Strona główna

Digital Health – Start Me Up (DH-SMU)!

Poziom
Kursy i szkolenia
Czas trwania
6 miesięcy
Język
PL
Tryb
W weekend
Joanna sawicka golcz
Doradca edukacyjny
Joanna Sawicka-Golcz

O kursie

Celem kursu DH-SMU jest rozwijanie wiedzy i praktycznych umiejętności potrzebnych do skutecznego wprowadzania innowacji w dobie cyfryzacji ochrony zdrowia.

Jest dedykowany liderom ochrony zdrowia zainteresowanych rozwiązaniami cyfrowymi a w szczególności:

Innowatorom poszukującym możliwości finansowania swoich pomysłów zarówno z perspektywy Venture Capital jak i refundacji w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia

Pracownikom pharma& medtech otwartych na innowacyjne podejście do budowania wartości dla swoich produktów w oparciu o rozwiązania cyfrowe

Decydentom w publicznym sektorze opieki zdrowotnej tworzącym ścieżki dostępu dla innowacji na rzecz zwiększenia efektywności funkcjonowania praktyki klinicznej

50% zajęć jest realizowanych w języku angielskim.

Co mówi Liderka o swoim pomyśle na kurs DH-SMU?

„Osiągnięcie sukcesu na rynku opieki zdrowotnej wymaga innego sposobu myślenia w dobie cyfryzacji. Dane sprawiają, że wszystko jest ze sobą połączone. Nie ma już produktu A i produktu B. Wyniki zdrowotne są napędzane efektem synergii między A i B.

Dlatego sukces wprowadzenia innowacji zostanie osiągnięty tylko wtedy, gdy wizja projektantów technologii wpisze się w możliwości kliniczne produktów farmaceutycznych i wyrobów medycznych. Tylko w takim efekcie synergii możemy budować rozwiązania na rzecz skutecznego zaspokojania potrzeb pacjenta co jest wyzwaniem z jakimi zmagają się na co dzień przedstawiciele sektora ochrony zdrowia.

Kurs Digital Health Start Me Up został zaprojektowany jako miejsce spotkań dla różnych grup interesariuszy dążących do tego samego ostatecznego celu - poprawy życia pacjentów.

Cyfryzacja zmienia system opieki zdrowotnej bezpowrotnie. Rosnąca ilość danych pomaga nam lepiej leczyć i rozumieć potrzeby pacjentów. Musimy jeszcze tylko nauczyć się działać i współpracować w nowej rzeczywistości.

Dane to narządzie, które zapewnia nam poczucie wspólnoty celu bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.

Musimy razem pracować! Możemy zacząć podczas kursu Digital Health Start Me Up - Zapraszam!”

Partnerzy kursu

Agencja Badań Medycznych

ABM logo

Agencja Badań Medycznych (ABM) jest państwową agencją odpowiedzialną za rozwój badań w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Agencja realizuje jeden z pierwszych publicznych programów dotacyjnych z finansowaniem przeznaczonym na niekomercyjne badania kliniczne w Polsce. Finansowane przez Agencję Badań Medycznych badania są szansą dla polskich pacjentów na dostęp do najnowszych technologii, jak również okazją dla polskich naukowców na udział w światowych badaniach.

Od początku swojej działalności Agencja dąży do zwiększenia liczby realizowanych badań klinicznych, ze szczególnym uwzględnieniem projektów niekomercyjnych, które przed powołaniem ABM stanowiły w Polsce zaledwie 2-3% wszystkich zarejestrowanych badań klinicznych. Obecnie, dzięki realizacji badań wyłonionych w ramach konkursów na niekomercyjne badania kliniczne, możemy zaobserwować niemal dwukrotny wzrost liczby zarejestrowanych badań tego typu. Celem Agencji jest doprowadzenie do sytuacji, w której badania niesponsorowane przez podmioty komercyjne będą stanowić znaczącą część całego rynku wszystkich badań w Polsce (docelowo 20-30%). Przekłada się to na lepszy dostęp pacjentów do nowoczesnych terapii, ale także zwiększenie kompetencji badawczych. Dotychczas na dofinansowanie wszystkich projektów realizowanych w ramach konkursów ABM przeznaczono 1.868 mld PLN, dzięki czemu badaniami objętych zostanie około 50 tysięcy pacjentów. 21.06.2022 Kancelaria Premiera podała informację o przyjęciu przez Radę Ministrów uchwały ws. „Rządowego Planu Rozwoju Sektora Biomedycznego na lata 2022–2031”, który ma być realizowany przez ABM. Najważniejsze kierunki rozwoju sektora biomedycznego to m.in.: medycyna celowana/personalizowana; leki biologiczne oraz innowacyjne rozwiązania w obszarze leków generycznych; medycyna translacyjna, badania kliniczne i rozwiązania wspierające efektywność leczenia; narzędzia diagnostyczne, terapeutyczne i wspomagające leczenie oraz rehabilitację.

 

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Uruchomiony w 1951 r, w 1998 uzyskał osobowość prawną i stał się częścią Samodzielnego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Stołecznego Zarządu Służby Zdrowia MSWiA. Duży szpital wielospecjalizacyjny: 29 klinik/oddziałów, 119 poradni i przychodni, 8 bloków operacyjnych obejmujących 19 sal operacyjnych, 47 laboratoriów, usługi ambulatoryjne w 5 lokalizacjach, w tym 3 polikliniki, lądowisko dla helikopterów medycznych.

Dane za rok 2021: liczba leczonych: 40 747, liczba zabiegów operacyjnych wykonanych na blokach: 7 676; liczba porad specjalistycznych: 333 779, liczba porad POZ: 194 270. Szeroka działalność naukowa i współpraca międzynarodowa. Przodująca placówka w zakresie wyposażenia eHealth i systemów IT: system zarządczy, w tym gromadzenia danych szpitalnych, HIS; system archiwizowania i dystrybucji wyników badań obrazowych PACS; wspomagający system diagnostyczny RIS; system wizualizacji medycznej 3D obejmujący sale diagnostyczne i operacyjne. W kwietniu 2022 uruchomiono ultranowoczesny blok chirurgii małoinwazyjnej, oferujący zabiegi z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii, m.in medycyny robotycznej, rozszerzonej rzeczywistości (AR) i sztucznej inteligencji; zabiegi mogą być wykonywane w trybie hybrydowym, co oznacza, że zabieg wykonywany początkowo w znieczuleniu miejscowym może w razie potrzeby być na bieżąco przekształcony w zabieg w znieczuleniu ogólnym na otwartym ciele pacjenta.

