Zarządzanie przedsiębiorstwem – zakres studiów na kierunku zarządzanie I stopnia

FT

Zarządzanie przedsiębiorstwem – zakres studiów na kierunku zarządzanie I stopnia

O ZAKRESIE

Celem studiów jest wykształcenie specjalistów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, zarówno własną firmą, np. start-upem lub firmą rodzinną, jak i firmami z sektora MŚP.

ADRESACI ZAKRESU

Propozycję wyboru zakresu Zarządzanie przedsiębiorstwem kierujemy przede wszystkim do osób, które:

 • prowadzą lub zamierzają prowadzić własną firmę, np. start-up
 • pracują lub chciałyby pracować w: - małych, średnich i dużych firmach - korporacjach międzynarodowych - administracji publicznej
 • są lub chciałyby zostać:  - liderami projektów  - przedstawicielami firm zagranicznych - specjalistami średniego lub wyższego szczebla
 • są, będą lub chciałyby zostać sukcesorami firmy rodzinnej
 • chcą uzupełnić i zaktualizować swoją wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem

SŁOWO OD KIEROWNIKA ZAKRESU

Zofia Przymus

Zarządzanie przedsiębiorstwem to zakres kierowany przede wszystkim do osób, które planują karierę w międzynarodowych korporacjach lub szykują się do wsparcia firmy rodzinnej, ale także dla przedsiębiorców, którzy chcą polepszyć swoje kompetencje w tym zakresie. Nasi wykładowcy pomogą Wam uporządkować wiedzę, którą już posiadacie, i poszerzyć ją. Nasi wykładowcy to w dużej części praktycy, którzy nauczą Cię sposobów analizy kluczowych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa, oraz sposobów zarządzania nim. Przekażą Ci teoretyczne i praktyczne informacje na temat kierowania zespołem. Przećwiczą w praktyce sposoby skutecznego komunikowania się w zespole, w tym również w zespole międzykulturowym. Dostarczą Ci wiedzy niezbędnej do zarządzania w zmieniających się warunkach rynkowych. Ale przede wszystkim zdobędziesz sieć kontaktów prywatnych i zawodowych, które mogą zainspirować Cię do dalszych działań. 

ATUTY ZAKRESU

Zagadnienia omawiane w ramach zakresu pozwolą studentom na zdobycie wielowymiarowej wiedzy, w tym:

 • wiedzy o prowadzeniu i funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, zrównoważonym rozwoju oraz wyzwaniach turbulentnego otoczenia;
 • wiedzy o zachowaniach organizacyjnych, które rozwijają umiejętności kierowania zespołem oraz uczą, w jaki sposób komunikować się z osobami wywodzącymi się z różnych kultur i środowisk;
 • umiejętności analizowania i zarządzania kluczowymi obszarami funkcjonowania przedsiębiorstw, takimi jak: zarządzanie finansami, projektami czy innowacjami;
 • wgląd w praktykę zarządzania poprzez unikalne studia przypadków rozwijane w Katedrze Zarządzania.

Program zakresu kładzie nacisk na praktyczną wiedzę oraz na dostosowanie przekazywanych informacji do warunków rynkowych w ramach zajęć z nowych trendów w zarządzaniu.

JAKO STUDENT ZAKRESU OTRZYMASZ:

 • praktyk zarządzania
 • nowych trendów w zarządzaniu
 • tworzenia innowacji
 • zrównoważonego rozwoju i projektowania środowiska pracy

 

 • zarządzania zespołami międzykulturowymi/różnorodnością kulturową

 • zarządzania zespołem kryzysowym

 • zarządzania projektami

 • zarządzania zmianą w przedsiębiorstwie

 • zarządzania innowacjami

 • narzędzi analizy organizacyjnej

 • zachowań organizacyjnych – w tym przywództwa i podejmowania decyzji

 • systemów informacyjno-decyzyjnych

 • negocjacji

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci zakresu Zarządzanie przedsiębiorstwem będą mogli pracować:

 • we własnej firmie, np. start-upie
 • w firmie rodzinnej
 • jako liderzy projektów lub przedstawiciele firm zagranicznych
 • jako specjaliści średniego szczebla w przedsiębiorstwach i administracji
 • jako menagerowie wyższego szczebla w firmach polskich i zagranicznych

PROGRAM

WYBRANE PRZEDMIOTY:

 • Narzędzia analizy organizacyjnej
 • Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie finansami 
 • Zrównoważony rozwój i projektowanie środowiska pracy 
 • Zarządzanie zespołami międzykulturowymi
 • Zachowania organizacyjne
 • Zarządzanie zespołem kryzysowym 
 • Zarządzanie innowacjami
 • Systemy informacyjno-decyzyjne
 • Nowe trendy w zarządzaniu - studia przypadków

WIODĄCY WYKŁADOWCY

prof. ALK dr Sławomir Wymysłowski

Doktor nauk o zarządzaniu; stopień naukowy doktora uzyskał na Wydziale Zarządzania UW w 1987 r. na podstawie pracy: Społeczna kontrola cen artykułów konsumpcyjnych w Polsce

Kierownik Zakładu Finansów Przedsiębiorstwa w Katedrze Finansów. Prodziekan w Kolegium Finansów i Ekonomii. Współautor pięciu książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych.

