prof. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca

Katedra Teorii, Filozofii I Historii Prawa
Profesor

Prof. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca – Profesor, Kierownik Katedry Teorii, Filozofii i Historii Prawa w ALK, Prorektor Kolegium Prawa ALK w latach 2007-2011, Prorektor Uniwersytetu Gdańskiego (1993 – 1997). Teoretyk prawa, w obszarze jej zainteresowań badawczych znajduje się teoria i filozofia prawa, retoryka, legislacja, wymiar sprawiedliwości, świadomość prawna, prywatna ochrona bezpieczeństwa oraz prawo o szkolnictwie wyższym. Członek Komitetu Nauk Prawnych PAN (2004 - 2007), ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej (1996-2014), członek Ko- mitetu Polityki Naukowej Przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2014-2018), członek rady naukowej Polskiej  Federacji Detektywów i Komisji Prawa Kosmicznego przy Gdańskim Oddziale PAN (od 2018 r.). Laureatka wielu nagród naukowych. Redaktor naczelny „Krytyki Prawa”, członek kilku redakcji czasopism naukowych. W 2006 r. otrzymała medal „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości”, zaś w 2019 r. została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Od- rodzenia Polski. Autorka wielu monografii, artykułów naukowych oraz licznych ekspertyz i opinii dla organów państwa i praktyki prawniczej.

  • Członek Komitetu Nauk Prawnych PAN (2004 - 2007)
  • Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej (1996-2014)
  • Członek Komitetu Polityki Naukowej Przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2014-2018)
  • Członek Rady Naukowej Polskiej  Federacji Detektywów i Komisji Prawa Kosmicznego przy Gdańskim Oddziale PAN (od 2018)
  • Członek Zespołu MNiE ds. doktoratów wdrożeniowych (od 2020)