 

Gdański Uniwersytet Medyczny

Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed) to pierwsza medyczna uczelnia w Polsce, wybrana do elitarnego grona 10 najlepszych polskich uczelni wyróżnionych w konkursie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Gdański Uniwersytet Medyczny jest też liderem w zakresie pozyskiwania grantów ABM na niekomercyjne badania kliniczne. W ramach Centrum Transferu Technologii Gdański Uniwersytet Medyczny współpracuje z podmiotami zewnętrznymi w zakresie działalności innowacyjnej i podejmowania wspólnych inicjatyw badawczych, w tym budowania relacji pomiędzy przedstawicielami biznesu a pracownikami i zespołami naukowymi Uniwersytetu.

Doceniając wagę regionalnego wymiaru współpracy europejskiej, GUMed jest członkiem założycielem Baltic Sea Region University Network, sieci koordynowanej przez Uniwersytet w Turku, Finlandia. Uczestniczy także w pracach organizacji regionalnej ScanBalt, mającej na celu wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju transferu technologii w medycynie i biotechnologii w obszarze Morza Bałtyckiego, wspierającej start-upy medyczne i aktywnej na forum Unii Europejskiej ws. zdrowia (patrz np. ScanBalt Declaration 2022 – Potentials and Risks of the European Health Data Space)

 

COBIN Angels

 

COBIN Angels to największy profesjonalny klub aniołów biznesu w Polsce. Od 2015 roku COBIN wspiera inwestorów prywatnych w dokonywaniu inwestycji w młode, szybko rozwijające się spółki technologiczne z Polski i regionu Europy Środkowej. COBIN zrzesza właścicieli firm, członków zarządów i top menedżerów. W ciągu ostatnich czterech lat członkowie COBIN Angels zawarli kilkadziesiąt transakcji, w ramach których, oprócz inwestycji finansowych, wspierają rozwój startupów swoją wiedzą, doświadczeniem i relacjami.

 

Deloitte Polska

 

Deloitte to marka skupiająca dziesiątki tysięcy profesjonalistów w niezależnych firmach na całym świecie, współpracujących przy świadczeniu klientom usług badania i innych usług atestacyjnych, doradztwa gospodarczego, doradztwa finansowego, zarządzania ryzykiem i doradztwa podatkowego oraz innych powiązanych usług.

Deloitte w Polsce znajduje się wśród wiodących firm realizujących profesjonalne usługi doradcze w ramach sześciu najważniejszych obszarów: audytu, doradztwa podatkowego, doradztwa gospodarczego, zarządzania ryzykiem, doradztwa finansowego oraz prawnego. Zespół Deloitte pracujący w polskich biurach liczy obecnie ponad 2200 specjalistów z różnych dziedzin.

Deloitte świadczy usługi audytorskie, konsultingowe, podatkowe, doradztwa finansowego i zarządzania ryzykiem klientom z sektora publicznego i prywatnego działającym w różnych branżach. Dzięki globalnej sieci firm członkowskich obejmującej ponad 150 krajów, firma posiada najwyższej klasy kompetencje, doświadczenie oraz wiedzę, aby oferować swoim klientom wysokiej jakości usługi, pozwalające rozwiązać najbardziej złożone problemy biznesowe klientów. Dzięki nim specjaliści Deloitte obsługują aż cztery na pięć firm z listy Fortune Global 500®.

 

Adresaci

Osoby kreatywne o zróżnicowanym wykształceniu wyjściowym, ze stopniem co najmniej licencjata z podstawową wiedzą na temat zarządzania i organizacji systemu ochrony zdrowia, zainteresowane nabyciem nowych i praktycznych umiejętności z zakresu Digital Health (DH) oraz uzyskaniem dyplomu renomowanej uczelni.

Wśród kandydatów widzimy zarówno osoby zainteresowane zrozumieniem transformacji cyfrowej w ochronie zdrowia, poszukujące sposobów na rozwinięcie konkretnego pomysłu z zakresu DH, jak wreszcie poszukujące metod oceny przydatności rozwiązań DH na poziomie centralnym, regionalnym oraz pojedynczej instytucji ochrony zdrowia.

Od kandydatów nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie w Digital Health ani działalności biznesowej.

info

Czy innowacja przez cyfryzację zmieni leczenie i pozwoli zaoszczędzić?

Liderki kursu

dr hab. Katarzyna Kolasa

VP HEOR Science Parexel Europe Professor of Health Economics at Kozminski University Head of Health Economics and Healthcare Management Division Kozminski University Warsaw ISPOR Digital Health SIG founder & past Chair VP HEOR Science Parexel Europe

Driven with passion to health economics, Katarzyna has more than 20 years of academic and industry experience in the field of health economics. 

Her PhD was developed at the University of York, University of Lund, and University of Bergen as well as during the International Doctoral Courses in the Health Economics and Policy organized by the Swiss School of Public Health. Her habilitation was dedicated towards the optimal allocation of scarce healthcare resources.

At the Kozminski University, Katarzyna has been responsible for International Master Program Health Economics & Big Data (HEBDA) financed by EU Power Grant. She is the author of more than 50 JCR publications and being a speaker at more than 50 scientific conferences worldwide.

Katarzyna is a past chair and the founder of the Global Special Interest Group Digital Health at ISPOR. The mission is to address new opportunities in the healthcare sector emerging from the increasing use of digital technologies, specifically telemedicine and mobile devices (mHealth), and to evaluate the impact of information and communication technology on health outcomes. Among other activities, she organized and moderated the ISPOR SIG webinar Data Privacy as a Hurdle or Enabler for Digital Health Implementation? The Legal Framework

In the past Katarzyna was holding various Regional and Global leadership positions. She has gained experience with the pricing & reimbursement challenges in both pharma and medtech industry worldwide. At AstraZeneca and BiogenIdec, Katarzyna held Global and European positions respectively. At Bristol Myers Squibb and Lundbeck she led Market Access teams in Central Eastern European (CEE) and Nordic Region. After being East and Central European Senior HEOR Director at GE Healthcare, she was been supporting various med tech companies with Real World Evidence (RWE) generation and reimbursement submissions for the BD’s medical devices as well as digital health solutions globally for over four years. So far, she has supported more than 30 European health starts up in their pursuit for reimbursement in Europe and USA. Passionate about Big Data, she led the project of machine learning adaptation in search for the optimal allocation of CT scanners granted by the Polish Ministry of Health as well. 

