ZP w BK
15 Kwietnia

Webinarium "Zarządzanie projektami w badaniach klinicznych"- Badania Kliniczne to MY!

Akademia Leona Koźmińskiego stawia na edukację opartą o rzetelną wiedzę naukową, przekazywaną w sposób nowoczesny, przez odpowiednio przygotowaną, doświadczoną kadrę naukowców, praktyków biznesu, przedsiębiorców. Swój rozwój widzi w umiędzynarodowieniu procesu edukacyjnego, a międzynarodowa współpraca jest jednym z elementów sukcesu uczelni.

Ruch "Badania Kliniczne to MY!” stworzony został z myślą o wprowadzeniu międzynarodowego wkładu do dyskusji o badaniach klinicznych. W swoich założeniach, chce łączyć przedstawicieli różnych środowisk, branż, narodowości, w celu wymiany doświadczeń i budowania szerszej współpracy i zrozumienia celów naszych działań. Dlatego, w imieniu Akademii Leona Koźmińskiego i swoim, zapraszamy Państwa na kolejne Webinarium ruchu "Badania Kliniczne to MY!”. 

Zarządzanie projektami w badaniach klinicznych

Czy zmiany z metodach zarządzania badaniami klinicznymi są możliwe? Tym razem podejdziemy do badań klinicznych bardziej systemowo oraz procesowo, a tematem spotkania będzie Zarządzanie projektami w badaniach klinicznych. Coraz częściej słyszy się takie hasło jak Agile management, ale czy wspomniane „zwinne zarządzanie” jest możliwe w środowisku badań klinicznych? Czy w tak dużych i złożonych programach i projektach jesteśmy w stanie zastosować metodologię, która głównie kojarzy się z sektorem informatycznym? Podczas spotkania poznamy dwie perspektywy przedstawione przez Katarinę Pavlovic (SRB) oraz Raja Kumara (UK). 

Kwestie organizacyjne 

Czas i miejsce: 15 kwietnia 2021, godz. 18:00, online. 

Webinarium będzie prowadzone w języku polskim oraz angielskim. Tłumaczenie symultaniczne dostępne będzie dzięki wsparciu Ambasady Brytyjskiej w Polsce. Kwestie techniczne zostaną przekazane osobom zarejestrowanym wraz z linkiem do wydarzenia.

Działamy i wspieramy! 

Każda aktywność Ruchu „Badania Kliniczne to MY!” będzie związana ze wsparciem Fundacji Koźmińskich, której celami są między innymi działania na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz wspierania uzdolnionej młodzieży.  Koszt udziału w Webinarium wynosi 50zł, a zebrana kwota w całości przeznaczana jest na działania Fundacji Koźmińskich. 

Do zobaczenia na Webinarium!

Prelegenci

foto KP
Katarina Pavlovic, PhD

Katarina Pavlovic jest adiunktem na Wydziale Zarządzania Projektami i Innowacjami w Belgradzie w Serbii. Jest absolwentem biochemii z tytułem doktora zarządzania jakością. Jest szczególnie przywiązana do sektora farmaceutycznego z racji na początki kariery, które miały miejsce w dużej firmie farmaceutycznej w Serbii, gdzie zdobyła wiedzę i doświadczenie, które pozwoliło jej później awansować.
Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu w przemyśle oraz czteroletniemu doświadczeniu w środowisku akademickim, łączy naukę wraz ze specjalistyczną wiedzą w zakresie biznesu, osiągając zamierzone wyniki.
Dr Pavlovic prowadzi kursy wprowadzające oraz wyższe z zakresu: Zarządzania ogólnego, Współczesnego zarządzania, Zarządzania projektami, Ryzyka w zarządzaniu projektami, Zarządzania wiedzą i innowacjami oraz Zarządzania zmianą, kładąc duży nacisk na angażowanie studentów w naukę oraz wkład w różne aspekty działalności biznesowej. Jej główne zainteresowania naukowe dotyczą specyfiki zwinnej transformacji przedsiębiorstw, stosowania metodologii zarządzania wiedzą i innowacjami, wkładu różnych aspektów przywództwa w ogólne cele biznesowe i nie tylko.
Posiada bogate doświadczenie w zakresie strategii i rozwoju biznesu oraz innowacji jako parametru rozwoju i konkurencyjności. W usługach konsultingowych zajmuje się kwestiami rozwoju przedsiębiorstw, zmieniających się warunków rynkowych, wymogów kapitałowych i opcji inwestycyjnych, ograniczania ryzyka, zwinnej transformacji modelu biznesowego, uczenia się i przywództwa. Jej portfolio usług doradczych obejmuje 39 firm.

RK
dr Raj Kumar

ex-GSK and CEO of MeRaD pharmaceuticals

Dr Raj Kumar jest dyrektorem medycznym oraz założycielem MeRaD Pharmaceuticals oraz współzałożycielem PharmaCambridge, Camnord i ArcezaPharma.
Absolwent medycyny i chirurgii na Universities of Dundee (MB ChB) oraz University of London (BSc.). Ukończył także studia podyplomowe z psychiatrii i neurologii w Royal College of Surgeons w Irlandii. (D.P.M)
Po udanej karierze akademickiej oraz klinicznej Raj dołączył do SmithKline Beecham's Department of Human Pharmacology, zdobywając doświadczenie we wczesnych fazach rozwoju leku oraz medycynie eksperymentalnej. Następnie dołączył do International Clinical Development Team jako Dyrektor Psychiatrii i skupił się na późnych etapach rozwoju leków, zdobywając awans do roli wiceprezesa i dyrektora US NeuroSciences and Gastroenterology, Clinical Development and Medical affairs. W tym czasie jego zespół skupił się na zarządzaniu cyklem życia Paxilu, w wyniku czego stał się produktem wartym miliard dolarów. Po fuzji z Glaxo, Raj został wiceprezesem i globalnym szefem działu ds. psychiatrii. Obejmowało to badania z wykorzystaniem biomarkerów oraz markerów zastępczych, w tym EEG i MRI oraz baterii psychometrycznych.
Raj ma rozległe doświadczenie w obrębie regulacji w Japonii, Indiach, Afryce, Europie i Ameryce Północnej, z powodzeniem przedłożył szereg umów NDA, ANDA, CTA i IND, a także osobiście współpracował z w/w agencjami w kwestiach doradztwa naukowego - zarówno przed IND oraz uczestniczył w spotkaniach poprzedzających NDA.
Po przejściu do Ranbaxy Laboratories Raj został prezesem Działu R&D oraz komercjalizacji w NCE w Dr. Reddy’s Laboratories, Hyderabad, Indie. Raj ma bogate doświadczenie w dziedzinie rozwoju leków, kwestiach regulacyjnych, zarządzaniu projektami, systemach zarządzania jakością i strategii handlowej w Ameryce Północnej, Europie, Japonii i Azji.
Dr Kumar jest członkiem Royal Society of medicine oraz brytyjskiego Institute of Directors. Był profesorem wizytującym na Uniwersytecie w Hyderabadzie. Publikował obszernie i prezentował badania kliniczne i naukowe na forach międzynarodowych i krajowych. Przez trzy lata był także członkiem komitetu The Wellcome Trust na rzecz przystępnego funduszu opieki zdrowotnej. Raj jest wykładowcą na MBE / MPhil w Instytucie Biotechnologii Uniwersytetu Cambridge. Raj jest również konsultantem brytyjskiego Multiple-Sclerosis- Shift, a także gubernatorem w Cambridge Regional College.

alk
Koordynatorki Spotkania
mgr Wanda Widziszewska