DD Limerick I stopien PL Financial Management

limerick campus

Double Degree Bachelor in Management
with Kemmy Business School at the University of Limerick

O programie

Kozminski University has signed an agreement concerning our Financial Management program with the prestigious Kemmy Business School at the University of Limerick in Ireland, thanks to which our students will be able to go to Limerick for a part of their studies and as a result, they will receive not only a diploma from Kozminski University but also our partner university.

Studying in Ireland for a full bachelor's program often coincides with huge costs. Thanks to the double degree program you will be able to attend and gain a diploma from a renowned Irish university by spending just a part of your studies there. As a university, we are very proud of signing another agreement opening new opportunities for our students on the Financial Management program.

The Kemmy Business School (KBS) at the University of Limerick (UL), is one of Ireland’s leading business schools with a reputation, established over 30 years, for providing a first-class business education that prepares graduates for successful and rewarding careers in a variety of business disciplines and professions. The University of Limerick has been awarded the AACSB accreditation for the Kemmy Business School (KBS). The school joins the top 5% of international business schools recognized by AACSB International for demonstrating excellence in teaching, research, curriculum development, and student learning.

The University of Limerick (UL), is located on the west coast of Ireland along the picturesque River Shannon and enjoys an unspoiled natural environment blended with state-of-the-art teaching and research facilities.

Students can apply for this double degree program after their third semester of studies.

Limerick - zaslepka

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

  • profesjonalnego poruszania się w świecie finansów międzynarodowych
  • funkcjonowania międzynarodowych instytucji finansowych i banków
  • wewnętrznych i zewnętrznych czynników wpływających na kondycję finansową międzynarodowych korporacji
  • mechanizmów rządzących międzynarodowymi rynkami finansowymi
  • analizy i interpretacji międzynarodowych rynków finansowych oraz struktury ich wzajemnych powiązań
  • analizowania podstawowych zjawisk gospodarczych i zdarzeń ekonomiczno-finansowych, a także wyjaśniania ich przyczyn i przewidywania skutków
  • prowadzenia własnej firmy

Perspektywy zatrudnienia

Po ukończeniu studiów na kierunku finanse i rachunkowość w języku angielskim można podjąć pracę:

  • we wszelkiego rodzaju instytucjach mających do czynienia z usługami finansowymi (banki, firmy ubezpieczeniowe, fundusze, firmy brokerskie), w korporacjach międzynarodowych oraz w sektorze publicznym
  • w sektorze prywatnym jak i publicznym na stanowisku kontrolera, księgowego, audytora lub specjalisty w podobnej dziedzinie
  • w agencji konsultingowej lub własnej firmie świadczącej usługi finansowe i doradcze przedsiębiorstwom polskim i zagranicznym

Organizacja zajęć

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia kończą się egzaminem licencjackim. Naukę można kontynuować na studiach drugiego stopnia.

Zasady naboru

Studenci rozpoczynają naukę na kierunku Financial Management. Następnie w trakcie trzeciego semestru studiów składają aplikację na udział w wybranym programie double degree. Zasady naboru na program Financial Management można zobaczyć TUTAJ.

Przy naborze na programy double degree głównym kryterium wyboru jest średnia ocen otrzymanych w trakcie pierwszego roku. Przy rekrutacji na program double degree może wystąpić konieczność złożenia dodatkowych dokumentów.

Kalinowski DD
Koordynator programów double degree
Michał Kalinowski