II Konferencja "Ocena wartości sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia"

Ocena wartości
sztucznej inteligencji
w ochronie zdrowia

 

 

Patroni medialni

Zespół Badawczy AIvalue4health oraz Liderzy Kursu Digital Health Start Me Up mają zaszczyt zaprosić na II konferencję naukową

Ocena wartości sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia

organizowaną przez Akademię Leona Koźmińskiego, Centralny Ośrodek Badań Innowacji i Kształcenia Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Sano Centre for Computational Medicine. Konferencja odbędzie się 14 września 2023r. w trybie hybrydowym.

Konferencja jest objęta patronatem Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii Sejmu RP (IX kadencji).

Konferencja jest dedykowana ekspertom z zakresu zarządzania i organizacji ochrony zdrowia poszukującym praktycznej wiedzy na temat jak skutecznie adoptować technologie oparte na sztucznej inteligencji (AI) do praktyki klinicznej.

Wrześniowa konferencja to drugie spotkanie poświęcone dyskusji eksperckiej na temat AI w medycynie.

Uczestników konferencji przywita gospodarz spotkania prof. ALK dr hab. Katarzyna Kolasa. Spotkanie otworzy wykład inauguracyjny viceprzewodniczącego Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności I Nowoczesnych Technologii Sejmu RP posła Grzegorza Napieralskiego oraz dyrektora Centralnego Ośrodka Badań Innowacji i Kształcenia Naczelnej Izby Lekarskiej dr Artura Drobniaka.  Wśród zaproszonych gości są ponadto eksperci z Hiszpanii (dr José Ibeas), Niemiec (prof. Axel Mühlbacher) czy ze Stanów Zjednoczonych (Prof. Carl V. Asche), którzy zostali powołani przez instytucje rządowe lub pełnią odpowiednie funkcje związane z wprowadzeniem regulacji na rzecz dostępu do sztucznej inteligencji (AI) w systemach ochrony zdrowia w reprezentowanych krajach.

14 września po raz pierwszy zostaną ogłoszone wyniki badań naukowych analizujących preferencje polskiego społeczeństwa oraz pracowników służby zdrowia względem roli sztucznej inteligencji w medycynie przeprowadzone w sierpniu tego roku!   Są to pierwsze tego typu dane zgromadzane w Polsce, które posłużą budowaniu kryteriów oceny przydatności sztucznej inteligencji w polskiej służbie zdrowia! Każdy z uczestników spotkania będzie mógł zabrać aktywny udział w debacie poświęconej analizie wyników owych badań naukowych.

 

Prelegenci

dr hab. Katarzyna Kolasa

Kierowana pasją do poprawy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia Katarzyna ma ponad 25-letnie doświadczenie akademickie i biznesowe z obszaru ekonomiki zdrowia.
Twórczyni jedynego w Polsce programu szkoleniowego Digital Health Start Me Up w Akademii Leona Koźmińskiego dla liderów transformacji cyfrowej w ochronie zdrowia, którego pierwsza edycja rusza w styczniu 2023. Liderka grupy roboczej ds. sztucznej inteligencji przy Naczelnej Izbie Lekarskiej. 
Wykształcenie zdobyła na międzynarodowych uczelniach między innymi Uniwersytecie York w Anglii, Lund w Szwecji czy też Bergen w Norwegii, a także podczas międzynarodowych kursów doktoranckich z zakresu ekonomiki zdrowia organizowanych przez Szwajcarską Szkołę Zdrowia Publicznego. Jej habilitacja była poświęcona optymalnej alokacji zasobów opieki zdrowotnej.
Pasjonatka big data, prowadziła projekt adaptacji uczenia maszynowego w poszukiwaniu optymalnej alokacji tomografów dla Ministerstwa Zdrowia. Katarzyna jest założycielką Global Special Interest Group Digital Health w ISPOR. Celem tej globalnej inicjatywy jest budowanie zmian w sektorze opieki zdrowotnej wynikających z rosnących możliwości wykorzystania technologii cyfrowych oraz oceny ich wpływu na wyniki zdrowotne. 
W Akademii Leona Koźmińskiego Katarzyna jest odpowiedzialna również za International Master Program Health Economics & Big Data (HEBDA), którego pierwsza edycja była finansowana ze środków EU programu Power. 
Jest autorką ponad 50 publikacji JCR i ponad 100 wystąpień na konferencjach międzynarodowych.
Poza pracą  akademicką Katarzyna kieruje działem HEOR w globalnej korporacji PAREXEL zajmującej się między innymi konsultingiem na rzecz innowacyjnych rozwiązań farmaceutycznych, jak i cyfrowych związanych z poprawą zdrowia na całym świecie.
Kolejna książka jej autorstwa „The Digital Transformation of the Healthcare System Healthcare 5.0" ukaże się nakładem Routledge w połowie 2023 roku.

