dr Anna Górska

Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Adiunkt

Adiunktka w Akademii Leona Koźmińskiego oraz dyrektorka Centrum Badań Kobiet i Różnorodności w Organizacjach. Specjalizuje się w zagadnieniach płci i różnorodności w organizacjach i uczelniach. Jest również członkinią centrum badawczego Public Management (PUMA). Laureatka stypendium ETIUDA (Narodowego Centrum Nauki) i Fulbright Junior Research Award. Jej prace były publikowane w międzynarodowych czasopismach naukowych, takich jak Accounting, Auditing & Accountability Journal, Baltic Journal of Management, Journal of Computer Information Systems, Journal of Global Information Technology Management. Dr Górska prowadziła oraz brała udział w licznych grantach krajowych oraz międzynarodowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, Fundusze Unijne, Fundusze Norweskie oraz akcji COST. Międzynarodowe doświadczenie zdobywała w Columbia Business School i ESCP Business School. Prowadzi zajęcia z badań marketingowych oraz marketingu internetowego. Blisko współpracuje ze studentami w programie TOP15 (jako absolwentka oraz mentorka), prowadzi Studenckie Koło Naukowe "Women in Organisations" oraz jest mentorką w Kozminski Business Hub. Oprócz działalności badawczej oraz dydaktycznej, na uczelni jest członkinią biura ds. Współpracy, Akredytacji, Rankingów i Strategii. Pełni funkcje doradcy ds. Wpływu ALK oraz jest ekspertką ds. przeciwdziałania dyskryminacji.

Projekty badawcze:

1. Kierownik grantu: Grant NCN Preludium „Marka osobista prezesa zarządzającego przedsiębiorstwem a marka przedsiębiorstwa”, 2019/33/N/HS4/01574. Wysokość grantu: 37 840 PLN (styczeń 2020)

2. Wykonawca w grancie: Grant NCN OPUS „Pomiar i wizualizacja dokonań w inteligentnych miastach. Analiza porównawcza między Polska i Szwecją” „2019/35/B/HS4/03717, wysokość grantu: 604 891 PLN (projekt 3 letni zakwalifikowany w czerwcu 2020 ) (grant międzynarodowy)

3. Stypendium doktorskie NCN Etiuda , 2019/32/T/HS4/00037, wysokość stypendium 102 560 PLN od września 2019 (staż w ESCP Berlin pod opieką prof. Andreasa Kaplana, rektora ESCP) 4. Stypendium ALK z funduszy NCBiR dla doktorantów, wysokość stypendium 4 700 PLN/ msc (do czasu obrony pracy doktorskiej)

Granty i stypendia zakończone:

1. Kierownik w grancie ALK dla młodych naukowców (2018- 2019).

2. Wykonawca w grancie (2016-2018): grant UE „Lead4Skills. Challenges of developing economies”, KA2-HE-21/16 międzynarodowy projekt we współpracy z 10 uczelniami z 10 różnych państw. Wysokość grantu (część wykonywana w Polsce przez ALK): 105 540 PLN, kierownik: dr Alenka Bracek Lalic

3. Wykonawca w grancie (2017-2019): Grant NCN OPUS, „Measurement and communication of performance within HEI in Poland and Nordic countries.” 2015/19/B/HS4/0290, wysokość grantu: 216 701 PLN, kierownik: dr hab. Giuseppe Grossi (międzynarodowy)

4. Wykonawca projektu w grancie (2016): grant funduszy FSS: „Impact of the digital world of management and Marketing” FSS/2013/HEI/W/0090, wysokość grantu: 249 760 EUR, kierownik: prof. Grzegorz Mazurek

5. Stypendium dla 5% najlepszych studentów ALK (2015, 2016)

Nagrody:

1. Fulbright Junior Research Award, staż na Columbia Business School w Nowym Jorku w roku 2019

2. Nagroda rektora za osiągnięcia naukowe (2016, 2017, 2018, 2019)

3. Nagroda dla doktoranta na uczestnictwo w szkoleniu z SEM-PLS w TUH Hamburgu (konkurs międzynarodowy), 2017

Wykłady i cykle wykładów gościnnych:

2017 ISC Paris School of Management, Francja

Publikacje w czasopismach naukowych:

GÓRSKA A., Kulicka K., Staniszewska Z., DOBIJA D. (2021), "Deepening inequalities. What did COVID-19 reveal about the gendered nature of academic work?", GENDER WORK AND ORGANIZATION, Vol. 28, Issue 4, s. 1546-1561, afiliacja: ALK.

GÓRSKA A., MAZUREK G. (2021), "The effect of the CEO media coverage on corporate brand equity: evidence from Poland", Oeconomia Copernicana, vol. 12 issue 2, s. 499–523, afiliacja: ALK.

GÓRSKA A., DOBIJA D., Staniszewska Z., PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2021), "Women’s journey to the top: the role of bonding and bridging social capital", Gender in Management, online, s. online, afiliacja: ALK.

GÓRSKA A., DOBIJA D., GROSSI G., Staniszewska Z. (2021), "Getting through COVID-19 together: Understanding local governments' social media communication", CITIES, online, s. online, afiliacja: ALK.

SCARINGELLA L., GÓRSKA A., Calderon D., Benitez J. (2021), "Should we teach in hybrid mode or fully online? A theory and empirical investigation on the service–profit chain in MBAs", INFORMATION & MANAGEMENT, Vol. 59, issue 1, s. online, afiliacja: ALK.

GÓRSKA A. (2021), "The True or the Idealized Self: How CEOs Build Their Personal Brands?", CENTRAL EUROPEAN MANAGEMENT JOURNAL, Vol. 29, No. 1/2021, s. 39–60, afiliacja: ALK.

