DD PUCPR I stopien PL

PUCPR DD

Double Degree Bachelor in Management
with the Pontificia Universidade Católica do Parana

O programie

Akademia Leona Koźmińskiego podpisała umowę dotyczącą programu Bachelor in Management z prestiżową Pontifícia Universidade Católica do Paraná w Brazylii, dzięki której nasi studenci będą mogli pojechać do Kurytyba w stanie Parana na część studiów, a w rezultacie otrzymają nie tylko dyplom Akademii Leona Koźmińskiego, ale także naszej uczelni partnerskiej.

Uniwersytet Pontifícia Católica do Paraná łączy w sobie międzynarodowy kampus z najwyżej notowanymi programami studiów licencjackich i magisterskich oraz innowacyjnymi projektami badawczymi we współpracy z międzynarodowymi organizacjami i uniwersytetami. Doskonałość edukacyjna, innowacyjna przedsiębiorczość oraz wielokulturowe i międzykulturowe uczenie się to główne cele PUCPR.

W rezultacie PUCPR zdobył krajowe i międzynarodowe uznanie dzięki najważniejszemu na świecie rankingowi szkolnictwa wyższego: The Times Higher Education, który umieścił PUCPR wśród najlepszych uniwersytetów w Brazylii.

Dzięki prawie 60-letniemu zaangażowaniu w szkolnictwo wyższe i badania naukowe, PUCPR jest największą prywatną uczelnią wyższą w stanie Parana i jednym z najbardziej renomowanych uniwersytetów w Brazylii.

Studenci mogą ubiegać się o udział w programie po trzecim semestrze studiów.

PUCPR zaslepka
Prof Allan Inácio 4.png
Professor Allan Inácio

We are honored to sign this agreement for a dual degree with Kozminski, which is a referential University in Europe. It will be a special opportunity for PUCPR's and Kozminski' students to get two diplomas in institutions located on two great continents. I am sure that we are starting a long and promising partnership.

Professor Allan Inácio, PUCPR's International Management Program and Business Administration Program Coordinator

Organizacja zajęć

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia kończą się egzaminem licencjackim. Naukę można kontynuować na studiach drugiego stopnia.

Zasady naboru

Studenci rozpoczynają naukę na kierunku Bachelor in Management. Następnie w trakcie czwartego semestru studiów składają aplikację na udział w wybranym programie double degree. Zasady naboru na program Bachelor in Management są dostępne na stronie kierunku TUTAJ.

Przy naborze na programy double degree głównym kryterium wyboru jest średnia ocen otrzymanych w trakcie pierwszego roku. Przy rekrutacji na program double degree może wystąpić konieczność złożenia dodatkowych dokumentów.

MSzymanska_zdjęcie.jpg
Koordynator programów double degree
Małgorzata Szymańska