V Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki „Dywersyfikacja technologii i bezpieczeństwo odbiorców energii”

10.06.2024

6 czerwca 2024 roku odbyło się V Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki pod hasłem „Dywersyfikacja technologii i bezpieczeństwo odbiorców energii”. Wydarzenie zorganizowały wspólnie Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Fundacja Mercatus et Civis oraz Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów.

Celem forum było przedstawienie nowych rozwiązań technologicznych, prawnych oraz ekonomicznych, odpowiadających na wyzwania rynku energetycznego. Spotkanie miało na celu stworzenie platformy do wymiany myśli między naukowcami, administracją i przedsiębiorcami, a także debaty na tematy bieżące.

Główne filary forum to:

  • Tradycyjne i nowoczesne źródła energii, w tym węgiel, gaz, wodór oraz energia atomowa,
  • Ochrona konkurencji i konsumentów,
  • Ochrona środowiska,
  • Pomoc publiczna.

Podczas panelu dotyczącego dywersyfikacji technologii i bezpieczeństwa odbiorców energii wystąpiła Aleksandra Knap, sekretarz "Energy for a new world" – Research Centre, skupiają się na kluczowych aspektach transformacji energetycznej. Dyskusję moderował dr hab. Mirosław Pawełczyk, prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Wydarzenie objęte było honorowym patronatem Ministra Przemysłu, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Czytaj także