Poseł Grzegorz Napieralski

Polityk i politolog. Poseł na Sejm IV, V, VI, VII i IX kadencji (2004–2015, od 2019), senator IX kadencji (2015–2019).

Przewodniczący podkomisji stałej do spraw regulacji prawnych dotyczących algorytmów cyfrowych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
 

PhD MD Artur Drobniak

Specjalista położnictwa i ginekologii. Dyrektor Centralnego Ośrodka Badań Innowacji i Kształcenia Naczelnej Rady Lekarskiej (COBIK NIL) IX Kadencji. Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej VIII Kadencji. Dyrektor Medyczny Feminature Clinic w Warszawie 

dr Jose Ibeas

Doktor medycyny, magister Evidence-based Medicine. Ukończył studia podyplomowe w zakresie przetwarzania dużych zbiorów danych i sztucznej inteligencji dla nauk o życiu. Obecnie Główny Konsultant na Oddziale Nefrologii i Dyrektor Grupy Nefrologii Klinicznej, Interwencyjnej i Obliczeniowej (CICN) Instytutu Badań i Innowacji Szpitala Uniwersyteckiego Parc Taulí (www.tauli.cat/cicn).

Współdyrektor Mixed Unit CICN – School of Engineering na Universitat Autònoma de Barcelona. Koordynator Programu Dostępu Naczyniowego Szpitala Uniwersyteckiego Parc Taulí (www.tauli.cat/vap). Posiada szerokie doświadczenie w zakresie przewlekłej choroby nerek i dostępu naczyniowego w dziedzinie opieki, nauczania, badań i innowacji, z ponad 500 komunikatami i wykładami na kongresach krajowych i międzynarodowych oraz kilkoma publikacjami krajowymi i międzynarodowymi, kierunkiem kilku rozpraw doktorskich; i zdobywca 13 nagród. Członek Komisji Etyki Badań Klinicznych Szpitala Universitari Parc Taulí.

Sekretarz i koordynator-elekt grupy roboczej ds. sztucznej inteligencji Hiszpańskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Współdyrektor Master in Artificial Intelligence and Big Data in Health Szpitala Uniwersyteckiego Parc Taulí i Szkoły Inżynierii Uniwersytetu Autonomicznego w Barcelonie (www.tauli.cat/ias). Dyrektor programu promocji i rozwoju sztucznej inteligencji w katalońskim systemie opieki zdrowotnej (https://iasalut.cat/en/).
Przewodniczący Hiszpańskiej Grupy Multidyscyplinarnej ds. Dostępu Naczyniowego (GEMAV) (https://gemav.org). Były prezes Vascular Access Society (VAS) (https://www.vascularaccesssociety.com).
Były członek rady Międzynarodowego Komitetu Amerykańskiego Towarzystwa Nefrologii Diagnostycznej i Interwencyjnej. Sekretarz Grupy Roboczej Dostępu Naczyniowego Hiszpańskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Członek Grupy Roboczej Dostępu Naczyniowego Katalońskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Rada grupy roboczej Nefrologii Interwencyjnej Hiszpańskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Wytycznych Klinicznych dotyczących Dostępu Naczyniowego GEMAV, członek Europejskiej Grupy ds. Wytycznych Dostępu Naczyniowego ERA-EDTA oraz członek Grupy Przewodnika Praktyki Klinicznej dotyczącej Przewlekłych Chorób Nerek Hiszpańskiego Krajowego Systemu Zdrowia.
Główny obszar aktualnych zainteresowań skupia się na badaniu biomarkerów w zaawansowanej niewydolności nerek i hemodializach, kładąc nacisk na te związane ze stanem zapalnym, odpornością, wczesnymi biomarkerami infekcji, bioimpedancją, aw szczególności z dostępem naczyniowym oraz sztuczną inteligencją z drugiej strony. W dziedzinie dostępu naczyniowego większość działań dotyczy nefrologii interwencyjnej. Zwrócenie uwagi na systemy monitorowania i leczenia chorób związanych zarówno z cewnikiem, jak i dostępem naczyniowym natywnym i protetycznym. A zwłaszcza wprowadzenie ultrasonografii dopplerowskiej w oddziale dializ przez nefrologa do protokołów monitorowania dostępu naczyniowego o charakterze wielodyscyplinarnym. Przestrzegaj podstawowych/translacyjnych badań, których głównym obszarem zainteresowania jest rozrost błony wewnętrznej i środkowej, biomarkery zapalenia, infekcja i obserwacja ultrasonograficzna. Jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, główne kierunki opierają się z jednej strony na generowaniu modeli predykcyjnych dotyczących śmiertelności i postępu choroby w przewlekłej chorobie nerek, az drugiej strony na modelach diagnostycznych i predykcyjnych dostępu naczyniowego do hemodializy.