Praktyk gospodarczy. Brał udział w wycenie i prywatyzacji podmiotów gospodarczych, sporządzaniu analiz finansowych i biznesplanów, na zlecenie Sejmowej Komisji Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował kilkanaście ekspertyz z zakresu ochrony konsumentów. Ocenił także kilkaset wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej. Przez 20 lat pełnił funkcję wiceprezesa Federacji Konsumentów – pozarządowej organizacji non profit. Doświadczenia praktyczne wykorzystuje w pracy naukowej i dydaktycznej.  

 

prof. ALK dr Włodzimierz Piotrowski

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie organizacji i zarządzania. Stopień naukowy nadany przez Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania. Wykłada w ALK od 1995 r. Otrzymał medal ALK z okazji jej 25-lecia oraz statuetkę Witolda 2019 z okazji 30-lecia Programu MBA.

Jego zainteresowania badawcze to: teoria organizacji i zarządzania, teoria systemów, struktury i procesy w organizacji, zachowania organizacyjne, kierowanie ludźmi i przywództwo, zarządzanie projektami, zarządzanie zmianą organizacyjną, zarządzanie kryzysowe. Praktyka: usługi doradcze, ekspertyzy, szkolenia.

Współredaktor i współautor książek:

- Zarządzanie. Teoria i praktyka, wyd. 1 1994; wyd. V, zmienione 2000, Warszawa: WN PWN (w ciągłej sprzedaży – kilkanaście wznowień!)

- Teoria organizacji. Nauka dla praktyki (podręcznik w ALK), 2018, Warszawa: Poltext

- Zarządzanie. Tradycja i nowoczesność, 2013, Warszawa: PWE

mgr Tadeusz Milancej

Partner Zarządzający i współzałożyciel firmy świadczącej usługi doradztwa doradztwa strategicznego, specjalizującej się w restrukturyzacjach, ekspansji zagranicznej oraz fuzjach i przejęciach. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w międzynarodowych projektach, m.in. w strukturach globalnych w sektorze nowych technologii i w międzynarodowym programie w sektorze high-visibility events. Brał udział i prowadził projekty doradcze dla klientów z sektora m.in. nowych technologii, usług finansowych, budowlanego, spożywczego, produkcji przemysłowej, opieki medycznej i usług marketingowych.

Od 2017 roku jest pracownikiem naukowym Katedry Strategii w Akademii Leona Koźmińskiego. Prowadzi zajęcia m.in. z zarządzania strategicznego, przywództwa, modeli i strategii e-biznesowych oraz negocjacji. Pracuje nad doktoratem w dziedzinie zarządzania strategicznego. Od 2018 roku wspiera rozwój Kozminski Business Hub w roli konsultanta ds. strategii i mentora dla start-upów. 

mgr Zofia Przymus

Absolwentka ekonomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także studiów dyplomowych na kierunku psychologia w zarządzaniu oraz studiów podyplomowych Psychologia dla menedżerów w Akademii Leona Koźmińskiego oraz Wine & Spirit Education Trust. 

Jest kierownikiem zakresu Zarządzanie przedsiębiorstwem na studiach I stopnia z zarządzania oraz HoReCa Management na studiach I stopnia z zarządzania w j. angielskim. Koordynatorka Studenckiego Ruchu Naukowego i Sekretarz Katedry Zarządzania. 

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. jako Pełnomocnik Dyrektora ds. Promocji, Szkoleń i Pozyskiwania Funduszy w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie (obecnie szpital Pediatryczny WUM), jako wsparcie zespołu HoReCa w Coca-Cola HBC oraz analityk rynku, m.in. w TNS Polska (obecnie Kantar Polska).

Mentor i ekspert ds. badań i innowacji w Koźmiński Business Hub. Specjalista ds. badań i szkoleń w firmie rodzinnej.

Jej zainteresowania badawcze to praktyczne zastosowanie ekonomii doświadczeń, fine dining oraz zarządzanie sektorem HoReCa w Polsce.