Między prawem a gospodarką

Między prawem a gospodarką - Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie

Logotypy power
Czas trwania
01.08.2018 - 30.11.2023
Budżet
Koszty
1 610 556,11 PLN

Nasz projekt adresujemy do osób:  

  • z wykształceniem wyższym magisterskim, posiadających kwalifikacje drugiego stopnia;
  • dysponujących decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznaniu "Diamentowego Grantu";
  • zainteresowanych uzyskaniem stopnia doktora w dziedzinie nauk prawnych (z uwzględnieniem w programie studiów doktoranckich innych dyscyplin naukowych - finansów, ekonomii i socjologii);
  • znających jęz. obcy na poziomie min. B2;
  • planujących pracę o charakterze badawczym, badawczo-rozwojowym lub praktykę zawodową w zakresie prawa gospodarczego.
Prawnicze

Celem głównym projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich w ALK przez stworzenie i realizację wysokiej jakości programu interdyscyplinarnych studiów doktoranckich PRAWO GOSPODARCZE o zasięgu krajowym, realizowanych w jęz. polskim, do 31.12.2022 r.

Studia doktoranckie PRAWO GOSPODARCZE są odpowiedzią na rosnącą współzależność prawa i ekonomii. Prawo coraz częściej odsyła do kategorii przynależnych do innych dyscyplin badawczych, w tym ekonomii. Praktykowanie zawodu prawnika gospodarczego oraz prawnicze badania naukowe w coraz większym stopniu wymagają wiedzy interdyscyplinarnej, np. takie działy prawa gospodarczego, jak prawo konkurencji lub regulacja sektorów infrastrukturalnych, prawo finansowe wymagają od prawnika wiedzy specjalistycznej z zakresu ekonomii. Wychodząc naprzeciw temu zjawisku ALK proponuje program stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzących do otrzymania stopnia doktora nauk prawnych, a jednocześnie mających charakter interdyscyplinarny uwzględniający współzależność prawa i ekonomii.

https://www.kozminski.edu.pl/pl/oferta-edukacyjna/szkola-doktorska/doctoral-school