Uporto DD cover

Double Degree Master in Finance and Accounting
with University of Porto

 

O kierunku

W wyniku podpisanej w 2016 r.  umowy z University of Porto (UP) grupa naszych studentów, która wybrała studia z zakresu Corporate Finance, po dwóch semestrach nauki w ALK kolejny rok spędzi na uczelni partnerskiej.

Dzięki programowi double degree masz możliwość studiowania w renomowanej europejskiej uczelni i uzyskania jej dyplomu bez konieczności wyjazdu za granicę na cały okres studiów i ponoszenia wynikających z tego wysokich kosztów.

Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymają dwa tytuły:

 • Master in Finance and Accounting Akademii Leona Koźmińskiego
 • Master in Finance of the University of Porto. 

Cooperation network is a very valuable asset for KU and we are proud to have the University of Porto among our partners. UP is one of the most prominent educational institutions in Portugal combining distinguished research work and advanced academic courses.

University of Porto jest jedną z najbardziej znanych instytucji edukacyjnych w Portugalii, łączącą światowej klasy badania naukowe z realizacją  zaawansowanych programów studiów. Przy tworzeniu tego programu zostały wykorzystane najbardziej skuteczne koncepcje, metody i narzędzia dydaktyczne obu uniwersytetów, aby osiągnąć idealne zrównoważenie teorii z umiejętnościami praktycznymi, będące niezbędnym elementem osiągania sukcesów na rynku pracy. 

Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym.

Uporto DD

I am sure the double-degree Program will be a remarkably rewarding experience for the participants. We offer more than relevant business knowledge: we introduce international exposure and a holistic out-of-the-box perspective of graduate education. Participants will be surrounded by high-profile industry professionals and academicians, who will inspire and challenge their ideas, thereby shaping a unique learning environment. I taught several advanced courses at KU and genuinely enjoyed this experience. I like the atmosphere of the place, the constant pursuit of excellence which makes me being proud of having KU among the partners of FEP-UP.

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in z zakresu:

 • Zrozumienia zachowań i struktury organizacyjnej

 • Myślenia analitycznego i krytycznego

 • Kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów

 • Podejmowania decyzji

 • Przekonywującej komunikacji pisemnej i ustnej

 • Umiejętności badania, interpretowania i wykorzystywania danych biznesowych i finansowych

 • Samodzielności, inicjatywy i zdolności do zarządzania czasem, projektami i zasobami

 • Oceny przyczyn i skutków zmian gospodarczych i innych zmian zewnętrznych

 • Globalnego podejścia do ekonomii, biznesu i zarządzania oraz zwiększaj swój portfel umiejętności

Organizacja Zajęć
 • Studia stacjonarne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

 • Studia niestacjonarne

Zajęcia odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie w sesjach trzydniowych:piątek (od godz. 17:00), sobota, niedziela.

Zasady naboru
Olga Żochowska

Studenci rozpoczynają naukę na kierunku Master in Finance & Accounting. Następnie w trakcie trzeciego semestru studiów składają aplikację na udział w wybranym programie double degree. Zasady naboru na program Master in Finance & Accounting można zobaczyć TUTAJ.

Przy naborze na programy double degree głównym kryterium wyboru jest średnia ocen otrzymanych w trakcie pierwszego roku. Przy rekrutacji na program double degree może wystąpić konieczność złożenia dodatkowych dokumentów. Szczegółowe informacje: 

Koordynator programów double degree:

Olga Żochowska