Wizytówkawyszukaj pracownika

dr ANNA BACZYŃSKA

dr
ANNA BACZYŃSKA

Katedra Zarządzania

dr ANNA BACZYŃSKA

CV
Historia stanowisk naukowych:
2014
Adiunkt, Katedra Zarządzania, Akademia Leona Koźmińskiego
2014
Adiunkt, Centrum Interdyscyplinarne, Akademia Leona Koźmińskiego
2014
Adiunkt, Centrum Zrównoważonego Rozwoju, Akademia Leona Koźmińskiego
2008–2014
Adiunkt, Katedra Psychologii Ekonomicznej, Akademia Leona Koźmińskiego
2005–2008
Wykładowca, Akademia Leona Koźmińskiego
2005
Wykładowca, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
2001–2006
Asystent, Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej
Zainteresowania badawcze:
 • zachowania organizacyjne
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • psychologia organizacji
Stypendia/ Nagrody:
2015
Nagroda Rektora (Akademia Leona Koźmińskiego).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • BACZYŃSKA A., Thornton III G. (2017), Relationships of analytical, practical, and emotional intelligence with behavioral dimensions of performance of top managers, INTERNATIONAL JOURNAL OF SELECTION AND ASSESSMENT, 2, s.171-182
 • BACZYŃSKA A., KORZYŃSKI P. (2017), Leadership Competencies Among Managers, JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE., 2, s.6-22
 • BACZYŃSKA A., Rowiński T., Cybis N. (2016), Proposed Core Competencies and Empirical Validation Procedure in Competency Modelling: Confirmation and Classification, FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, 7, s.1-13
 • BACZYŃSKA A., Rowiński T. (2015), A trait profile of top and middle managers, FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, -, s.1-6
 • BACZYŃSKA A. (2015), Analytical, Practical and Emotional Intelligence and Line Manager Competencies, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 4, s.11-54
 • BACZYŃSKA A., Bugalska A., JÓŹWIK A. (2015), Obraz „Talentu” w firmie farmaceutycznej w kontekście Modelu Renzulliego. Studium przypadku, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 1, s.83- 100
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • BACZYŃSKA A., Wekselberg V. (2013), Porównanie wyników inteligencji praktycznej z ocenami kompetencji menedżerskich uzyskanymi w badaniu AC, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 5, s.69-81
 • BACZYŃSKA A., Górniak M. (2013), Wpływ inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych na wyniki pracy w zawodzie windykatora. Raport z badań, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 1, s.87-97
 • BACZYŃSKA A. (2011), Assessment/ Development Center (Ośrodki/Centra Oceny) jako metoda oceny kompetencji, EDUKACJA EKONOMISTÓW I MENEDŻERÓW. PROBLEMY, INNOWACJE, PROJEKTY, 4 (18), s.103-118
 • BACZYŃSKA A. (2010), Obraz kompetencji menedżera i przedsiębiorcy. Raport z badań, EDUKACJA EKONOMISTÓW I MENEDŻERÓW. PROBLEMY, INNOWACJE, PROJEKTY, 2 (16), s.109-126
 • BACZYŃSKA A. (2010), Kompetencje - definicja, metody analizy i oceny kompetencji, EDUKACJA EKONOMISTÓW I MENEDŻERÓW. PROBLEMY, INNOWACJE, PROJEKTY, 3 (17), s.23-41
 • BACZYŃSKA A., Terlak J. (2009), Adaptacja polska Inwentarza Inteligencji Praktycznej Menedżerów recenzja: (Tacit Knowledge Inventory for Managers) Richarda Wagnera i Roberta J. Sternberga., CZASOPISMO PSYCHOLOGICZNE, 9/234, s.23-45
