebie i innych.

Maciej Błaszak
dr Maciej Błaszak

Kognitywista, biolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendysta Uniwersytetu w Kilonii (Niemcy), Uniwersytetu w Edynburgu (Szkocja) i Uniwersytetu Berkeley (USA). Jego zainteresowania badawcze dotyczą epigenezy umysłu, czyli możliwości kształtowania mózgu człowieka pod wpływem bodźców środowiskowych. Zajmuje się psychologią uniwersalnego projektowania (universal design), neurodydaktyką i problematyką brainfitness. Autor trzech monografii naukowych i kilkudziesięciu artykułów. Prowadzi działalność szkoleniowo-doradczą.

Kazimierz Nalepa
Kazimierz Nalepa

Doradca, coach i trener z ponad 35-letnim stażem w pracach dla biznesu (banki, ubezpieczenia, przemysł, sprzedaż), administracji państwowej, organizacji społecznych i związków zawodowych. Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu projektów rozwoju kompetencji zawodowych w korporacjach finansowych i przemyśle. Prowadzi szkolenia, diagnozy i coaching sprzedawców i negocjatorów. Pomaga menadżerom w osiąganiu założonych rezultatów poprzez consulting, coaching oraz indywidualny trening.

Nadejda Kirova

Trener i coach z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym. Certyfikowany konsultant metod analizy osobowości zawodowej i rozwoju i coach, stosujący w swojej praktyce kwestionariusze Master Person Analysis, FRIS, Gallup i MTQ48 - odporność psychiczna (mental toughthness).  Od lat łączy swoje doświadczenia menedżerskie oraz biznesowe z technikami trenerskimi opartymi na najnowszej wiedzy z zakresu budowy mózgu, stylów myślenia FRIS® oraz uczenia się. Prowadzi warsztaty dla menedżerów, dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Wspiera ludzi w odkrywaniu swoich talentów, inspiruje do podążania za swoją pasją. Szczególnie ceniona za nowatorskie spojrzenie na już funkcjonujące rozwiązania w biznesie, dzięki którym poprawia efektywność funkcjonowania organizacji. W FRIS-ie Wizjoner. Założycielka Fundacji Pasja do Edukacji i Rozwoju. Misją Fundacji jest podnoszenie świadomości rodziców i nauczycieli odnośnie sztuki komunikowania się, współpracy w grupie, umiejętności rozwiązywania problemów, samodzielności, budowania pewności siebie. Fundacja prowadzi warsztaty, szkolenia, doradztwo indywidualne i coaching rodzinny. Współzałożyciel, partner i członek zarządu firmy Kirov Strategic Negotiators Sp. z o.o. specjalizującej się w doradztwie i szkoleniach w zakresie negocjacji i budowania relacji w biznesie. Partner merytoryczny Executive Business School Akademii Leona Koźmińskiego. Mówca konferencyjny specjalizująca się w tematyce zarządzania zespołami i organizacjami oraz zarządzaniem różnorodnością, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet na rynku pracy oraz współpracy wielopokoleniowej. Założyła i zorganizowała pięć spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w branżach maszyn produkcyjnych, turystycznej, szkoleniowej i reklamowej. Pełniła funkcję Dyrektora Finansowego oraz Dyrektora Operacyjnego. Jest Członkiem Zarządu ds. Finansowych w Bulcom Sp. z o.o. - branża maszyn inwestycyjnych, Kirov Strategic Negotiators oraz w fundacjach: „Bargework” i „Pasja do Edukacji i Rozwoju”. Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Leona Koźmińskiego

Włodzimierz Włodarski
dr hab. Włodzimierz Włodarski

Trener rozwoju osobistego, trener NLP oraz Międzynarodowy Trener IANLP, certyfikowany Coach (ICC, J. O'Connor, Lambent do Brasil). Prowadzi zajęcia z coachingu i sesje coachingowe dla wielu firm i instytucji, a także wspomaga indywidualne osoby w ich dążeniu do urzeczywistnienia posiadanego potencjału kierowniczego i życiowego.

alk
Urszula Sadomska

Członek Izby Coachingu Polska, akredytowany Coach IC oraz Superwizor IC, coach w zakresie business coaching, executive coachingu i life coachingu. Posiada akredytacje Master Certified Coach International Coach Federation (MCC ICF ICI). Licencjonowany trener NLP. 

Bożena Wujec

Coach i trener międzykulturowy. Wykładowca na studiach MBA i studiach podyplomowych w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz innych polskich i zagranicznych uniwersytetach.  Pracuje dla swoich klientów i innych firm doradczych w EMEA, APAC i USA, m.in. dla Center for Creating Leadership. Prowadzi coachingi dla wyższej kadry zarządzającej oraz szkolenia z zakresu współpracy międzykulturowej, diversity oraz neuroscience. 
Ukończyła studia doktoranckie na ALK w Warszawie oraz podyplomowe z Psychologii zmian postaw i zachowań na Uniwersytecie Warszawskim. Przygotowuje dysertację na temat kulturowych uwarunkowań coachingu. Autorka wielu artykułów na temat coachingu i rozwoju osobistego.

