badklin_październik
28 Października

Webinarium Niekomercyjne badania kliniczne szansą na poprawę opieki zdrowotnej nad pacjentami - Badania Kliniczne to MY!

Rynek badań klinicznych w Polsce, w przeważającej większości opiera się głównie o komercyjne badania kliniczne. Tymczasem ten charakter badań nie sprawdza się chociażby w przypadku rozwoju terapii chorób rzadkich, czy grup pediatrycznych. Z reguły nie są to obszary budzące zainteresowanie firm farmaceutycznych z przyczyn biznesowych. Małe grupy badawcze, trudności w prowadzeniu oraz długi czas trwania badań w tych grupach, wymogły poszukiwanie źródeł finansowania poza branżą farmaceutyczną, a tym samym rozwój niekomercyjnych badań klinicznych. Zatem, kto może być sponsorem niekomercyjnych badań klinicznych? Jaką rolę odgrywają w tym procesie grupy pacjenckie? Gdzie szukać finansowania? Dlaczego w innych krajach, np. Francja, Wlk Brytania, Czechy, Dania czy Szwajcaria stanowią one blisko 50% wszystkich badań klinicznych prowadzonych w ciągu roku? Dlaczego nazywane są akademickimi? Jak rozpocząć niekomercyjne badanie kliniczne? I wreszcie… w jaki sposób mogą przyczynić się do poprawy systemu ochrony zdrowia oraz rozwoju nauki w Polsce i na świecie?    W ramach naszej organizacji „Badania kliniczne to My”, zapraszamy na seminarium hybrydowe 28.10.2021, o godzinie 18.00, który poprowadzi Anna Jaworska oraz Beata Maciejewska z firmy Scientia Research Institute Sp. z o.o., podczas którego przybliżymy tematykę niekomercyjnych badań klinicznych i ich wpływ na naukę oraz system ochrony zdrowia. Pani dr hab. n. med. prof. nadzw. Anna Raciborska (kierownik Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie) oraz Pan prof. dr. hab. n.med. Jan Styczyński (Konsultant Krajowy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej), przedstawią ich znaczenie ze swojej perspektywy.

Gośćmi specjalnymi naszych Gospodarzy będą Pani dr Katarzyna Maksym, Research Fellow z University College of London Hospital, oraz Pan dr Jacques Demotes, Dyrektor Generalny europejskiej sieci ośrodków badawczych ECRIN.   Mamy nadzieję, że spotkanie stanie się inspiracją do rozwoju i wzmocnienia międzynarodowej współpracy w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych.

Partner honorowy

ABM logo

Partner wydarzenia

scientia logo

Kwestie organizacyjne

Czas i miejsce: czwartek, 28 października 2021, godz. 18:00. Na żywo - Aula Leona Koźmińskiego, ul Jagiellońska 57, 03-301 Warszawa. Online – Zoom Meeting.

Seminarium będzie prowadzone w języku polskim. Kwestie techniczne zostaną przekazane osobom zarejestrowanym wraz z linkiem do wydarzenia.

Działamy i wspieramy! 

Każda aktywność Ruchu „Badania Kliniczne to MY!” jest związana ze wsparciem Fundacji Koźmińskich, której celami są między innymi działania na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz wspierania uzdolnionej młodzieży. 

Koszt udziału w Seminarium wynosi 50zł, a zebrana kwota w całości przeznaczana jest na działania Fundacji Koźmińskich. 

Do zobaczenia na Seminarium!

Prelegenci

Anna Jaworska
Dr. n. med. Anna Jaworska

Dr. n. med. Anna Jaworska, Monitor Badań Klinicznych w CRO Scientia Research Institute Sp. z o.o. W latach 2003 - 2013 związana z UMK w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, początkowo jako studentka biotechnologii medycznej. Kolejne lata poświęciła na pracę badawczą z zakresu cytometrii przepływowej i hematoonkologii dziecięcej w Katedrze i Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii. W 2013 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy „Minimalna choroba resztkowa w ostrych białaczkach u dzieci”. Od 2011 roku związana również z branżą farmaceutyczną w różnych obszarach terapeutycznych (kardiologia, diabetologia, pulmonologia i okulistyka). Absolwentka Studiów Podyplomowych Akademii Leona Koźmińskiego, Prowadzenie i Monitorowanie Badań Klinicznych. Członek Stowarzyszenia GCPpl i pasjonat tematyki niekomercyjnych badań klinicznych.

Beata Maciejewska
Dr. n. biol. Beata Maciejewska

Dr. n. biol. Beata Maciejewska, Dyrektor Operacyjny i Prezes Zarządu firmy CRO Scientia Research Institute Sp. z o.o. Początkowo związana z pracą naukową w PAN w Olsztynie oraz UMK w Toruniu. Od 2003 roku specjalizuje się w obszarze badań klinicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji badań klinicznych wszystkich faz w różnych wskazaniach terapeutycznych (kardiologia, neurologia, onkologia, szczepionki, diabetologia, badania pediatryczne). Od 2006 roku odpowiedzialna za zarządzanie spółkami typu CRO i realizację projektów, zapewnienie jakości, szkolenia oraz budowanie zespołu zaangażowanych i wykwalifikowanych specjalistów w zakresie badań klinicznych. Członek Zarządu Stowarzyszenia GCPpl i koordynator Grupy Roboczej ds. Badań Niekomercyjnych.

jacques demotes
MD PhD Jacques Demotes, MBA

Jacques Demotes is the Director General of the European Clinical Research Infrastructure Network (ECRIN), which he founded in 2004. In this role, he is responsible for the strategy and overall management of the infrastructure with the support of the ECRIN Management Office (located in Paris, France), the ECRIN European Correspondents (located in each Member / Observer country), and ECRIN’s Scientific Partners (i.e., national networks of clinical trial units).

A neurologist and professor of cell biology, Demotes is an advisor to the biology and health research department at the French Ministry of Higher Education and Research. While at ECRIN, he has contributed to numerous initiatives and collaborative projects related to multinational clinical trials. In particular, he chaired the working group that drafted the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) Council Recommendation on the Governance of Clinical Trials. 

Prior to ECRIN, he worked as a clinical neurologist and basic neuroscientist, then as director of the clinical investigation centre in Bordeaux. 

Demotes received his MD (with a specialization in neurology), a PhD in neuroscience, a Master of Science (MS) in neuroscience, and a Bachelor of Arts (BA) in mathematics and computer science from the University of Bordeaux. He also received an MBA from IAE Paris, and completed a training course in science policy with the Institute of Advanced Studies in Science and Technology in Paris.

Katarzyna Maksym
Katarzyna Maksym

MRCOG

Urodzona w Warszawie, studiowała kierunek lekarski na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, który ukończyła w 1999 roku. Wkrótce po odbyciu stażu rozpoczęła specjalizację na II Oddziale Położnictwa i Ginekologii w Szpitalu Księżnej Anny Mazowieckiej w Warszawie ze szczególnym uwzględnieniem medycyny matki i płodu.

Po przeprowadzce do Wielkiej Brytanii, jako pracownik naukowy w Harris Birthright Center w Kings College Hospital, doskonaliła swoje umiejętności w zakresie ultrasonografii. Mianowana jako lekarz specjalistyczny w szpitalu University College London w 2014 roku w oddziale oceny matek i płodu, rozpoczęła swoją aktywność związaną z audytami oraz badaniami naukowymi dotyczącymi prowadzenia ciąż wysokiego ryzyka. Prezentowała swoją pracę na kilku konferencjach i spotkaniach zawodowych. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w formie wykładów i seminariów oraz codzienna pracy ze studentami jest istotną częścią jej aktywności zawodowej.

Od 2017 roku pełniła funkcję Maternal and Fetal Medicine Research Fellow w Fetal Medicine Unit w University College London Hospital, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia wewnątrzmacicznego wzrostu płodu. Jest członkiem konsorcjum EVERREST, międzynarodowej grupy opracowującej leczenie płodów dotkniętych ciężkim wewnątrzmacicznym zahamowaniem wzrostu o wczesnym początku. Obecnie doktorantka na University College London zajmuje się biofizycznymi i molekularnymi zmianami krążenia matczyno-łożyskowo-płodowego oraz łożyskiem w ciążach z wewnątrzmacicznym zahamowaniem wzrostu. Członek multidyscyplinarnego zespołu badawczego UCL.