 • BACZYŃSKA A., Wekselberg V. (2009), Trudna sztuka assessmentu. Personel i Zarządanie, PERSONEL I ZARZĄDZANIE, 9, s.56-60
 • BACZYŃSKA A., Kosy K. (2009), Pomoc pracodawcom w zakresie doboru kandydatów do pracy – metody rekrutacji i selekcji, ZESZYT METODYCZNY DORADCY ZAWODOWEGO, 45, s.-
 • BACZYŃSKA A., Wysocka-Rudzińska A. (2007), Firma się uczy. Jakie zastosować metody i narzędzia, aby zrealizować cel szkolenia (2), PERSONEL I ZARZĄDZANIE, 10 (211), s.-
 • BACZYŃSKA A., Wysocka-Rudzińska A. (2007), Firma się uczy. Jakie zastosować metody i narzędzia, aby zrealizować cel szkolenia (1), PERSONEL I ZARZĄDZANIE, 9 (210), s.-
 • BACZYŃSKA A. (2006), A-C to nie są gry i zabawy, PERSONEL I ZARZĄDZANIE, 10 (199), s.58-59
 • BACZYŃSKA A. (2004), Sztuka wyrażania siebie. Asertywność w relacjach przełożony - podwładny, PROMENADA. MAGAZYN MŁODYCH PROFESJONALISTÓW, 4/2004, s.12-13
 • BACZYŃSKA A. (2003), Rola szkoleń w otoczeniu ciągłej konkurencji, PROMENADA. MAGAZYN MŁODYCH PROFESJONALISTÓW, 1/2003, s.14-16
 • BACZYŃSKA A. (2003), Ewaluacji szkoleń nigdy dość, PERSONEL I ZARZĄDZANIE, 7 i 8, s.41-46
 • BACZYŃSKA A. (2002), Co w grupie piszczy, czyli o procesach grupowych słów kilka, PROMENADA. MAGAZYN MŁODYCH PROFESJONALISTÓW, 12, s.13-16
 • BACZYŃSKA A. (2002), Rekrutacja (nie)omylna. Personel i zarządzanie, PERSONEL I ZARZĄDZANIE, 11, s.16-18
Monografie:
 • BACZYŃSKA A. (2018), Menedżerowie czy przywódcy. Studium teoretyczno-empiryczne, Warszawa, Wydawnictwo POLTEXT
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • BACZYŃSKA A., Kosy K. (2009), Zeszyt Metodyczny Doradcy Zawodowego, Warszawa, MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Rozdziały w monografiach:
 • BACZYŃSKA A., Terlak J. (2008), Inteligencja praktyczna jako kapitał intelektualny menedżera: Teoria i pomiar w: Sukces w Zarządzaniu. Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Witkowski S.A., Listwan T., Wrocław, DIFIN, s.-
 • BACZYŃSKA A., Terlak J. (2007), Ocena po szkoleniu średnio- i długookresowa w: Najnowsze trendy i wyzwania świata w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Część I, Harasim W., Warszawa, WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ W WARSZAWIE, s.132-138
 • BACZYŃSKA A. (2005), Poczucie koherencji jako atrybut efektywności przedsiębiorstwa w: Kształtowanie warunków pracy a efektywność organizacji, Makowski K., Warszawa, WYŻSZA SZKOŁA PROMOCJI, s.63-75
 • BACZYŃSKA A., Terelak J. (1997), Poczucie koherencji a palenie sytuacyjne u studentów w: Studia Psychologii, Dutkiewicz W., Warszawa, ATK, s.37-75
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
 • 40th Congress on Assessment Center Methods, 2016
 • 40th International Congress on Assessment Center Methods, 2016
 • 39th International Congress on Assessment Center Methods, 2015
 • 38 International Congress of Assessment Center Method, 2014
 • 28th International Congress of Applied Psychology (ICAP), 2014
 • SABE/IAREP/ICABEEP 2013 Conference, 2013
 • XI Spotkanie Eksperckie. Kryteria sukcesu w stosowaniu AC/DC, 2012
 • VII Seminarium Eksperckie. HRM. Skuteczność modeli kompetencyjnych, 2010
 • Sukces w Zarządzaniu. Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, 2008
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Instytut Rozwoju Biznesu