DD KEDGE I stopien PL

KEDGE campus

Double Degree Bachelor in Management
with KEDGE Business School

O kierunku

Studia są prowadzone we współpracy z KEDGE Business School (Francja), jedną z najlepszych szkół biznesowych w Europie, która tak jak Akademia Leona Koźmińskiego posiada trzy korony akredytacyjne (AACSB, EQUIS, AMBA) i jest klasyfikowana w rankingach edukacyjnych „Financial Times”.  

O przyjęcie na ten program mogą ubiegać się studenci Akademii Leona Koźmińskiego po ukończeniu pierwszego semestru studiów Bachelor Program in Management. Ilość miejsc jest ograniczona. Kandydaci powinni posiadać wysoką średnią ocen z toku studiów i wykazać się zaangażowaniem w życie uczelni.  

Dzięki programowi double degree masz możliwość studiowania w renomowanej europejskiej uczelni i uzyskania jej dyplomu bez konieczności wyjazdu za granicę na cały okres studiów i ponoszenia wynikających z tego wysokich kosztów.  

Studenci w KEDGE Business School spędzają 2 semestry. W międzynarodowym otoczeniu otrzymują wszechstronną wiedzę, praktyczne umiejętności i narzędzia analityczne potrzebne do założenia przedsiębiorstwa albo funkcjonowania na pozycji menedżerskiej w firmach polskich i zagranicznych. 

Oprócz udziału w zajęciach objętych programem studenci mają możliwość uczestnictwa w kursach na temat zarządzania w przemyśle winiarskim, połączonych z warsztatami i programem wizyt w winiarniach w regionie Bordeaux. Absolwenci otrzymują dwa dyplomy: Akademii Leona Koźmińskiego i KEDGE Business School. Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym.

GE - modul

Społeczność

Opinia studentów i absolwentów

KEDGE opinia.png
Alisa Apanasenko, Ukraine

I am a student of double degree program (Kozminski University - KEDGE Business School Bordeaux Campus). When we were offered to take part in this new program I was sure that this is a great opportunity. However despite the tempting offer I had some doubts. After studying there for a semester I must say I have no regrets at all. Getting a double degree diploma will make me a lot more interesting as a potential employee. Besides the experience of studying abroad is absolutely indispensable. Kedge Business School has an advantage-ground in rankings among French and European universities. The professors are the best professionals from around the world. The support provided for international students is really beneficial. What is more student life is so diverse there. There wasn't a day without organized activities. I met a lot of English speaking friends and my stay in Bordeaux was a life time experience. I really suggest everyone to take this amazing opportunity. Believe me you won't regret going. It will make your future brighter.

Organizacja zajęć

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia kończą się egzaminem licencjackim. Naukę można kontynuować na studiach drugiego stopnia.

Zasady Naboru

Studenci rozpoczynają naukę na kierunku Bachelor in Management. Następnie w trakcie drugiego semestru studiów składają aplikację na udział w wybranym programie double degree. Zasady naboru na program Bachelor in Management są dostępne na stronie kierunku TUTAJ.

Przy naborze na programy double degree głównym kryterium wyboru jest średnia ocen otrzymanych w trakcie pierwszego roku. Przy rekrutacji na program double degree może wystąpić konieczność złożenia dodatkowych dokumentów.

MSzymanska_zdjęcie.jpg
Koordynator programów double degree
Małgorzata Szymańska