alk

Centrum Badań Kobiet i Różnorodności w Organizacjach

Misją Centrum Badawczego jest prowadzenie działalności naukowo-badawczej związanej z zarządzaniem i przywództwem kobiet. Celem jest uczynienie z ośrodka badawczego jednostki eksperckiej, która łączyłaby naukowców z różnych dyscyplin i działów w celu prowadzenia badań.

Centrum ma charakter interdyscyplinarny i współpracuje z różnymi wydziałami Akademii Leona Koźmińskiego, a także z zewnętrznymi naukowcami, innymi instytucjami i organizacjami. Obecnie pracujemy nad trzema projektami badawczymi: w jaki sposób covid-19 wpływa na akademiczki, jak kobiety na wysokich stanowiskach budują kapitał społeczny oraz komunikacje grup feministycznych i anty feministycznych na Twitterze