Twórca oprogramowania NephroCloud do zarządzania dostępem naczyniowym (www.nephrocloud.net) i współzałożyciel Anais Medical for Anatomical Interventional Simulation Models (www.anaismedical.com) do szkolenia w zakresie inwazyjnych procedur medycznych.

Prof. Carl V. Asche

Carl V. Asche, MBA, MSc, PhD, jest obecnie profesorem badawczym na Wydziale Farmakoterapii University of Utah College of Pharmacy w Salt Lake City i dyrektorem wykonawczym Centrum Badań nad Wynikami Wydziału Farmakoterapii. Pełni również funkcję dyrektora programu stypendiów podoktorskich na Wydziale Farmakoterapii, a także pełni funkcję pracownika naukowego WOC, Veteran's Affairs, Salt Lake City Healthcare System oraz członka stowarzyszonego, Cancer Control and Population Science Research Program w Huntsman Cancer Institute.

Jego badania koncentrują się na wykorzystaniu porównawczych badań efektywności i analizy kosztów-efektywności w podejmowaniu decyzji dotyczących opieki zdrowotnej.

Jego praca naukowa obejmuje autorstwo i współautorstwo ponad 150 recenzowanych publikacji pojawiających się w literaturze medycznej i ekonomicznej. Zasiada w licznych krajowych i międzynarodowych radach i komitetach zajmujących się ekonomią zdrowia, w tym w organach redakcyjnych, grantowych i doradczych. Obecne badania dr Asche są finansowane przez różne agencje federalne i firmy farmaceutyczne. Uzyskał tytuł doktora (ekonomia) na University of Surrey, magistra (ekonomia zdrowia) na University of York oraz MBA na City University of Seattle.

Prof. Axel C. Mühlbacher

Profesor ekonomii zdrowia i zarządzania opieką zdrowotną w Hochschule Neubrandenburg. Dodatkowo jest adiunktem w Duke Department of Population Health Sciences oraz starszym pracownikiem naukowym CHPIR w Center for Health Policy and Inequalities Research w Duke Global Health Institute, Duke University (USA). Jest byłym przewodniczącym zarządu Międzynarodowej Akademii Badań nad Preferencjami Zdrowotnymi (IAHPR). 
Axel Mühlbacher uzyskał tytuł magistra administracji biznesowej na Uniwersytecie Eberhard-Karls (Tybinga) oraz tytuł doktora ekonomii na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie. W przeszłości zajmował stanowiska adiunkta na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie i pracownika naukowego w Niemieckiej Agencji Koordynacyjnej Zdrowia Publicznego, Albert-Ludwig Universität Freiburg. W latach 2010-11 był stypendystą Harknessa w dziedzinie polityki i praktyki opieki zdrowotnej. Był członkiem naukowej rady doradczej Instytutu Zapewnienia Jakości i Przejrzystości w Opiece Zdrowotnej (IQTiG). 
Jego badania koncentrują się na postępach metodologicznych w analizie decyzji, ekonometrii i eksperymentach wyboru oraz ich zastosowaniu w dziedzinie zdrowia. Ostatnie prace obejmują badania preferencji, badania empiryczne mające na celu zrozumienie behawioralnych aspektów zdrowia oraz problemy wielokryterialnego podejmowania decyzji w celu optymalnego projektowania polityk i podejmowania decyzji regulacyjnych. 