Staniszewska Z., GÓRSKA A. (2021), "Marka osobista CEO: różnice w sposobach kreacji wśród kobiet i mężczyzn", Kobieta i Biznes, nr 1–4, s. 2–15, afiliacja: ALK.

Staniszewska Z., GÓRSKA A. (2021), "The CEO’s personal brand: Differences in creation between women and men", Kobieta i Biznes, nr 1–4, s. 42–55, afiliacja: ALK.

MAZUREK G., KORZYŃSKI P., GÓRSKA A., PAŁYGA A. (2020), "Mission Statements in FT Ranked European Business Schools – A Content Analysis", EUROPEAN RESEARCH STUDIES JOURNAL, Vol. XXIII, Issue 1, s. 639-649, afiliacja: ALK.

MAZUREK G., GÓRSKA A., KORZYŃSKI P., Silva S. (2020), "Social Networking Sites and Researcher’s Success", JOURNAL OF COMPUTER INFORMATION SYSTEMS, online, s. online, afiliacja: ALK.

GÓRSKA A., KORZYŃSKI P., MAZUREK G., Pucciarelli F. (2020), "The Role of Social Media in Scholarly Collaboration: An Enabler of International Research Team’s Activation?", JOURNAL OF GLOBAL INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT, online, s. online, afiliacja: ALK.

MAZUREK G., KORZYŃSKI P., GÓRSKA A. (2019), "Social media in the marketing of higher education institutions in Poland – preliminary empirical studies", ENTREPRENEURIAL BUSINESS AND ECONOMICS REVIEW, Vol. 7, No. 1, s. 117-133, afiliacja: ALK.

DOBIJA D., GÓRSKA A., PIKOS A. (2019), "The impact of accreditation agencies and other powerful stakeholders on the performance measurement in Polish universities", BALTIC JOURNAL OF MANAGEMENT, Vol. 14, Issue 1, s. 84-102, afiliacja: ALK.

DOBIJA D., GÓRSKA A., GROSSI G., STRZELCZYK W. (2019), "Rational and symbolic uses of performance measurement: Experiences from Polish universities", ACCOUNTING, AUDITING & ACCOUNTABILITY JOURNAL, vol. 32, issue: 3, s. 750-781, afiliacja: ALK.

GÓRSKA A. (2018), "Kobiety na rynku pracy w Polsce i USA w kontekście efektu substytucyjnego Mincera", Kobieta i Biznes, 1-4, s. 19-27, afiliacja: ALK.

GÓRSKA A. (2018), "Women in the labour market in Poland and USA in the context of Mincer’s substitution effect", Kobieta i Biznes, 1-4, s. 44-52, afiliacja: ALK.

GÓRSKA A. (2017), "Perception of Women in Top Managerial Positions in Poland", JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE., 25, 1, s. 16-32, afiliacja: ALK.

GÓRSKA A. (2016), "Gender Differences in Leadership", STUDIA I MATERIAŁY, 20, s. 135-144, afiliacja: ALK.

GÓRSKA A. (2016), "Women in Top Managerial Positions", Journal of Academic Perspectives, 3, s. 1-20, afiliacja: ALK.

Rozdziały w monografiach:

DOBIJA D., GÓRSKA A., HAŁAS-DEJ S. (2018), "The Case of Poland", w: D. Purg, A. Bracek Lalic, J. A. Pope  (red.), Business and Society - Making management education relevant for the 21st Century, Springer, s. 137-158, afiliacja: ALK.

DOBIJA D., GÓRSKA A., HAŁAS-DEJ S. (2018), "Management and Leadership Development Needs: The Case of Poland", w: Purg D., Bracek Lalić A., Pope J.A. (red.), Business and Society, Springer, s. 137-158, afiliacja: ALK.

GÓRSKA A. (2016), "Perception on female candidates for managerial positions- how does the experience of the recruiter influences perception", w:  Podgórski B. (red.), Zeszyty programu Top15, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 51- 64, afiliacja: ALK.

GÓRSKA A., Matyaszczyk M. (2016), "Wierność klientowi czy własnym wartościom- o dylematach przedsiębiorcy", w: Agnieszka Brzozowska, Igor Postuła, Paweł Kłobukowski (red.), Przedsiębiorczość. Studia Przypadków, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, Warszawa, s. 193-205, afiliacja: ALK.

GÓRSKA A. (2016), "Personal Brand Building Through LinkedIn", w: Grzegorz Mazurek, Jolanta Tkaczyk (red.), The Impact of the Digital World on Management and Marketing,  KOZMINSKI UNIVERSITYx7_1, Warszawa, s. 245-258, afiliacja: ALK.

GÓRSKA A. (2016), "Student Personal Brand Building Through Social Media", w: Michael Minkov (red.), Proceedings of the24th CEEMAN Annual Conference: Management Education for a Digital World, CEEMAN, s. 62-63, afiliacja: ALK.  

Pełnione funkcje organizacyjne i akademickie w ALK:

1. Dyrektor Centrum Badań Kobiet i Różnorodność w Organizacjach (kierownik: prof. Dorota Dobija).

2. Członek centrum badań Public Management (kierownik prof. ALK dr hab. Giuseppe Grossi)

3. Członek biura akredytacji (Współpraca, Akredytacje Rankingi i Strategia, - WARS)

4. Doradca ds. wpływu ALK

5. Opiekun koła marketingowego “Kreatywni” oraz Kobiety w Biznesie

6. Mentor w programie dla najlepszych studentów ALK TOP15 (oraz absolwentka z 2017r.)

7. Mentor w inkubatorze ALK (Kozminski Business Hub)