Artur Rzepecki
Artur Rzepecki

Executive Coach & Facilitator prowadzący projekty coachingowe i rozwojowe dla zarządów i wyższej kadry menedżerskiej. Jego doświadczenia zawodowe to zarządzanie obszarem rekrutacji, szkoleń i planowania rozwoju w dużych organizacjach. Początkowo przez kilka lat związany z branżą FMCG miał okazję budować programy i praktyki HR, które zostały wdrożone również w innych krajach Europy Wschodniej. Do końca 2003 roku, przez ponad cztery lata kierował rekrutacją i rozwojem pracowników w Polkomtelu. Od stycznia 2004 do końca 2009 roku był Partnerem w Aretes Consultants, gdzie zrealizował kilkadziesiąt projektów executive search oraz rozwinął i był odpowiedzialny za praktykę coachingową. Artur jest akredytowanym coachem na poziomie PCC w ICF, zrealizował ponad 3500 godzin coachingu, głównie dla kadry najwyższego szczebla. W latach 2009-2011 był Prezesem Polskiego Oddziału International Coach Federation. Współpracując z kadrą kierowniczą wyższego szczebla, wspiera rozwój umiejętności przywódczych, współpracy, oraz efektywność osobistą i skuteczność w zakresie komunikacji interpersonalnej.

dr Lidia Czarkowska

Psycholog biznesu, socjolog i antropolog organizacji; konsultant, trener, mentor, akredytowany coach i superwizor, Dyrektor Instytutu Jakości Życia (QLI – Quality of Life Institute), akredytowany superwizor Izby Coachingu, założycielka i wieloletni dyrektor Centrum Coachingu i Mentoringu przy Akademii Leona Koźmińskiego. Adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych. Kierownik studiów podyplomowych: Coaching profesjonalny oraz Mentoring.  Wykładowca na studiach Executive MBA Akademii Leona Koźmińskiego i Polskiej Akademii Nauk oraz innych kierunkach studiów podyplomowych, m.in. Akademia Kompetencji Menedżera oraz Psychologia Biznesu. Autorka książek: Antropologia ekonomiczna i Nowy profesjonalizm oraz redaktor naukowy i współautor 8 książek z serii Coaching jako…, a także licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych. Założycielka i redaktor punktowanego, naukowego czasopisma "Coaching Review". Praktyk biznesu – od 21 lat specjalizuje się we wspieraniu rozwoju osobistego kapitału przywódczego i inteligencji emocjonalnej w praktyce zarządzania ludźmi. Prowadzi warsztaty, treningi i coachingi, a także indywidualne programy rozwojowe i team coachingi dla członków zarządu, menedżerów i profesjonalistów. Jest akredytowanym coachem i superwizorem Izby Coachingu. Wykształciła ponad 450 profesjonalnych coachów. Prowadzi też coaching relacji oraz kursy doskonalące dla coachów i mentorów oraz superwizję. Od 9 lat prowadzi z mężem firmę doradztwa strategicznego w branży IT i kapitału ludzkiego: LDC Consulting. Prywatnie: Mama czwórki dzieci, pasjonatka gór, szczególnie Tatr, i tańca. 

Specjalizacja:  

1) Rozwój Inteligencji emocjonalnej oraz osobistego potencjału przywódczego liderów 

2) Coaching oraz indywidualne programy rozwojowe dla najwyższej kadry menedżerskiej i członków zarządu 

3) Konsulting w zakresie zmiany kultury organizacyjnej w procesie łączenia, zmian właścicielskich lub restrukturyzacji organizacji  

4) Superwizja i doradztwo w zakresie przygotowania i wdrażania programów mentoringowych w firmach oraz wsparcie rozwoju profesjonalnego coachów i mentorów 

5) Warsztaty w zakresie podnoszenia jakości życia – psychologii pozytywnej w praktyce, konstruktywnej komunikacji, odporności psychicznej oraz przeciwdziałania stresowi i wypaleniu zawodowemu

Zasady naboru

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

XXV edycja - rekrutacja trwa do 15 lutego 2021 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to marzec 2021 roku.* 

* Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona. 

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest opracowanie indywidualnego projektu coachingowego (case study) oraz egzamin praktyczny w postaci przeprowadzenia pokazowej sesji coachingowej. 

Wymagane dokumenty
 • dpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister)** 

 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG 

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 

**W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny, i chcących kontynuować naukę w Polsce na poziomie podyplomowym, istnieją odrębne przepisy dotyczące uznawania dyplomów ukończenia studiów wyższych, wydanych w innych krajach.

Sprawdź szczegóły, aby dowiedzieć się, czy Twój zagraniczny dyplom wymaga dodatkowego procesu uznawania (nostryfikacji), aby umożliwić Ci rozpoczęcie studiów podyplomowych / MBA w Polsce: kliknij TU

Etapy rekrutacji
1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku  i sprawdzenie  zasad naboru.

 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni.
Rekrutacja online 

3
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Opłaty
Tabela opłat
Wpisowe 200 zł
Cena podstawowa (możliwość płatności w dwóch ratach po 6100 zł każda ) 12 200 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (możliwość płatności w dwóch ratach po 5490 zł każda ) 10 980 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się. ) 11 900 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl