30 Stycznia

Konferencja "Smart Cities: lokalne odpowiedzi na globalne problemy"

30 stycznia 2023 roku o godzinie 10:00 w sali D/218 (budynek D) rozpocznie się Konferencja Smart Cities: lokalne odpowiedzi na globalne problemy

Miasta, w których żyje większość mieszkańców naszego globu, ponoszą coraz większy ciężar negatywnych skutków postępujących procesów globalizacyjnych. Zmiany klimatyczne, rosnące ceny energii elektrycznej, zanieczyszczenie powietrza i wiążąca się z tym konieczność redukcji emisji gazów cieplarnianych, wymuszają rewizję dotychczasowych praktyk kierowania rozwojem miast. Hasło transformacji energetycznej przestaje być pustym sloganem, stając się bezwzględną potrzebą uwzględnianą w decyzjach strategicznych i inwestycyjnych.  Miasta od zawsze były inkubatorami zmian, a w obecnych, trudnych ze względu na burzliwe wewnętrzne i zewnętrzne otoczenie, czasach miasta tym bardziej muszą pełnić funkcje liderów innowacji, promujących zrównoważony rozwój. W tym celu miasta muszą korzystać z nowoczesnych technologii w obszarach takich jak m.in. generowanie i magazynowanie energii, redukcja i recykling odpadów, energia odnawialna, ekologiczny transport czy zarządzanie mobilnością. Oprócz rozwiązań technologicznych, do rozwoju inteligentnych miast potrzebne jest jednak także zaangażowania wszystkich interesariuszy: administracji, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, naukowców, jak i samych obywateli.

Organizowana przez Smart City Council Poland oraz Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Katedrę Ekonomii ALK konferencja ma stworzyć sposobność do podjęcia refleksji oraz stanowić forum wymiany opinii o rozwoju inteligentnych miast.  Dyskutować będziemy o potrzebach i pomysłach na nowoczesne miasta oraz o konkretnych rozwiązaniach, z powodzeniem stosowanych już w miastach w Polsce i na świecie.

Do debaty zaprosiliśmy przedstawicieli władz krajowych, administracji lokalnej, organizacji pozarządowych, reprezentantów biznesu oraz świata nauki. Wśród uczestników spotkania nie zabraknie więc osób odpowiedzialnych za kreowanie polityki energetycznej, działań na rzecz wdrażania proekologicznych rozwiązań w miastach, a także specjalistów i praktyków na co dzień zajmujących się realizacją przedsięwzięć związanych ze zrównoważonym rozwojem miast. 

Program konferencji:

  • 10:00 - 10:30 Powitanie uczestników i wystąpienie Coreya Greya - dyrektora generalnego Global Smart Cities Council 
  • 10:30 - 11:30 Głos samorządów: zarządzanie lokalne i wsparcie centralne – miasta w dobie kryzysu energetycznego

Mirosław Kozłowicz - zastępca Prezydenta Bydgoszczy  Rafał Koścień - dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta Tarnowa  Emilia Kopeć - główny specjalista wrocławskiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu Artur Tusiński – Burmistrz Podkowy Leśnej

  • 11:30 - 11:45 Przerwa 
  • 11:45 - 12:45 Głos nauki: szanse i bariery rozwoju inteligentnych miast w Polsce i na świecie

Prof. ALK dr hab. Waldemar Karpa – Katedra Ekonomii ALK Dr Michał Kurtyka - Katedra Ekonomii ALK, były minister Klimatu i Środowiska Bartosz Ledzion – Evaluation for Government Organizations Dr Agata Dembek - Katedra Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym

  • 12:45 - 13:30 Przerwa  
  • 13:30 - 14:30 Głos biznesu: Nowoczesne technologie dla Smart Cities

Corey Grey - dyrektor generalny Global Smart Cities Council  Małgorzata Ciechomska - dyrektor Sprzedaży i Rozwoju Biznesu IoT i Zaawansowane Technologie ORANGE Dr inż. Tomasz Warężak - prezes ECOVERDE Biuro Opracowań Inżynierskich dla Miast i Gmin Aleksandra Konieczna – dyrektor ds. eksportu FAR - DATA Antonio Grginović - Menadżer ds. zrównoważonego rozwoju Xella Group

  • 14:30 - 15:00 Sesja Q&A oraz podsumowanie konferencji

Organizatorzy:

 

ZAREJESTRUJ SIĘ
Formularz