DD University of Porto PL

Uporto DD cover

Double Degree Master in Finance and Accounting
with University of Porto

 

O kierunku

W wyniku podpisanej w 2016 r.  umowy z University of Porto (UP) grupa naszych studentów, która wybrała studia z zakresu Corporate Finance, po dwóch semestrach nauki w ALK kolejny rok spędzi na uczelni partnerskiej.

Dzięki programowi double degree masz możliwość studiowania w renomowanej europejskiej uczelni i uzyskania jej dyplomu bez konieczności wyjazdu za granicę na cały okres studiów i ponoszenia wynikających z tego wysokich kosztów.

Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymają dwa tytuły:

 • Master in Finance and Accounting Akademii Leona Koźmińskiego
 • Master in Finance of the University of Porto. 

Cooperation network is a very valuable asset for KU and we are proud to have the University of Porto among our partners. UP is one of the most prominent educational institutions in Portugal combining distinguished research work and advanced academic courses.

University of Porto jest jedną z najbardziej znanych instytucji edukacyjnych w Portugalii, łączącą światowej klasy badania naukowe z realizacją  zaawansowanych programów studiów. Przy tworzeniu tego programu zostały wykorzystane najbardziej skuteczne koncepcje, metody i narzędzia dydaktyczne obu uniwersytetów, aby osiągnąć idealne zrównoważenie teorii z umiejętnościami praktycznymi, będące niezbędnym elementem osiągania sukcesów na rynku pracy. 

Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym.

Uporto DD
JF_V02(1).jpg
Prof. Jorge Farinha

This double degree is an amazing opportunity for both Kozminski and FEP students to engage in a truly international learning environment. The program enables a first-hand experience with different economic and business realities and the chance for students to get acquainted with the diversity of approaches that exist for dealing with relevant financial and accounting issues. The Faculty members of both schools is of the highest standard and typically combine academic excellence with a hands-on approach to tackle real business issues. Having taught at Kozminski a number of times I always feel a very special involvement and dedication on the part of students in class discussions and activities that makes teaching at KU always a very special and gratifying experience for me.

Jorge Farinha Professor of Finance and Master in Finance Director at FEP

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in z zakresu:

 • Zrozumienia zachowań i struktury organizacyjnej

 • Myślenia analitycznego i krytycznego

 • Kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów

 • Podejmowania decyzji

 • Przekonywującej komunikacji pisemnej i ustnej

 • Umiejętności badania, interpretowania i wykorzystywania danych biznesowych i finansowych

 • Samodzielności, inicjatywy i zdolności do zarządzania czasem, projektami i zasobami

 • Oceny przyczyn i skutków zmian gospodarczych i innych zmian zewnętrznych

 • Globalnego podejścia do ekonomii, biznesu i zarządzania oraz zwiększaj swój portfel umiejętności

Organizacja Zajęć

 • Studia stacjonarne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

 • Studia niestacjonarne

Zajęcia odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie w sesjach trzydniowych:piątek (od godz. 17:00), sobota, niedziela.

Zasady naboru

Studenci rozpoczynają naukę na kierunku Master in Finance & Accounting. Następnie w trakcie trzeciego semestru studiów składają aplikację na udział w wybranym programie double degree. Zasady naboru na program Master in Finance & Accounting można zobaczyć TUTAJ.

Przy naborze na programy double degree głównym kryterium wyboru jest średnia ocen otrzymanych w trakcie pierwszego roku. Przy rekrutacji na program double degree może wystąpić konieczność złożenia dodatkowych dokumentów. 

Kalinowski DD
Koordynator programów double degree
Michał Kalinowski