ITeraz Mazowsze II

ITeraz Mazowsze II

 

 

 

 

Czas trwania
01.06.2011 - 31.08.2013
Dofinansowanie
Koszty
5 128 920,00 PLN

Projekt szkoleniowy realizowany w ramach zlecenia udzielonego przez Agencję Rozwoju Mazowsza SA. Uczestnikami szkoleń były osoby zatrudnione na terenie województwa mazowieckiego na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilno-prawnej. Beneficjentami programu było ponad 6125 osób.  

Celem strategicznym szkoleń realizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego było podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników. Cele szczegółowe to wzrost poziomu wiedzy i praktycznych kompetencji w zakresie: administracji, zarządzania, finansów, rachunkowości, obsługi aplikacji biurowych oraz technologii IT. Każde szkolenie składało się z dwóch etapów. Pierwszy to weekendowe zajęcia stacjonarne. Drugi to szkolenia typu blended-learning – uczestnicy w wyznaczonych terminach mogli przystąpić do rozwiązywania ćwiczeń e-learningowych, dostępnych na stronie internetowej projektu.

Akademia Leona Koźmińskiego będąc liderem i głównym realizatorem projektu współpracowała – na zasadzie umów konsorcjalnych – z następującymi podmiotami: ROI Consulting Sp. z o.o. oraz OMEC Sp. z o.o.