Currently Katarzyna is the Vice President of Health Economics Outcomes Research (HEOR) at PAREXEL supporting both innovative pharma solutions as well as digital health start ups globally.

Anna Zawada

Kierowniczka Digital Health – Start Me Up (DH–SMU)

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje tworzenie oprogramowania dla sprzętu medycznego, redagowanie i zarządzanie polskimi oddziałami amerykańskich czasopism medycznych, kierowanie i prowadzenie projektów współfinansowanych przez Komisję Europejską. Posiada ponad 16-letnie doświadczenie w dziedzinie oceny technologii medycznych, pracując w AOTMiT od stanowisk analityków HTA do dyrektora Biura Transparency & Taryf Councils.

Jako przedstawiciel AOTMiT kierowała zaangażowaniem AOTMiT w projekty współfinansowane przez EUnetHTA JA 2, JA3 i Advance-HTA EC oraz reprezentowała AOTMiT w ISPOR Europe HTA Roundtable oraz na Kongresach INAHTA. Wspierała projekt EUPATI. Inne jej działania obejmują edukatorkę HTA na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (WUM; zaangażowana w 2-letnie studia magisterskie w HTA jako menedżer i wykładowca w latach 2019-21 m.in.) oraz Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej i badacza HTA na WUM ( główne tematy: nierówności zdrowotne, skanowanie horyzontu). Ekspert w projekcie HB-HTA.pl (szpitalna HTA). Doświadczenie zdobywała jako wykładowca dla międzynarodowej publiczności. Obecnie jest Associate Editor for International Journal of Technology Assessment in Health Care oraz recenzentem w wielu międzynarodowych czasopismach (BMJ, Health Policy, Heart, ViHRI, IJTAHC, IJHPM), recenzentem abstraktów/warsztatów na konferencjach ISPOR i HTAi.

Wykładowcy

Wśród kadry odpowiedzialnej za realizację części teoretycznej są pracownicy Akademii Leona Koźmińskiego z dziedzin ochrony zdrowia, analityki danych, zarządzania i finansów. Wśród kadry odpowiedzialnej za prowadzenie warsztatów praktycznych są eksperci zajmujący się wdrażaniem rozwiązań cyfrowych do praktyki klinicznej ze szpitala MSWiA, Instytutu Onkologii w Warszawie, szpitala w Tallinie, eksperci ds. tworzenia wartości start-up dla Venture Capital Funds z Polski, Holandii, Emiratów Arabskich jak i Estonii oraz eksperci ds. refundacji rozwiązań cyfrowych z Finlandii, Wielkiej Brytanii i Niemiec

Ten kurs jest dla Ciebie, jeśli:

 • Poszukujesz nowych możliwości pozyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej odnośnie roli cyfryzacji w transformacji ochrony zdrowia na przykładzie sukcesów innych krajów (Digital Health, (DH)) 
 • Masz pomysł technologiczny związany z poprawą zdrowia albo/lub wsparciem organizacyjnym instytucji opieki zdrowotnej i zastanawiasz się jak przekształcić je na  rozwiązanie DH w oparciu o dostępne dane i analizę potrzeb pacjentów i klinicystów
 • Prowadzisz już własną działalność naukową lub biznesową i poszukujesz know-how jak z sukcesem wdrożyć rozwiązanie cyfrowe do praktyki klinicznej w Polsce i innych krajach.
 • Zajmujesz się zarządzaniem ochroną zdrowia na poziomie centralnym, regionalnym lub lokalnym i chciałbyś dowiedzieć się jak zwiększyć efektywność działania jednostek opieki medycznej poprzez wdrożenie rozwiązań cyfrowych

Program

Koncepcja innowacji cyfrowej w zdrowiu (Digital Health mindset)

WIEDZA

 • W jaki sposób innowacje oparte na danych zmieniają opiekę zdrowotną – wnioski z sukcesów i niepowodzeń we wdrażaniu cyfrowych rozwiązań zdrowotnych na całym świecie
 • Cyfryzacja w ochronie zdrowia – kluczowe definicje, ramy regulacyjne UE/USA, własność intelektualna w zakresie zdrowia (IP) i prywatność danych (HIPPA, RODO)
 • Od cyfrowych punktów końcowych do wartości dodanej (koncepcji „więcej niż pigułka/urządzenie”) – kluczowe wnioski płynące z partnerstwa między pharma & medtech a twórcami rozwiązań cyfrowych

UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE

 • Studia przypadków: jak cyfryzacja redefiniuje pojęcie niezaspokojonych potrzeb medycznych, potrzeb niemedycznych i wartości dla produktów medycznych w zintegrowanym podejściu opartym na danych
 • Warsztaty na temat oceny struktury organizacji opieki zdrowotnej, procesów, luk w wydajności i gotowości do przyjęcia cyfrowych innowacji zdrowotnych
 • Próbne negocjacje między menedżerami opieki zdrowotnej a dostawcami cyfrowych rozwiązań zdrowotnych

 

 1. Od idei do produktu Digital Health (DH)

 

WIEDZA

 • Zarządzanie cyklem życia produktu Digital Health (od potwierdzenia koncepcji technologicznej poprzez określenie miejsca w ścieżkach klinicznych do skutecznego wprowadzenia na rynek)
 • Krytyczne czynniki tworzenia nowego ekosystemu instytucji opieki zdrowotnej w czasach digitalizacji (pacjento-centryczność, wszechstronne zapewnienie jakości (quality by design))

UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE

 • Przegląd metod generacji dowodów (evidence) niezbędnych do skutecznego wprowadzenia na rynek produktu Digital Health
 • Zdecentralizowane badania kliniczne (bezpieczeństwo pacjentów, wiarygodność danych) – studia przypadków
 • Przykłady skutecznych i nieskutecznych metod prototypowania, schematów translacyjnych i konwersji w produkt dopasowany do potrzeb klinicznych

 

 1. Przedsięwzięcie, wartości i źródła finansowania – fundusze venture capital (VC) i rynek inwestycji typu private equity

 

