Akademia Leona Koźmińskiego jest beneficjentem projektu realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. "Akredytacje Zagraniczne"

22.10.2019

Akademia Leona Koźmińskiego, w ramach programu „Akredytacje zagraniczne”, podpisała umowę z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego na finansowanie procesu certyfikacyjnego BSIS  (The Business School Impact System Label). 

Celem programu jest podniesienie konkurencyjności polskich uczelni na arenie międzynarodowej.

Na realizację tego przedsięwzięcia Akademia Leona Koźmińskiego otrzymała dofinansowanie w wysokości 94 144,05 PLN. Wkład Funduszy Europejskich to 79 344,60 PLN.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet III „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.3 “Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa Wyższego” w okresie od 22.10.2019 do 31.12.2020 r.

W czerwcu 2020 r. Akademia Leona Koźmińskiego otrzymała certyfikację Business School Impact System (BSIS), pokazującą realny wpływ na otoczenie społeczno-ekonomiczne. Nasza uczelnia, jako jedyna z Polski, znalazła się wśród wyróżnionych 50 szkół wyższych z 17 krajów.

 

Czytaj także