DD Limerick I stopien PL

limerick campus

Double Degree Bachelor in Management
with Kemmy Business School at the University of Limerick

O programie

Akademia Leona Koźmińskiego podpisała umowę dotyczącą programu Bachelor in Management z prestiżową Kemmy Business School at the University of Limerick w Irlandii, dzięki której nasi studenci będą mogli pojechać do Limerick na część studiów, a w rezultacie otrzymają nie tylko dyplom Akademii Leona Koźmińskiego, ale także naszej uczelni partnerskiej.

Kemmy Business School (KBS) at the University of Limerick (UL), jest jedną z wiodących irlandzkich szkół biznesu o ponad 30-letniej renomie, zapewniającą pierwszorzędną edukację biznesową, przygotowującą absolwentów do udanej i satysfakcjonującej kariery w różnych dziedzinach i zawodach biznesu.

University of Limerick (UL) otrzymał akredytację AACSB dla Kemmy Business School (KBS). Szkoła dołączyła do najlepszych 5% międzynarodowych szkół biznesu uznawanych przez AACSB International za wyróżniające się osiągnięcia w nauczaniu, badaniach i opracowywaniu programów.

University of Limerick (UL) położony jest na zachodnim wybrzeżu Irlandii wzdłuż malowniczej rzeki Shannon i cieszy się nieskażonym środowiskiem naturalnym połączonym z najnowocześniejszym zapleczem dydaktyczno-badawczym.

Studenci mogą ubiegać się o udział w programie po trzecim semestrze studiów.

Limerick - zaslepka

Organizacja zajęć

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia kończą się egzaminem licencjackim. Naukę można kontynuować na studiach drugiego stopnia.

Zasady naboru

Studenci rozpoczynają naukę na kierunku Bachelor in Management. Następnie w trakcie czwartego semestru studiów składają aplikację na udział w wybranym programie double degree. Zasady naboru na program Bachelor in Management są dostępne na stronie kierunku TUTAJ.

Przy naborze na programy double degree głównym kryterium wyboru jest średnia ocen otrzymanych w trakcie pierwszego roku. Przy rekrutacji na program double degree może wystąpić konieczność złożenia dodatkowych dokumentów.

MSzymanska_zdjęcie.jpg
Koordynator programów double degree
Małgorzata Szymańska