alk

Prawnicze Interdyscyplinarne Centrum Badawcze ALK

Prawnicze Interdyscyplinarne Centrum Badawcze zostało powołane zarządzeniem Rektora ALK 26 kwietnia 2019 roku.  

Jego misją jest organizowanie stałej współpracy badawczej i konsultacyjnej z interesariuszami zainteresowanymi studiami prawniczymi oraz integracja badaczy z różnych dyscyplin z kraju i zagranicy w celu projektowania, badania i promowania wysokich standardów kształcenia prawników i podnoszenia poziomu świadomości prawnej. 

Centrum współpracuje z pracownikami naukowymi i dydaktycznymi z różnych dziedzin (prawa, informatyki, socjologii, psychologii, ekonomii, zarządzania), zarówno z ALK, jak i z innych jednostek naukowych w Polsce i za granicą. 

Z Centrum związana jest Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa ALK oraz kwartalnik „Krytyka Prawa Niezależne studia nad prawem” (ISSN 2080-1084, eISSN 2450-7938), jedno z najlepiej punktowanych czasopism prawniczych w Polsce.  

Sekretarz Centrum - Krzysztof Lipka

Członkowie Rady Naukowej Centrum: 

prof. US dr hab. Agnieszka Choduń – Uniwersytet Szczeciński 

dr Paweł Chyc - Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni 

prof. ALK dr hab. Waldemar Hoff – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 

prof. UP, dr hab. Anna Kalisz – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 

prof. UAM, dr hab. Marzena Kordela – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 

dr Ewa Kwiatkowska - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 

detek. dr Wiesław j. Modrakowski - Polska Federacja Detektywów – Stowarzyszenie Przedsiębiorców 

mec. dr Filip Przybylski-Lewandowski - adwokat 

mec. Joanna Parafianowicz - adwokat 

dr Katarzyna Staszyńska-Zagórska – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 

mec. dr Michał Synoradzki – adwokat, członek Naczelnej Rady Adwokackiej 

 

Zapraszamy także do śledzenia profilu Krytyki Prawa na portalu Facebook

 

Dyrektor Centrum