WIEDZA

 • Zakładanie firmy i wartość fundamentów rozwoju. Startupowa mapa drogowa z perspektywy założyciela i innych interesariuszy
 • Ramy dla typowych etapów rozwoju produktu i rund finansowania: inkubacja, nasiona, Serie A, B, C. Podstawowe pojęcia i pojęcia takie jak wycena, rozcieńczenie i ESOP
 • Źródła finansowania rozwiązań cyfrowych i firm medtech dostępne w Polsce, Europie i na świecie. Rodzaje inwestorów; jak wybrać najlepszego dla mojego startupu?
 • Wizja krótkoterminowa a długoterminowa. Jak zapewnić wzajemne zrozumienie między przedsiębiorcą zajmującym się Digital Health a menedżerem opieki zdrowotnej

UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE

 • Jak planować rozwój biznesu i finansowanie? Cztery kluczowe kroki, aby przygotować i przyciągnąć inwestorów VC (jak myśleć Big i działać mądrze?)
 • Praca z typowymi przykładami (studia przypadku): bootstrapping, venture back, dotacje publiczne
 • Co robić, a czego nie robić w przygotowaniu wniosku o granty badawcze do instytucji krajowych takich jak NCBiR, PARP czy Europejski Akcelerator EIC?
 • Jak zapewnić przewagę konkurencyjną na szybko rozwijającym się rynku? – doświadczenia i dyskusje z założycielami
 • Jak włączyć wielogeograficzną perspektywę wielu interesariuszy w startupowy model biznesowy?
 • Co na koniec – dyskusja z doświadczonym seryjnym przedsiębiorcą

 

 1. Drogi do komercjalizacji – środki publiczne i pochodzące od świadczeniodawców prywatnych

 

WIEDZA

 • Przegląd zasad refundacji (finansowania ze środków publicznych) medycznych technologii cyfrowych w krajach UE/USA
 • Generacja dowodów (evidence) do wniosków o ustalenie ceny i refundację
 • Przebieg procesu pomyślnego postępowania ws. wniosku o refundację Digital Health w Niemczech, Zjednoczonym Królestwie, USA i krajach skandynawskich
 • Przykłady pomyślnej adaptacji rozwiązań cyfrowych do praktyki klinicznej

UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE

 • Jak DH mogą zwiększyć wartość produktów pharma & medtech dla płatnika?
 • Kluczowe czynniki skutecznej adaptacji rozwiązań cyfrowych do praktyki klinicznej – co może pójść źle?

 

 1. Analityka danych jako czynnik długotrwałego rozwoju

 

WIEDZA

 • Różnorodność źródeł danych w epoce cyfryzacji – od rekordów medycznych do danych syntetycznych
 • Podstawy uczenia maszynowego w opiece zdrowotnej
 • Dostępne rozwiązania technologiczne i przegląd otwartych baz do analityki danych

UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE

 • Praca z bazami danych – język SQL
 • Narzędzia opensource w analityce danych
 • Platformy typu big-data i systemy wielowątkowe
 • Metodologia walidacji rozwiązań DH

 

 1. Przygotowanie projektu dyplomowego i jego obrona
Course Catalog

Organizacja zajęć

 • 120 godz. dydaktycznych
 • zajęcia będą odbywać się weekendowo (8 weekendów) w proporcji 70% on-line a 30% stacjonarnie.
 • Kurs trwa 1 semestr.
 • Zajęcia prowadzone będą w języku polskim i angielskim

Terminy zajęć:

 • 21-22.01.2023 – zjazd on-line
 • 4-5.02.2023 – zjazd on-line
 • 18-19.02.2023 – zjazd stacjonarny
 • 4-5.03.2023 – zjazd on-line
 • 18-19.03.2023 – zjazd on-line
 • 1-2.04.2023 – zjazd on-line
 • 22-23.04.2023 – zjazd on-line
 • 13-14.05.2023 – zjazd stacjonarny
 • 24-25.06.2023 – zjazd stacjonarny

Społeczność

Wiodący wykładowcy

dr hab. Katarzyna Kolasa

VP HEOR Science Parexel Europe Professor of Health Economics at Kozminski University Head of Health Economics and Healthcare Management Division Kozminski University Warsaw ISPOR Digital Health SIG founder & past Chair VP HEOR Science Parexel Europe

Driven with passion to health economics, Katarzyna has more than 20 years of academic and industry experience in the field of health economics. 

Her PhD was developed at the University of York, University of Lund, and University of Bergen as well as during the International Doctoral Courses in the Health Economics and Policy organized by the Swiss School of Public Health. Her habilitation was dedicated towards the optimal allocation of scarce healthcare resources.

At the Kozminski University, Katarzyna has been responsible for International Master Program Health Economics & Big Data (HEBDA) financed by EU Power Grant. She is the author of more than 50 JCR publications and being a speaker at more than 50 scientific conferences worldwide.

Katarzyna is a past chair and the founder of the Global Special Interest Group Digital Health at ISPOR. The mission is to address new opportunities in the healthcare sector emerging from the increasing use of digital technologies, specifically telemedicine and mobile devices (mHealth), and to evaluate the impact of information and communication technology on health outcomes. Among other activities, she organized and moderated the ISPOR SIG webinar Data Privacy as a Hurdle or Enabler for Digital Health Implementation? The Legal Framework

In the past Katarzyna was holding various Regional and Global leadership positions. She has gained experience with the pricing & reimbursement challenges in both pharma and medtech industry worldwide. At AstraZeneca and BiogenIdec, Katarzyna held Global and European positions respectively. At Bristol Myers Squibb and Lundbeck she led Market Access teams in Central Eastern European (CEE) and Nordic Region. After being East and Central European Senior HEOR Director at GE Healthcare, she was been supporting various med tech companies with Real World Evidence (RWE) generation and reimbursement submissions for the BD’s medical devices as well as digital health solutions globally for over four years. So far, she has supported more than 30 European health starts up in their pursuit for reimbursement in Europe and USA. Passionate about Big Data, she led the project of machine learning adaptation in search for the optimal allocation of CT scanners granted by the Polish Ministry of Health as well. 

Currently Katarzyna is the Vice President of Health Economics Outcomes Research (HEOR) at PAREXEL supporting both innovative pharma solutions as well as digital health start ups globally.

Anna Zawada

Kierowniczka Digital Health – Start Me Up (DH–SMU)

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje tworzenie oprogramowania dla sprzętu medycznego, redagowanie i zarządzanie polskimi oddziałami amerykańskich czasopism medycznych, kierowanie i prowadzenie projektów współfinansowanych przez Komisję Europejską. Posiada ponad 16-letnie doświadczenie w dziedzinie oceny technologii medycznych, pracując w AOTMiT od stanowisk analityków HTA do dyrektora Biura Transparency & Taryf Councils.