Obecnie pełni funkcję redaktora naczelnego Value in Health (ViH) oraz członka rady redakcyjnej PharmacoEconomics, Int. Journal of Integrated Care (IJIC) i The Patient - Patient Centered Outcomes Research. Axel Mühlbacher jest autorem kilku książek i ponad 100 recenzowanych artykułów.

Katarzyna Sadowska-Cioch

Zastępca Dyrektora Centralnego Ośrodka Badań Innowacji i Kształcenia (COBIK) Naczelnej Izby Lekarskiej

Robert Ługowski

Managing Partner, Cobin Angels, Poland, Board Member, European Business Angels Network (EBAN), Co-founder and Managing Partner at Cobin Angels – leading Polish business angel network, entrepreneur, and early-stage investor.

Współzałożyciel i Partner Zarządzający w Cobin Angels, wiodącej polskiej sieci aniołów biznesu, jak również przedsiębiorca i inwestor w spółki na wczesnym etapie rozwoju.   
Robert specjalizuje się w dyfuzji innowacji, organizacji i rozwoju nowych przedsięwzięć oraz modeli biznesowych. Jest członkiem rad nadzorczych i organów kontrolnych kilkunastu spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i na Giełdzie Londyńskiej, w tym Work Service S.A. oraz startupów np. Photon Entertainment, Salesbook.  

Pracował na najwyższych stanowiskach menedżerskich w globalnych firmach technologicznych, takich jak Xerox, Hewlett-Packard czy Atos. Nadzorował i odpowiadał za realizację innowacyjnych projektów w Europie Środkowo-Wschodniej, Izraelu, Egipcie i Turcji. 
Robert pełnił również szereg funkcji w organizacjach branżowych m.in. jako członek zarządu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Warsaw Executive MBA Alumni Association oraz Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce. Jest inicjatorem Konfederacji Business Angels Poland oraz członkiem zarządu European Business Angels Network. 

Robert pełni rolę mentora dla założycieli start-upów oraz jest członkiem jury w konkursach dla startupów (np. MIT Enterprise Forum, Microsoft Imagine Cup, PWC expert).  
Robert jest absolwentem studiów MBA Carlson School of Management oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a także indywidualnych studiów międzyuczelnianych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Politechnice Lubelskiej i Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.

Program

Konferencja odbędzie się w systemie hybrydowym:

  • w formie stacjonarnej - w siedzibie ALK
  • oraz w formule on-line (ZOOM). 

Konferencja zaplanowana jest w godzinach 10:00 -14:00.

Udział w formie stacjonarnej będzie ograniczony do zaproszonych Ekspertów.  Jeśli chcesz dołączyć do grupy ekspertów wyślij do nas email (informacje poniżej).

Pozostałych uczestników zapraszamy do uczestnictwa w formie on-line.  Link do spotkania otrzymacie Państwo po zarejestrowaniu się przez poniższy formularz.

 

mail
Organizatorzy
Zespół Badawczy AIValue4Health

Zespół badawczy AIvalue4health

MISJA

Misją Zespołu Badawczego AIvalue4health pod przewodnictwem prof. ALK dr hab. Katarzyny Kolasy jest przeprowadzenie dialogu społecznego na temat roli sztucznej inteligencji w polskim systemie ochrony zdrowia.  Zespół Badawczy pracuje nad szeregiem konferencji, raportów oraz badań związanych z powyższym tematem. 

