DD MBS II stopien PL

Double Degree Master in Management
with Montpellier Business School

O kierunku

Jest to ambitny program przeznaczony dla najlepszych studentów zainteresowanych zdobyciem międzynarodowego doświadczenia w ramach kierunku Master in Management. Studenci i studentki mogą ubiegać się o udział w programie po pierwszym semestrze studiów w Akademii Leona Koźmińskiego. Studenci i studentki z najwyższą średnią arytmetyczną z ocen i dodatkową aktywnością ponadprogramową zostaną wybrani/e do udziału w tym prestiżowym programie.

Studiowanie we Francji przez cały okres trwania programu często wiąże się z ogromnymi kosztami. Dzięki programowi Double Degree będziesz mógł/mogła uczęszczać i zdobyć dyplom renomowanej francuskiej uczelni spędzając tam tylko część swoich studiów.

Ten program pozwoli studentom i studentkom naszego anglojęzycznego kierunku Master in Management uzyskać dyplomy studiów magisterskich zarówno z Akademii Leona Koźmińskiego jak i Montpellier Business School, obie są prestiżowymi i potrójnie akredytowanymi (EQUIS, AMBA, AACSB) instytucjami.

W skrócie: 2 kraje, 2 kultury, 2 szkoły biznesowe, 2 stopnie magisterskie i 2 sieci absolwenckie.

Montpellier Business School niedawno została sklasyfikowana na 51. miejscu według rankingu Financial Times Master in Management in the World (2023), 2. najlepsza szkoła biznesowa zmieniająca świat według Les Echos, a także 1. i jedyna francuska szkoła biznesowa w rankingu "Shanghai" (2023).

Przygotowując studentów do dalszego rozwoju przez całe życie, MBS koncentruje się na szkoleniu zwinnych, odpowiedzialnych liderów, menedżerów i przedsiębiorców, którzy mogą dostosować się do zmian w swoim środowisku oraz mieć trwały, pozytywny wpływ na społeczeństwo. Zobowiązanie do wartości MBS - etyka, różnorodność, odpowiedzialność, ogólna wydajność - jest odzwierciedlone i osadzone w programie studiów.

Studenci, którzy zdecydują się wziąć udział w tym programie i spędzić cały rok akademicki (dwa semestry) w Montpellier będą realizowali program w języku angielskim z możliwością zdobycia nowej wiedzy dzięki ekspertyzie MBS przedmiotach takich jak: Sustainable Innovation Development, Entrepreneurship and Digital Business Models lub Customer Experience Management oraz Omnichannel Strategy.

Studenci wybrani do MBS będą mogli również wziąć udział w start-up week, podczas którego istnieje możliwość zdobycia solidnej podstawy języka francuskiego i skorzystać z nieskończonych możliwości strategicznej lokalizacji uczelni w pobliżu Morza Śródziemnego.

Organizacja zajęć

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Zasady Naboru

Studenci rozpoczynają naukę na kierunku Master in Management. Następnie po pierwszym semestrze studiów składają aplikację na udział w wybranym programie double degree. Zasady naboru na program Master in Management są dostępne na stronie kierunku TUTAJ.

Przy naborze na programy double degree głównym kryterium wyboru jest średnia ocen otrzymanych w trakcie pierwszego roku. Przy rekrutacji na program double degree może wystąpić konieczność złożenia dodatkowych dokumentów.

MSzymanska_zdjęcie.jpg
Koordynator programów double degree
Małgorzata Szymańska