Jako przedstawiciel AOTMiT kierowała zaangażowaniem AOTMiT w projekty współfinansowane przez EUnetHTA JA 2, JA3 i Advance-HTA EC oraz reprezentowała AOTMiT w ISPOR Europe HTA Roundtable oraz na Kongresach INAHTA. Wspierała projekt EUPATI. Inne jej działania obejmują edukatorkę HTA na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (WUM; zaangażowana w 2-letnie studia magisterskie w HTA jako menedżer i wykładowca w latach 2019-21 m.in.) oraz Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej i badacza HTA na WUM ( główne tematy: nierówności zdrowotne, skanowanie horyzontu). Ekspert w projekcie HB-HTA.pl (szpitalna HTA). Doświadczenie zdobywała jako wykładowca dla międzynarodowej publiczności. Obecnie jest Associate Editor for International Journal of Technology Assessment in Health Care oraz recenzentem w wielu międzynarodowych czasopismach (BMJ, Health Policy, Heart, ViHRI, IJTAHC, IJHPM), recenzentem abstraktów/warsztatów na konferencjach ISPOR i HTAi.

Robert Ługowski

Managing Partner, Cobin Angels, Poland 
Board Member, European Business Angels Network (EBAN)
Co-founder and Managing Partner at Cobin Angels – leading Polish business angel network, entrepreneur, and early-stage investor.

Współzałożyciel i Partner Zarządzający w Cobin Angels, wiodącej polskiej sieci aniołów biznesu, jak również przedsiębiorca i inwestor w spółki na wczesnym etapie rozwoju.   
Robert specjalizuje się w dyfuzji innowacji, organizacji i rozwoju nowych przedsięwzięć oraz modeli biznesowych. Jest członkiem rad nadzorczych i organów kontrolnych kilkunastu spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i na Giełdzie Londyńskiej, w tym Work Service S.A. oraz startupów np. Photon Entertainment, Salesbook.  

Pracował na najwyższych stanowiskach menedżerskich w globalnych firmach technologicznych, takich jak Xerox, Hewlett-Packard czy Atos. Nadzorował i odpowiadał za realizację innowacyjnych projektów w Europie Środkowo-Wschodniej, Izraelu, Egipcie i Turcji. 
Robert pełnił również szereg funkcji w organizacjach branżowych m.in. jako członek zarządu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Warsaw Executive MBA Alumni Association oraz Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce. Jest inicjatorem Konfederacji Business Angels Poland oraz członkiem zarządu European Business Angels Network. 

Robert pełni rolę mentora dla założycieli start-upów oraz jest członkiem jury w konkursach dla startupów (np. MIT Enterprise Forum, Microsoft Imagine Cup, PWC expert).  
Robert jest absolwentem studiów MBA Carlson School of Management oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a także indywidualnych studiów międzyuczelnianych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Politechnice Lubelskiej i Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.

Aneta Maksymiuk

Principal Data Scientist and expert in building and operationalizing analytical solutions, SAS

Główna Data Scientist i ekspert w budowaniu i operacjonalizacji rozwiązań analitycznych. Od 10 lat związana zawodowo z instytutem SAS, swoje doświadczenie zdobywała w ponad 30 praktycznych projektach dla klientów z sektora opieki zdrowotnej i innych kluczowych sektorów. Koncentruje się na zaawansowanej analityce i łączeniu różnych metod, od opartych na regułach, tradycyjnych, uczeniu maszynowym i sztucznej inteligencji, w celu rozwiązywania problemów biznesowych. Wspiera innowacyjność i wymianę wiedzy pomiędzy różnymi obszarami biznesowymi.

Iga Lipska
Iga Lipska

Menadżer administracji publicznej związanej z ochroną zdrowia w Polsce (Mazowiecka Kasa Chorych, NFZ, AOTMiT, MZ), kierownik projektu HB-HTA, obecnie: Gdański Uniwersytet Medyczny .

Zaproszeni prelegenci

Ken Redekop PhD

Associate professor at Department of Health Technology Assessment, Erasmus School of Health Policy and Management at Erasmus University Rotterdam). Ken has worked in health technology assessment, health services research, observational research and clinical trials for more than 25 years and has co-authored more than 200 peer-reviewed articles. Recent and ongoing research projects include four EU-funded Horizon projects (SPCCT, Optogenerapy, PREVENTOMICS, AICCELERATE) that develop and translate innovative ideas about prognostic and predictive biomarkers, imaging and artificial intelligence into viable products and services that will improve health outcomes and healthcare efficiency. Besides research activities, Ken has taught various courses relating to health technology assessment and has supervised theses by many PhD, master and bachelor students. Ken is also Editor-in-Chief of Health Policy and Technology, a journal primarily focused on policy and societal implications of health technologies.

Noam Shomron

Professor Noam Shomron is passionate about using basic science to advance better healthcare. Prof Shomron heads the Genomic Intelligence Research Laboratory at the Faculty of Medicine at Tel Aviv University, after training at MIT. He leads a multidisciplinary team of scientists: biologists, physicians, computer scientists and bioinformaticians. The team develops computational methods for parsing molecular and big-data in the bio-medical field using Artificial Intelligence, successfully publishing hundreds of scientific papers, and applying for dozens of patents. Shomron's aim is to deepen our understanding of diseases in order to translate information into clinical reality. Shomron is also the Editor of 'Deep Sequencing Data Analysis' book (Springer, Edition I and II); Director of 'Rare-Genomics' Israel; Director of the Djerassi Institute of Oncology; Academic Director of 'Science Abroad'; Head of the Digital Medicine Team at the Center for Innovation Labs at Tel Aviv University (TILabs); and Co-founder and Chief Scientific Officer (CSO) of Variantyx, GotSho and IdentifAI.

Eunika Książkiewicz

Zastępca Dyrektora Wydziału Nauki i Finasowania Projektów w Agencji Badań Medycznych

Prawnik, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu badań klinicznych. Członek Grupy Eksperckiej ds. badań klinicznych Komisji Europejskiej (Expert Group on Clinical Trials).