dr hab. Katarzyna Kolasa

Kierowana pasją do poprawy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia Katarzyna ma ponad 25-letnie doświadczenie akademickie i biznesowe z obszaru ekonomiki zdrowia.
Twórczyni jedynego w Polsce programu szkoleniowego Digital Health Start Me Up w Akademii Leona Koźmińskiego dla liderów transformacji cyfrowej w ochronie zdrowia, którego pierwsza edycja rusza w styczniu 2023. Liderka grupy roboczej ds. sztucznej inteligencji przy Naczelnej Izbie Lekarskiej. 
Wykształcenie zdobyła na międzynarodowych uczelniach między innymi Uniwersytecie York w Anglii, Lund w Szwecji czy też Bergen w Norwegii, a także podczas międzynarodowych kursów doktoranckich z zakresu ekonomiki zdrowia organizowanych przez Szwajcarską Szkołę Zdrowia Publicznego. Jej habilitacja była poświęcona optymalnej alokacji zasobów opieki zdrowotnej.
Pasjonatka big data, prowadziła projekt adaptacji uczenia maszynowego w poszukiwaniu optymalnej alokacji tomografów dla Ministerstwa Zdrowia. Katarzyna jest założycielką Global Special Interest Group Digital Health w ISPOR. Celem tej globalnej inicjatywy jest budowanie zmian w sektorze opieki zdrowotnej wynikających z rosnących możliwości wykorzystania technologii cyfrowych oraz oceny ich wpływu na wyniki zdrowotne. 
W Akademii Leona Koźmińskiego Katarzyna jest odpowiedzialna również za International Master Program Health Economics & Big Data (HEBDA), którego pierwsza edycja była finansowana ze środków EU programu Power. 
Jest autorką ponad 50 publikacji JCR i ponad 100 wystąpień na konferencjach międzynarodowych.
Poza pracą  akademicką Katarzyna kieruje działem HEOR w globalnej korporacji PAREXEL zajmującej się między innymi konsultingiem na rzecz innowacyjnych rozwiązań farmaceutycznych, jak i cyfrowych związanych z poprawą zdrowia na całym świecie.
Kolejna książka jej autorstwa „The Digital Transformation of the Healthcare System Healthcare 5.0" ukaże się nakładem Routledge w połowie 2023 roku.

Ewelina Kowalewska

Absolwentka studiów doktoranckich Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku Zarządzanie. Obecnie prowadzi badania naukowe z zakresu autonomii profesji lekarskiej w kontekście wdrożeń technologii medycznych opartych na sztucznej inteligencji. 

Prywatnie pasjonatka digital health i nowych rozwiązań technologicznych stosowanych w medycynie. Zawodowo od 13 lat związana z branżą farmaceutyczną. Pracuje w międzynarodowych zespołach prowadzących badania kliniczne.
 

Agnieszka Taracha

Biotechnolog i doktorantka w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczyła się w laboratoriach badawczych m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, w Cancer Research UK Cambridge Institute, University of Cambridge i University of Manchester. Głównym obszarem jej zainteresowań badawczych są biologia nowotworów i regulacja transkrypcji genów w kontekście chorób człowieka.

Na Akademii Leona Koźmińskiego zaangażowana w działalność naukową z AIValue4Health.

Anna Zawada

Kierowniczka Digital Health – Start Me Up (DH–SMU)

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje tworzenie oprogramowania dla sprzętu medycznego, redagowanie i zarządzanie polskimi oddziałami amerykańskich czasopism medycznych, kierowanie i prowadzenie projektów współfinansowanych przez Komisję Europejską. Posiada ponad 16-letnie doświadczenie w dziedzinie oceny technologii medycznych, pracując w AOTMiT od stanowisk analityków HTA do dyrektora Biura Transparency & Taryf Councils.

Jako przedstawiciel AOTMiT kierowała zaangażowaniem AOTMiT w projekty współfinansowane przez EUnetHTA JA 2, JA3 i Advance-HTA EC oraz reprezentowała AOTMiT w ISPOR Europe HTA Roundtable oraz na Kongresach INAHTA. Wspierała projekt EUPATI. Inne jej działania obejmują edukatorkę HTA na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (WUM; zaangażowana w 2-letnie studia magisterskie w HTA jako menedżer i wykładowca w latach 2019-21 m.in.) oraz Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej i badacza HTA na WUM ( główne tematy: nierówności zdrowotne, skanowanie horyzontu). Ekspert w projekcie HB-HTA.pl (szpitalna HTA). Doświadczenie zdobywała jako wykładowca dla międzynarodowej publiczności. Obecnie jest Associate Editor for International Journal of Technology Assessment in Health Care oraz recenzentem w wielu międzynarodowych czasopismach (BMJ, Health Policy, Heart, ViHRI, IJTAHC, IJHPM), recenzentem abstraktów/warsztatów na konferencjach ISPOR i HTAi.

