dr Anna Górska

Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Adiunkt

Adiunktka w Akademii Leona Koźmińskiego oraz dyrektorka Centrum Badań Kobiet i Różnorodności w Organizacjach. Specjalizuje się w zagadnieniach płci i różnorodności w organizacjach i uczelniach. Jest również członkinią centrum badawczego Public Management (PUMA). Laureatka stypendium ETIUDA (Narodowego Centrum Nauki) i Fulbright Junior Research Award. Jej prace były publikowane w międzynarodowych czasopismach naukowych, takich jak Accounting, Auditing & Accountability Journal, Baltic Journal of Management, Journal of Computer Information Systems, Journal of Global Information Technology Management. Dr Górska prowadziła oraz brała udział w licznych grantach krajowych oraz międzynarodowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, Fundusze Unijne, Fundusze Norweskie oraz akcji COST. Międzynarodowe doświadczenie zdobywała w Columbia Business School i ESCP Business School. Prowadzi zajęcia z badań marketingowych oraz marketingu internetowego. Blisko współpracuje ze studentami w programie TOP15 (jako absolwentka oraz mentorka), prowadzi Studenckie Koło Naukowe "Women in Organisations" oraz jest mentorką w Kozminski Business Hub. Oprócz działalności badawczej oraz dydaktycznej, na uczelni jest członkinią biura ds. Współpracy, Akredytacji, Rankingów i Strategii. Pełni funkcje doradcy ds. Wpływu ALK oraz jest ekspertką ds. przeciwdziałania dyskryminacji.

Projekty badawcze:

1. Kierownik grantu: Grant NCN Preludium „Marka osobista prezesa zarządzającego przedsiębiorstwem a marka przedsiębiorstwa”, 2019/33/N/HS4/01574. Wysokość grantu: 37 840 PLN (styczeń 2020)

2. Wykonawca w grancie: Grant NCN OPUS „Pomiar i wizualizacja dokonań w inteligentnych miastach. Analiza porównawcza między Polska i Szwecją” „2019/35/B/HS4/03717, wysokość grantu: 604 891 PLN (projekt 3 letni zakwalifikowany w czerwcu 2020 ) (grant międzynarodowy)

3. Stypendium doktorskie NCN Etiuda , 2019/32/T/HS4/00037, wysokość stypendium 102 560 PLN od września 2019 (staż w ESCP Berlin pod opieką prof. Andreasa Kaplana, rektora ESCP) 4. Stypendium ALK z funduszy NCBiR dla doktorantów, wysokość stypendium 4 700 PLN/ msc (do czasu obrony pracy doktorskiej)

Granty i stypendia zakończone:

1. Kierownik w grancie ALK dla młodych naukowców (2018- 2019).

2. Wykonawca w grancie (2016-2018): grant UE „Lead4Skills. Challenges of developing economies”, KA2-HE-21/16 międzynarodowy projekt we współpracy z 10 uczelniami z 10 różnych państw. Wysokość grantu (część wykonywana w Polsce przez ALK): 105 540 PLN, kierownik: dr Alenka Bracek Lalic

3. Wykonawca w grancie (2017-2019): Grant NCN OPUS, „Measurement and communication of performance within HEI in Poland and Nordic countries.” 2015/19/B/HS4/0290, wysokość grantu: 216 701 PLN, kierownik: dr hab. Giuseppe Grossi (międzynarodowy)

4. Wykonawca projektu w grancie (2016): grant funduszy FSS: „Impact of the digital world of management and Marketing” FSS/2013/HEI/W/0090, wysokość grantu: 249 760 EUR, kierownik: prof. Grzegorz Mazurek

5. Stypendium dla 5% najlepszych studentów ALK (2015, 2016)

Nagrody:

1. Fulbright Junior Research Award, staż na Columbia Business School w Nowym Jorku w roku 2019

2. Nagroda rektora za osiągnięcia naukowe (2016, 2017, 2018, 2019)

3. Nagroda dla doktoranta na uczestnictwo w szkoleniu z SEM-PLS w TUH Hamburgu (konkurs międzynarodowy), 2017

Wykłady i cykle wykładów gościnnych:

2017 ISC Paris School of Management, Francja

Pełnione funkcje organizacyjne i akademickie w ALK:

1. Dyrektor Centrum Badań Kobiet i Różnorodność w Organizacjach (kierownik: prof. Dorota Dobija).

2. Członek centrum badań Public Management (kierownik prof. ALK dr hab. Giuseppe Grossi)

3. Członek biura akredytacji (Współpraca, Akredytacje Rankingi i Strategia, - WARS)

4. Doradca ds. wpływu ALK

5. Opiekun koła marketingowego “Kreatywni” oraz Kobiety w Biznesie

6. Mentor w programie dla najlepszych studentów ALK TOP15 (oraz absolwentka z 2017r.)

7. Mentor w inkubatorze ALK (Kozminski Business Hub)