Członek Zespołu Ministra Zdrowia ds. opracowania projektu ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych. w ciągu ostatnich lat doświadczenie zdobywała w Ministerstwie Zdrowia w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji, gdzie koordynowała prace nad projektem ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych.

Erki Mölder

Erki graduated from the University of Tartu in 1997 in the fields of: (a) Corporate Finance and Investments; and (b) Money and Banking. He has been involved in healthcare and life sciences for over twenty years starting from 1999, when he assumed the position of CEO of Quattromed. From 1999 to 2013 he helped the company grow from University of Tartu spin-off company to biggest regional laboratory operating in three countries and employing over 200 employees. Quattromed was acquired in 2013 by Synlab. 

Since 2013, Erki has invested into healthcare business models of today and of tomorrow. Among others, the following companies are or have been in his portfolio: Unimed (dentistry), Qvalitas (occupational health), Cognuse (CoNurse and kõneravi.ee), Capster (device for effective relief for sinusitis symptoms), LungPass (AI-powered digital stethoscope), Transformative AI (predictive AI platform for early detection of life-threatening medical events), Activate Health (novel health management platform), Migrevention (first digital headache clinic in the world) and Dermtest (digital toolbox for skin and wound care). For build-and-buy deals he has had a long term partnership with the Baltic leading Private Equity team BaltCap (Quattromed, TREV-2 Grupp, Unimed, Qvalitas). Erki has been a member of Estonian Association of Business Angels EstBAN since 2013.

Erki has held several executive and non-executive positions with nonprofit and for-profit organizations including Chairman of Supervisory Board of Enterprise Estonia (300+ employees, annual turnover 100+ MEUR)  and CEO of TREV-2 Group (500+ employees, annual turnover appr. 100 MEUR).

Erki is the Founder of Health Economy Association (established in 2019) and first HealthTech-related business accelerator Health Founders (established in 2020).

Since 2019, Erki has acts as a venture partner for Europe for Singapore-based Verge HealthTech Fund and joined the team as managing partner in 2022

Since 2020, Erki serves as the Supervisory Council member of the Latvian biggest University Hospital Rigas Austrumu Kliniska Universitates Slimnica (4500 employees).

Felix Cornelius

Expert of digital health reimbursement in Germany

1990 Diploma Computer Science, TU Berlin

1998 PhD, Computer Science, TU Berlin

1999 Mummert + Partner: IT/Business Consulting

2000-2002 Webman: Co-Founder and CEO
Webman was a first generation Content Management System.

2002 onward: Self-employed business consultant with different foci. The following occupations describe particularly important assignments.

2004-2009 POLIKUM Gesundheitszentren: Co-Founder & Member of the executive board
POLIKUM centers were, at that time, Germany’s biggest integrated outpatient care policlinics (‚MVZ')

2009-2013 goMedus Gesundheitszentren: Managing Director
goMedus was a subsidiary of DKV (dominant private health insurance company in Germany), developing and running integrated multidisciplinary health centers in Berlin, Cologne, Dusseldorf, Munich.

2013 SPREEUFER Consult: Owner and Managing Director
Consulting projects in the German healthcare domain: SPREEUFER is a re-branding of the consulting I was and continued doing since 2002.

2015 Verband digitale Gesundheit VdigG: Founder and member of the executive board
VdigG is an early association focused on the advancement of digital solutions in the healthcare domain.

2015-2020 DIFA Deutsches Institut für Fachärztliche Versorgungsforschung: Founding Managing Director
DIFA developed solutions for outpatient doctors to participate in research projects with real-life evidence.

from 2021 tumorscout: owner and Managing Director
tumorscout develops a software to support Cancer Registry processes in outpatient doctor’s offices.

Artur Zaczyński, dr n. med.

Lekarz, specjalista z zakresu neurochirurgii, MBA

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. 

Zakres zainteresowań: choroby naczyniowe mózgu, chirurgia kręgosłupa, urazy układu nerwowego, onkologia, ratownictwo medyczne, brain computer interface (BCI), zarządzanie w medycynie i zdrowie publiczne, zarządzanie kryzysowe. 

Ukończył podyplomowe studia menadżerskie z zakresu zarządzania zakładami opieki zdrowotnej i administracji zdrowiem publicznym oraz podyplomowe studia Koordynatorów przeszczepiania narządów i pełni funkcję koordynatora szpitalnego ds. pobierania i przeszczepiania narządów z ramienia Poltransplantu. 

Tytuł naukowy doktora nauk medycznych obronił 14 września 2015 roku w CMKP. W 2021 roku ukończył z wyróżnieniem studia Executive MBA w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Jest autorem i współautorem licznych prac z zakresu neurochirurgii, chirurgii kręgosłupa i ratownictwa medycznego.

Prowadził przez wiele lat wykłady z Neurochirurgii w ramach szkolenia specjalizacyjnego lekarzy w CMKP. 

Dyżurował w zespołach reanimacyjnych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Warszawie oraz pełnił funkcję Koordynatora Ratownictwa Medycznego w Warszawie i koordynatora ochrony zdrowia w Urzędzie Miasta St. Warszawy.

W 2009 roku został powołany na Koordynatora Medycznego Stadionu Narodowego w Warszawie do przygotowania zabezpieczenia medycznego stadionu w trakcie budowy, jak i podczas Finałowego Turnieju UEFA Euro 2012. 

Odbył liczne staże zagraniczne min. w Klinice Neurochirurgii Profesora F. Umansky`ego w Haddasah Hospital Ein Karem w Jerozolimie, w Izraelu, w szpitalu wojskowym „Na Homolce” w Pradze i w szpitalu w Czeskich Budziejowicach w Czechach. 

Odbył staż w Szwajcarii w Insel Hospital w Brnie w ramach Akademii Aeskulapa, szkolenie w rewaskularyzacji mózgu metodami chirurgicznymi i endowaskularnymi w udarach mózgu i szkolenie z zakresu chirurgii naczyniowej mózgu w szpitalu uniwersyteckim Charité w Berlinie w Niemczech.

W 2010 roku w Utrechcie odbył unikalne, indywidualne szkolenie z zakresu mikrochirurgii naczyniowej z użyciem laserowej techniki ELANA pod kierownictwem prof. C.A.F Tullekena. 

Odbył szkolenia z zakresu chirurgii kręgosłupa w szpitalu uniwersyteckim w Phoenix AZ (USA), Metodist Hospital w Houston TX (USA).