Tomasz Jaworski

Ekspert w dziedzinie sztucznej inteligencji i transformacji cyfrowej ochrony zdrowia. Praktyk z 25-letnim doświadczeniem w realizacji projektów transformacyjnych w największych korporacjach IT (Microsoft, Dell EMC, Hewlett-Packard, Oracle). 
Wykładowca akademicki. Mówca. Aktywnie uczestniczy w wymianie wiedzy i doświadczeń, konsultowaniu polityk, regulacji i inicjatyw high-tech oraz popularyzowaniu IT. Ekspert strategicznych projektów e-Usług. 
Jako ekspert branżowy doradza także w inicjatywach zastosowania AI w ochronie środowiska, rolnictwie, kolei oraz obszarze sprawiedliwości i bezpieczeństwa publicznego.
 

Magdalena Bojko

Doświadczony ekspert ds. marketingu i prawnik z wieloletnim doświadczeniem w globalnych firmach farmaceutycznych. Specjalizuje się w strategiach marketingowych, zarządzaniu projektami marketingowymi na poziomie regionalnym, w projektach digitalowych i compliance. Dzięki swojemu zaangażowaniu i umiejętnościom jest w stanie pomóc firmom farmaceutycznym osiągnąć sukces w dynamicznym i konkurencyjnym środowisku biznesowym.

Obszary zainteresowań: marketing farmaceutyczny, prawo medyczne i farmaceutyczne, ochrona zdrowia, AI i HR
 

Skład:

Przewodnicząca:  dr hab. Katarzyna Kolasa, prof. ALK, Liderka kursu Digital Health - Start Me Up, Akademia Leona Koźmińskiego Koordynatorzy badań:  mgr Ewelina Kowalewska Katarzyna Sadowska-Cioch, z-ca dyrektora Centralnego Ośrodka Badań Innowacji i Kształcenia Naczelnej Izby Lekarskiej (COBIK NIL) Katarzyna Nicholson, Senio Business Developer, SANO Centre for Computational Personalised Medicine

Raport pokonferencyjny

Po zalogowaniu się na wrześniowe wydarzenie otrzymacie Państwo możliwość zapoznania się z raportem z I konferencji

Jak oceniać wartość sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia?

która odbyła się 7 marca 2023r. W czasie tego wydarzenia poznano opinię przedstawicieli krajowych grup interesariuszy (sektora medycznego, organizacji rządowych, ubezpieczyciela oraz pacjentów) w zakresie głównych obszarów oceny wartości AI tj. etycznych, klinicznych, organizacyjnych oraz ekonomicznych.

O ważności konferencji - Sztuczna Inteligencja (AI) w zdrowiu

Tematyka II konferencji podobnie jak poprzednio wpisuje się w dyscypliny ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki o zdrowiu, nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, technologia żywności i żywienia, nauki o kulturze i religii, nauki socjologiczne, psychologia i nauki o kulturze fizycznej.

  • Kaplan, Andreas, i Michael Haenlein. 2020. „Rulers of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Artificial Intelligence”. Business Horizons 63(1):37–50. 
  • Sasubilli, Satya Murthy, Abhishek Kumar, i Vishal Dutt. 2020. „Machine Learning Implementation on Medical Domain to Identify Disease Insights using TMS”. S. 1–4 w 2020 International Conference on Advances in Computing and Communication Engineering (ICACCE).
  • Tsang, Kevin C. H., Hilary Pinnock, Andrew M. Wilson, i Syed Ahmar Shah. 2020. „Application of Machine Learning to Support Self-Management of Asthma with mHealth”. S. 5673–77 w 2020 42nd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine & Biology Society (EMBC).
  • Ali O. et all (2023), A systematic literature review of artificial intelligence in the healthcare sector: Benefits, challenges, methodologies, and functionalities, Journal of Innovation & Knowledge, Volume 8, Issue 1, January–March 2023, 100333
  • Strona internetowa FDA: http://fda.gov
  • Strona internetowa Chat GPT:  https://chat.openai.com

Kontakt

Masz pytania organizacyjne? A może chcesz zostać naszym partnerem? Zachęcamy do kontaktu.

Biuro Organizacji Konferencji - Wanda Widziszewska, Ewelina Andrulewicz

Oferta edukacyjna

O kursie Digital Health Start Me Up

Celem kursu DH-SMU jest rozwijanie wiedzy i praktycznych umiejętności potrzebnych do skutecznego wprowadzania innowacji w dobie cyfryzacji ochrony zdrowia.

Sprawdź jakie mamy dla Ciebie propozycje rozwoju