DD KEDGE II stopien PL

KEDGE campus

Double Degree Master
in Management with KEDGE Business School 

O kierunku

KEDGE Business School, stworzona wspólnie przez Euromed Management (Marsylia) i Bordeaux Ecole de Management (Bordeaux), jest największą uczelnią biznesową we Francji. Posiada, tak jak ALK, trzy korony akredytacyjne – AACSB, EQUIS i AMBA.

Po ukończeniu trzeciego semestru Master's Program in Management w ALK student otrzymuje możliwość kontynuowania nauki na czwartym semestrze w KEDGE Business School w Bordeaux. Do wyboru są 4 zakresy studiów. Duży nacisk położony jest na zdobywanie doświadczenia zawodowego, w czym pomaga program obowiązkowych 20-tygodniowych praktyk. 

Kandydaci są wybierani po pierwszym semestrze na podstawie średniej ocen z toku studiów (GPA) i zaangażowania w życie uczelni. Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym.

4 zakresy studiów do wyboru: 

 • Global Management  

 • Investment Banking  

 • Purchaising and Supply Chain  

 • Marketing

GE - modul

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in z zakresu:

 • wiedzy o głównych zagadnieniach strategicznych i wynikach najnowszych badań naukowych
 • znajomości interesujących studiów przypadków i praktyk zawodowych
 • umiejętności i narzędzi do pokonywania wyzwań zarządzania różnorodnością
 • zdolności do przewidywania i reagowania pod presją na nagłe zmiany środowiska
 • umiejętności i narzędzi potrzebnych do skutecznego stworzenia, oceny i realizacji nowych, konkurencyjnych strategii
 • zdolności do wykonywania złożonych zadań biznesowych, nie przekraczając budżetu i limitu czasowego
 • kompetencji w zarządzaniu międzykulturowym
 • umiejętności i narzędzi potrzebnych do przeprowadzenia niezależnych analiz organizacji oraz modeli i strategii biznesowych
 • zdolności do oceny procesów zarządczych w zróżnicowanych środowiskach
 • wiedzy o typowych problemach organizacji i ich następstwach

Organizacja zajęć

 • Studia stacjonarne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Zasady Naboru

Studenci rozpoczynają naukę na kierunku Master in Management. Następnie w trakcie drugiego semestru studiów składają aplikację na udział w wybranym programie double degree. Zasady naboru na program Master in Management są dostępne na stronie kierunku TUTAJ.

Przyjęcie na studia Double Degree odbędzie się w lutym, w oparciu o średnią z toku studiów uzyskaną w pierwsze semestrze studiów (75%) i aktywność pozauczelnianą podczas i przed studiami w Akademii Leona Koźmińskiego (25%). Przy rekrutacji na program double degree może wystąpić konieczność złożenia dodatkowych dokumentów. 

MSzymanska_zdjęcie.jpg
Koordynator programów double degree
Małgorzata Szymańska