Uczestniczy w licznych konferencjach krajowych i zagranicznych z zakresu chorób naczyniowych mózgu, chirurgii podstawy czaszki czy chirurgii kręgosłupa m.in. w Sydney, w Marakeszu (jako autor  i współautor prac na 12 i 13 Światowym Zjeździe Neurochirurgów), w  Rotterdamie, w Pradze Czeskiej,  Mediolanie, Alicante, Audubon PA (USA), Amsterdamie, Brukseli, Leiden, Lisbonie, Florencji, Tel Avivie.

Od 2014 do 2018 roku pełnił rolę Kierownika Pracowni Radiologii Zabiegowej i Badań Naczyniowych w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim. 

Wieloletni wiceprezes Stowarzyszenia Neurochirurgii Polskiej.

Ukończył szkolenie i otrzymał certyfikat Good Clinical Practice (GCP) upoważniające do udziału w badaniach klinicznych w Polsce i Europie. 

Odznaczony krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Zasłużony dla m.st. Warszawy. 

Uhonorowany Odznaką „Zasłużony” Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

Od marca 2018 roku powołany przez Ministra Zdrowia do Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT).

Od września 2018 roku Zastępca Dyrektora ds. med. Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. 

W trakcie pandemii powołany do Rady Epidemicznej przy Premierze RP. 

Od listopada 2020 roku Koordynator Szpitala Tymczasowego na Stadionie PGE „Narodowy”.

Jacek Utko

Designer and consultant in print and online media, one of the top 5 most awarded media designers in the world.

Five of the newspapers he redesigned were named World's Best Designed Newspapers, and four of his projects were recognized as European Newspaper of The Year

He was giving lectures in 41 countries, on 5 continents – at Universities and conferences, like Adobe Max, Icograda, Typo Berlin, Digital Publishing Summit He was the first Polish speaker at the TED conference in Long Beach, 2009, with his talk: “Can Good Design Save Newspapers”, this video hit almost 1,5 million views online.

He was working on media projects in 31 countries for the biggest media publishers on each continent:   Europe, North and South America, Australia, Asia, Africa.

Big international media publishers, like Bonnier – the biggest publisher in Scandinavia (design of 30 newspapers, magazines and websites in 13 European countries); DPG Media – the biggest publisher in Benelux (design of 16 newspapers in Belgium, Holland and Denmark); Singapore Press Holdings – the biggest publisher in South East Asia (design of the biggest popular newspaper in the region); Gannett – the biggest publisher in USA (helping to reshape the largest network of newspapers in America); Naspers – the biggest publisher in Africa. Fairfax Media – second biggest media publisher in Australia. In Australia he was also helping with redesign of a Lonely Planet guide – the most famous tourist guide in the world.

In Poland he was in the team launching Puls Biznesu, then working for many years as Design Director for the newspaper and the whole group. While being AD in Puls Biznesu he won Cover of the Year Award 3 times in the row.

Recently worked a lot for Agora, redesigned Gazeta Wyborcza for its 30 years anniversary, helped with website redesign and the whole company portfolio, like Wysokie Obcasy, Ksiażki, etc.

Designed many online projects around the world in media world but also for tech and medical companies

He was a partner and investor in some Polish and international startups - in the field of biopharma, sport and NFT projects. Responsible for concept, business development, branding, media communication, marketing, content design.

Personally fascinated with innovation in media and tech, AR, AI, metaverse, NFT.

Jacek Wcisło

Dyrektor Governmental Affairs & Market Access na region Europy Centralno-Wschodniej w firmie Johnson&Johnson odpowiedzialny za rozwój strategiczny nowoczesnych technologii medycznych wybranych franczyz J&J, w zakresie lecznictwa szpitalnego.

Od kilkunastu lat zajmuje się tematyką Market Access na rynku zdrowotnym, głównie farmaceutycznym oraz wyrobów medycznych, pełniąc funkcje członka lokalnych zarządów w państwach CEE w firmach jak Pfizer, Novartis, Lundbeck.

Z wykształcenia lekarz, praktykujący przez kilka lat w podstawowej opiece zdrowotnej. W 2000 roku brał udział w wprowadzaniu standardów opieki zdrowotnej w Polsce, pracując w Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, jednostce Ministerstwa Zdrowia.

Współzałożyciel i wice prezes pierwszej firmy konsultingowej w zakresie HTA w Polsce – HTA Consulting.

Francesca Mazzi PhD

Saïd Business School, University of Oxford, England

Francesca Mazzi is a postdoctoral research fellow in AI and Sustainable Development at Saïd Business School, University of Oxford. She is part of the Oxford Initiative on AI×SDGs, aimed at investigating how artificial intelligence (AI) has been and can in the future be used to support and advance the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs). In her research, Francesca analyses existing AIxSDGs projects to map best practices, lessons learned, eventual gaps and potential solutions for the purpose of helping existing and future, public and private stakeholders operating within the sustainable development space.

Her research interests range from the intersections between technology and law, to policymaking and regulations in relation to challenges and opportunities arising in the Fourth Industrial Revolution era. 

From 2017 to 2020 she was a Marie Sklodowska-Curie Early Stage Researcher within the EIPIN- Innovation Society in a double doctorate program between Queen Mary University of London and Maastricht University. The Ph.D. research project concerned the patentability of AI generated inventions and a case study on the pharmaceutical industry. 

Francesca obtained the CIPP/E (Certified Information Privacy Professional/Europe) Certification from the International Association of Privacy Professionals in April 2018. She holds a LL.M. in computer and communication law from Queen Mary University of London, and a master’s degree in law from Luiss Guido Carli University. She is a qualified lawyer in Italy.

