O pacjentach_bad klin
22 Lipca

Webinarium "O pacjentach, dla pacjentów i nie tylko – perspektywa badań klinicznych"

Akademia Leona Koźmińskiego stawia na edukację opartą o rzetelną wiedzę naukową, przekazywaną w sposób nowoczesny, przez odpowiednio przygotowaną, doświadczoną kadrę naukowców, praktyków biznesu, przedsiębiorców. Swój rozwój widzi w umiędzynarodowieniu procesu edukacyjnego, a międzynarodowa współpraca jest jednym z elementów sukcesu uczelni.

Ruch "Badania Kliniczne to MY!” stworzony został z myślą o wprowadzeniu międzynarodowego wkładu do dyskusji o badaniach klinicznych. W swoich założeniach chce łączyć przedstawicieli różnych środowisk, branż, narodowości, w celu wymiany doświadczeń i budowania szerszej współpracy i zrozumienia celów naszych działań.

Dlatego, w imieniu Akademii Leona Koźmińskiego i swoim, zapraszamy Państwa na kolejne Webinarium ruchu "Badania Kliniczne to MY!”. 

O pacjentach, dla pacjentów i nie tylko – perspektywa badań klinicznych

Panel dyskusyjny ma na celu pokazanie pacjentom, że badania kliniczne są potrzebne, a sposób ich prowadzenia jest obwarowany licznymi obostrzeniami, dzięki czemu pacjent może czuć się bezpiecznie. Chcemy rozwiać mity oraz obawy, które pojawiają się w głowach, często na skutek materiałów czy programów dostępnych w mediach, które nie odzwierciedlają rzeczywistości. Naszymi gośćmi będą: Aneta Sitarska-Haber – vice prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Klinicznej GCPpl, która ma doświadczenie związane z tworzeniem platformy „Pacjent w badaniach Klinicznych” oraz Hanna Durbajło-Grądziel – dyrektor i członek zespołu badawczego Ośrodka Badań Klinicznych LexMedica we Wrocławiu oraz Marzena Nelken – członek Europen Patients` Forum oraz na co dzień związana z Federacją Pacjentów Polskich.

Wydarzenie objęte jest patronatem honorowym Agencji Badań Medycznych

ABM logo

 

Kwestie organizacyjne 

Czas i miejsce: 22 lipca 2021, godz. 18:00, online – Zoom Meeting  Webinarium będzie prowadzone w języku polskim. Kwestie techniczne zostaną przekazane osobom zarejestrowanym wraz z linkiem do wydarzenia.

Działamy i wspieramy! 

Każda aktywność Ruchu „Badania Kliniczne to MY!” jest związana ze wsparciem Fundacji Koźmińskich, której celami są między innymi działania na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz wspierania uzdolnionej młodzieży.  Opłata za udział w Webinarium jest dobrowolna. Zebrana kwota w całości przeznaczana jest na działania Fundacji Koźmińskich. 

Do zobaczenia na Webinarium!

Prelegenci

Aneta Sitarska-Haber

Pasjonatka badań klinicznych związana z branżą od 1998 roku. Jest absolwentką II Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej, pracując w firmach CRO rozwijała umiejętności z zakresu monitorowania oraz zarządzania badaniami klinicznymi faz I-IV, w wielu wskazaniach terapeutycznych. 
Od roku 2005 pracuje w PPD Poland, globalnej firmie z sektora CRO, obecnie na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Operacji Klinicznych. Odpowiedzialna za nadzorowanie i zarządzanie zespołem monitorów badań klinicznych, szkolenie zespołu klinicznego, rozwijanie sieci ośrodków partnerskich i współpracę z organizacjami pacjenckimi. Wiceprezes Stowarzyszeniem GCPpl, zaangażowana w działalność Stowarzyszenia od 2002 roku. Współorganizatorka działań statutowych takich jak szkolenia i spotkania branżowe w tym coroczne konferencje z okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych oraz program edukacyjny dla pacjentów Ambasadorzy Badań Klinicznych. 
Ma wieloletnie doświadczenie, jako wykładowca na studiach podyplomowych oraz jako prelegent na branżowych konferencjach w zakresie badań klinicznych. Autorka i współautorka artykułów i książek dotyczących badań klinicznych. Jest członkiem Polskiej Platformy EUPATI (Europejska Akademia Pacjentów). Wspiera działalność organizacji pacjenckich uczestnicząc w spotkaniach i szkoleniach dla pacjentów. Współpracuje z Agencją Badań Medycznych min. przy tworzeniu portalu „Pacjent w badaniach klinicznych”.

Durbajło-Grądziel -bad klin
Hanna Durbajło-Grądziel

Dyrektor oraz członek zespołu badawczego Ośrodka Badań Klinicznych LexMedica we Wrocławiu. Z branżą medyczną związana od ponad 20 lat. W swojej pracy była już odpowiedzialna za kilkadziesiąt projektów badawczych, głównie w obszarze przewlekłych chorób jelit, schorzeń urologicznych i reumatologicznych. Współpracuje z  wieloma Liderami branży Badań Klinicznych. Ukończyła Akademię Medyczną o specjalności Analityka Medyczna oraz  Zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznych we Wrocławiu. Swoje doświadczenie zdobywała również w znanych firmach z branży farmakologicznej.
Od dwóch lat prowadzi działalność edukacyjną dla Pacjentów chorych przewlekle. Ma bezpośredni kontakt z Pacjentem, co wyróżnia ją na tle właścicieli dużych ośrodków medycznych. Zna problemy Pacjenta, przez co wie, jak z nim rozmawiać. 

MN-badklin
Marzena Nelken

Członek zarządu Europejskiego Forum Pacjentów (European Patients Forum EPF) oraz Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Fenyloketonurię i Choroby Rzadkie Ars Vivendi. Ekspert Federacji Pacjentów Polskich (FPP) do spraw oceny, kierowania i wdrażania  projektów finansowanych z funduszy UE i krajowych. 
Ekspert Europejskiego Instytutu Technologicznego (EIT) przy Parlamencie Europejskim.
Absolwentka Europejskiej Akademii Pacjentów EUPATI oraz koordynatorka Polskiej Platformy EUPATI, mającej na celu szerzenie wiedzy na temat badań klinicznych z punktu widzenia pacjenta. 
Doświadczona trenerka i edukatorka. Współorganizatorka licznych konferencji, webinariów, eventów dla pacjentów i innych interesariuszy systemu ochrony zdrowia.
Propagatorka „patient involvement” oraz „patient centricity” - podejścia uwzględniającego perspektywę pacjenta, jego dobro, indywidualne preferencje oraz umożliwianie mu współdecydowania we wszelkich procedurach i aktywnościach medycznych.
Współautorka bookletów informacyjnych dla pacjentów na temat wybranych chorób rzadkich.
Zaangażowana w tworzenie europejskich programów dotyczących tworzenia, przechowywania, udostępniania i ochrony danych wrażliwych pacjentów. 
Członek Komisjii Pacjenckiej (Patient Group Committee) w inicjatywie Data Saves Lifes, prowadzonej przez EPF i Europejski Intytut Innowacji poprzez Dane na temat zdrowia (European Institute for Innovation through Health Data i-HD).
 

alk
Koordynator Spotkania
mgr Wanda Widziszewska