Finanse - dialog dyscyplin naukowych

Finanse - dialog dyscyplin naukowych

Logotypy power
Czas trwania
01.08.2017 - 31.07.2023
Budżet
Koszty
1 602 323,75 PLN

Studia kierujemy do:

  • osób z wykształceniem wyższym magisterskim,
  • zainteresowanych uzyskaniem stopnia doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych (z uwzględnieniem dyscyplin naukowych: finansów, ekonomii, nauk o zarządzaniu, prawa, socjologii i psychologii)
  • planujących pracę o charakterze badawczym lub badawczo-rozwojowym.  

Ze względu na interdyscyplinarny charakter programu, nie zostały określone szczególne wymagania związane z oczekiwanym czy pożądanym profilem ukończonych studiów wyż., konieczne jest natomiast zainteresowanie problematyką nauk ekonomicznych.

studenci

Celem proponowanych studiów jest kształcenie młodych naukowców zdolnych do konkurencji na międzynarodowym rynku naukowym i publikacyjnym. Realizacja tego zadania wymaga, po pierwsze - położenia akcentu w procesie kształcenia na opanowanie metodyki badawczej w zakresie finansów i dyscyplin pokrewnych, po drugie zaś - doskonalenia nabytych umiejętności badawczych już w okresie studiów pod okiem doświadczonych, legitymujących się międzynarodowymi osiągnięciami opiekunów naukowych. Polska nauka wciąż cierpi na znaczny niedobór młodych kadr, potrafiących prowadzić badania na światowym poziomie, publikujących w prestiżowych czasopismach naukowych, czy wreszcie umiejących płynnie nawiązywać relacje ze światem praktyki i biznesu.

Założeniem studiów jest kształcenie młodych naukowców zdolnych do konkurencji na międzynarodowym rynku naukowym i publikacyjnym. Realizacja tego wymaga, po pierwsze - położenia akcentu w procesie kształcenia na opanowanie metodyki badawczej w zakresie finansów i dyscyplin pokrewnych, po drugie zaś - doskonalenia nabytych umiejętności badawczych już w okresie studiów pod okiem doświadczonych, legitymujących się międzynarodowymi osiągnięciami opiekunów naukowych. Opracowany w ramach projektu program stacjonarnych studiów doktoranckich ma charakter akademicki i interdyscyplinarny. Międzynarodowy charakter studiów związany jest m.in. z wykładowym językiem angielskim, prowadzeniem zajęć przez międzynarodową kadrę naukową z zagranicznych ośrodków akademickich, umożliwieniem udziału w studiach cudzoziemcom, zagranicznymi wyjazdami doktorantów celem realizacji części badań i udziału w konferencjach naukowych.