Aneta Borkowska

Senior Assistant, Medical speciality: radiation oncology, Maria Skłodowska-Curie National Research Institute, Warsaw, Poland

W 2006 roku ukończyła Uniwersytet Medyczny w Warszawie na kierunku lekarskim. Jednocześnie ukończyła Inżynierię Materiałową na Politechnice Warszawskiej zdobywając tytuł inżyniera pracując z biomateriałami. Od kilku lat jest związana z Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie, gdzie pracuje jako lekarz specjalista radioterapii onkologicznej na stanowisku naukowym. Doktorat broniła z zakresu charakterystyki immunohistochemicznej i analizy molekularnej wybranych genów rzadkich czerniaków. Autorka licznych publikacji w czasopismach znajdujących się na liście filadelfijskiej, w tym w Lancet Oncology. Współbadacz w licznych niekomercyjnych i komercyjnych badaniach klinicznych (m.in. NBTXR3-301 MV46, MK3475-412, WO40242, LIPOMYX, NCT03816475, NCT03989596, NCT03651375). Współtwórczyni i kierownik B+R od 2017 roku w firmie Ogen tworzącej spersonalizowane rozwiązania zdrowotne bazujące na odczytywaniu i interpretacji profilu genomowego człowieka, wykorzystujące zagadnienia sztucznej inteligencji. Wykładowca i konsultant licznych projektów oraz zagadnień z zakresu sztucznej inteligencji w medycynie, w tym zautomatyzowane konturowanie w radioterapii oraz interpretacja danych obrazowych. Pracowała przez kilka lat w hospicjum domowym. Od wielu lat intensywnie zaangażowana w poszukiwanie połączeń i możliwości, jakie dają rozwijające się nowe technologie dla potrzeb medycyny.

Mark Campbell

Mark Campbell is an independent consultant in health technology assessment. Until March 2019, he was responsible for NICE’s devices, diagnostics and digital evaluation programs for almost 10 years and was responsible for over 200 evaluations across a wide range of care pathways. Before that, he worked at Director level with responsibility for clinical governance, patient safety and performance management in a UK NHS payer organization and was a member of NICE’s technology appraisal committee. He originally qualified as a pharmacist and has worked in drug and poisons information services, medicines management, and health services research. Current special interests include standards for digital health technologies (DHTs) and, while at NICE, he was a member of the team which developed an innovative evidence standards framework for DHTs. He is a member of the UK National Institute for Health Research i4i Product Development Award Committee, and an assessor for other translational research funding programs.

Jari Haverinen

Mr. Jari Haverinen, received his M.Sc. in Electrical Engineering (1999) and M.H.Sc. (2018) degrees from the University of Oulu, Finland. He has 18 years background in the telecoms industry before his career in digital health field. His current job role is Senior Planning Officer in the Finnish Coordinating Center for Health Technology Assessment (FinCCHTA). His main responsibility at FinCCHTA is Digi-HTA assessment activities. Digi-HTA has been developed to perform health technology assessments (HTA) for novel digital healthcare technologies such as mobile apps, AI and robotics in Finland. He also works as a Doctoral Researcher at the Faculty of Medicine of the University of Oulu. His research areas are the development of new HTA methods for digital health solutions as well as eHealth research.

 

 

 

 

 

dr Hanna Preus

Ukończyła studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych – ekonomii – w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i uzyskała tytuł doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce publicznej na podstawie wyróżnionej rozprawy doktorskiej ‘Społeczno-ekonomiczne aspekty systemu badań klinicznych w Polsce’.
Ekspert ds. realizacji i jakości badań klinicznych. Posiada 20-letnie międzynarodowe doświadczenie w badaniach klinicznych, które zdobyła pracując w firmach farmaceutycznych i firmach z sektora Clinical Research Organizations - między innymi w Polsce, Wielkiej Brytanii, Singapurze i Japonii.

Zajmuje się strategią jakości i innowacji w obszarze badań klinicznych. Specjalizuje się w GxP audytach wszystkich faz badań klinicznych oraz w budowaniu i doskonaleniu kultury jakości (Culture of Quality), systemach zarządzania jakością (Quality Management System), zapewnianiu zgodności procesów (Process Compliance) oraz zarządzaniu ryzykiem (Risk Management) badań klinicznych mających na celu poprawę życia pacjentów, zapewnienie bezpieczeństwa uczestników oraz integralności danych badań klinicznych.

Obecnie pracuje na stanowisku Dyrektora ds. Jakości i odpowiada za kierowanie zespołem zajmującym się doskonaleniem procesów (Global Process and Continuous Improvement), optymalizacji operacyjnej (Operational Excellence) oraz odpowiada za tworzenie systemów operacyjnych i jakościowych na podstawie obowiązujących regulacji prawnych dotyczących m.in. wykorzystywania technologii w badaniach klinicznych, decentralizacji badań klinicznych, planowania i organizacji badań klinicznych oraz dobrej praktyki klinicznej (GCP).

W 2021 r. uzyskała wyróżnienie Fellow Member przyznane przez Research Quality Association (RQA). Jest członkiem RQA GCP Komisji odpowiadając między innymi za współpracę z Grupą Roboczą w Japan Society of Quality Assurance (JSQA) oraz Society of Quality Assurance (SQA). Współpracuje z wieloma organizacjami w zakresie interpretacji wytycznych i przepisów prawnych.
Prowadzi szkolenia z obszarów zarządzania i kontroli jakości w badaniach klinicznych oraz jest doświadczonym wykładowcą uniwersyteckim, mentorem wspierającym profesjonalny rozwój oraz prelegentem na międzynarodowych konferencjach i spotkaniach w Europie, Azji i USA.
Autorka i współautorka artykułów w polskich i międzynarodowych publikacjach dotyczących badań klinicznych , a także książki pt. ‘Badania kliniczne – wyzwania i perspektywny rozwoju’ wydanej w 2022r.

Jakub Misiak

Attorney-at-law. Head of Life Science and Health Care practice at Deloitte Legal Poland. He specializes in legal services for entities from the life science and healthcare sectors. In addition to extensive legal advice for the human pharmacy industry, he deals with the area of medical devices and veterinary medicine. Jakub helps to legally navigate all stages of product life cycle, from clinical trials through manufacturing, distribution at the wholesale and pharmacy level, marketing, to reimbursement. Jakub supports commercialization of the most innovative health solutions in the field of biotechnology, genetics and bioinformatics. He is Legal500 recomended lawyer in Healthcare And Life Sciences.

Zasady naboru

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

I edycja  -  planowany termin rozpoczęcia DH-SME to styczeń 2023 roku.

Rekrutacja trwa do wyczerpania miejsc. Obowiązuje limit zgłoszeń.

Posiadanie dyplomu studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister), komunikatywny poziom języka angielskiego (poziom B2).

 • Wypełniony formularz rejestracyjny;
 • CV
 • Rozmowa kwalifikacyjna
Joanna sawicka golcz
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Joanna Sawicka-Golcz

Opłaty

* Oferowana zniżka nie łączy się z innymi ewentualnymi rabatami 

Tabela opłat
Cena podstawowa 7 900 zł
Cena ze zniżką 10% dla absolwentów ALK 7 110 zł